Back

★ Latvijas ģeogrāfija                                               

Latvijas ģeogrāfija

Latvija atrodas Ziemeļeiropā, Baltijas jūras austrumu krastā. Platība ir 64 589 km2, tai ir sauszemes robežas ar Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju, kā arī Lietuvas jūras robeža ar Zviedriju. Latvijas reljefs veidojies ledus laikmetā, augstākais reljefa rakstu, kas ir 311.94 metrus augstais Gaiziņkalns. Latvijas piekrastē jūra ir samērā sekla, lielākais dziļums ir 35 metri uz rietumiem no savukārt Rīgas jūras līča lielākais dziļums 66 kājām. Latvijā ir vairāk kā 12 000 upju, nozīmīgākās no tām ir Daugava, Lielupe, Gauja un Venta. Savukārt ezeru ir vairāk kā 2000, Latvijas lielākie ezeri ir L ...

                                               

Fiziskā ģeogrāfija

Fiziskā ģeogrāfija, vai fiziskā ģeogrāfija, tostarp fizioģeogrāfija, tas ir viens no ģeogrāfijas un galvenās rūpniecības nozares, kas ir pētījums par dabas objektiem, un veidošanās Zemes virsmas tuvumā. Tas ir arī dabas zinātņu disciplīnas. Tā nodarbojas ar Zemes fizisko īpašību izpēti, pētot litosfēru, hidrosfēru, atmosfēra, pedosfēru, kā arī bio-ģeogrāfiskie faktori. Fiziskā ģeogrāfija var iedalīt šādās galvenajās jomās, kas ir interdisciplināras: Limnoloģija. Ainavu zinātne. (The landscape of science in the) Glacioloģija. Hidroloģija un hidrogrāfija. (Hydrology and hydrography) Ģeomorfo ...

                                               

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija ir dabaszinātņu un sociālo zinātņu ietvaros, kas pēta Zemi, tai raksturīgās īpatnības, dzīvības izplatību uz Zemes, tai skaitā cilvēka izplatību un cilvēka darbības ietekme. Ģeogrāfija ir viens no galvenajiem dabaszinātņu un sociālo zinātņu saskares punktiem. Termins "ģeogrāfija", pirmais lietoja sengrieķu zinātnieks Eratostens. Pēc lielas ģeogrāfisko atklājumu vienotā sistēma ģeogrāfiskās zināšanas, apkopo vācijas Bernhard Vareniuss Bernhardus Varenius. Latvijas ģeogrāfiskā izpēte sākās 18. gadsimta beigās.

                                               

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir viena no Universitātes fakultātēm. Absolventi bakalaura, maģistra, vai doktora grādu dabas zinātnēs, ar specializāciju ģeogrāfijā, ģeoloģijā vai vides zinātnē, kā arī maģistra profesionālo grādu telpiskās plānošanas. Kopš 2015. gadam. no fakultāte atrodas UNIVERSITĀTES Zinātnes un akadēmiskā centra Jelgavas iela 1, Torņakalnā, Kalifornijā. Ģeogrāfijas fakultātē, latvijas Valsts universitātē tika dibināta 1944. gadā, atdaloties no ne-Matemātikas un dabas zinātņu fakultāti. 1949. gadā. jo, apvienojot divas fakultāte tika izveid ...

                                               

Latvijas bijušo pilsētu uzskaitījums

Latvija, pilsētas un miesti, kas dažādu iemeslu dēļ ir zaudējuši savu pilsētas statusu, vai vairs ārpus valsts teritorijā: Ninive, vai Neištetene - 1650. gadā pārtapa parku ar pilsētas tiesību iznīcināta Ziemeļu kara laikā, tagad, Vandzenes pusē, atrodas Dārtes ciematā. Kalnciems, no 1991. gada. lpp. 14. novembrī pilsētas tiesības, bet latvijas teritoriālā un administratīvā reforma 2010. gadā. lpp. 28. janvārī, Kalnciemam atņēma tiesības. Koknese, no 1277. gada 17. gadsimtā. beigās Koknesei bija likums. Alūksne - pilsēta, kas pazīstama kā 16. c., tomēr, 1702. gadā, nopostīta Ziemeļu kara l ...

                                               

Galvenā enciklopēdiju redakcija

Galvenais, izdevuma bija izdevums, kas bija izdots zinātnisko un ir atsauces uz literatūru. Tā pastāvēja no 1963. līdz 1997. gadam. gadā. Vadībā bija Maskavas iela 68, Rīga, Latvija. Sākotnējās redakcijas bija tiesības uz latvijas Valsts izdevniecība, akts, 1968. jo tas bija Galvenais, redakcionālās vārdu, 1990. gadā tas kļuva par Latvijas Enciklopēdija edition, 1992. ēku latvijas enciklopēdija". No 1966. līdz 1975. gads bija loceklis, latvijas zinātņu akadēmijas sistēmas 1976. gadā. līdz 1979. gadam. par izdevniecības "Zvaigzne" sistēmā, pārējā laikā bija neatkarīga izdevniecība. 1980. ga ...

                                               

Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātņu akadēmija, vēstules AKADĒMIJĀ, ir 1946. gadā. lpp. 14. februārī dibināta valsts nevalstiska zinātniska institūcija, kura apvieno vairāk kā 300 Latvijas Republikas un pasaules zinātniekus dabaszinātņu, inženierzinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu jomā, kas finansē un atbalsta valsts. Atrodas Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Zinātņu akadēmijas augstceltnē. Kopš 1992. gada. lpp. 14. februārī latvijas Zinātņu akadēmija), kas darbojas kā zinātnisko, corporation, saskaņā ar to, kas nesen izstrādājusi Hartu un statūtiem. Akadēmijas Hartu 1997. Gadā. lpp. 23. janvārī, apstiprinâja La ...

                                               

Iedzīvotāju blīvums

Iedzīvotāju blīvums, vai iedzīvotājiem ir skaitliska vērtība ir vidējais iedzīvotāju attiecība, lai identificētu jomas vienību. Parasti, iedzīvotāju blīvums, aprēķinot valstij, pašvaldībai, citai uz konkrētu teritoriju vai visu Zemi. Tagad uz Zemes, ir aptuveni 7 miljardi cilvēku, un Zemes platība 510 miljoni km2, tātad vidējais iedzīvotāju blīvums ir 13.7 cilvēki uz km2. Ja jums nepieciešams tikai zemes platību no 150 miljoni km2, vidēji uz kvadrātkilometra zemes dzīvo ar 47 cilvēkiem. Tomēr vairāk nekā puse no zemes cilvēks nepiemērotu vidi. Lielākā daļa no cilvēkiem, kas dzīvo tuvumā un ...

                                               

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kas dibināta 1919. gadā. lpp. 29. augustā. Latvijas nacionālā BIBLIOTĒKA ir Kultūras ministrijas valsts nozīmes valsts kultūras iestāde. Tās pirmais vadītājs bija izcils bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš. Pašreizējā bibliotēkas direktors ir Vilks.

                                               

Idumejas augstiene

Idumejas tas ir augstiene, kas atrodas Latvijas ziemeļos, Limbažu un Cēsu rajonā uz dienvidiem. Tas sastāv no Lietā viļņotā līdzenumā, Augstrozes paugurvaļņa, un upes ieleja apgabalā. Tas atrodas starp Viduslatvijas zemienes Metsepoles kunga, Tālavas zemieni, un Vidzemes augstieni. Pamata atrodas pamatiežu pacēlums. Nogulumieži, kas sastāv no aptuveni 20 - 40 m bieza slāņa, lai gan reljefa pacēlumos tā var būt tikpat augsta kā 60 m biezumā. Tas ir viens no lielākajiem nokrišņu daudzumiem Latvijā. Bezsala periods 120 134 dienas.

                                               

Ciems (biezi apdzīvota vieta)

Blīvi apdzīvota vieta vai ciems apdzīvota vieta šajā kategorijā pirmskara Latvijas Republiku. Šajā kategorijā ir iekļauti norēķini ar cietas konstrukcijas, kas tika izstrādāta reģionālo centru lauku teritorijās. Šādas vietas bija tikai uz pašnoteikšanos, ir izstrādāta būvniecības, kā arī piemērotu atšķirību dažos tiesību jomās. Pirmais "dzīvesvietu, un bieži apdzīvotās vietās, kas nav daļa no pilsētām un ciemiem, administratīvās robežas," tā tika publicēts 1925. gadā. Sarakstā nav iekļauti citu mazu ciematu, kas līdz 1925. gadam. gadu tika piešķirtas pilsētas tiesības, amatniekiem un tirgo ...

                                               

Grīņu dabas rezervāts

Grīņu dabas rezervāts atrodas dienvid-rietumu daļā Piekrastes zemienes Pāvilostas novadu, Jo pagastā starp Pāvilostu un Ziemupi 10 km attālumā no jūras. Svētnīca tika izveidota 1936. gadā. mērķi - saglabāt grīni, kurā sastopama reta, atlantiskā perioda augu suga - Grīņa sārtene, kas atrodas uz areāla austrumu robežas, un pirmo reizi reģistrēti 1885. gadā.

                                               

Krustkalnu dabas rezervāts

Ūdens dabas rezervāts ir dabas rezervāts, kas ir atrodama centrālās Austrumlatvijas zemienes Aronas paugurlīdzenumā, Pēc reģiona, Ļaudonas un Mārcienas pagasta teritorijā. Dabas liegums tika izveidots, lai saglabātu raksturīgo ūdens un meža ekosistēmu kompleksa bioloģisko daudzveidību, skujkoku meži jaukti reljefa formas saldūdens kaļķiežiem, kas saistīti biotopi, kā arī ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību. Rezervāta teritorijā, galvenokārt aug priežu un egļu meži, kas mijas ar lapu kokiem, jomas platlapju audzes. No meža tipiem no visbiežāk damaksnis, un mētrājs. Daudz saldūdens ...

                                               

Latvijas nosaukums

13. gadsimta sākumā, Šajā zemē tur nav viena kopnosaukuma vārdus šajā kampaņā, autors ir devis latīniskā vai lībiskā transkripcija, un, atkarībā no teritorijas apdzīvojošās sentautas, tā ir minēta kā "Letgali", "Livonia" lībiešu, zemes Livonijā, bija minēts 54 reizes "Kursu" zemes Corsa, bija minēts 4 reizes Zemgales atrodas, zemes Semigalia, pieminēts 7 reizes, vai "Letiju" Letthia. Arī pāvesta kanceleja, šo laiku izmantojot vārds Lettia, dodot nosaukumu uz mūsdienu Vidzemē un Latgalē, ziemeļrietumu daļu. Arī lpp. 14. gadsimta, jo tās pārsvarā ir dokumenti, piemēram, Lyvonia et Lettya 133 ...

                                               

Latvijas purvi

Tā kā Latvija ir okupēta 4% līdz 5% no valsts teritorijas. Latvijā, dibināts 5078 zemēm, no kuriem 1.5% ir lielāki par 1000 ha. 69% no purva zona, kas aizņem augstie purvi, 28.5% - zemo purvu, un 1.8% - pārejas purvi.

                                               

Latvijas vietvārdu vāciskie vēsturiskie nosaukumi

Alexandershof, Gemeinde Druween: Sviļāri. Aegypten / Egypten, Gemeinde Kurzum: Vilkumiests. Absenau, Gemeinde Laubern: Ozols / Ozolmuiža. Adsen, Gemeinde Guddeneeken: Adzi. Tik Un Tā, Gemeinde Alexanderhof: Ālava. Adamshof, Gemeinde Siggund: Elmji. Alt-Rahden: Vecsaule. Aistern Gemeinde Kreis Libau: Aizteres. Allasch Gemeinde Kreis Rīga: Allaži. Adje Redzēt, Gemeinde Loddiger: Aģes ezers. Abgulden, Alt, Gemeinde Auermünde: Vecapgulde. Akniste: Aknīste. Angerminde Līnijas. (Angermünde Line) Akemendsirn, Gemeinde Kursiten: Akmeņdzīras. Adsel Gemeinde Schloss und Kreis Staigāt: Gaujiena. Aglo ...

                                               

Pierīga

Pierīga ir cilmes vietas Latvijas teritorijā, kas atrodas galvaspilsētas Rīgas tuvumā, un tas ir ģeogrāfiski un vēsturiski izveidots savienojums. Laika gaitā šajā teritorijā visu vai daļu no bijušās, šādām administratīvajām vienībām: Rīgas patrimoniālais apgabals 1606 (In riga patrimoniālais the area of the 1606) - 1877. Jo lielāka viens reģions, Rīgas plānošanas reģiona sastāvā, kopš 2004. gada. Rīgas rajons 1566 / 1629 (District of riga 1566 / 1629) - 1949. Rīgas rajons 1949. gada (Rigas region in 1949. year) - 2009. gadā. Rīgā landfogteja 1226 (In riga, landfogteja 1226) - 1606.

                                               

Pilsētciemats

Pilsētciemats bija apdzīvota, pēc veida, atrašanās vietas, bijušās PADOMJU savienības teritorijā. Statusu un iedzīvotāju vidējs starp ciematu un pilsētu. Lai iegūtu pilsētciemata statusu, parasti apdzīvotajā vietā vajadzēja būt vismaz 3 tūkstošiem iedzīvotāju, un vismaz 85% no tiem bija, lai būtu, kas nodarbināti ārpus lauksaimniecības. Latvijā vairums no pilsētciematu tika veikts 1950. gadu pēc tam, kad statuss ir piešķirts visvairāk ciematos bieži vien ir aizņemtas. Kopā Latvijā, dažādos laikos, bija 42 pilsētciemati. Lielākā daļa no tiem bija apmetnes, kurās bija rūpniecības uzņēmumiem, ...

                                               

Pokaiņu mežs

Pokaiņu mežs ir meža masīva, Dobeles rajona Naudītes pagastā, aptuveni 14 km uz rietumiem no Dobeles. Pokaiņu mežā var atrast klinšu krāvumi, vaļņi un atšķirīgais savrupakmeņi, kāpēc tas ir arī uzskata par senu svētvietu, un kopš 1990. vidū ir kļuvis labi pazīstams tūrisma objekts. Pokaiņu mežā, kas atrodas tādā ģeogrāfiskā un kultūras iestāžu Naudā kalniem, un Ogānu pilskalns. Arī pie Vīļu kalni, Spārnukalns un Maskaļķu kapitāla.

                                               

Strūves ģeodēziskais loks

Ģeodēziskais loks ir līnija, kas vērsta ziemeļu - dienvidu virzienā. Ģeodēziskā loka mērījumi ir noteikts viena no metodēm Zemes izmēru un formas noteikšanai, izmērot triangulācijas loka garumu, ņemot vērā loka gala punktu astronomiskās koordinātas. Strūves ģeodēziskais loks ir triangulācijas aptauja ķēdē, kas stiepjas aptuveni 26° meridiānu Hammerfestas apkārtnē mūsdienu Ziemeļnorvēģijā 2820 km virzienā uz dienvidiem, uz Izmajilas pilsētas apkārtnē Melnās jūras. Ņemot vērā loka izpētes darbu, tika veikta 1816. līdz 1855. pēc Fridriha Georga Vilhelma Strūves vadībā. Tērbatas Universitātes ...

                                     

★ Latvijas ģeogrāfija

 • robeža ar Zviedriju. Latvijas reljefs veidojies ledus laikmetā, augstākais reljefa punkts ir 311, 94 metrus augstais Gaiziņkalns. Latvijas piekrastē jūra ir
 • Fiziskā ģeogrāfija jeb dabas ģeogrāfija arī fizioģeogrāfija, ir viena no ģeogrāfijas pamata nozarēm, kas pētī dabas objektus un to veidošanos Zemes virsas
 • cilvēka darbības ietekmi. Ģeogrāfija ir viens no nozīmīgiem dabaszinātņu un sociālo zinātņu saskares punktiem. Terminu ģeogrāfija pirmais lietoja sengrieķu
 • Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir viena no Latvijas Universitātes LU fakultātēm. Tās absolventi iegūst bakalaura, maģistra
 • virknes Burtnieka ezera tuvumā, tās augstākā virsotne ir Zilais kalns 127 m A. Rudovics, T. Rudovica. Latvijas fiziskā ģeogrāfija 1995, 142. lpp.
 • kara laikā. Dati no Jāzepa Jankevica grāmatas Latvijas ģeogrāfija Zvaigzne - ABC, 2005. Latvijas pilsētu uzskaitījums Arhivēta kopija Arhivēts
 • gadā kļuva par Latvijas Enciklopēdiju redakciju, 1992. gadā - izdevniecību Latvijas enciklopēdija No 1966. līdz 1975. gadam bija Latvijas Zinātņu akadēmijas
 • Jaunā konservatīvā partija Attīstībai Par Pamatraksts: Latvijas ģeogrāfija Latvija atrodas Ziemeļeiropā nereti uzskata, ka arī Austrumeiropā
 • klubu skatīt rakstu Latvijas Universitāte Universitātes sports. Latvijas Universitāte LU latīņu: Universitas Latviensis ir Latvijas Republikas akadēmiskās
                                     
 • par pārbūves ideju realizēšanu Latvijā radās Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakultātes Fiziskās ģeogrāfijas katedras pasniedzējam Valdim Šteinam
 • Latvijas Zinātņu akadēmija, abreviatūra LZA latīņu: Academia Scientiarum Latviensis līdz 1990. gadam Latvijas PSR Zinātņu akadēmija ir 1946. gada
 • rodas piesārņojums un uzkrājas atkritumi. Anita Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2007, 210. lpp. Iedzīvotāju skaits un dabiskās
 • programma, kuras misija ir padziļināt sabiedrības zināšanas par Latvijas kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju un tautsaimniecību, veicinot dažādu sabiedrības grupu
 • nokrišņu daudzumiem Latvijā 750 - 800 mm gadā Bezsala periods ilgst 120 - 134 dienas. A. Rudovics, T. Rudovica. Latvijas fiziskā ģeogrāfija 1995, 141. lpp
 • atbild ekonomikas ministrs. Latvijā tas ir Latvijas Republikas ekonomikas ministrs. Anita Biseniece. Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC, 2007
 • kopš 1993. gada un Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pasniedzējs, profesors. Viens no Latvijas Dabas fonda dibinātājiem
 • kurā tie dzīvo, sauc par Deutschland burtiski - Vāczeme Fiziskajā ģeogrāfijā termins zeme tiek lietots, lai apzīmētu pēc fizioģeogrāfiskajām īpašībām
 • gada 28. Aprīlis. Skatīts: 2017. gada 24. aprīlī. Gunta Šustere. Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Mācību grāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. 108. lpp.
 • ekonomisko krīzi no 1929. līdz Otrā pasaules kara sākumam depresija ģeogrāfija - sauszemes pazeminājums zem jūras līmeņa depresija meteoroloģija
                                     
 • 1966. gadā - Rīgas 49. vidusskolā. 1972. gadā absolvējis Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakultāti. Strādājis Celtniecības zinātniski pētnieciskā
 • un politiķis. Bijis Tautas padomes loceklis un Latvijas Satversmes sapulces deputāts, pārstāvēja Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Eduards
 • apriņķis bija administratīva vienība Latvijas Republikas 1920 - 1940 Latvijas ģenerālapgabala 1941 - 1944 un Latvijas PSR 1940 1944 - 1949 sastāvā. Izveidots
 • vidusskolu un iestājusies Latvijas Valsts universitātes Ģeogrāfijas fakultātē. Pēc studiju beigām sākumā strādājusi par ģeogrāfijas skolotāju, pēc tam par
 • apriņķis bija administratīva vienība Latvijas Republikas 1924 - 1940 Latvijas ģenerālapgabala 1941 - 1944 un Latvijas PSR 1940 1944 - 1949 sastāvā. Izveidots
 • Demogrāfijas centrs Latvijas sievietēm dzimst vairāk bērnu TVNET LETA, 2017. gada 8. martā 1897 - 1942. skat.: Jānis Rutkis. Latvijas ģeogrāfija Apgāds Zemgale
 • Vienotība biedrs. Viņš ir vienīgais Latvijas politiķis, kas ir bijis Augstākās Padomes un septiņu Saeimu kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas deputāts
 • lieli, pārsvarā zāļu purvu masīvi - Kreiču 35, 4 km2 Zabolotjes 24, 2 km2 u.c. A. Rudovics, T. Rudovica. Latvijas fiziskā ģeogrāfija 1995, 148. lpp.
 • Ģeogrāfijas vārdnīca Pasaules zemes un tautas reizēm izmantota abreviatūra PZT ir izdevniecības Zvaigzne Galvenās enciklopēdiju redakcijas 1978. gadā
 • nodarbojās ar kādu specifisku nozari, ko galvenokārt noteica to apkārtējā ģeogrāfija - lauksaimniecību, zvejniecību piekrastē vai kalnrūpniecību kalnu reģionā
 • starppauguru ieplakās un upju ielejās. Labi iekopti tīrumi ir ap Ezeri un Ventas tuvumā. A. Rudovics, T. Rudovica. Latvijas fiziskā ģeogrāfija 1995, 137. lpp.
                                               

Tālavas zemiene

Tālavas vienkāršā ir vienkārša Latvijā ziemeļos uz austrumiem no latvijas - igaunijas robežas tuvumā. Tas sastāv no Burtnieka, Sedas, un Trapenes, kā arī no Trikātas uz. Īpaša ir drumlinu string Burtnieka ezera, netālu augstākā virsotne ir Zilo kalnu.

Sakalas augstiene
                                               

Sakalas augstiene

Sakalas tas ir highland Igaunijas dienvidos un Latvijas ziemeļos. Augstākais punkts ir Herjassāre kalna, Igaunija. Top Sakalas maksimuma, ka Latvijas teritorijā ir Sniedziņš-hill – 105.4 m virs jūras līmeņa). Daļa no Latvijas, ir minēta kā Ērģemes pauguraini, kas aizņem mazu platību, Naukšēnu, Rūjienas un Valkas rajonā, latvijā. Augšējā sastāv no sīki tiem, kas ir izkaisīti nelielos tīrumi un meža puduri.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
                                               

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir vadošā Latvijas Republikas iestāde valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā, kas atrodas aizsardzības ministra pārraudzībā.

                                               

Latvijas lielāko ciemu uzskaitījums

Latvijā lielākā daļa ciematu sarakstā ir iekļauti latvijas lauku apdzīvotās vietas ar iedzīvotāju skaitu virs 300. Versijas veidu, un to iedzīvotāju skaits, norāda latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra vietvārdu datubāzes dati.

Users also searched:

latvijas ģeogrāfija, Latvijas, latvijas, dabas, eogrfija, zemienes, latvijas zemienes, latvijas dabas ainava, latvijas klimats eogrfija, latvijas reljefs, atbildes, reljefs, klimats, zona, ainava, augstienes, karte, dabas eogrfija, latvijas dabas zona, klasei, Latvijas eogrfija, fiziskā ģeogrāfija, robea, jras, vidzemes, krasta, gara, augstieu upm ir raksturga dziumerozija jo, reljefa, vidjforms,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Latvijas augstienes un zemienes karte.

Nacionālā izglītības iespēju datubāze. ĢeogP039: Latvijas tūrisma ģeogrāfija. Docētājs a: Ilze Grospiņa. Izlaist Navigācija. Navigācija. Sākums Forums Vieta diskusijām Forums Vietnes jaunumi. Latvijas reljefs. Latgales JĢS. 1. M. Laiviņš et al. Augu sugu socioloģisko grupu ekoloģija un ģeogrāfija. 1 21. Augu sugu socioloģisko grupu ekoloģija un ģeogrāfija. Latvijas skujkoku mežos. Latvijas dabas ainava. Augu sugu socioloģisko grupu ekoloģija un ģeogrāfija Latvijas. Jaunais Guntas Šusteres veidotais komplektizdevums Latvijas ģeogrāfija 9. klasei veidots atbilstoši pamatizglītības standartam ģeogrāfijā. Mācību.

Vidzemes augstienes reljefa vidējformās dominē.

Fiziskā ģeogrāfija. Savienošanas uzdevumā šoreiz fiziskā ģeogrāfija. Kādas jūras apskalo Ziemeļeiropu, kādas salas un pussalas te atrodamas, kuri ir augstākie. Augstieņu upēm ir raksturīga dziļumerozija jo. Latvija. Zeme un iedzīvotāji Central Statistical Bureau of Latvia. Nozarēm fiziskā ģeogrāfija un cilvēka ģeogrāfija un to galvenajiem pētniecības objektiem. Temata apguvei vēlams skolēniem demonstrēt ĢIS izmantošanas. Latvijas dabas zona. Publikācijas Liepājas Universitāte. Eldarite, Fiziskā ģeogrāfija nereti tiek saukta arī par fizioģeogrāfiju ir viena no galvenajām Zemes zinātnēm. Cilvēka ģeogrāfija pēta tos procesus, kas veido.


Profesija ģeogrāfs.

Ģeogrāfija Archives E pulciņi. Autors: BBT Apmacibas, Kategorija: Ģeogrāfija, Pamatskola 5 9. klase, SMARTNotebook mācību stunda. Lai lejupielādētu mācību materiālu reģistrējies vai. Kontinentu ģeogrāfija 7 klasei atbildes. SMARTBOARD Materiālu kategorijas Ģeogrāfija. Ģeogrāfija. Cyberleninka Brīvpieejas resurss, kurā pieejami vairāk neka 900 000 žurnāli dažādās nozarēs. Teskti krievu un angļu valodā. The Geosciences:. Uzdevumi lv ģeogrāfija. Eiropas lielo līgu ģeogrāfija: franču leģions, Brazīlijas samba un bez. MATERIĀLU atļauts izmantot izglītības iestādēs nekomerciālos nolūkos un pārveidot to. Izmantojot MATERIĀLU LICENCĒ norādītajos veidos, atsaucē norādiet.

Papilduzņemšana lu.

LU Šķērsgriezumā Radio NABA. Latvijas Jūras administrācija Latvijas Universitāte Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte​. Lu mācības. Latvijas Universitāte Atvērto durvju nedēļa: Ģeogrāfijas un Zemes. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu lauka prakse. @​geografumafija latvijasuniversitate LatvijasUniversitāte ģeogrāfija prakse. Ģeogrāfijas. Ģeogrāfijas apakšnozares. Amata konkurss, 20.10.2020. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Образование, высшее, Jelgavas 1, Rīga, LV 1004, Torņakalns, Номер регистрационного.


Ebreji Preiļos XX gadsimtā Latvijas Universitāte.

Kopumā šīs komisijas darbības laikā Latvijā tika izveidotas 11 pilsētu, Bijušo policistu krimināllietas, Ludzas apriņķa policijas iestāžu. Jūrmalas pilsētas attīstības stratēăija 2010 2030. Kā laika gaitā mēs aizmirstam par cilvēkiem, pat tiem, kas bijuši mums līdzās, uzskatu, Pārgalvis smailes galā iztukšoja glāzi uz dievnama un pilsētas veselību un tad jā 1864. gadā bija uzskaitīti deviņi rūpnieciska rakstura kokapstrādes. 1 PRIEKŠVĀRDS Biogrāfiskās vārdnīcas Latvijas tiesneši Tiesas. Attālumi km starp atsevišķam Latvijas pilsētām. Pagastu saraksts. Pilsētu saraksts. bijušais d. dienvidi dir. direktors dzv. dzīvo dzc. dzelzceļš īp.


Taps Latvijas Nacionālā enciklopēdija – valsts pašcieņas simbols.

Galvenā enciklopēdiju redakcija bija izdevniecība, kas izdeva zinātnisko un populārzinātnisko uzziņu literatūru. Pastāvēja no 1963. līdz 1997. gadam. Literatūras un informācijas avotu saraksts ZPD un referātos Piemērs. Par to informē Ēriks Klīvs – Bauskas Lietuviešu kultūras biedrības priekšsēdētājs. Grāmatu izdos Lietuvas Galvenā enciklopēdiju redakcija. Pašlaik tiek vākti un. Enciklopēdija Rīga ktors P.Jērāns - Grāmatu. Nosaukums Title: Valsts uzņēmums Valsts izdevniecība Latvijas Enciklopēdija​. Iepriekšējie nosaukumi: lvenā enciklopēdiju redakcija 01.01.1980 26.02.1991.

Lza gadagrāmata.

Latvijas Republikas Satversmes tiesa Satversmes tiesas. Latvijas Zinātņu Akadēmija. Septiņdesmitajos gados uzstādīto KONE liftu nomaiņa pret mūsdienīgiem MonoSpace 500 liftiem. Emeritētie zinātnieki. Latvijas Zinātņu Akadēmija KONE. Latvijas Zinātņu akadēmija, Reģ. nr. 90000022543, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050. Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas,. Lza statūti. Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs, SIA. Latvijas Zinātņu akadēmija. Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050 Reģistrācijas numurs: 90000022543 Izveidots: 14.02.1946.


Vidējais iedzīvotāju blīvums latvijā.

Iedzīvotājiem. Angļu latviešu valodas vārdnīcā un tulkojumu meklētājprogrammā no angļu valodas ir pieejami daudzi teikumu piemēri, kuros ir iedzīvotāju blīvums. Kas ir iedzīvotāju fizioloģiskais blīvums. Kas vieglāk pielāgojās pandēmijas situācijai – pilsētu vai lauku. Tag: iedzīvotāju blīvums. 23. novembris 2011 Uzziņa. Atvainojiet, nav vietas! Par IR About IR Manifests Privātuma politika Ētikas kodekss Reklāma Kontakti. Kas ir fizioloģiskais blīvums. Latvijas iedzīvotāju skaits pērn samazinājies Sabiedrība un politika. Vidējais iedzīvotāju blīvums Dundagas novadā 2019. gadā bija 5.8 iedzīvotāji km​2. Etniskais sastāvs Dundagas novadā ir ļoti vienveidīgs, jo 94.2% no visiem. Iedzīvotāju blīvums formula. Iedzīvotāju blīvums Statistika Apkaimes. Vidzemes iedzīvotāju blīvums ir zems ne tikai Latvijas kontekstā, bet arī citu ES 6 Platība un iedzīvotāju blīvums reģionos, republikas pilsētās un novados.


Latvijas nacionālā bibliotēka arhitekts.

Ekspozīcija Gaismas pils un Stikla kalns – stāsts par Latvijas. 10 decembris 2016 am. Vietas: Latvijas Nacionālā bibliotēka LNB. Nacionālās apvienības Visu Latvijai! – Tēvzemei un Brīvībai LNNK kongress notiks. Nacionālā bibliotēka kafejnīca. Latvijas Nacionālā bibliotēka Valsts asinsdonoru centrs. Bibliotēkas Latvijas Nacionālā bibliotēka. Sazināties. Tālrunis: 67806100. E ​pasts: lnb@. warning Objekts savu informāciju pēdējo reizi atjaunojis pirms 0. Nacionālā bibliotēka pasākumi. Latvijas Nacionālā bibliotēka Diena. LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTĒKA. Projekta tips: Sabiedriskās ēkas. Pasūtītājs​: Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Ieguldījums: Ēkas pamatu, nesošo.

Idumejas augstiene.

Atrastie objekti Lauku Celotajs. Idumejas augstienes Limbažu viļņotajā līdzenumā platība 106 km 2 1632 iedzīvotāji 2000. Administratīvais centrs Vidriži citas lielākās apdzīvotās vietas​. Augstienes. Latvija Spoki. Objekta ID: 81342. Pamatnosaukums: Idumejas augstiene. Nosaukums Adrešu klasifikatorā: Nosaukumi: Ietilpst ietek objektā:.


Izklaidus apdzīvojums.

ĶEKAVAS NOVADA Ķekavas novads. Vietā, kur tagad gar līkumoto un bieži applūstošo Vārnieni plešas Rugāju ciems, apdzīvota vieta sākusi veidoties 19. gadsimta beigās. Vispirms. Kas ir apdzīvojums. Kalniešu pagasts Krāslavas novads portāls. Krimuldas draudzes novadā minēta apdzīvota vieta Pabasile. Pabažu pagasta Katrīnbādei piešķīra biezi apdzīvotas vietas ciema statusu,. Apdzīvojuma veidi. Rīgas apriņķis. Lai radītu iespējami labvēlīgāku vidi viedajiem ciemiem, ir jāiesaistās arī lauku politikai. teritorijās, koncentrējot tos lielākās pilsētās un apdzīvotās vietās. Viedo ciematu veidošanos bieži izraisa cilvēki, kas sanāk kopā,. Par pagastu – AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE. Bieži apdzīvota vieta. Ciems. Sādža. Sādža viensētās. Bijušo muižu centri. Mājas​. Latvijas ce u karte. Šoseju un zemesceu departaments, 1940. Ciemi. Vietas.

Grīņu dabas rezervāts karte.

Dabas aizsardzība. Grīņu dabas rezervāts ir Īpaši aizsargājamā dabas teritorija un tā izveidota ar Grīņu dabas rezervāta likumu. Likuma 2.pants nosaka, ka rezervāts izveidots,. Moricsalas dabas rezervāts. Moricsalas dabas rezervāta dabas aizsardzības plāns Usmas ezers. Grīņu dabas rezervāts, Dabas rezervāts, atrodas: Sakas pagasts dibin. g. 1936 Grīņu dabas rezervāta likums LR Saeima, 2000 g. Aizsargājamā teritorija. Teiču dabas rezervāts karte. Tiesību akti Latvijas Botāniķu biedrība. Aizsardzības kategorija: dabas rezervāts, Natura 2000 teritorija Kods: LV0100300 Administratīvais iedalījums:Pāvilosta novada Sakas pagasts.


Moricsalas dabas rezervāts.

ES mājā apskatāma interaktīvā izstāde par Teiču un Krustkalnu. Decembrī noslēdzies Latvijas Vides aizsardzības fonda LVAF līdzfinansēts Latvijas Meža īpašnieku biedrības LMIB projekts Meža īpašnieku. Teiču dabas rezervāts. Krustkalnu dabas rezervātā notiks sēņu diena Daugavpils ziņas. Priecājamies ziņot, ka Teiču Dabas Rezervāts izstāde Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti tiek pagarināta par divām nedēļām un ikvienam, kuram ir.

Kas ir latvijas pamatiedzīvotāji?.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, cilmes vietu nosaukumi. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Tas nozīmē, ka vara valstī pieder Latvijas tautai. Tauta visus jautājumus nevar izlemt pati. Tāpēc tauta savus. Kāda ir latvija. NBA Junioru līga: skanīgais nosaukums palīdz nokļūt uzmanības. Uzņēmumu reģistrā reģistrēto tiesību subjektu vēsturiskie nosaukumi. Kolonnu skaidrojumi: regcode – Subjekta vienotais reģistrācijas numurs. Kurā pasaules daļā atrodas latvija. Par pasaules valstu un teritoriju nosaukumiem… Latvijas Vēstnesis. Latvijas administratīvi teritoriālo vienību oficiālie nosaukumi angļu valodā. Rīgas tulki ir profesionāls tulkojumu birojs. Rakstiski, mutiski, notariāli apstiprināti.


Latvijas purvu karte.

Purvi Peat Latvijas Kūdras asociācija. Stiklu purvi ir viens no Latvijas 275 dabas liegumiem. Iekļauts Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Lai labāk varētu iepazīt purvu un tā iemītnieku.


Vidzemes vietvārdi.

PowerPoint Presentation. Zudusī Latvija stāstīja LNB Digitālās biblio tēkas vadītājs Vietvārdu talkā kopumā tika savākts vairāk nekā 5000 vēsturiskās liecības. Sekcijas datubāzēm, papildinot ar tulkojumu vāciski jeb 3681 filmu nosaukumu, pirmo reizi tik. Latvijas vietvārdu vārdnīca. LATVIJAS PILSĒTU UN LAUKU TERITORIJU MIJIEDARBĪBAS. Apdzīvoto vietu nosaukumi Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. Bankava, B. Franču īpašvārdu atveide latviešu valodā. Pusmuižas latvijā. Valodas konsultācijas. Vietvārdiem lielākoties skaidrojumu meklē ļoti tālā senatnē. Taču tikpat labi pamatā var būt vāciskā rakstībā sagrozīta mūsu pašu latviešu pupa vai pups. teritorijas apzīmēšanai, un radies tas bija tepat uz vietas, no vēsturiskā Pūpes kroga.

Ciemati pierīgā.

Pierīga Rīgas Apriņķa Avīze. Latvijā Mežtakas sākums atrodams Vecrīgas sirdī – Rātslaukumā. Maršruts ved pa Kaļķu ielu, garām Brīvības piemineklim, cauri Vērmanes dārzam un pa. Aktivitātes pierīgā. Pierīgas pirtis, pirts Viesu nami. Pierīgas ideju lidlauks žurnālā Biznesa Plāns. Žurnāls Biznesa Plāns stāsta par darbu ārpus Rīgas, un šoreiz tas veltīts uzņēmējdarbībai Rīgas apkaimē. Pierīgas pilsētas. Pierīga Luminor. To, kādi iedzīvotāji izvēlas pārcelties uz Pierīgu, izpētījuši Post socialist Urban kādas ir Pierīgas iedzīvotāju ikdienas prakses dzīvesvietā un Rīgā, kā arī.


Pēc pašvaldību reformas Latvijā būs divas jaunas pilsētas, viena no.

Pilsētciemats. ru. поселок городского типа. Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas kartotēkā iekļauto terminu apkopojums. 5f73555d4ac8e056120792.pdf Latvenergo. Jau vasarā atvilkšana notika Staņicas Luhanskas pilsētciematā, savukārt Petrovskes pilsētā tā vēl nav uzsākta. Atvilkšana Zolotē aizkavējās apmēram par​. Divas puslodes Latvijas Radio LSM. Pilsētciemats Jantarnaja un dzintara raktuves. Mil zīgs bija mūsu pārsteigums, kad ieraudzījām lielu, plašu karjeru, kurā braukāja ek skavatori. Baložos Ķekavas novads. Tā, piemēram, ja pašreizējais pilsētciemats kļūs par pagastu, tad tajā pieteikšanās process Mēs tagad pārveidojam pagastu vai pilsētciematu, vai arī pilsētu.


Pokaiņu mežs spoki.

Pokaiņu mežs DELFI. Pokaiņu mežs atrodas četrpadsmitajā kilometrā, braucot no Dobeles uz Īli. Kopējā Pokaiņu meža masīva platība ir apmēram 500 ha, kas pieder VAS Latvijas.

Strūves ģeodēziskais loks latvijā.

Krustpils pils 3 dimensiju modelis Jēkabpils Vēstures muzejs. Nosaukums latviešu Strūves ģeodēziskais loks tūrisma maršruts Sestu kalns Ērgļi, Gaissa kalns Madona, Nessaule kalns Cesvaine Struve geodetic. Strūves ģeodēziskā loka punkts jēkabpils. Latvijas iedzīvotāju balsojumā par 2011.gada skaistāko pastmarku. Tartu universitātes profesora, astronoma un ģeodēzista Vilhelma Strūves ​1793 1864 veikto ģeodēziskā loka mērījumu punkts. Strūves ģeodēziskais loks ir. Triangulācijas torņi. Strūves ģeodēziskais loks. Kā aprēķināt Zemes formu? Kas ir Strūves ģeodēziskais loks? Aicinām visus interesentus uz sarunu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →