Back

★ Latvijas vēsture                                               

Latvijas vēsture

Latvijas vēsture ir bijusi cieši saistīta ar citu Baltijas jūras baseina valsts vēsturē, un uz ilgu laiku ietekmēja Ziemeļeiropas ģermāņu un Austrumeiropā, slāvi, kas cīnās par reģiona tirdzniecības ceļiem, lai kontrolētu. Ziemeļu krusta karu un Senlatvijas iedzīvotāju kristianizēšanas gaitā vēlīnajos viduslaikos bija Livonijas ordeņa un bīskapu valstu veidoja Konfederāciju, kurā līdz 16. valsts konsolidējās latviešu un igauņu tautas, pār kurām valdīja vācbaltiešu elites. Kara sabrukušās konfederācijas zemi, devās uz polijas-lietuvas savienību kontroli. 16. gadsimtā Latvijas teritorijā ir ...

                                               

Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts

Latvijas Vēstures institūta galvenās pētniecības jomas ir: Bioarheoloģija. Kultūras un vēstures pētījumi, Rīgas, kā arī. Iedzīvotāju etniskajā un kultūras vēsturē, aizvēsturē un viduslaikos. Latvijas iedzīvotāju tradicionālo dzīvesveidu, nodarbošanos un paražām. Latvijas senvēsture. (Latvian senvēsture) Paleodemogrāfija. Dendrohronoloģija. 20. gadsimta Latvijas vēsture. Baltijas valstīs, etniskā vēsture.

                                               

Vēsture

Vēsture ir zinātne, kas pēta cilvēku sabiedrības un attīstības periodu no tālas pagātnes līdz mūsdienām. Tā atklāj un apraksta pagātnes notikumus, un atrast arī kopsakaru pagātnes notikumiem. Vēstures pētniecība lielākoties balstās uz dažādiem vēstures avotu bāze, kas arī var būt vairāk vēstures palīgdisciplīnu sadarbību. Savukārt, sava vēsture zinātnes teoriju attīstība skolas koncepciju, utt., u.c. pētījumi ir minēta kā historiogrāfiju.

                                               

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Latvijas universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte ir viena no Universitātes fakultātēm. Absolventi bakalaura, maģistra, vai doktora grādu humanitārajās zinātnēs, ar specializāciju vēsturē vai filozofijā.

                                               

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs

Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs ir muzejs vitrīna, Rīgas un Jelgavas dzelzceļa vēsturē un attīstībā no Lielbritānijas. Muzejs sabiedrība "latvijas dzelzceļš" struktūrvienība. Muzejs rīko plašāku plašu transportlīdzekļa kolekcija Baltijā.

                                               

Latvijas naudas vēsture

Latvijas naudas vēsture ir daļa no pasaules monetārās vēsture, kas ietver laika periodu, kopš seniem laikiem, kad Latvijas teritorijā bija Romas impērijas naudas, līdz mūsdienām, kad Latvijā tiek izmantots eiro.

                                     

★ Latvijas vēsture

 • Latvijas vēsture ir cieši saistīta ar citu Baltijas jūras baseina valstu vēsturi un to ilgstoši ietekmējusi Ziemeļeiropas ģermāņu vācu, zviedru un Austrumeiropas
 • vēstures jomas. Latvijas Vēstures institūta galvenie pētniecības virzieni ir: Latvijas senvēsture Latvijas iedzīvotāju etniskā un kultūras vēsture aizvēsturē
 • vēstures pētniecībā, piemēram: Latvijas vēsture Eiropas vēsture Āzijas vēsture Latvijas vēsture internetā Tildes datorenciklopēdija Latvijas Vēsture Pasaules
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs atrodas Brīvības bulvārī 32, Rīgā, Latvijā Dibināts 1869. gadā, laika gaitā vairākkārt muzejam mainījies nosaukums
 • filozofijas vēsture ideju vēsture Latvijā u.c. aktuālajām problēmām un iegūt filozofijas doktora grādu, tādējādi vairojot gan savu, gan Latvijas intelektuālo
 • Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs ir muzejs ar ekspozīcijām Rīgā un Jelgavā, kas veltīts dzelzceļa vēsturei un tā attīstībai Latvijā Muzejs ir uzņēmuma
 • Latvijas naudas vēsture ir daļa no pasaules naudas vēstures kas ietver laika posmu kopš senajiem laikiem 1. - 4. gadsimts m. ē. kad Latvijas teritorijā
 • Latvijas krievu vēsture ir daļa no Latvijas vēstures par Latvijas krievu etniskās kopienas veidošanos vairākos imigrācijas viļņos daudzu gadsimtu gaitā
 • vēsture Latvijā apkopo svarīgākos Latvijas ebreju kopienas vēstures posmus no Livonijas konfederācijas laikiem 16. gadsimtā līdz neatkarīgās Latvijas
 • Latvijas Valsts vēstures arhīvs ir 1919. gadā Latvijas Republikā izveidota zinātniski pētnieciska iestāde, kurā tiek uzglabāti, pētīti, restaurēti, kataloģizēti
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture ir populārzinātnisks žurnāls par vēsturi latviešu valodā, iznāk kopš 2008. gada janvāra reizi mēnesī. Žurnālu izdod a s Diena
                                     
 • 443. Latvijas okupācija.., 119.lpp. Latvijas Vēsture 1994., 1. nr., 55. lpp Latvijas Vēsture 1994., 1. nr., 54. lpp. PSRS pilnvarotā Latvijā Andreja
 • 1964. gadā muzejs ieguva pašreizējo nosaukumu Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs Muzeja vēsture Arhivēts no oriģināla, laiks: 2015. gada 24. septembrī
 • Skatīts: 2020 - 07 - 24. Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapa Olimpiskās kustības profils angliski LOK vēsture Latvijas Sporta vēsture LIF, 1994. 330 lpp
 • rajona apkaimēs, kā arī Jūrmalas pilsētā. Pamatraksts: Ebreju vēsture Latvijā Pirmā Latvijas ebreju kopiena nodibināta 1570. gadā, desmit gadus pēc tam
 • Latvijas vēstures hronoloģija aptver laika posmu kopš senākajām rakstiskajām atsaucēm uz notikumiem Latvijas teritorijā līdz mūsdienām. 325. gadā p.m.ē
 • izcelsme, vēsture pārvērtības aut. E. Zālīte Latvijas vēstures institūta žurnāls, 1999. gads, Nr2, 156 - 161. lpp. Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija:
 • Latvijas medicīnas vēsture izsekojama līdz Livonijas konfederācijas laikiem viduslaiku Latvijā Veselības aprūpi tolaik veica bārddziņi, pirtnieki un mācītie
 • ģimnāzijas audzēkņiem, kas kļuva par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Muzeja vēsture Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 19. aprīlī. Skatīts: 2019. gada
 • Latviju Pamatraksts un citi raksti: Latvijas vēsture un Latvijas vēstures hronoloģija Baltu valodās runājošie latviešu priekšteči ienāca Latvijas teritorijā
 • lpp. Kas un kāpēc jāzina par Latvijas Sociāldemokrātijas šķelšanos Jānis Šiliņš, lsm.lv Andersons, E. Latvijas vēsture : 1914 - 1920. - Daugava: Stockholm
                                     
 • apbalvo Latvijas labāko futbolistu. Šis apbalvojums pastāv kopš 2000. gada. Latvijas Futbola vēsture Miķelis Rubenis, 2000.gads Latvijas turīgākās
 • Latvijas Romas katoļu baznīcas vēsture ietver ar kristīgo ticību un Romas katoļu baznīcu saistītos notikumus Latvijas teritorijā no 11. gadsimta līdz
 • Grants no 2019 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mājaslapa Ē. Kehris, A Ķīse, A. Vītola, I. Forands. Latvijas Sporta vēsture 1994, 330 lpp.
 • klubu skatīt rakstu Latvijas Universitāte Universitātes sports. Latvijas Universitāte LU latīņu: Universitas Latviensis ir Latvijas Republikas akadēmiskās
 • Latviešu rakstniecības vēsture Archived 2016. gada 5. martā, Wayback Machine vietnē. Valentīns Bērzkalns. Latviešu dziesmu svētku vēsture 1864 1940. Bruklina :
 • Kopumā Latvijas enciklopēdijas piecos sējumos ir 24 292 raksti, no kuriem 7992 ir biogrāfijas, tāpat ir 111 kartes, 210 tabulas un 7421 attēls. Latvijas enciklopēdija
 • Vecrīgu. Medicīnas vēstures muzejs Muzeja Facebook konts Muzeja Twitter konts Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs Latvijas muzeju katalogs  Muzeju
 • akadēmisko izglītību mūzikas vēsturē un teorijā, tā ir vienīgā šāda profila augstskola Latvijā Tā ir viena no vecākajām Latvijas augstskolām un ir dibināta
 • skaita dēļ Jelgavu dažkārt dēvē par Latvijas studentu galvaspilsētu. Latvijas Lauksaimniecības universitātes vēsture sākās ar 1863. gadā Rīgas Politehniskajā
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
                                               

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

1945 - 1956-latvijas psr Centrālā Valsts vēstures muzejs. 1869 - 1924: latvijas muzeju vēlāk Etnogrāfijas muzejs. 1924. - 1945. gadam: Valsts vēsturiskais muzejs. 2006 - pašlaik latvijas Nacionālais vēstures muzejs. 1956 - 1990: PADOMJU Vēstures muzejs. 1990. - 2006. gada latvijas Vēstures muzejs.

                                               

Arkls (mērvienība)

Arkls bija lauksaimniecības zemes platība, un vienības, kā arī feodālā zemes nomu un zemes nodokli uzņēmums Latvijā, feodālisma laikā. 13. gadsimtu vienu aršana ir lielā sadzīves iezīme: 1 darba zirgs. Turpmākajos gadsimtos, arkls, tas kļuva dažādiem izmēriem, zemes platība un vērtība pasākums. Zviedru Vidzemes laikā, lai plow lielums uzstādīt arklu revīzijas.

                                               

Ernsts Fromholds-Treijs

Ernst Fromholds-Treijs bija vācbaltiešu izcelsmes latvijas luterāņu mācītājs un skolotājs. No 1907. pirms viņa nāves, Neredzīgo izglītības biedrības darba patversme Strazdumuižā galvu. Cilvēka dēls. Viņš Studējis Tērbatas Universitātē. Pirms stāšanās spēkā obligātā galvenais birojs no 1904. līdz 1907. gadu, bija par noziedznieku kolonijas Ropažos galvu. Latvijas SPR laikā komunisti arestēti, nošauti Centrālcietumā priekšvakarā komunistiskā atkāpties no ņujorkas.

                                               

Hieronims Hodkevičs

Hieronims Hodkevičs bija lietuvas lielkņazistes valsts darbinieks. Par kastelāns no 1544. ar 1549. par gadu, Viļņas kastelāns no 1559. ar 1561. par gadu, un Žemaitijas stārasts no 1545. gadu pirms viņa nāves 1561. gadā. 1555. gadā karaļa sigismunda II augusta, nosūtīts uz misiju, lai pāvests Pāvils IV un imperators Kārlis V, Lietuvas lielkņazistes karaspēks, kapteinis pasaules kara laikā. 1560. gadā cīnījās ar Ivana bargā armijas uz Cēsīm.

                                               

Teodors Hofmanis

Departaments bija vācbaltiešu izcelsmes latvijas luterāņu mācītājs. Dzimis aptiekāra ģimenē. Mācījies Rīgas guberņas krīzes. 1889. gadā. gadā pabeidzis teoloģijas studijas Tērbatas universitātē. 1892. esmu 15. novembrī ordinēts par mācītāju. Daudzus gadus ir kalpojis kā mācītājs Rīgas st. Pētera baznīcas draudzē, viņš strādāja par reliģisko skolotāju. LSPR laikā komunisti arestēti, nošauti Centrālcietumā priekšvakarā komunistiskā atkāpties no ņujorkas.

                                               

Pjotrs Hvorostiņins

Pjotrs Hvorostiņins bija krievijas cara vojevoda no cara Ivana IV, un Fjodora es, tajā laikā, tostarp, piedalījās Livonijas karā, Latvijas teritorijā. Karojis pret Krimas tatāriem, jo Orlā, Tulā, Rjazaņā. Kara cīnījās par sirds un Cēsīs. 1578. Jorkas kaujā krita poļu gūsta. 1583. gadā bija izpirkts no verdzības no 3328 rubļu, un četras reizes četrdesmit sabuļādām. 1589. gadu, kas ir iesūtīts uz Pergamenta vojevodu. kur miris.

Jūras kauja Zundā (1210)
                                               

Jūras kauja Zundā (1210)

Jūras kauja Skaņas, bija Krusta karu pirmā kauja ar kuršiem bīskapa Alberta vadībā, kas notika 1210. lpp. 18. aprīlī, tāpat kā Baltijas jūras šaurumā var Gotlandes krastiem. Krustneši, lai gan devās atpakaļceļā uz Vāciju, tika nolemts uzbrukt, astoņas no vikingu kuģiem. Jūras kauja ieguva kurši, nogalinādami 30 bruņinieku un citu ienaidnieku.

Krievijas-Livonijas-Lietuvas karš
                                               

Krievijas-Livonijas-Lietuvas karš

Krievijas - Livonijas - lietuvas karš bija karš starp Maskavas lielkņazistes, un Priekšsēdētājs hanistes savienību, no vienas puses, un lietuvas dižkunigaitiju un nostāju, no otras puses. Tas ir tikai viens no daudziem Maskavijas lietuvas kari 14. 16. gadsimtā. Kara rezultātā, Lietuva bija spiesta atteikties no teritorijām uz austrumiem no valsts par labu Maskavijai, bet, pateicoties uzvarai kaujā pie Smoļinas ezera, pētījumā ir izdevies saglabāt savu neatkarību, līdz 1561. gadā.

Landtāgs
                                               

Landtāgs

Landtāgs ir pārstāvji asamblejas vāciski runājošās valstīs, Vācijā, Austrijā un beļģijā. Vēsturiski, landtāgi pastāvēja arī Svētās Romas impērijas Livonijā, Prūsijā, Kurzemes hercogistē, un vēlāk lielhercogistes, Somijas, Igaunijas, Kurzemes un Vidzemes guberņās.

                                               

Kārlis Georgs fon Manteifels

Džordžs bija Manteifels arī Cēge bija Kurzemes guberņas muižnieks, Kazdangas, un Pūņu īpašuma īpašnieks, un politiķis. Pēc Jelgavas ģimnāzijas absolvēšanas studēt tiesību Bonnā. Pēc studijām atgriezās dzimtenē, bija county Kreismarschall un landtāga deputāts.

Users also searched:

latvijas vēsture, vsture, Latvijas, latvijas, klase, Latvijas vsture, pasaules, gadsimts, pikeris, uzdevumi, sum, uzdevumi vsture, latvijas vsture sum, pasaules vsture klase, pasaules vsture, latvijas vsture gadsimts, pikeris latvijas vsture, latvijas vsture klase, latvijas universitātes latvijas vēstures institūts, Vstures, vstures, institta, rga, urnls latvijas vsture, etnogrfisko materilu krtuve, sen rga, viduslaiku vstures ptnieki, projekti, Universittes, viduslaiku,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Špikeris latvijas vēsture.

Saeimas komisija: Latvijas vēsture kā atsevišķs priekšmets nav. Par fundamentālu Latvijas vēstures grāmatu. Prof., Dr. habil. hist. Rihards Treijs Latvijas Vēstnesim. Pēdējā atmodas gadu desmitā vēsturniekus kritizē​.

Latvijas vēstures institūta apgāds.

Starptautiska konference par pēckara bruņoto pretošanos Baltijas. Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūts Institute of Latvian History at the University of Latvia. Vēstures institūts. Skenētais attēls Latvijas Valsts arhīvs. Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūts ir dibināts 1991. vēsturē Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs pasaules medicīnas vēstures.


Uzdevumi.lv vēsture.

Vēsture Par mums Citadele grupa. Maja Lunde Bišu vēsture. Neaizmirstamais, izglītojošais un brīnišķīgi uzrakstītais romāns Bišu vēsture vienā stāstā apvieno trīs pavisam atšķirīgas sižeta. Google vēsture. Vēsture Ķekavas novads. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas tika izveidotas divas organizācijas, kuru uzdevums bija ieņēmumu iekasēšana: Valsts finansu inspekcija. Latvijas vēsture. Vēsture E studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte. Mēs izmantojam sīkdatnes. Swedbank Grupas uzņēmumi, kas reģistrēti Latvijā, izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums pielāgotu informāciju par mūsu produktiem.

Vēstures un filozofijas fakultāte.

Organizācijas Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultāte. Latvija. Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenais loceklis. Latvijas Universitātes Bioloģijas Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Profesors. Latvijas.

Daugmales muzejs.

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs valsts simtgadē LA.LV. Dzelzceļa muzejs Latvian Railway History Museum, Rīga. 2787 cilvēkiem patīk 175 runā par šo 11 Latvijas Nacionālais Vēstures Muzejs. Vēstures muzejs. Kāpēc krievija izvēlējās dzelzceļa platumu 1524 mm nevis 1435 mm. Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā aplūkojama izstāde Rotaļlietas. Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs, Jelgavas ekspozīcija, Jelgava, Jelgavas pilsēta, Latvija atrašanās vietu kartē, telefons, darba laiks, atsauksmes. Atrasts​.


Latvijas naudas vēsture.

Latvijas saimniecības vēsture, 1968. Senākās monētas Latvijas teritorijā Vēstures enciklopēdija. Visagrākie droši zināmie metāla naudas atradumi Latvijas teritorijā ir romiešu monētas. Ir ziņas arī​. Latvijas nauda repši. Tirdzniecības Monētas Naudas Latvijai, Latvijas naudas vēsture. Kā pelnīt naudu laukos, Kolekcijas monētas, Satura rādītājs. Bināro opciju bezmaksas kurss, vislabāk izmantot internetu lai nopelnītu naudu, ieguldīt bloku​. Latvijas nauda eiro. 100 gadi Latvijas naudas vēsturē: 1914.–2014. Tā varēja būt. Naudai Latvijā ir divus tūkstošus gadu sena vēsture un tā tiek saglabāta arī Latvijas Bankas izdotajās dārgmetāla monētās. Latvijas Banka regulāri izlaiž.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →