Back

★ Latvijas daba                                               

Latvijas daba (enciklopēdija)

"Latvijas daba ir reģionāla nozares enciklopēdija, kas ir izdots sešos sējumos. Pirmās trīs grāmatas no 1994. gada. līdz 1995. gadam. gadā tika izdota publikācija "Latvijas enciklopēdija", un pārējās trīs laikā no 1997. gada. līdz 1998. gadam. par gadu, kas izdots izdevniecības "Preses nams". Enciklopēdijas atbildīgais redaktors bija biologs, Ka Kavacs. Enciklopēdija publicēts sērijas Latvijas un latviešu".

                                               

Latvijas Nacionālais dabas muzejs

Valsts dabas muzejs, 2020. gadā. latvijas Dabas muzejs, ir zinātnes muzejs, Rīga, Latvija. Tā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Muzejs 1845. dibināta Rīgas baltvācu inteliģences pārstāvji, kā Dabas pētnieki, asociācijas Der Naturforscherverein zu Riga vienību. Muzeja krājumu izveidota ar asociācijas biedriem, kas tagad ir dāvinājuši Latvijas dabas objektus. Muzejs ir vecākā kompleksā zinātnes muzejs. Katru gadu Dabas muzejs nosauc dzīvnieku lielbritānijā.

                                               

Gaiziņkalns (dabas parks)

Gaiziņkalns ir dabas parks apriņķa Vestienas, Aronas un Bērzaunes pagastos, Natura 2000 teritorija. Parka teritorija aptver Vidzemes augstieni ap Gaiziņkalnu, Talejas un Viešūra jeb Kaķīša ezera, kā arī vairākas mazās, sīkās ezeriņus. Šeit mums ir augstākā vieta - Gaiziņkalns - 311.94 m.

                                               

Abavas senleja (dabas parks)

Upes ielejas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas ir daļa no Upes ieleja un Upe upes ielejā Austrumkursas augstienes ziemeļaustrumu un ziemeļu pusē no Ventspils, Kuldīgas, Talsu un Kandavas gadā. Ielejā veidojas ledus laikmetā, kad, ledājam kušanas temperatūru, plūsmu ledus kušanas ūdens. Aizsargājamā zona ir izveidota 1957. gadā. Upes ielejas kompleksais dabas liegums, paplašināts 1977. gadā. gadā pirms 6697 ha. Parks ir arī iekļauts aizsargājamo kultūras mantojuma jomā "Upes ielejā), kā arī Čužu purva dabas liegumi.

                                               

Dabas piemineklis

Dabas piemineklis ir aizsargājams dabas objekts. Parasti, dabiskie dārgakmeņi tiek pievienotas dažādas lieliski, vai reta dabas teritorijas, nelielās platībās, par kurām ir zinātnes vai kultūras un vēsturisko nozīmi un ir nepieciešami uzņēmuma darbības bloķēšanas īpašu kopšanu saglabāšanas vietā. Teritorijas pieminekļi, ietver: Veco dzirnavu dīķis. (The old mill pond) Vietās, un ģeomorfoloģiski priekšmeti. Dižkoki, oriģināls, un reti koki, koku introducēti. Valsts parki. (National parks) Dendroloģiskie stādījumi. (Dendroloģiskie beds) Pēc ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem objektiem, pi ...

                                               

Ogres ieleja (dabas parks)

Dabas parka "Ogres ieleja" ir latvijas īpaši aizsargājama dabas, kas atrodas Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ērgļi reģionā. Dabas parks ir iekļauts Natura 2000 Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritoriju tīkla. Dabas parks ir 7515.7 hektāru platībā. Izveidi, kas notika 2004. gadā. šajā gadā, ar mērķi pasargāt Ogres upes ielejas dabas un kultūras vērtības, ar seju, tā ar pārējo organizējot saimniecisko darbību. Parkā atrasta 11 valstīs Eiropā, aizsargājamo biotopu, un 15. īpaši aizsargājamo biotopu 15, kā arī 31 Latvijā sugu aizsardzībai, un 29 Eiropā sugu aizsardzībai. Tās teritorijā ir ar ...

                                               

Latvijas enciklopēdija

Latvijas enciklopēdija ir piecu sējumu enciklopēdija, kas ietver ar Latvijas republikas saistītie priekšmeti, kā tā ir saistīta arī ar vispārīgām tēmām, kurās uzsvars tiek likts uz Latvijas republiku. Tas tika izdots 2002. gadā. līdz 2009. gadā Rīgā, M. belokoņa izdevniecība. Pēc enciklopēdijas "latvijas Daba") tika izdots 1994. gadā. pirms gada, 1998. gadā. par gadu, kas, šī ir otrā līmeņa ambīcijas par Latvijas enciklopēdija, kas izdota pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas. Enciklopēdijā apkopotas tēmas par dabu Latvijā, lielākā daļa no tiem ierakstiem, kas pārpublicēti no enciklopēdi ...

                                               

Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas ir ģeogrāfiski jomas īpatnības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā. Kopā Latvijā 683 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statusā, kurai ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem. Aizsargājamās teritorijas iedala šādās kategorijās: nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas liegumi, dabas parki, aizsargājamo ainavu apvidi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas un dabas pieminekļi. TERITORIJAS pārvalda un apsaimnieko dabas aizsardzības pārvalde. 683 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas sīkāk) atbrīvota: 1 biosfēras rezervāts. (1 biosphe ...

                                               

Latvijas Universitāte

Latvijas universitāte ir Latvijas Republikas akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības iestāde, kas kopš 1919. gada. kombinētā studiju un pētniecības potenciāls dabas, tehnisko, humanitāro un sociālo zinātņu. UNIVERSITĀTES uzdevums ir nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību, veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus humanitārajās, dabas, tehniskajās un sociālajās zinātnēs. Pēc studentu skaits latvijas UNIVERSITĀTĒ, ir latvijas lielākais augstskolu un vienu no lielākajām augstskolām Baltijas valstīs. Universitātes galvenā mītne atrodas Raiņa bulvāris ...

                                               

Dabas liegums

Dabas liegumā ir aizsargājama dabas teritorija. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, dabas rezervāts ir cilvēka darbības mazpārveidota vai dažādā pakāpē pārveidota dabas teritorija, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku dzīvotnes, un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanu. Šī joma ir ierobežota vai aizliegta saimnieciskā darbība. Pasaulē kopumā ir dabas rezervātos, vai viņi var pārstāvēt vietās ir paredzēti, lai aizsargātu salīdzinoši nelielā teritorijā, dabas kompleksi, vai, lai aizsargātu vienu no dabas kompleksu veidojošie elementi.

                                               

Beberbeķi (dabas parks)

Līnijas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija Babītes novada pašvaldības Babītes pašvaldība Rīgas pilsētas rietumu robežas, teritorijā, Rīgas - Ventspils dzelzceļa, Putnu amatniecības un Rīgas apvedceļu A5. Tā šķērso maršruts E22 malā. Tā tika uzcelta 1977. gadā. gadā bioloģiski vērtīgu priežu audžu aizsardzībai. Parkā dominē priežu sils un priežu mētrājs, daļu no kura veido vecas dārgakmeņi priedes. Ģeomorfoloģiski parkā "Beberbeķi", atrodas Piejūras zemienes Rīgavas līdzenumā, un pāri Nordeķu - kāpas kores. Lielu daļu no teritorijas, jūras pārskalots abrāzijas un akumulācija ...

                                               

Dižkoks

Dižkoks ir ļoti vecs, un tauku koku, kam ir liela zinātniskā, kultūrvēsturiskā un estētiskā nozīme. Parasti, dižkoki ir valsts aizsardzības kā īpašs dabas pieminekļi, dažos gadījumos, kā vēstures vai kultūras pieminekļi. Termins "dižkoks" literatūrā 1960. gadu laikā, tika ieviesta, lai latvijas dižkoku pētījumu Staņislavs Saliņš. Viņš ierosināja, ka dižkoka pamata pieņemt stumbra apkārtmērs 1.3 m augstumā virs zemes. Mērījumu veic, ņemot vērā vidi ap koku - slīpā mala apkārtmērs tiek vērtētas augstākajā pusē. Gadījumos, ja saskaņā 1.3 m augstumā no koka stumbra) ir ierobežota telpa, koka p ...

                                               

Latvijas flora

Latvijas flora ir augu un ziedaugu sugu kopums, kas ir izveidots Latvijas teritorijā, jo tas atbrīvojās no ledāja, un kušanas ūdens. Pēdējā no Baltijas ledus ezera ūdeņi vaļā no latvijas Piekrastes līdzenumā. 2014. gadā, saskaņā ar Dr. biol. Normunda Priedīša Latvijas augu enciklopēdija latvijas augi" ir iekļautas 1800 sugas, no kurām apmēram 1300, autors uzskata par vietējo floru, ar 350 - to, ievazātām vai adventīvām, un 140 par dārzbēgļiem. Pēdējo gadu botāniķi atraduši jaunas sugas, un konstatēja vairākas, piemēram, "vasaras sugas, kas" attiecas uz augu jauns lauks. Latvijas attīstības ...

                                               

Latvijas ģeoloģija

Latvijas ģeoloģija ir zinātne par Latvijas ģeoloģisko uzbūvi un attīstības vēsturi, un ir daļa no ziemeļvalstu ģeoloģijas dienests. Latvijas ģeoloģiskā uzbūve divu dažādu grīdas, seno Baltikas kontinenta kristāliskais pamatklintājs, un platforma sega, kas galvenokārt sastāv no ordovika, silūra, devona un kvartāra nogulumi. Latvijas reljefa, sīkāk nosaka kvartāra perioda, ledus sega laikā no smilšu, aleirītiskie un mālainie nogulumi, vecākie ieži ir atrodama tikai dziļas upju ielejas. Nogulumiežu biezums ir atšķirīgs, un tas ir strauji palielinājās no aptuveni 300 metru garumu no Latvijas z ...

                                               

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kas ir valsts kapitālsabiedrība, kas nodarbojas ar vides informācijas apkopošana, analīze un laika prognozes. Uzņēmuma pamatkapitāls turētājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Aģentūras darbu uzsāka 2005. gadā. 1. janvārī, tāpat kā valsts aģentūra "latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra LVĢMA, kad tā tika izveidota, apvienojot latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūru, Vides aģentūru un Valsts Ģeoloģijas dienestu. 2009. 1. augustā, saskaņā ar 2009. gadu. 1. jū ...

                                     

★ Latvijas daba

 • Latvijas daba ELD ir reģionāla nozares enciklopēdija, kas tikusi izdota sešos sējumos. Pirmos trīs sējumus no 1994. līdz 1995. gadam izdeva izdevniecība
 • Latvijas Nacionālais dabas muzejs, līdz 2020. gadam Latvijas Dabas muzejs, ir dabaszinātņu muzejs Rīgā, Latvijā Tas ir Vides aizsardzības un reģionālās
 • Dabas parki Gaiziņkalns Archived 2015. gada 21. jūnijā, Wayback Machine vietnē., daba gov.lv Gaiziņkalna dabas parks, vietas.lv Noteikumi par dabas
 • muzejs Kandavas pilsēta Latvijas daba 1. sējums. Rīga : Preses nams. 1994. 9. lpp. Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapa Dabas parka Abavas senleja
 • tūkstoši koku. Latvijas enciklopēdija. 2. sējums. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība. 2003. 93. lpp. ISBN 9984 - 9482 - 2 - 6. Dabas pieminekļi Daba gov.lv.
 • Dabas parks Ogres ieleja ir Latvijas īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kas atrodas Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ērgļu novadā. Dabas parks ir iekļauts
 • uzsvars tiek likts uz Latviju Tā izdota no 2002. līdz 2009. gadam Rīgā, V. Belokoņa izdevniecībā. Pēc enciklopēdijas Latvijas Daba izdota no 1994. gada
 • Latvijā ir 4 dabas rezervāti: Skatīt arī: Latvijas dabas parki Saskaņā ar likumdošanu dabas parki ir teritorijas, kas pārstāv noteikta apvidus dabas un
 • klubu skatīt rakstu Latvijas Universitāte Universitātes sports. Latvijas Universitāte LU latīņu: Universitas Latviensis ir Latvijas Republikas akadēmiskās
 • Dabas liegums ir aizsargājama dabas teritorija. Saskaņā ar Latvijas likumiem dabas liegums ir cilvēka darbības mazpārveidota vai dažādā pakāpē pārveidota
 • izraisa meža degradāciju. Beberbeķu dabas parks Latvijas daba 1. sējums. Rīga : Preses nams. 1994. 137. lpp. Dabas aizsardzības pārvalde. Beberbeķi Vikikrātuvē
                                     
 • Latvijas dabas liegumi ir viens no aizsargājamo dabas teritoriju veidiem. Saskaņā ar Latvijas likumiem dabas liegumi ir cilvēka darbības mazpārveidotas
 • dabas teritoriju tīklā. Dabas parka kopējā platība ir 327 hektāri. Tas ir aizsardzībā no 2004. gada un ir izveidots, lai saglabātu vismaz 9 Latvijas un
 • aprīlim ASV, Apvienotajā Karalistē un Latvijā Lantern - 4: 30 Starp citu - 4: 32 Mēles - 4: 09 Vēl viena klusā daba - 4: 17 Šonakt neguļ tik daudzi - 4: 12
 • saimnieciskā darbība dabas parkos veicama, nodrošinot tajos esošo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. Latvijā ir 42 dabas parki. Dabas parki Archived
 • avangarda mūziku u.c. Visas Latvijas Radio stacijas ir iespējams dzirdēt ap Rīgu DAB digitālā radio testā. Latvijas Radio misija Latviski latvijasradio
 • rezervāti: Teiču, Krustkalnu, Moricsalas un Grīņu dabas rezervāts. Latvijas dabas rezervāti IUCN dabas teritoriju klasifikācija - 1a Archived 2017. gada
 • platlapju meži. Populāra atpūtas vieta. Latvijas daba 1. sējums. Rīga : Preses nams. 1994. 16. lpp. Dabas aizsardzības pārvalde. Adamovas ezers Arhivēts
 • aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Baltijas ledus ezera senkrasta Medzes posms Latvijas daba 1. sējums. Rīga : Preses nams. 1994. 125. lpp. Dabas aizsardzības
 • aizsargājamo dabas teritoriju tīklā, kā arī putniem nozīmīgu vietu kopš 1989. gada sarakstā. Babītes ezera ornitoloģiskais liegums Latvijas daba 1. sējums
                                     
 • Sēta, Daba Pasaule Sehta, dabba un pasaule bija literārs izdevums, ko sākotnēji izdeva Tērbatas Universitātes latviešu studenti, kas pulcējās ap Tērbatas
 • Latvijā ir četri dabas rezervāti. Tie aizņem aptuveni 0, 4 no Latvijas teritorijas.
 • dabas parks jeb dabas parks Engures ezers ir Latvijas īpaši aizsargājama dabas teritorija. Dabas parks dibināts 1998. gada 24. februārī ar Latvijas
 • Milzukalns ir īpaši aizsargājama dabas teritorija dabas parks Engures novada Smārdes pagastā. Izvietojusies pagasta rietumdaļā, uz ziemeļiem no Milzkalnes
 • Rietumlatvijā un viens no nedaudzajiem Latvijā kur bagātīgi sastopama pamīšziedu daudzlape un vienzieda krastene. Dabas parka teritorijā atrodas viena no
 • īstenots. 1975. gadā dabas parks nonāca Dobeles mežniecības pakļautībā, no 1988. gadā Tērvetes mežniecības sastāvā. 1999. gada Latvijas Ministru kabineta
 • Ziemupe ir dabas liegums Pāvilostas novadā. Izvietojies Baltijas jūras piekrastē 13 km garā joslā starp Rudupes ieteku jūrā un Ziemupi Sakas un Vērgales
 • aizsargājamām dabas teritorijām Latvijas Republikas Augstākajā Padomē, pieņemts 02.03.1993., stājies spēkā ar 25.03.1993. Indriķis Šterns. Latvijas vēsture
 • Šis raksts ir par dabas liegumu. Par upi skatīt rakstu Jaša. Jaša ir dabas liegums Preiļu novada Aizkalnes un Pelēču pagastos. Liegums izveidots ap Jašas
 • Dabas parks Silene ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, šajā dabas teritorijā atrodas 8 aizsargājami objekti kultūrvēsturiskie pieminekļi. Dabas
                                               

Latvijas dabas liegumi

Latvijas dabas rezervāti ir viens no īpaši aizsargājamo dabas teritoriju veids. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas rezervāti ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē, pārvērš dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku dzīvotnes, un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanu.

Users also searched:

latvijas daba (enciklopēdija), latvijas, Latvijas, daba, latvijas daba, augi, putni, latvijas augu noteicjs, snes, noteicjs, augu, latvijas augi, latvijas daba snes, kas ir daba, augi latvijas daba, enciklopdija, Latvijas daba enciklopdija, kda, latvijasdabalv, latvijasdabalv putni, kda ir latvijas daba, latvijas nacionālais dabas muzejs, muzejs, dabas, brniem, dabas muzejs facebook, dabas muzejs covid, mkslas muzejs brniem, dabas muzejs virtuli, dabas muzejs nodarbbas,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Latvijas daba.

Galerija Lasītājiem Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka. Pārskats par Latvijas ģeogrāfiju Vēstures enciklopēdija Latvijas daba ir ļoti daudzveidīga. Nozīmīgu vietu šajā daudzveidībā ieņem ģeoloģiski veidojumi:. Latvijas augi. 100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā Dorbi. Latvijas daba enciklopēdija Lettische Naturenzyklopaedie Encyclopedia of Latvias nature Энциклопедия природы Латвии atb. red. Guntis Kavcs redkol​. Kas ir daba. Katalogs Silava. Latvijas daba Encyclopaedia of Latvias Nature.

Vašingtonas dabas muzejs.

Latvijas Nacionālais dabas muzejs Vides aizsardzības un. Un sava amata meistarību. Stāsts par audēju, vienīgo puzuru meistari Latvijā Ausmu Spalviņu un galdnieku Alfrēdu. Latvijas daba precīzos zīmējumos 6. Dabas muzejs covid. FOTO Neviens vairs. Latvijas muzeji krituši amizantā sociālo tīklu. Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2021. gada putnu izvēlējusies laukirbi, Latvijas Nacionālais dabas muzejs par gada dzīvnieku izvēlējies pelēko un balto.


Lido gaiziņkalns.

Dabas parku veidos kopīgi. Gaiziņkalns – pats augstākais kalns Latvijā. Kalna apkārtnē var pastaigāties pa dabas taku, aplūkot gleznainas dabas ainavas. Takas garums. Gaiziņkalns auto traks 2020. Gaiziņkalnā norisināsies taku skrējiens Stirnu buks ar karnevālu. Foto Vides apziņas veidošana bērniem Gaiziņkalna dabas parka jaunajās dabas takās. Projekta numurs: 1 08 81 2009. 100 101 102 103. Gaiziņkalna dabas taka. Gaiziņkalns Lauku Celotajs. Ievērojamas vietas. 10.06.2015. Gaiziņkalns Dabas parks Gaiziņkalns, Dabas parks, atrodas Bērzaunes, Vestienas un Aronas pagastos dibin. g. 1957. Dāmu paradīze gaiziņkalns. Gaiziņkalns LR2 Latvijas Radio. Biedrība Gaiziņkalna dabas parks, Cēsu nov., Madonas nov., Bērzaunes pag., ​Lejas Gaiziņi, jomās:kultūras veicināšana, vides aizsardzība.

Dabas parka abavas senleja individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Abavas senleja. Kājāmgājēju dienas dalībnieki 15. jūnijā iepazīsim Abavas senlejas dabas parka pļavas un to augus kopā ar vides eksperti Lieni Auniņu un. Abavas senleja. Vai nepieciešams regulēt braukšanas ātrumu uz autoceļiem dabas. Saimniecība atrodas Natura 2000 teritorijā dabas parkā Abavas senleja Abavas senlejā pirms pašas Sabiles, Rīgas Kuldīgas šosejas malā ne vienam vien. Takas gar abavu. Viena biedrība – vairāk nekā 14 000 hektāru parka Ba. Dabas parks Abavas senleja dibināts 1957. gadā, tā platība ir 14837 ha. Dabas parks izveidots, lai aizsargātu Abavas ielejas un tās pieteku Imulas un.


Dabas pieminekļi latvijā.

Staldzenes stāvkrasts ir lēni izzūdošs dabas piemineklis. Augstums: 12.00 m Apkārtmērs: 0.30 m augstumā 2.70 m Vainaga projekcija: 140 m2 Zaru garums: līdz 8.00 m Atrodas pilsētas centrā. Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem. Dabas pieminekļi – Mana. Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi izlase. Ģeoloģiskie un 9 Riežupes ūdenskritumi un atsegumi: dabas piemineklis 10 Akmeņkalnu. Dabas piemineklis Tulkojumi no angļu valodas rīks Linguee. Izmaiņas MK noteikumos skar arī Engures novada dabas pieminekli Sēra dīķi​20 03 2017. Dabas aizsardzības pārvalde turpmāk – Pārvalde informē,. Dabas pieminekļi un burtnieku zīmes. Dabas piemineklis Kaltenes Kalvas. Iepriekšējā 3 3. Dabas piemineklis Atpakaļ. Viesnīca Rēderi. Izveidot interneta veikalu Izveidot mājas lapu anaZana. Sietiņiezis Vaidavas pag., Kocēnu nov., Vidzemes reģ. Kategorija: Dabas pieminekļi Parasti Vides Vēstīs aicinu katru pašu ieskatīties dabā vērīgāk, iepazīt, saudzēt un aizsargāt tādas dabas vērtības kā dižkokus.


Vedzes dabas taka.

Plosti Vestabalt. Dabas parks. OGRES IELEJA. Dabas parks. OGRES IELEJA Ogre. Ogre. Aviekste. Aviekste. Ranka. Ranka. Ranka. Ranka. ˝ilupte. ˝ilupte. ˝ilupte. ˝ilupte.

Latvijas padomju enciklopēdija.

Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atvēršana. Latvijas Baleta enciklopēdija Autore izmantojusi izrāžu recenzijās, intervijās, atmiņās, fotomateriālos ietverto informāciju, tādēļ iegūta visaptveroša Latvijas. Digitālā nacionālā enciklopēdija. Nacionālā enciklopēdija Latvijas Nacionālā bibliotēka. Latvijas padomju enciklopēdija. 1. 51., 52., 6. 101., 102. sējums A Ž. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981. 1988.


Kad izveidojās vienota dabas aizsardzības sistēma.

Ugunsnedrošajā periodā arī aizsargājamās dabas teritorijās. Mobile: Ķemeru, Gaujas, Slīteres un Rāznas nacionālie parki ar to dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Dabas liegums karateri. 7.Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas Reģionālās attīstības. Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ĪADT. Mūsdienās dabas aizsardzībā risināmo jautājumu lokā ir gan cilvēki, gan daba. Dabas. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Dabas aizsardzība Ķekavas novads. Aizsargājamo teritoriju kategorijas: Dabas uh ​latvijas dabas rezervati aizsargāta īpaši skaista un daudzveidīga Latvijai. Aizsargājamie dabas objekti rīgā. Neatbalsta īpaši aizsargājamās dabas teritorijas statusa piešķiršanu. Šī gada septembrī ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi uzsākts projekts Īpaši aizsargājamo dabas.


Latvijas universitāte rekvizīti.

Nāc studēt! Latvijas Universitātē sākusies ziemas uzņemšana. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu šīs vietnes lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Akadēmiskais gads. Latvijas Universitate LinkedIn. Kontaktpersona. Telefona numurs. E pasts. Dokumentu iesniegšanas adrese. Dokumenta pieņemšanas laiki. Zanda Nilendere. 67034798. profesionalis@lu.lv. Estudijas lu. Latvijas Universitāte paraksta līgumu par Rakstu mājas LV portāls. Ziedo no sirds Universitātei! Latvijas Universitātes LU fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 talantīgākos un perspektīvākos LU studentus. Katrs ziedojums. Latvijas lauksaimniecības universitāte. Latvijas Universitāte Latvijas Dizaineru savienība. Kā norisināsies konkurss? Informācija par uzņemšanas punktiem Statistika Pieteikties studijām, izmantojot e pakalpojumu. RTU Latvijas Universitāte.

Dabas lieguma noteikumi.

Dabas liegums Zvārde LDF. Užavas dabas liegums aizņem galvenokārt kāpu joslu un stiepjas 5 km garumā līdztekus Baltijas jūras krastam uz dienvidiem no Užavas upes grīvas. No dabas​. Vecdaugavas dabas liegums. Dabas liegums Pārabaine Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze. Kopā ar viņu dodamies uz Aglonas pusi apskatīt dabas parku Cirīša Viena no tām ir dabas liegums Upursala, uz kuru nekursē motorizēts. Dabas liegumi. 1 20 23 Daba, Dabas liegumi. Dabas liegums Ziemupe turpmāk – dabas liegums atrodas Pāvilostas novada Sakas un Vērgales pagastos. Kopējā lieguma platība ir 2382 hektāri. Dabas. Dabas liegumi karte. Īpaši aizsagājamās dabas teritorijas Rīgā RD Mājokļu un vides. Lielie Kangari ir lielākais osu valnis jeb grēda Latvijā, kā arī tāda paša nosaukuma dabas liegums. Tie atrodas Ropažu novadā un Ogres novada Suntažu.


Pastaigu takas mārupē.

YLFF Teritorijas. Foto: Gints Starts Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija. Kods: LV0301800 Administratīvais iedalījums: Babītes novada.

Valsts nozīmes dižkoks.

DIŽKOKI. Pieņem aizraujošu izaicinājumu un aplūko visus 16 Ādažu novada dižkokus, kurus Dabas aizsardzības pārvalde iekļāvusi aizsargājamo koku sarakstā. Tie ir 9.


Dekoratīvi lakstaugi.

DOM PIEEJA Latvijas PSR flora. II LNB Digitālā bibliotēka. SIA FLORA piedāvā 15 % atlaidi visai uzņēmuma izgatavotajai SIA FLORA ir dibināts 1991. gadā un ir viens no lielākajiem Latvijas koka. Augu noteicējs aplikācija. LVM Vides monitorings atklāj jaunas sugas Latvijas valsts meži. Ģimenes uzņēmums SIA Flora tika dibināts 1991. gadā. No mazas galdniecības tas gadu laikā izaudzis par vienu no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem savā.


Ko meklē ģeologi.

Gribu studēt Ģeogrāfu Mafija. Ap Saulei tuvāko planētu riņķoja laikā no 2011. līdz 2015. gadam, pētot Merkura ķīmisko sastāvu, magnētisko lauku, ģeoloģiskās īpatnības. Ieži. Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeoloģijā LU Latvijas kvalifikāciju. Kas tas ir? Ģeoloģiskā izpēte ir visu veidu ģeoloģiskie darbi, to skaitā ģeoloģiskie pētījumi, kuru mērķis ir noskaidrot zemes dzīļu uzbūvi, sastāvu, īpašības,.

Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs funkcijas.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs plāno mainīt. Šodien, 31.07.2014., Latvijā, sākot no rietumu rajoniem, teritorijas lielākajā daļā gaidāms pērkona negaiss, vietām ar krasām vēja brāzmām.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →