Back

★ Latvijas Zinātņu akadēmijaLatvijas Zinātņu akadēmija
                                     

★ Latvijas Zinātņu akadēmija

Latvijas Zinātņu akadēmija, vēstules AKADĒMIJĀ, ir 1946. gadā. lpp. 14. februārī dibināta valsts nevalstiska zinātniska institūcija, kura apvieno vairāk kā 300 Latvijas Republikas un pasaules zinātniekus dabaszinātņu, inženierzinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu jomā, kas finansē un atbalsta valsts. Atrodas Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Zinātņu akadēmijas augstceltnē. Kopš 1992. gada. lpp. 14. februārī latvijas Zinātņu akadēmija), kas darbojas kā zinātnisko, corporation, saskaņā ar to, kas nesen izstrādājusi Hartu un statūtiem. Akadēmijas Hartu 1997. Gadā. lpp. 23. janvārī, apstiprinâja Latvijas Republikas Saeima. Latvijas Zinātņu akadēmija, pārstāv Latviju Starptautiskās zinātniskās asociācijas komitejā un Eiropas zinātņu akadēmiju apvienību. Kā norādīts DAŽĀDOS Hartas preambulā" latvijas Zinātņu akadēmija veicina zinātņu attīstību, veic zinātniskus pētījumus. Tā gādā, lai apzinātu, pētītu, sasniegt, uzturēt un nodot nākamajām paaudzēm visu to īpašo, pasaulē zinātnes un kultūras jomā ir bijusi iespēja, latvijas tauta: nacionālo kultūru, valodu, folkloru, literatūru, sociālo un saimniecisko pieredzi. Tā pētī un saglabā Rīgas un latvijas novadu kultūrvēsturiskās tradīcijas saraksta Baltijas valstu vietu pasaulē.

                                     

1. AKADĒMIJAS sastāvā. (COLLEGE composition)

AKADĒMIJAS sastāv paredzēti 100 īstenie locekļi tiek ievēlēti ar 70 gadu vecumu, 50 korespondētājlocekļi ievēl no 65 gadu vecuma, 50 goda locekļi, 100 ārzemju locekļi. AKADĒMIJAS locekļi Ārzemju locekļi nodaļa, new York city, kas vada valsts ekonomiku, profesors N. Balabkins.

Struktūrvienība:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidijs.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Valde.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Uzraudzības padome.

Nodaļa:

 • Latvijas zinātņu akadēmijas Zinātnes un Tehnoloģijas Pētniecības Centrs.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas programmu centrs.
 • Latvijas Zinātņu akadēmija, Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnes birojs.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļa.
 • Latvijas zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības zinātnes ministrija.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas, Valsts emeritētais zinātnes padome.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Ārzemju locekļu nodaļa.
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa.
                                     

2. DAŽĀDAS aktivitātes. (A VARIETY of activities)

DAŽĀDĀS darbības galvenie veidi ZAĻĀ sapulcēs un kopsapulcēs, akadēmiskie novērtējumu un darba GREEN zinātnes departamentu, lai sniegtu konsultācijas un ekspertīzes, lai izvērtētu zinātnes virzienos un attīstības valstu pētniecības programmu, iesaistīties zinātniskās diskusijās, piešķirot ZINĀTŅU Lielo medaļu un vārdbalvas, vidusskolas skolēnu balvu, goda doktora grādu, vienlaikus saglabājot saites ar ārvalstu institūcijām, utt).u.c).

DAŽĀDAS sanāksmes tēma parādīt, galvenais uzsvars ir uz to, ka lielākā daļa latvijas zinātnes un kultūras jautājumiem.

 • Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas un latvijas Zinātnieku savienības Zinātniskie raksti, ISSN 1407-1479.
 •                                      

  2.1. DAŽĀDAS aktivitātes. DAŽĀDAS balvas un stipendijas. (A VARIETY of awards and scholarships)

  Akadēmijā ir tradīcija, kas pieder vairākas balvas. No 1993. gada. gadu, kas ir augstākais apbalvojums, latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu, kas saņēma izcilu, tostarp ārvalstu zinātnieki, kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Tajā. Akadēmija piešķir arī dažādas izcilu zinātnieku vārdos nosauktās balvas: Gustavs Vanags, solomona Hillera, Miller medaļas un daudz ko citu. DAŽĀDU tiek dalītas balvas, kompānijas ITERA Latvija", Latvijas Gāze, as "Latvenergo".

  Vissvarīgākā balva saraksts:

  • Eižena Āriņa balva. (Eižens Āriņa balva)
  • Latvijas Zinātņu akadēmija, un, KĀ "Grindex" gada balvu.
  • Latvijas Zinātņu akadēmija, F. Candera balvu par inženierzinātnēs un mehānikā.
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas jauno zinātnieku balva.
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu.
  • Latvijas Zinātņu akadēmija, un, KĀ "Aldara" zinātnieks balvu.
  • Latvijas Zinātņu akadēmija, Ludviga un Māra Jansonu balva.
  • Valtera Capa balva. (Walter Capa award)


                                       

  3. Vēsture

  1918. gadā. kļūt Latvijas Republika, savas Zinātņu akadēmijas izveidi, kas netika īstenots, lai gan doma laikraksta aktīvi, tomēr bija jau pirmajos Latvijas neatkarības gados, un zinātnieki ir veikuši daudz veidošanu GREEN organizācijai. Vēlāk, NE idejas arī Saeimā dedzīgi aizstāvēja ekonomists, Dove, un filozofiju, Pēteris Zālīte. 1927. gadā. ZA izveides ideju atbalstīja arī toreizējais izglītības ministrs sociāldemokrāts rainis, bet sabiedrības un politiķu attieksme bija negatīva, jo svarīgāk, ņemot vērā ieguldījumu praktiskās dzīves jomās.

  1945. gadā. jūlijā LATVIJAS psr vadītājiem, Vilis Lācis un Jānis Kalnbērziņš lūdza PSRS tautas komisāru padomei atļaut organizēt latvijas PSR Zinātņu akadēmiju. 1945. gadā. 4. novembrī tas tika pieņemts PSRS tautas komisāru padomes lēmums № 2824, 15. Rīgā veica zinātnisko diskusiju par ZAĻO un struktūras principiem. 1946. gadā. 7. novembrī. februārī V. Lācis parakstīja latvijas psr TKP lēmumu par latvijas PSR ZA dibināšanu. Akadēmijas organizācijas vadīja priekšsēdētājs latvijas PSR ārlietu tautas komisārs analogu funkciju mūsdienu ārlietu ministrs, Pēteris Valeskalns. Tas daļēji tika apstiprināts par pirmo latvijas sociālistiskās PADOMJU republikas, ZA locekļu iecelšanas 12-15 cilvēki būs vairāk sijāja, un beidzot pieņēma LKbP CK birojā. Trīspadsmit bija pirmais ZAĻĀ īstenie, augstākās izglītības un zinātnes darbinieki tika informēti par latvijas zinātnes iestāde: valodnieks J. Endzelīns, par explorer P. Nomals, mežzinātnieks A. Smits, ārsts, P. Stradinš, mikrobiologs A. Kirhenšteins, arhitekti A. Krūmiņš, un E. Štālbergs, lauksaimniecības zinātnieks, P. Lejiņš, rakstnieks un literatūrzinātnieks A., kuras tika pievienotas dažas no PSRS ienākošo latviešu izcelsmes zinātnieki J. Peive, A., Šmits, M. Kadeks, P. Valeskalns. Komunistiskās partijas locekļi, 13. pirmo akadēmiķi bija pieci citi bija bezpartijiski, un daži no viņiem, pat pirmskara studentu korporācijas filistri. Uz ZA, pirmo reizi ievēlēts prezidents, lopkopības un ganību speciālists Pauli Lejiņu.

  1946. gadā. lpp. 14. februārī, Ministru padomes ēkā, Brīvības ielā, bija pirmās jaundibinātās GD kopsapulce, kurā piedalījās visi 13 akadēmiķi un 3 korespondētājlocekļi 14. februārī pieņemšanas AKADĒMIJAS dibināšanas dienu. Jauns latvijas psr ZA, kaut arī to konstitūcija par neatkarīgu, lielā mērā veido PSRS ZA izlasē, jo augstākā zinātnes administrācijas struktūra Latvijā, ar plašu zinātnisko institūtu asociācija. Tomēr, akadēmijas savas sastāvu, bezmaksas iestādes, protams, ir iekļauts elites zinātnieku, kā, lai uzņēmums. Pētnieki atlases un iecelšanas akadēmijas locekļi bija padomju nomenklatūras veidošanas principiem Komunistiskās partijas CK un Maskavas kolēģi no jaunumi, tāpēc, ZA locekļu vidū bija ne īsti zinātnieki ar starptautisku reputāciju, bet arī par zinātni, tālu stāv uz administratoriem, kā A. Pelše, un J. Bumbiers.

  1949. gadā 1950. gados no LATVIJAS psr ZA personāla ietekmē politiskās vardarbības vilnis. LKbP CK biroja sēdē, 1950. lpp. 23. maijā, asi kritizēja LATVIJAS ZAĻĀ pētījumu par tiny jautājumus, un, galvenokārt, uz rāmja piesārņošanu ar "buržuāziskiem profesionāļiem". Publicēts 1950. 2. jūnijs. augustā LATVIJAS psr ZA ziņojumā piebilda, latvijas PADOMJU sociālistiskās republikas KbP CC komisijas un LATVIJAS psr Zinātņu akadēmijas partijas aktīvu, lēmums par nodarbinātības LATVIJAS psr Zinātņu akadēmija izplatīja sarakstu ar cilvēkiem". Sarakstā LATVIJAS ZAĻĀS struktūras, un aspirantūrā bija 59 darbinieki un 6 uzņēmējiem - viņi bija ne pirmā, ne pēdējā politiskās tīrīšanas, bet plašāku. Protams, šādas politiskās "pavasara tīrīšanu" ietekmēja ne tikai Latvijā, zinātnes attīstību, bet arī visas kultūras un intelekta situāciju.

  Līdz 1991. gadam. gads, LATVIJAS ZAĻĀ ar savas iestādes, bija tā, ka pārsvarā uzrāda zinātnisko statusu no Tā. Visvairāk starptautiski ietekmīgu publikācijas 2 / 3 no 1970 1980. gados deva ZAĻO tvertnes. Šajā laikā panākts nenoliedzams progress, jo īpaši dabas un eksakto zinātņu jomā. P. Lejiņa AKADĒMIJĀ vadīja Plaude, Aleksandrs Mālmeisters, un Viņš Puriņš, ka laikā, akadēmijas sasniedza augstāko darbinieki - 8090 puses 1988. gadā. janvārī. Šajos pētījumos, kā arī daudzas no plaša darbības joma, zinātniskos kongresos, simpozijos, sanāksmēs, kas Rīgā organizē kopš 1940. gada beigās, būvēts pilsētas reputāciju, un objekti zinātnes aprindās, ne tikai bijušajā PADOMJU savienībā, bet arī visā pasaulē. Rīga kļuva pazīstams arī kā zinātnisko saietu pilsētas. ZAĻĀ institūta darbinieku lielākā daļa 1975. gadā. jo 69.2% no viņiem bija latvieši, un tas notika lielākajā daļā Rīgas augstākās izglītības iestādēm, tāpēc pašā laikā Rīgā, turpinājās ar radīšanu latvijas zinātnisko kopienu, lai gan lietvedības valoda pārkrievošanas reibumā tika krievu valodā, jo lielākā daļa disciplīna publikācijas un pētniecības darbības, kas galvenokārt bija krievu valodā, zināmā mērā arī starptautiskā angļu valodas.

  1989 1990. sabiedrībā pieauga balsis "vecais" LATVIJAS ZAĻĀ rīcībā, un jaunā "valsts" Zinātņu akadēmijas izveidi, kuras locekļu iecelšanas zinātnieku vidū veiktā socioloģiskā aptauja, ņemot vērā viņa lojalitāti atjaunotā Latvijas valsts. Radikāli tika pārveidots arī ar DAŽĀDU dalībnieku sastāvu ievēlēti jauni DAŽĀDU īstenie un korespondētājlocekļi, bet top trimdas zinātnes pārstāvji, kas iekļauti AKADĒMIJAS ārvalstu biedrs panelis. Turklāt viena un tā pati darbība valsts kultūras darbinieku, gan Latvijā, gan ārvalstīs, ticis ievēlēts AKADĒMIJAS goda locekļu, tostarp Priekšsēdētāja Zīverts, Anšlavs, un Viņš Eglīši, E. Dunsdorfs, Sienas, Valters, M., Staudingere-Volfa, J. Keggi, M. Birze, V. Belševica, R. Akmentiņš, H Mīksts, J. Graudonis, utt).c. Tā tika izveidota AKADĒMIJAS balvas un AKADĒMIJAS Liela ģimene. AKADĒMIJA ir pieņēmusi Starptautiskā Zinātnes asociācijas komitejai ICSU locekļiem.

                                       

  3.1. Vēsture LATVIJAS ZAĻĀ sastāvā bijušās zinātnes-pētniecības institūti. (The LATVIAN GREEN in the composition of the former scientific-research institutes)

  • Latvijas Zinātņu akadēmijas Filozofijas un socioloģijas institūts 12.06.1991 1994.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, Vēstures un materiālās kultūras institūta.
  • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Etnogrāfijas un folkloras institūts 1945 - 1955.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Filozofijas un tiesību institūta 27.10.1980 12.06.1991.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Jautājumiem, un zoohigiēnas institūts (7.02.1946 12.05.1956.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, Augsnes zinātnes un zemkopības institūts 7.02.1946 1955.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, Automātikas un mehānikas institūts, 1956 - 1963.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūts.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētniecības institūts (7.02.1946 1964.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūts.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Elektronikas un skaitļošanas inženierijas institūts.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, st. Andreja Gados Valodas un literatūras institūts (7.02.1946 24.08.1990.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, Ekonomikas institūts 07.02.1946 15.03.1990.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Meliorācijas institūta 7.02.1946 1956.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūts.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ģeoloģijas un ģeogrāfijas institūts 7.02.1946 1952.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūts 1951. gadā 1997., tagad, latvijas UNIVERSITĀTES Bioloģijas institūts.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas un eksperimentālās medicīnas institūts 7.02.1946 1950.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts.
  • Latvijas PSR zinātņu akadēmijas Zinātnes, inženierzinātņu un arhitektūras institūts (7.02.1946 1963.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ģeoloģijas un kalnrūpniecības institūtā 1952 - 1966.
  • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Fizikas un Matemātikas institūts 1946 - 1950 / Fizikas institūts 1950 - 1997.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Uztura institūta 7.02.1946 1950.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Polimēru Mehānikas Institūts.

  Citas zinātniskās institūcijas:

  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Mikroelementu bioloģiskās ietekmi uz augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem, pētīt zinātnes padome.
  • LATVIJAS psr Zinātņu akadēmijas tautas kinostudija.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālās bibliotēkas tagad, latvijas Akadēmiskā bibliotēka.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas botāniskais dārzs, 1956. gadā. no 1992. gada. par Nacionālo botānisko dārzu.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Jāņa Misiņa bibliotēka.

  LATVIJAS ZAĻĀ žurnāli un izdevniecības:

  • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas žurnāls" latvijas zinātnieks".
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība.
  • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas žurnāls Магнитная Гидродинамика 1965. gadā 1999. - pēc tam Magnetohydrodynamics.
  • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas žurnāls "latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ziņas" no 1961 - 1990.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Astrofizikas laboratorijas ilustrēts populārzinātnisks gadalaiku izdevums "Zvaigžņotā Debess", pirmais numurs iznācis 1958. gadā. gads.
  • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas žurnāls "latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ziņas. Ķīmijas sērija." 1961. gadā 1990. pēc tam latvijas Ķīmijas Žurnāls.
  • Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Valodas un literatūras institūta biļetens.
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecības "Zinātne".
                                       

  4. Literatūra. (Literature)

  • Stradiņš, J., Krikštopaitis, J. A., Sīlivasks K-Baltijas valstu Zinātņu akadēmija: genesis, ražošanas, sadarbības, Centību, lai ZINĀTŅU 50 gadu dibināšanas Latvijā, NE Ziņas. Daļa no tā. 1996. no 50 līdz 1, 25-29 1996. par to, XVIII.
  • Stradiņš J. latvijas Zinātņu akadēmijas 50 gadu vecuma. 1. daļa no latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības uguns. E. Zālīte. / / Latvijas vēstures institūta žurnāls, 1999. gadā, Nr2, 156 161. lpp.
  • Stradiņš J. latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture brīdī. - Zinātne: Rīga, 1998. - 711 lpp. ISBN 5-7966-1179-8.
                                       

  5. Ārējās saites. (External links)

  • Rīgas latviešu biedrības Zinību komisija (The riga Latvian society Knowledge commission) - Vēstures terminu skaidrojošā vārdnīca.
  • Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991. gadā. 12. marta sēdes stenogrammu - dizkusija par DAŽĀDĀM.
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas mājas lapā.
  • Sproģis A. Pretrunīgā vēsture sabiedrībai. / / Latvijas Vēstnesis, Nr. 30 58 Trešdien, 2006. Gadā. lpp. 22. februāris.
  • Latviešu zinātnieks," tas bija pirms 50 gadiem. / / Zinātnes Vēstnesis 2008. Gadā.lpp.22.decembris.
                                       
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenie locekļi jeb akadēmiķi ir daļa no Latvijas Zinātņu akadēmijas LZA locekļiem, kurus ievēl LZA pilnsapulce. Viņi uz
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa ir Latvijas Zinātņu akadēmijas augstākais apbalvojums, kas tiek piešķirts Latvijas un ārzemju zinātniekiem par
  • Zinātņu akadēmijas augstceltne ir 21 stāvu augsta biroju ēka Rīgā, kas tiek uzskatīta par pirmo augstceltni Latvijā Augstceltnes projektēšana un arī
  • Latvijas Mākslas akadēmija LMA ir mākslas, jaunrades un kultūras augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības akadēmija Rīgā. Dibināta 1919. gadā
  • universitāte Latvijas Jūras Akadēmija Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmija Latvijas universitāte Latvijas Zinātņu Akadēmija Rīgas Tehniskā universitāte Vidzemes
  • gadā Latvija bija pirmajā vietā pēc ārvalstu avotu finansējuma procentuāli zinātnes jomā. Kopš 2002. gada ik gadu Latvijas Zinātņu akadēmija izvērtē
  • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ir Latvijas augstskola, kas specializējusies sporta pedagoģijā, treneru un sporta vadītāju sagatavošanā, sporta
  • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija ir specializēta valsts augstskola Latvijā kuras darbības pamatvirziens ir sniegt profesionālo un akadēmisko izglītību
  • akadēmisko izglītību tiesību zinātnēs Akadēmija tika dibināta 1991. gada 22. maijā kā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmija taču jau 1992. gada
  • Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija NAA ir valsts militārās profesionālās augstākās izglītības un zinātnes iestāde, Latvijas Kara skolas tradīciju
  • Latvijas Mākslas akadēmiju Pēc Otrā pasaules kara beigām 1945. gadā izveidoja Latvijas PSR Zinātņu akadēmiju kas darbojās kā augstākā zinātnes administrēšanas
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte LLU starptautiski Latvia University of Life Sciences and Technologies - Latvijas Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju


                                       
  • Latvijas Kultūras akadēmija saīsināti LKA vai LKuA ir Latvijas augstskola, kur var iegūt akadēmisku un profesionālu izglītību kultūras jomā. Tā ir dibināta
  • Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta atomreaktors, pazīstams arī kā Salaspils kodolreaktors, bija zinātniski pētnieciska tipa siltumneitronu
  • 20 Latvijas Mūzikas akadēmija - 11 Vidzemes Augstskola - 7 Latvijā pastāv arī goda doktora tituls, ko Latvijas Zinātņu akadēmija definē kā akadēmisko
  • Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāti. Starptautiskajā augstskolu reitingā QS World University Rankings Igaunijas Dzīvības zinātņu Universitāte lauksaimniecības
  • Ķeizariskā Mākslas akadēmija Императорская Академия художеств pazīstama arī kā Sanktpēterburgas Mākslas akadēmija Akadēmijas ēka ir celta no 1764
  • un siltumfizikas jautājumu izpēti. Dibināts 1946. gadā kā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fizikas un matemātikas institūts. 1950. gadā to pārdēvēja par
  • zinātnes institūcija, kurā kopš 1919. gada ir apvienots studiju un zinātniskās pētniecības potenciāls dabas, tehnisko, humanitāro un sociālo zinātņu jomā
  • Gustava akadēmija latīņu: Academia Gustaviana Adolphina vēlāk Gustava - Kārļa akadēmija latīņu: Academia Gustavo - Carolina bija pēc karaļa Gustava II
  • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija iepriekš Rēzeknes Augstskola ir valsts dibināta Latvijas augstskola. Tajā tiek piedāvātas akadēmiskās studiju programmas
  • Socioloģijas un Informācijas pārvaldības zinātņu nodaļās. LU Sociālo zinātņu studiju pirmsākumi meklējami 1919. gadā pie Latvijas Augstskolas izveidotajā Filoloģijas
  • Visvaldis Bārzdiņš un Baiba Rivža saņem Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielās medaļas Latvijas Zinātņu akadēmija 2017 - 11 - 23. Skatīts: 2017 - 12 - 05. Baiba
                                       
  • Latvijas augstskolas ir augstākās mācību iestādes, kas darbojas Latvijas teritorijā. Pašlaik Latvijā ir 32 akreditētas Latvijas augstskolas un koledžas
  • Latvijas Zinātņu akadēmija Arhivēts no oriģināla, laiks: 2015. gada 12. maijā. Skatīts: 2017. gada 6. decembrī. Oļģerts LIELAUSIS Latvijas Zinātņu akadēmija
  • 2003. 718. lpp. ISBN 9984 - 9482 - 2 - 6. Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa LZA.lv. Latvijas Zinātņu akadēmija Arhivēts no oriģināla, laiks: 2015
  • zinātniece, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas locekle, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle
  • 63. lpp. ISBN 978 - 9984 - 9482 - 4 - 9. Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa LZA.lv. Latvijas Zinātņu akadēmija Arhivēts no oriģināla, laiks: 2015
  • farmācijas, farmakoloģijas un bioloģijas nozarēs. Institūts kā LPSR Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūts tika dibināts 1957. gada janvārī, pateicoties
  • latviešu fizikālķīmiķis, zinātņu vēsturnieks. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis kopš 1973. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents 1998 - 2004

  Users also searched:

  emeritētie zinātnieki, latvijas psr zinātņu akadēmijas vēstis, lza facebook, lza gadagrāmata, lza jauno zinātnieku balva, lza statūti, lzp logo, zinatnu akademija skatu laukums, Zintu, zintu, gadagrmata, lzp logo, lza jauno zintnieku balva, lza gadagrmata, latvijas, akadmijas, vstis, statti, lza statti, facebook, emerittie, zintnieki, zinatnu, akademija, skatu, laukums, logo, jauno, zintnieku, balva, Latvijas, emerittie zintnieki, lza facebook, akadmija, Latvijas Zintu akadmija, zinatnu akademija skatu laukums, latvijas psr zintu akadmijas vstis, latvijas zinātņu akadēmija,

  ...

  Encyclopedic dictionary

  Translation

  Lzp logo.

  Latvijas Zinātņu akadēmija nosauc gada nozīmīgākos sasniegumus. Latvijas Zinātņu akadēmija LZA nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2018. gadā, starp tiem arī mūsu vadošo pētnieku. Zinatnu akademija skatu laukums. Rīgas Latviešu biedrība un Latvijas Zinātņu akadēmija atjauno. Sadaļas. Par mums Vēsture Sertifikācija Apmācība Konsultācijas. Kontakti. SIA Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs Akadēmijas laukums 1 602.

  Lza facebook.

  Latvijas Zinātņu akadēmijā, portretu zālē notiek 2018. gada. Informācija par publisko personu iestādi Latvijas Zinātņu akadēmija ar reģistrācijas nr. 90000022543, kura atrodas adresē: Akadēmijas laukums 1, Rīga​,.


  Latvijas psr zinātņu akadēmijas vēstis.

  Latvijas Zinātņu akadēmija Tēma. Pirmdien, 18. decembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijā turpmāk – LZA Ineta Ziemele, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis. Lza jauno zinātnieku balva. Organizācijas Latvijas Zinātņu akadēmija. Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts ir stabila, neatkarīga zinātniskā organizācija, kas: uzkrāj un analizē informāciju par tautsaimniecībai aktuāliem.

  Latvijas Zinātņu akadēmija atbalsta pedagogu streiku E Klase.

  Latvijas Zinātņu akadēmija nolemj: par ievēlētiem Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļiem uzskatīt: Uldi RAITUMU matemātika, Kārli ROCĒNU. Latvijas Zinātņu akadēmija Uzņēmumu reģistrs. LZA un LLU projekta reCOVery uzdevumu izpildē. Latvijas Zinātņu akadēmija ​LZA un Latvijas Lauksaimniecības universitāte LLU kā Latvijas Universitātes. Goda tiesnesis kalvis torgāns saņems latvijas zinātņu akadēmijas. Latvijas Zinātņu akadēmija. Latvijas Zinātņu akadēmija Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš: Kad vīruss nav līdz galam izpētīts, tiek pieļautas kļūdas 1. Panorama riga skatu laukums latvijas zinātņu akadēmijas ēkā. Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstījums par vakcināciju pret Covid 19 Latvijas Zinātņu akadēmija nosauc 2020. gada nozīmīgākos sasniegumus Latvijas.


  LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĒSTIS: Par LZA Vēstis.

  Brīdinājums Nav objektu attēlošanai! Copyright 2008 2019 Latvijas Zinātņu akadēmija Lapas karte. Šobrīd 143 viesi online. Powered by Elxis Open Source. Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas programmu centrs ES Māja. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis aicina piedalīties ekspertu diskusijā Par struktūrfondiem inovatīvai zinātnei, kas notiks š.g. 30.maijā plkst. Kurš vadīs zinātņu akadēmiju? Uz prezidenta krēslu pretendē divi. Latvijas Zinātņu akadēmijas LZA pilnsapulcē par LZA īsteno locekli ievēlēts Rīgas Tehniskās universitātes RTU Materiālzinātnes un lietišķās.


  Publishing Latvijas Zinātņu Akadēmija.

  Latvijas Zinātņu akadēmija LZA nosaukusi 2020. gada nozīmīgākossasniegumus Latvijas zinātnē – tie ir 11 sasniegumi gan. Latvijas zinātņu akadēmija 100in1.lv. Latvijas Zinātņu Akadēmija ir 1946. gada 14. februārī dibināta nacionālas nozīmes nevalstiska zinātniska institūcija. Ir iespējams uzbraukt tornī. Latvijas Zinātņu akadēmija Tēmas DELFI. Saite nokopēta! Latvijā 29.12.2020. Zinātņu akadēmija apbalvojusi 11 šī gada zinātnes sasniegumus Latvijā 22.12.2020. Jauno zinātnieku apvienība.

  BIOR pētniekiem pasniegta Latvijas Zinātņu akadēmijas balva par.

  Zinātnes vēstnesis. Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Zinātnes padomes un Latvijas Zinātnieku savienības laikraksts. LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI! 2021. gadā. Latvijas Zinātņu akadēmija LZA LV portāls. Zinātņu akadēmijas celtne ir 21 stāvu 107.60 m augsta biroju ēka Rīgā, Tagad ēkā atrodas: Latvijas Zinātņu akadēmija,. Latvijas Zinātņu akadēmija. Ievērojamākie La ID: 234567. Tā kā Latvijas Zinātņu akadēmijas LZA ēkas telpas ievērojami pārsniedz akadēmijas vajadzības, LZA jāapsver iespēja izmantot citas,.

  Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 1998.

  Norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvija. IV Ekonomikas Foruma mērķis ir analizēt iemeslus, sekas un. Tēma: Latvijas Zinātņu akadēmija Santa. Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskais žurnāls Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis LZA Vēstis, ir anonīmi recenzēts Latvijas Zinātņu akadēmijas sērijveida. LZA AICINA UZ 2020. GADA ZINĀTNES SASNIEGUMU. Šogad beidzas Latvijas Zinātņu akadēmijas LZA prezidenta Ojāra Spārīša pilnvaras. Jaunā prezidenta vēlēšanām tika pieteikti divi kandidāti: ķīmiķis, Latvijas.


  Latvijas Zinātņu akadēmija – Pedagogs.

  Šodien savā Pavasara pilnsapulcē sanāk kopā visi Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi un pārējā valsts zinātnes sabiedrība. Tiks uzklausīti LZA prezidenta. Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijā Latvijas Universitāte. Latvijas Zinātņu akadēmijas LZA līdzšinējā darbība savas elitārās ievirzes dēļ bijusi introverta, tāpēc lielai daļai sabiedrības, tostarp politiķiem un ierēdņiem,. Okupācijas rēta: baņķieris iesaka nojaukt Latvijas Zinātņu. Jundze, A. Red. 2007. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 61 4. Rīga: Latvijas Zinātņu Akadēmija. Latvijas Zinātņu akadēmija SKATIES. Latvijas Zinātņu akadēmija, abreviatūra LZA, ir 1946. gada 14. februārī dibināta nacionālas nozīmes nevalstiska zinātniska institūcija, kura apvieno vairāk kā. Latvijas Zinātņu akadēmija 1188 atsauksmes. LZA prezidents Maskavā solījis Rīgā atvērt Krievijas zinātņu akadēmijas pārstāvniecību. IZM to sauc par nepatīkamu pārsteigumu 4.

  Latvijas Zinātņu akadēmija Diena.

  Piektdien, 16. februārī notika Latvijas Zinātņu akadēmijas LZA balvas Par sasniegumiem zinātnē 2017 svinīgā pasniegšanas ceremonija. Latvijas Zinātņu akadēmija: Par mūsu zinātnes… Latvijas Vēstnesis. 24. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas rudens pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli ievēlēts OSI Organiskās ķīmijas laboratorijas. Saeimas Izglītības komisija iepazīstas ar Latvijas Zinātņu. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis nosūtījis atbalsta vēstuli Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai LIZDA.


  Latvijas Zinātņu akadēmija publiskā persona vai iestāde.

  LJZA no sirds sveic valdes locekli Kristapu Jaudzemu ar kļūšanu par jaunāko LZA īsteno locekli un LJZA biedri Dagniju Loču ar kļūšanu par. Latvijas Zinātņu akadēmija Prakse. Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts, uzklausot Akadēmijas Prezidija izvirzīto kandidātu raksturojumus, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo. Zinātņu akadēmijas augstceltne Ceļveži.lv. Februāris Plkst. Latvijas Zinātņu akadēmijā, portretu zālē notiek 2018. gada ievērojamāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru.


  Ko darīt ar Latvijas Zinātņu akadēmijas ēku? Dzīvoklis, māja, zeme.

  Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka – arhitektūra un vēsture. Izzinošas ekskursijas Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta vai vēstures speciālistu vadībā. Latvijas Zinātņu akadēmijas vēlēšanas Latvijas Organiskās. Gada nogalē, 22. decembrī Rīgas Latviešu biedrība un Latvijas Zinātņu akadēmija noslēdza atjaunoto sadarbības līgumu kā turpinājumu.

  ...
  Free and no ads
  no need to download or install

  Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

  online intellectual game →