Back

★ Latvijas Aizsargu organizācija                                     

★ Latvijas Aizsargu organizācija

Latvijas Aizsargu organizācija ir brīvprātīga, sabiedriska institūcija no Latvijas Republikas. Veido 1940. jo dzēsti Aizsargu organizācijas parauga 1990. gada 17. 1994.gada maijā. esmu 26. janvārī reģistrētas Tieslietu ministrijā.

                                     

1. Priekšvēsture. (The story so far)

Latvijas brīvības cīņas: Pagaidu valdības ministru prezidenta vietas, ko iekšlietu ministrs Miķelis Valters 1919. februāra sanāksme Ventspils rajona priekšnieks C. Vezkalniņu, Ventspils, aizsargu organizatori, D. Šmitmani, un Tukuma apriņķa izmeklēšanas tiesneša Kāpostiņu nolēma veidot aizsargu organizācijā. 1919. gadā. lpp. 20. martā, ministru prezidents K. Ulmanis, M. Valters, kopā ar rīkojumu Nr 883 oficiāli dibināta Latvijas Aizsargu organizācijas darbiniekiem ir iespēja dot savu ieguldījumu pārvaldes iestāžu, lai saglabātu likumu un kārtību aizmugurē, un, lai aizsargātu dzīvības dzelzceļa tīklu, tiltu, sabiedrisko ēku, un svarīgākie uzņēmumi, Latvijas atbrīvošanas cīņu laikā.

                                     

2. Izveide

1990. gada 17. maija entuziastu grupa no Pilsoņu Kongress izveidoja organizāciju "Aizsargu organizācijā, vai tas kļūst starpkaru periodā, Aizsargu organizācijas idejiskie un likumīgie mantinieki. 1991. 10. septembra sanāksmi Arkādijas parkā, uz dibināmās organizācijas valdes priekšsēdētājs tika ievēlēts st. Jānis Uzņēmumiem, sekretārs H. Rudzu paralēli tiem notika un visi dokumenti tika parakstīti Latvijas Komitejas un iekšlietu komisijas priekšsēdētājs Jānis Ir. Atjaunoja formas tērpos, kas radīti ar līdzīgu struktūru.

                                     

3. Darbība. (Action)

Valsts šīs organizācijas leģitimitātes, nepieņēma to juridiski jebkur nereģistrējās kā uzskatīja sevi atjaunot 1919. gadā. organizācijas un ap 1993. gadā. gadā sadalīt starp mazskaitlīgās savstarpēji naidīgās grupās un organizācijās t.ps. Vadības grupa Rijnieka un Feldmaņa "nereģistrētā LAO", utt).c.

Varbūt nav pierādījumu, 1997. gada 6. februārī. jūnijā, ap pulksteni. 0:50 atstumto organizācijas biedri, lai uzspridzināt Uzvaras pieminekli Pārdaugavā. Lai gan pieminekli nav iznīcināti, bet tur bija nodarīti ievērojami bojājumi. Ar monumenta daļa no ģimenēm, kas tika atrasti divi bijušie Aizsargs locekļi joprojām. LAO tzu vadība distancējās no negadījuma, lai informētu jūs, ka gan dzīvību zaudēja kādu laiku izslēgt no organizācijas. 1997. lpp. 28. novembrī Matīsa iela 101, tika nošauts ŠIS boss, J. Kā. Aizdomās tika turēti "Pērkoņkrusta dalībnieki.

Pēdējos gados latvijas Aizsargu organizācija, kas nodarbojas ar struktūru, korekcijas un palielināt sabiedrisko aktivitāšu daudzumu, izmantojot projekta, pastaigas, popularizējot sportu un veselīgu dzīves veidu. LAO misija un vīzija apraksts uzmanība sabiedrības darbības modināšanu apvienoties, lai šķirotu Latvijas, un, lai nodrošinātu tās izaugsmi. Šobrīd to var uzskatīt par paramilitārā organizācija, tas ir biedrība, kuras mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības, attīstības un veselīgu dzīves veidu. Aizsargu pulki un divīzijas nav skaidrs, bet administratīvu un ekonomisku vienību. Šī LAO tzu vadība ir darbinieki no 5 cilvēkiem.

2012. šajā situācijā no "Aizsargu organizācija" un "latvijas Aizsargu organizācija", un organizācijas savstarpējās nesaskaņas, rakstīja laikraksts "Latvijas Avīze". 2013. kā martā ieradās, biedrības "latvijas Sargi", kas ir distancējas no abām iepriekšējām organizācijām.                                     
 • lpp. Latvijas Aizsargu I kongresā pieņemtais aizsargu satversmes projekts. Aizsargi - Vēstures terminu skaidrojošā vārdnīca LVAA izstādes Latvijas Aizsargu
 • Aizsargi biedrības Latvijas Aizsargu organizācija dalībnieks tehnisks aizsardzības līdzeklis, piemēram, kāju aizsargs skat. aizsargs tehnisks līdzeklis
 • piešķiršanu izlēma aizsargu valde, kura sastāvēja no aizsargu priekšnieka un pa vienam vēlētam aizsargu priekšstāvim no Latvijas novadiem. Piešķiršanu
 • pienākumu pildīšanu organizācijā Goda zīme tika nodibināta 1927. gadā. Goda zīmju piešķiršanu izlēma Aizsargu valde, kura sastāvēja no aizsargu priekšnieka un
 • dibināma aizsargu nodaļa. Vēlākos gados aizsargu nodaļas pārveidojās karaspēkam līdzīgās vienībās un organizācijai bija centralizēta vadība. Aizsargi bija
 • vadītāju aizsargu pieredzei, organizācija tika veidota pēc militārā principa, vados, bataljonos utt. Organizācijā darbojās bijušie aizsargi atvaļinātie
 • bija latviešu galēji nacionālistiska organizācija un politiska partija. Pērkonkrustu kā politisko organizāciju partiju Rīgas apgabaltiesa reģistrēja
 • 13. Bauskas Aizsargu pulks izveidots 1922. gada 18. decembrī, apvienojot Bauskas apriņķa aizsargu militārās vienības. Pirmās aizsargu vienības Bauskas
 • Latvijas Komunistiskā partija bija marksistiska partija Latvijā 20. gadsimtā, valdošā partija Latvijas SPR un Latvijas PSR. Galvenais preses izdevums
 • laikā plkst. 1 naktī ēku ieņēma policija un aizsargi bet pēc tam tā tika nodota aizsargu organizācijas īpašumā. Ēkā sarkanais karogs tika nomainīts
                                     
 • ordeni, III šķiras Viestura ordeni, Aizsargu Nopelnu krustu, Latvijas Aizsardzības biedrības medaļu un Latvijas Ugunsdzēsēju medaļu. Jānis Ģibietis
 • Iecelts par 9. Madonas aizsargu pulka komandieri, bet no amata atteicies Zāmuēla valdības laikā, jo piedalījās Nacionālo organizāciju kongresā. 1924. gadā
 • Sabiedrisko lietu ministrijai pakļautā Aizsargu organizācija Pēc Latvijas brīvības cīņu beigām 1920. gada 1. decembrī Latvijas bruņotajos spēkos bija 51 176 karavīri
 • juriskonsults. Aizsargu organizācijas biedrs, apbalvots ar Aizsargu Nopelnu krustu 1939. gadā. Korporācijas Lettonia filistrs. Viens no Latvijas futbola apvienības
 • būvēta lidmašīna. Ar to tika apmācīti jaunie lidotāji Latvijas Gaisa spēkos un Latvijas Aizsargu aviācijas pulkā. 20. gadsimta 30. gados Igaunijas aviokonstruktoru
 • šķira Aizsargu nopelnu krusts Pēteris Blaus angliski roots - saknes.lv. Skatīts: 2012.07.05. Sabiedrisko lietu ministrs Pēteris Blaus - Latvijas sporta
 • Kārlis Prauls 1895. gada 2. maijā - 1941. gada 30. janvārī bija Aizsargu organizācijas priekšnieks no 1930. līdz 1940. gadam, ģenerālis. Dzimis Lielstraupes
 • Aizsargu organizācijas Nopelnu Krusts 1933 Latvijas Sarkanā Krusta goda zīme, Igaunijas Sarkanā Krusta I šķiras goda zīme. Biographien.lv Latvijas
 • vēlāko LRP Latvijas Atdzimšanas partija, Latvijas Kristīgo demokrātu savienība, Latvijas Liberālā partija, Latvijas Aizsargu organizācija Starptautiskās
 • Zināmākās pretestības grupas bija Brīvā Latvija Latvijas Nacionālais leģions, Kaujas organizācija Latvijas atbrīvošanai u.c. Okupācijas iestādes sāka
 • ordenis, IV šķira 1928 Atzinības Krusts, III šķira 1939 Latvijas Aizsargu organizācijas Nopelnu Krusts. Direktora S. Jaudzema 45 gadu šūpuļu svētki
                                     
 • ar Alūksnes sporta biedrību, pievienojās 7. Valkas aizsargu pulka sporta klubam. 7. Valkas aizsargu pulka sporta klubam ir divi laika posmi. no 1934. līdz
 • nacistu okupācijas varas iestādes pieļāva Aizsargu organizācijas atjaunošanu, viņš iestājās 5. Rīgas aizsargu pulkā. 1944. gada jūlija otrajā pusē Rīgas
 • okupāciju. Par citām jēdziena Latvijas okupācija nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu. Latvijas okupācija 1940. gadā bija Latvijas Republikas bruņota sagrābšana
 • Triju Zvaigžņu ordenis IV šķira Viestura ordenis III šķira Aizsargu Nopelnu krusts Aizsargu Nopelnu krusts Igaunijas Ērgļa ordenis Lietuvas Ģedimina ordenis
 • jēdziena Latvijas okupācija nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu. Latvijas vācu okupācija ir Padomju Savienības 1940. gadā okupētās Latvijas teritorijas
 • Zemessardzi. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, tiesību aktiem un Nacionālo drošības koncepciju Latvijas Nacionālie bruņotie spēki aizsargā valsts suverenitāti
 • Čuibes ģimenē. Līdz 1933. gadam studēja Latvijas Universitātes arhitektūras fakultātē. Aizsargu organizācijas loceklis. Nošauts 1941. gada 27. jūnijā
 • 1926. līdz 1940. gadam darbojies Aizsargos 1939. gadā apbalvots ar šīs organizācijas Nopelnu krustu. Bijis Latvijas Universitātes profesors. Miris 1943
 • Latvijas Republikas Satversme ir Latvijas Republikas pamatlikums. Satversme uzskatāma par īso konstitūciju tai ir 8 nodaļas un 116 panti līdz 1998.

Users also searched:

Latvijas, latvijas, Aizsargu, aizsargu, aizsargi, latvijas aizsargi, trps, formas, biedriba, biedrba, organizcija, Latvijas Aizsargu organizcija, aizsargu formas trps, biedriba latvijas aizsargi, biedrba latvijas aizsargi, latvijas aizsargu organizcija, latvijas aizsargu organizācija, latvijas organizācijas. latvijas aizsargu organizācija,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Biedriba latvijas aizsargi.

Latvijas aizsargu organizācija 20 gados LNB Digitālā bibliotēka. XI NODAĻA LATVIJAS AIZSARGU ORGANIZĀCIJA. XII NODAĻA VALSTS IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS IESTĀDES. XIII NODAĻA CIVILĀS AIZSARDZĪBAS dienesti. Latvijas aizsargu organizācija. LATVIJAS AIZSARGU ORGANIZĀCIJA company review. Latvijas Aizsargu organizācija biedrība 0. Rīga, LV 1000. Papildināt informāciju par uzņēmumu Atsauksmes Pamatdati Karte 29275291 Tālrunis. Nozare.

Biedrība latvijas aizsargi.

Teksts LP1322 0 Saeima. Būtiska ietekme Latvijas Atbrīvotāju biedrībai bija aizsargu Projekts paredzēja ie saistīt aizsargu organizācijā jauniešus no 15 līdz 19 gadu. Aizsargi. Aizsargi. Labi, slikti? P.S.Kultūra. Aizsargi bija paramilitāra organizācija Latvijas Republikā, dibināta 1919. gada 20. Kopumā bija 19 teritoriālie aizsargu pulki un 2 specializētie dzelzceļa un. Kārlis Prauls Nacionālā enciklopēdija. Latvijas Aizsargu organizācija, Biedrības, nodibinājumi, Rīga, Reģistrācijas SIA Latvijas Tālrunis, 2006 2021, portālu sērijas eta24.lv masu. Latvijas Aizsargu organizācija biedrība 1188 uzņēmumu katalogs. Aizsargiem Aizsargu aviācija, Dzelzceļa aizsargu pulks un Jūras aizsargi. Latvijas aizsargu organizācijas augstākais apbalvojums 1925–39. Piešķīra par.


Latvijas Aizsargu organizācija, Rīga.

Viņu paņēma. Jājautā, kādēļ? Bet viņiem ir tāds norādījums, ka visi aizsargi, neatkarīgi no tā, kad viņi sastāvēja aizsargu organizācijā un cik ilgi, ir jāpaņem. Rēzeknes aizsargu organizācija no 1920. līdz ID: 612142. Kontakttel.26307196.Latvijas Aizsargu Organizācija LAO ir tiesiski atzīta un ir mantiniece vēsturiskajai AIzsargu Organizācijai. Organizācijas. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Miķelis Plānkājs Talsu Vēstis. Pēc kara Latvijas nacionālajā armijā bija aptuveni 76 000 karavīru. Daudz lielāku nozīmi nekā armijai K. Ulmanis piešķīra aizsargu organizācijai, kura bija. Latvijas neatkarības dienas, vienmēr, arī… Latvijas Vēstnesis. Šāda norāde ir kārtējais mēģinājums nomelnot 1994.gadā reģistrēto Latvijas Aizsargu organizāciju. Var būt, ka kādam nav zināms,.

Kara muzejs.

Latvijas Aizsargu organizācija LAO tā bija vislielākā masu organizācija Latvijā, kas aktīvi piedalījās kā militārajā, tā sabiedriski politiskajā,. 1930.gadi. 1.daļa: Valkā muzeju ierīko aizsargu organizācija. Zl.lv: Latvijas Aizsargu organizācija, Associations, foundations, Riga, Āgenskalns, Registration certificate number: 40008006482. Latvijas Aizsargu organizācija, Biedrība 1189.lv. Tajā laikā pastāvēja arī LAO Latvijas Aizsargu organizācija, faktiski divas. Vienu vadīja Jānis Strūģis, otru Andris Lācis. Par pārējiem,kārklu aizsargiem. Zili baloni un ES karogs Latvijas Nacionālā fronte Laikraksts. 1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi, 1923 1940. Aizsargu organizācijā, 1923. VI 11. Jelgavas XVI aizsargu pulka Penkules pagasta. Aizsargu organizācija starpkaru Latvijā Ieraksts. Ne padomju varas gadi, ne atjaunotās Latvijas laiks nav devis neko 1939. gada pavasarī Aizsargu organizācija visā Latvijā svin 20 gadu. Šodien Jēkabpils Tautas namā notiek konference AIZSARGU. Kas bija aizsargi starpkaru Latvijā valsts brīvības un likumības balsts vai Kārļa Ulmaņa personiskā armija? Saruna par Latvijas Aizsargu organizāciju ar.


Biedrība Latvietis.

Latvijas Aizsargu organizācija, Biedrība. 371 29275291. RĪGA. Uzņēmuma saite: Kopēt Nokopēts. Saglabāt. Drukāt. Reģistrācijas nr.: LV40008006482. Izdota grāmata par Latvijas Aizsargu organizāciju Ziņu aģentūra ZS. I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs. 1. Pašreizējās situācijas raksturojums. Latvijas Aizsargu organizācijai līdz 1940. g. 21. jūlijam ir piederējusi zeme Rīgā. Vēstures raibumi pilsētas sejā: otrā desmitgade 13.03.2017. Latvijas Aizsargu organizācija, Biedrības, nodibinājumi, Rīga, Āgenskalns, Reģistrācijas apliecības numurs: 40008006482. Latvijas Atbrīvotāju biedrības darbība. 9, Biedrība Latvijas Aizsargu organizācija, Valdis Maksimovs. 10, Biedrība ​Svētā Lūkas atbalsta biedrība, Valdes loceklis Egils Rupeks. 11, Arodbiedrība. Aizsargu organizācija Tēzaurs. Metadati. Nosaukums: Latvijas aizsargu organizācija dokumentu gaismā 1919 ​1940 izstādes katalogs Izdevējs:.


Organizācijas Latvijas Aizsargu organizācija.

Priekšmeti: Fotogrāfijas, Latvija, Vīrieši, Zirgi, Sakas pagasts Pāvilostas novads, Latvija, Militārās uniformas, Latvijas Aizsargu organizācija, Portretu fotogrāfija,. Kā radās un kāpēc vairs nepastāv aizsargi – valsts un latviskuma. Atzinības krusts 1938. Latvija. Atzinības zīme ir no baltas emaljas, Maltas Pārdots! Organizācijas augstākā lēmējinstitūcija bija Latvijas aizsargu kongress. Nosaukums Pārstāvja vārds, uzvārds 1 Biedrība Mākslas un. Pagājušonedēļ apgāds Jumava Latvijas Kara muzeja telpās prezentējis jaunu profesora Ilgvara Butuļa grāmatu Sveiki, aizsargi!, kas veltīta.

Latvijas AIzsargu Organizācija.

Biedrība Latvijas Aizsargu organizācija 40008006482 1 3 9 10. 3.2.3. Nodibinājums Valmieras Amatnieku parka fonds. 40008042182. 6. Militārā struktūra teorija. Vēsture, 12. klase. Uzdevumi. Kontakttel.26307196.Latvijas Aizsargu Organizācija LAO ir tiesiski atzīta un ir mantiniece vēsturiskajai AIzsargu Organizācijai. Organizācijas mērķi:stiprināt. Izdota grāmata par Latvijas Aizsargu organizāciju Grāmatas. M. Plānkājs iestājās Latvijas aizsargu organizācijā. Iecelts par Talsu 1. aizsargu pulka 2. rotas komandieri. Pulku tajā laikā komandēja. IZSTĀDE Aizsargu organizācija Jēkabpilī Jēkabpils Kultūras. 1941.gada rudenī vācu nacistu okupācijas vara Latvijā faktiski jutās un rīkojās Latvijas Aizsargu organizācijas sākumi meklējami 1919.gadā, kad ar iekšlietu. Izsoles Mākslas Vēstniecība Antikvariāts Galerija ArtEmbassy. Butulis, Ilgvars. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919. 1940. gadā. Ievada aut. Visvaldis Lācis. Rīga: Jumava, 2011.

Militārais žurnāls Tēvijas Sargs, 2017. gada oktobris.

Latvijas Aizsargu organizācija biedrība. Matīsa iela 101 3 5, Rīga, LV 1009 29275291 pasts@. Patīk 0. Nepatīk 0. Nozares:​. Latvijas Aizsargu organizācija biedrība 1188 atsauksmes. Diplomdarbs: Rēzeknes aizsargu organizācija no 1920. līdz 1929.gadam. Ievads Latvijas aizsargu organizācijai ir būtiska nozīme Latvijas.


Aizsargmīlas ilgās mokas Diena.

Darba mērķis ir veikt pētījumu par jauniešu dalību Latvijas Aizsargu organizācijā sākot ar 1932.gadā izveidotajiem aizsargu sporta pulciņiem un beidzot ar. Latvijas Aizsargu organizācija Historia. Lielbritānijas Sv. Mi e a un. Sv. Jura ordenis, II š ira pieš irts 1921. gadā. Francijas Goda Le iona ordenis, V š ira pieš irts 1920. gadā. Lietuvas Republikas​. Latvijas Aizsargu organizācija, Riga, Āgenskalns ZL.LV. 1924. gada augustā noteica visu Latvijas aizsargu pulku numerāciju, ņemot pamatā Taču pēc Latvijas okupācijas Latvijas Aizsargu organizācija tika likvidēta,.

Represijas Latvijas laukos.1944. 1949. Dokumenti un materiāli. 5.

Rauna. Bildēs redzami Jaunsargi un Aizsargi no Jēkabpils Aizsargu Organizācijas. Iepriekšējā. 1no3. Nākošā. Latvijas Aizsargu Organizācija. GiiBii Kaspars. Latvijas Aizsargu organizācija biedrība - 1182 Info dienests. Latvijas Aizsargu organizācija, Reģ. nr. 40008006482, Rīga, Slokas iela 122, LV ​1067. Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas,. H dižcilts b. Metadati. Nosaukums: Latvijas aizsargu organizācija 20 gados Izdevējs: Eraksti Publicēšanas datums: 2012 Valoda: latviešu Fiziskais datu nesējs:. Latvijas Aizsargu organizācija, 40008006482 par uzņēmumu. Organizācija, Latvijas Aizsargu organizācija. Krājumi, Latvijas literatūra. Sieviešu vēstures projekts. Aleksandrs Zaube Antonija Karlsone Emīlija Vanaga. Latvijas Aizsargu organizācijas Aizsardžu pulks Zudusī Latvija. IZSTĀDE Aizsargu organizācija Jēkabpilī tiek organizēts sadarbībā ar Biedrību Jēkabpils mantojums, Latvijas Kara muzeju un Jēkabpils Vēstures muzeju.


Romāns Naudiņš palīdz atjaunot Aizsargu organizācijas Valmieras.

Pirmskara Latvijā zemessardzei daudzējādā ziņā līdzinājās Latvijas Aizsargu organizācija LAO. Aizsargu darbību kopumā vēsturnieki. Latvijas Aizsargu organizācija Prakse. Valstiska, vēlāk brīvprātīga militarizēta organizācija valsts iekšējās un ārējās drošības stiprināšanai 1919. 1940. g. Latvijas Aizsargu organizācija, 40008006482 Uzņēmumi. Tēvzemei un Brīvībai LNNK Valmieras nodaļas finansiālu atbalstu ir atjaunots Latvijas Aizsargu organizācijas 8. Valmieras pulka karogs.


Pāvilostas novada Sakas pagasta Aizsargu Zudusī Latvija.

Kristovska jūtām pret odiozo aizsargu organizāciju nupat jau mēģina padarīt par bijis arī pirmskara Latvijas aizsargu viens no galvenajiem uzdevumiem. Sabiedriskā labuma komisijas 2017.gada 31.oktobra sēdes Nr.19. Atsauksmes par uzņēmumu Latvijas Aizsargu organizācija biedrība. Lasi komentārus un aplūko vērtējumu, kā arī atstāj savu atsauksmi par uzņēmumu. Enciklopēdijas. Meklēšanas rezultāti. Tālab attieksme pret Latvijas Aizsargu organizāciju turpmāk – LAO ir kontroversiāla. Taču tas nenozīmē, ka nebūtu jāpētī un jāvērtē LAO. Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture, 1983 Periodika. Integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta tāte SIF administrēta un Latvijas valsts NVO vijas Aizsargu organizācija, kas pirmsākumos. Latvija20 Apkopojums Organizācijas Aizsargi. Tā ar kļuva par sabiedrisku organizāciju, kuras vadību īstenoja Aizsargu valde. Organizācijas augstākā lēmējinstitūcija bija Latvijas aizsargu kongress. Latvijas Republikas Aizsargu organizācijas nozīme, pieš irta 1923. Īpašu uzmanību Latvijas Aizsardzības biedrība pievērsa Latvijas Aizsargu organizācijai LAO, jo uzskatīja to par vienu no Latvijas aizsardzības.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →