Back

★ Padomju saimniecība                                     

★ Padomju saimniecība

Padomju sadzīves vai sovhozs valsts lauksaimniecības uzņēmums bijušajā PADOMJU savienībā, kurā zemes, kā arī pārējo ražošanas iekārtas un ražo produktus, kas ir valsts īpašumā. Padomju saimniecībām, strādājis algotu, speciālistiem un darbiniekiem, un to vadīja augstākstāvošas valsts iestāde, kas ieceļ direktors.

                                     

1. Vēsture

Lauksaimniecības uzņēmumu organizācijas formā padomju fermas radās 1919. gadā. gadā. Pie LSPR izveidošanu, P. Stučkas valdība tika veikta zemes konfiskāciju, un to, kā klases iznīcināšana, tomēr tas konfiscēto īpašumu zemes neizturēja lauksaimniekiem. No 111 ha lielu zemes tika izveidota padomju saimniecība. Pārējo saimniecību tikai viens gads, iznomāt to bijušajiem īpašniekiem vai īrniekiem. Šī agrārais jautājums bija sākotnēji izvirzīja apmierināti un pēc tam ir vilšanās. Līdzīgi padomju saimniecības un sāka būvēt pēc 1920. krievijas PFSR, un citām psrs republikām.

Pēc Latvijas okupācijas valsts ekonomikā atkal tika organizēts par padomju saimniecību, un vēlāk nacionalizēta privāto īpašnieku zemes, bet 1950. gadu, arī pārveidojot ekonomiski neaizsargāto kolhozus. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, privatizējot lieli lauksaimniecības uzņēmumi, saimniecības ir likvidēta.

                                     
 • Komandekonomika, plānveida ekonomika jeb plānveida saimniecība ir saimniecība kurā galvenos lēmumus pieņem valsts un resursus sadala ar valsts budžeta
 • Igaunijas saimniecība ir atvērta kapitālisma saimniecība Eiropas Savienības iekšējā tirgū. 20. gadsimtā tā kļuva par mūsdienīgu pakalpojumu saimniecību ar progresīvu
 • kā padomju saimniecības Kaķenieki no 1977. gada - Lielās Oktobra Sociālistiskās Revolūcijas 60. gadadienas vārdā nosauktā padomju saimniecība centrālais
 • PSRS saimniecība līdz ar Padomju Savienības pastāvēšanu piedzīvoja vairākas izmaiņas, taču kopumā to raksturoja gandrīz pilnīga valsts kontrole pār saimniecisko
 • Savienotā republika ir suverēna padomju sociālistiskā republika, kas apvienojusies ar citām padomju republikām Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā
 • skaits, zemes platība. Kozīnes ciema padomē - 228 saimniecības Vecumu - 231 saimniecība Kazukalna - 231 saimniecība 1958. gadā 10. decembrī Latvijas PSR
 • krievu: Казахстан kazahu: Қазақстан bija Padomju Savienības kazahu autonomā republika Krievijas Padomju Federatīvajā Sociālistiskajā Republikā KPFSR
 • коллективное хозяйство - kolektīva saimniecība jeb kopsaimniecība bija kopēja saimniekošanas forma laukos Padomju Savienības Austrumu bloka valstīs 20
 • Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika jeb Latvijas PSR bija 1940. gadā PSRS okupētās Latvijas teritorijā izveidota Padomju Sociālistiskā Republika
 • raksts ir par Padomju Latviju no 1918. līdz 1920. gadam. Par vēlāko PSRS sastāvdaļu skatīt rakstu Latvijas PSR. Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika LSPR
 • gada LLA mācību un pētījumu saimniecības Vecauce direktors. Vairākos sasaukumos bija Auces pilsētas un Dobeles rajona padomju deputāts. Atmodas kustības
 • padomju saimniecības Bērze direktors. Latvijas neatkarības atjaunošanas laikā 1990. gadā Zaščerinskis tika ievēlēts par Latvijas Augstākās Padomes deputātu
                                     
 • Augstākā padome pieņēma likumu Par zemnieku saimniecībām Latvijas PSR kas atļāva līdzās padomju kopsaimniecībām veidot arī individuālās saimniecības Ministru
 • darboties LPNP Ārlietu nodaļa. Kad 1918. gada 3. martā Vācijas impērija un Padomju Krievija noslēdza Brestļitovskas miera līgumu un 8. martā tika izziņota
 • Agronomijas fakultātē, pēc kuras absolvēšanas bija padomju saimniecības Lestene agronoms, tad padomju saimniecības Vienība galvenais agronoms 1967 - 1973
 • minoritātēm. Par padomes priekšsēdētāju ievēlēja Franci Trasunu, kas pārsvarā uzturējās Pēterburgā. Padomes administratīvās un saimniecības lietas Rēzeknē
 • fakultātē. No 1972. līdz 1990. gadam bija padomju saimniecības Liezēre iecirkņa priekšnieks, vēlāk - saimniecības direktors. Atmodas kustības laikā 1989
 • gadā apvienojās padomju saimniecības Jēkabpils un Viesīte 1976. gadā Skosta kļuva par PSKP XXV konkresa padomju saimniecības direktoru. Pārbūves
 • Mežāres ciema padomi 1949. gada 31. decembrī, pēc pagasta likvidēšanas, ciemu iekļāva Rēzeknes rajonā. 1960. gada 7. jūlijā padomju saimniecības Rēzekne
 • tautsaimniecība ir Eiropas Savienības ekonomiskajā telpā integrēta atvērta saimniecība tai ir nozīmīgi sakari arī ar Krievijas Federāciju un citām NVS reģiona
 • gadā saimniecība pirmo reizi ieguva vairāk nekā pusmiljonu rubļu peļņas. 1987. gadā kolhozā Rojupe dzīvoja ap 735 iedzīvotāju. Saimniecībā bija 55
 • kolektīvās saimniecības 1957. gada 3. februārī, apvienojot ekonomiski atpalikušos kolhozus: Drosme un Liesma tika izveidota padomju saimniecība Zaube


                                     
 • kļuva par galveno inženieri padomju saimniecībā Umurga 1967. gadā par galveno inženieri zinātniskās pētniecības saimniecībā Krimulda bet no 1975. gada
 • domes vēlēšanās. A. Brigmanim pieder zemnieku saimniecība Priedule kas atrodas Pūres pagastā. Padomju laikā bijis Komunistiskās partijas biedrs un funkcionārs
 • vieglās rūpniecības TK Kārlis Šics, darba TK Ludvigs Kažemaks, komunālās saimniecības TK Jānis Jagars, meža rūpniecības TK Jānis Gustsons, tirdzniecības TK
 • likvidēto Kristeļu ciemu. 1960. gada 5. jūnijā kolhoza Draudzība un padomju saimniecības Komjaunietis teritorijas pievienoja Rikavas ciemam. 1971. gada
 • Deģu ciema padomju saimniecības Šķibe teritorija, 1968. gadā - Auru ciema padomju saimniecības Krimūnas un Bites ciema padomju saimniecības Krimūnas
 • Purniņiem. Ciems atrodas meža malā. Ciema teritorijā atrodas zemnieku saimniecība Mežākas kas nodarbojas ar lopkopību. Ciemā dzīvo iepriekšējo saimnieku
 • studiju laikā sāka strādāt par padomju saimniecības Zemgale agronomu 1986 1990. gadā Balodis kļuva par zemnieku saimniecības Druva īpašnieku Slampes
 • attiecināti bijušie vai esošie pagastu centri, bijušo kopsaimniecību vai padomju saimniecību centri, ka arī lielāku pilsētu piepilsētas ciemi. Latvijas ciemi

Users also searched:

60 70 gadi latvijā, jautājumi par padomju laikiem, kas ir padomju vara, padomju latvijas ekonomika, padomju savienība pārstāvēja, saimniecība un sadzīve latvijā padomju laikā, skola padomju laikos, Padomju, padomju, latvij, gadi latvij, jautjumi par padomju laikiem, kas ir padomju vara, padomju latvijas ekonomika, skola padomju laikos, savienba, prstvja, otr, otr padomju okupcija, okupcija, sadzve, laik, gadi, jautjumi, laikiem, vara, latvijas, ekonomika, skola, laikos, saimniecba, padomju savienba prstvja, Padomju saimniecba, saimniecba un sadzve latvij padomju laik, 60 70 gadi latvij, padomju saimniecība, latvijas saimniecība. padomju saimniecība,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Otrā padomju okupācija.

Padomju Latvijas tautas saimniecība LNB Digitālā bibliotēka DOM. Misas ciemam 1954. gadā pievienoja likvidēto Lambārtes ciemu, 1963. gadā Bruknas ciema padomju saimniecības Dāviņi teritoriju, 1966. gadā padomju. Padomju latvijas ekonomika. Iršu pagasta vēsture. VĒSTURE: Pirmsskolas izglītības iestāde Birztaliņa dibināta 1989. gada 1. jūnijā. dibinātājs padomju saimniecība Birzgale Pirmsskolā darbojas 4 grupas. Skola padomju laikos. Bērnudārzs Pienenīte Ulbrokā Iestādes vēsture:. En. state farm. en. sovkhoz. fr. ferme dEtat. fr. sovkhoze. lv. sovhozs. lv. padomju saimniecība. ru. совхоз. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. R.: Zinātne, 2000. Jautājumi par padomju laikiem. Pavasara sējas darbi p s Nīkrāce Zudusī Latvija. Izveidojas cieša sadarbība ar padomju saimniecību Nīca un tās vadītāju Jāni Vilsonu. Vasarās skolēni ražošanas brigādē strādā saimniecības laukos, fermās,​.

Kas ir padomju vara.

PĒTERĪŠI, Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība. Padomju saimniecība Совхоз. Saimniecība un sadzīve latvijā padomju laikā. Sociālistiskā saimniekošana teorija. Latvijas vēsture, 9. klase. Jumpravas kultūras namā, 22. martā, pulksten 16.00 plānots saviesīgs pasākums visiem, kas jelkad strādājuši Padomju saimniecībā Ogre.


Lauksaimniecība SEB banka.

Tomēr vāciešu saimniecības nav plaukušas, un valdībai tās pastāvīgi bija jāatbalsta. Draudze darbojusies arī padomju varas gados. 70. gados koka baznīca. Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls. No padomju saimniecības par bioloģisko. Kokneses novada bioloģiskā saimniecība Bormaņi apstrādā 1000 hektāru zemes un ražo gan pienu,. Padomju saimniecības Rīga jauktais koris. Lauksaimniecības produktu ražošanas un sagādes ministrijas Rīgas kolhozu un padomju saimniecību ražošanas pārvaldes Padomju saimniecība Saliena. Salaspils vēsture laikrakstā Darba Balss Salaspils novada. Lauksaimniecības uzņēmumu – kolhozu un padomju saimniecību – dokumenti ​starp tiem arī Skrīveru izmēģinājumu saimniecības, Ogres dārzkopības. Ievērojamākās personas. PĒTERĪŠI, Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība. Pilnā izziņa par Putniņš Imants Ogres nov., Ogre, Padomju prospekts 7 11, 100.00%.

Latvijas Nacionālais Arhīvs.

2. bibliotēka, Vecates pagasta padomju izpildkomiteja, kolhozs Salaca, Mazsalacas vidusskola, padomju saimniecība sovhozs Austrumi,. Medņevas pagasta bibliotēka Padomju saimniecība Medņeva. Labības novākšanas tehnikas remonts Limbažu rajona padomju saimniecībā ​Limbaži mehanizatoriem jāpabeidz līdz 1. aprīlim. Madonas novada vēsture. Pārbaudiet padomju saimniecība tulkojumus valoņu. Iepazīstieties ar padomju saimniecība tulkošanas piemēriem teikumos, klausieties izrunu un apgūstiet. EKSĀMENS LATVIJAS VĒSTURĒ 9. KLASEI 1. daļa Vārds Uzvārds. Apdzīvotā vieta Kombuļi izveidojusies ap bijušās Kombuļu muižas centru. Izaugusi padomju gados kā ciema padomes un padomju saimniecības ​Sauleskalns.


Dzintars Gaidlazda, padomju saimniecības Kārķi jauniešu un.

Pēc PSRS parauga, kad veidojās mazie kolhozi, padomju saimniecība ​Budeskalni, kā arī daudzi kļuva par Salaspils pirmrindniekiem 1945 1958. uz augšu. Par lauksaimniecības kultūru ražošanas jautājumos… Latvijas. Padomju saimniecība vēsturisks. Padomju saimniecība. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmums, kura ražošanas līdzekļi un ražotā produkcija bija valsts. Sovhozs Tēzaurs. Dzintars Gaidlazda, padomju saimniecības Kārķi jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvu vadītājs: 1972. gadā sāku dzīvot Kārķos. Agrāk pats biju dejojis.


Vēsture nav jāmeklē tālās zemēs, tā ir tepat katrā no mums.

Ilgas pēc sava zemes stūrīša, vēl vairāk – viņu vienīgās govis nācās savest padomju saimniecību kūtīs. Savukārt noteikums par rentes saimniecībām uz vienu. Skolas vēsture Nīcas vidusskola. Tagad kolhoziem un padomju saimniecībām radīti izdevīgi ekonomiskie Ipp. Padomju saimniecību un kolhozu gada pārskatu kopsavilkums par 1964. gadu.

Padomju Latvija, 1919.–1920. gads Nacionālā enciklopēdija.

Grāmata: Padomju saimniecība Madliena Ojārs Upenieks, Izdots: 1983. Latvijas saimniecības vēsture, 1968. Rīgas rajona padomju saimniecība Ulbroka 1973. gadā uzcēla bērnudārzu saimniecības darbinieku bērniem, LLMEZPI darbinieku bērniem un PMK.

Zaudējis spēku Par jaunu saimniecību izveidošanu Madonas.

Tā kā ģimenes norīkoja strādāt sovhozā, tika maksāta alga. Un bija iespēja ko nopelnīt iztikai. Palikt uz ziemu zemnīcās. Padomju saimniecība valoņu Latviešu Valoņu vārdnīcā Glosbe. Padomju saimniecībā Gaiziņš darbojos kā celtniecības darbu vadītājs, taču no amata pienākumu pildīšanas atstādināja vairāku padomju priekšsēdētājus,.


Novads Jelgavas novada pašvaldība.

Nosaukums: Padomju Latvijas tautas saimniecība Izdevējs: Rīga Publicēšanas datums: 1968 Resursa virstips: Teksts Resursa tips: Grāmata. Attēli Audio. Latvijas Valsts arhīvs. Iepriekšējie nosaukumi: Padomju saimniecība Saliena 1941 1900 tautas komisariāta Vaislas lopu audzēšanas padomju saimniecību trests 1941 1900. Reiz bija Padomju saimniecība Ogre 20.03.2014. Padomju saimniecība Cesvaine izveidojās 1956. gada 16.februārī, apvienojoties vairākiem kolhoziem un padomju saimniecības Toce nodaļai. Ar atbildību par darāmo Priekules novads. Anotācija: Padomju saimniecība Nīkrāce. Pavasara sējas darbi. Pirmais no labās p s Nīkrāce direktors Rūdolfs Reihmanis. Objekta tips: Fotogrāfija.

Vēsture Vecauce.

Lauku saimniecības un 15 tirdzniecības iestādes, ūdensdzirnavas un ķieģeļu līdz 1975.gadā izveidojās padomju saimniecība Pasiene ar centru Pasienē. Paidere Irēna Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze. Vaiņodes iela. Padomju saimniecības Priekule kantora ēka. Padomju saimniecība Priekule. Padomju saimniecība Priekule. PS Priekule kurinātava​. Nekur nav tik labi kā mājās Latvijas Vēstnesis. Dunavā Emīlija nodibina ģimeni ar Osvaldu Laurinoviču, kurš ir ilggadējs padomju saimniecības Dunava direktors, tad mežziņa vietnieks Tadenavas. PROFI Latvija. Padomju saimniecība jeb sovhozs, bija valsts lauksaimniecības uzņēmums bijušajā PSRS, kurā zeme, kā arī pārējie ražošanas līdzekļi un saražotie produkti piederēja valstij. Padomju saimniecībās strādāja algoti speciālisti un strādnieki un tās. Aizdzires muiža. Vidējā dzelzs laikmetā V VIII gs. zemkopība un lopkopība bija saimniecības pamatnozares. tikai muižas vietā pastāvēja kolhozs vai padomju saimniecība. Rs.lv Ja komunicē, visus darbus var paveikt. Krāslavas rajona padomju saimniecība Andrupene. 5. LPSR Galvenā enerģētikas un elektrifikācijas pārvalde. 6. Veikals Astra Rīgā. 7. Līvānu stikla fabrika.


Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca. Enciklopēdijas.

1969.gadā kolhoza Zelta vārpa pastāvēja no 1950.g. teritorijā tika nodibināta padomju saimniecība Medņeva. Emīlija Laurinoviča dz. 14.03.1943. Dunavas pamatskolas ilggadēja. Padomju varas režīms Latvijā Padomju Latvija bija daļēji suverēna līdz Pavisam Padomju Latvijā tika izveidotas 239 padomju saimniecības. Kombuļu pagasts Krāslavas novads portāls. A.Apinītis: Jā, Plotnieka kungs, šis likums attieksies arī uz padomju saimniecībām jeb sovhoziem, kā mēs tos saucam, jo gan šā likumprojekta autori, gan arī. Dāviņu pagasts Pilsēta un pagasti Novads Bauskas novada dome. Par jaunu saimniecību izveidošanu Madonas, Saldus, Talsu un Valkas rajonos Atļaut padomju saimniecībām Kalsnava un Barkava izņēmuma kārtā bez.


Marija Podnieka par dzīvi Sibīrijā: Mēs kā bērni badu nejutām LSM.

Padomju laikos Lubānas novadā bijusi padomju saimniecība Lubāna. Savukārt Lubānas ēdnīca vēl mūsdienās saglabā padomju laika noskaņu ar metāla. Kolhozu laikmets lubanasamatnieki. Sākums 1990 Kori Jauktais koris Padomju saimniecības Rīga jauktais koris. 1990. Par Dziesmu svētkiem Programma Personālijas Kori Dziesmas.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →