Back

★ Kundas kultūraKundas kultūra
                                     

★ Kundas kultūra

Kundas kultūra Baltijas vietējo tautu no vidējā akmens laikmeta kultūru, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas ziemeļos, Somijā uz dienvidiem un Krievijas ziemeļrietumu apgabalā. Tiek uzskatīts, ka tas ir izstrādāts no paleolīta laika Polijas un Lietuvas teritorijā, jo Svidru kultūras. Kundas kultūras pievienot Zvejnieku apmetnēm un Zvidzes nometnē mezolīta iedzīvotājiem Latvijas teritorijā.

                                     

1. Nosaukums. (Name)

Nosaukums nāk no Kundas pilsētas nosaukumu Igaunijas ziemeļiem, kur mazo pakalnos Hīemegi un Lamasmegi sākumā 1870.par gadu, kas tika atrasti kultūras tipiska artifacts. Tērbatas universitātes ģeoloģijas profesors Konstantīns Grēvinks 1882. gadā. publicēts grāmatā Kundas apmetnes ģeoloģiju un arheoloģiju. Arheoloģiskie izrakumi, kas veikti 1933 1937. programmā R. Indreko vadībā un 1949., 1961. gadā. programmā L. Jānitsa vadībā.

                                     

2. Apraksts. (Description)

Kundas kultūras periodu, kas sakrīt ar eiropas Ziemeļu klimata pārmaiņas Ziemeļu periodu, ja ledājs-uz platību Ancilus ezera krastos kļūst pārklāti ar mežiem. Latvijas pamatiedzīvotāju saimniecības pamatā bija zvejas, medību un apkopošanu, kā to apliecina daudzās kauls un rags, šķēpu uzgaļus, harpūnas, bultas, un dunči. Tipisks rīkus no akmens kalti un cirvji, daži krama un kvarca rīki. Apmetnes atradās galvenokārt lielie ezeri, upes, krastā. No Kundas kultūra ir pakāpeniski veidojas Narvas kultūru, kurā viņš zināja, konteineru pieņemšanas procesā.

                                     

3. Literatūra. (Literature)

 • David, E., Zagorska I. Zvejnieku mezolīta norēķinu un kapulauks Eiropas kontekstā, kaula un raga industrijas tehniskās izpētes, pirmie rezultāti / / latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2004. gadā. - No. 2. A - 5. - 26. lpp.
 • Grewingk, C. Geologie und Archaeologie des Mergellagers von Iepriekš, Estland. Dorpat: Verlag der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft, 1882. - 123 lpp.
 • Smits, V. Mezolīta apmetne jaunu bibliotēku, Vendzavās / / Ventspils muzeja raksti. - Rīga, 2002. - 2. - 29. - 43. lpp.
 • Zagorska, I. Jakubovska, I., Veinbergs, I. Mezolīta pieminekļi, Usmas ezerā, baseinā / / Arheoloģija un etnogrāfija. - Rīga, 2000. - 20. laid. - 107. - 119. lpp.
 • Zagorska, I. Zvejas un medību rīki akmens laikmeta apmetņu un kapulaukā Zvejniekos / / latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Ziņas. - 1970. - No. 12. - 51. - 64. lpp.
 • Sloka, J. Zivju Zvidzes mezolīta un neolīta apmetne VI (Woodcock, J., Fish Zvidzes mezolīta in and around the pueblo VI) - III (b.tā. lpp.m e / / latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Ziņas. - 1986. gadā. - Nr.9. - 127. - 130. lpp.
 • Gerhards G. Mezolīta iedzīvotāju paleoekoloģiskās izpētes dažiem aspektiem. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 2001. gadā. - No. 3. - 38. lpp. - 59. lpp.


                                     
 • par pilsētu. Par upi skatīt rakstu Kunda upe Kunda ir pilsēta Igaunijas Rietumviru apriņķī. Tā atrodas pie Kundas upes ietekas Somu līcī. Pilsētā atrodas
 • radušās Kundas kultūras Domājams, ka Narvas kultūra ir pārejas forma no Baltijas pirmiedzīvotāju mezolīta kultūras uz ķemmes - bedrīšu keramikas kultūru kurai
 • purvu teritorijā. To uzskata par nozīmīgu mezolīta Kundas kultūras un agrā neolīta Narvas kultūras dienvidu variantam piederīgu arheoloģijas pieminekli
 • bija reti apdzīvota un tās pirmiedzīvotāji iekļāvās Kundas kultūras izplatības areālā. Kundas kultūras pārstāvji apdzīvoja tagadējās Igaunijas, Latvijas
 • jūras līča dienvidos par 5 6 m zemāks nekā pašreizējais jūras līmenis. Kundas kultūra Maps of the Baltic s early stages with revised ages compared to Björck
 • Zvidzes apmetne, ko uzskata par nozīmīgu mezolīta Kundas kultūras un agrā neolīta Narvas kultūras dienvidu variantam piederīgu arheoloģijas pieminekli
 • Latvijas teritorijā no Kundas kultūras jaunāku tehnoloģiju apguves rezultātā izveidojās Narvas kultūra kas pamazām absorbēja citu kultūru ietekmes, veidojot
 • teritorijā vēsturiski atradās Dižsālijas muiža Gut Groß - Sahlingen Kundu muiža Gut Kunden, Kundi Mazsālijas muiža Gut Klein - Sahlingen, Mazsālijas Prinču
 • izrakumi Hīemegi un Lamasmegi pakalnos pie Kundas pilsētas liecina par mezolīta vidējā akmens laikmeta kultūru 8 - 5. gadu tūkstotī p.m.ē., ko Tērbatas
 • Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Kuldīgas novadā. Kultūras pieminekļu karte Atjaunināt sarakstu Meklēt attēlus Šis saraksts
 • 9000 - 5000 gadā p.m.ē Baltijas reģionā izveidojās Svidras kultūrai līdzīgā Kundas kultūra kuras pārstāvji nav tiešie baltu priekšteči, taču viņi noteikti
                                     
 • Mara, Raudiņa, Vilgutiņa. Ezeri: Ķikuru ezers, Lielais Bezdubens, Mazais Kundu Bezdubens. Mūsdienu Turlavas pagasta teritorijā vēsturiski atradās Jāmaiķu
 • pilskalns ar apmetni - Snēpeles pagasts, pie Pilskalniem, nr. 1266. Turlavas Kundu pilskalns - Turlavas pagasts, pie Vārpām un Muižciemiem, nr. 1273. Lipaiķu
 • akmens laikmeta mezolīta periodā Baltijas pirmiedzīvotāji izveidoja Kundas kultūru 8 - 5. gadu tk. p.m.ē. pie kuras pieder arī Zvejnieku apmetne un Zvidzes
 • Arensburgas Madlenas un Svidras kultūrām raksturīgās priekšmetu atliekas. Sāka veidoties vietējā Kundas kultūra 4. gadu tūkstotī p.m.ē. no Kundas kultūras Ziemeļlietuvā
 • Naturforscher - Gesellschaft, 1879. Geologie und Archaeologie des Mergellagers von Kunda in Estland. Dorpat: Verlag der Dorpater Naturforscher - Gesellschaft, 1882
 • iekļāvās Narvas kultūras areālā, kas bija attīstījusies no Kundas kultūras Vēlāk Latvijas teritorijā iekļāvās Ķemmes - bedrīšu keramikas kultūras areālā un
 • grāds. Strādājis par skolotāju Madlienā 1888 - 1889 Umurgā 1889 - 1890 Kundā 1890 - 1905 Arhangeļskā 1905 - 1918 Tērbatā 1918. gada jūlijs - augusts

Users also searched:

akmens laikmeta māksla, latvijas pirmie iedzīvotāji, no kurienes latvijas teritorijā ieradās pirmie iedzīvotāji, latvijas, latvij, iedzvotji, pirmie, aizvstures, mksla, graudberzis, senkais kapulauks latvij, aizvstures periods, aizvstures mksla, kurienes, periods, teritorij, ierads, akmens, laikmeta, senkais, kapulauks, Kundas, akmens laikmeta mksla, latvijas pirmie iedzvotji, kultra, apmetnes, Kundas kultra, apmetnes latvij, no kurienes latvijas teritorij ierads pirmie iedzvotji, kundas kultūra, latvijas kultūra. kundas kultūra,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Graudberzis.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Tika izdalīta pēc R. Indreiko iniciatīvas Igaunijas Rakvēres apriņķa Kundas tāpēc, salīdzinot ar Lādogas un Daugavas latgaļu dolmenu kultūras rašanās laiku ir. Latvijas pirmie iedzīvotāji. Kultūras akadēmija pēta radošo industriju ieguldījumu Latvijas mazo. Ekosistēmas analītisks apraksts. Iepirkuma identifikācijas numurs IZM 2016 28. Ilona Kunda. Elīna Ozoliņa. Kristīne Rolle. Jānis Daugavietis. No kurienes latvijas teritorijā ieradās pirmie iedzīvotāji. Interešu izglītība, Galvenā Rīgas 22. vidusskola. Ārensburgas – Svidru kultūra bija izplatīta paleolīta beigās un mezolīta sākumā ​10 – 9.gt.p.m.ē. Kundas kultūra ir radniecīga Ārensburgas – Svidru kultūrai.

Aizvēstures māksla.

Aizvēsture Konspekts Vēsture, kultūra ID: 513020. Visu Austrumbaltijā labi zināmo Kundas kultūru.9. Igaunijas mezolīta kompleksiem ar nelielu Kundas kultūras akmens laikmeta Kundas kultūras veidošanā. Senākais kapulauks latvijā. ARHEOLOĢIJA LU Dspace. Latvijas identitātes vērtības: latviešu valoda, Latvijas vēsture un kultūras mantojums. 21. Latvijas Sk. Kunda, I. et al. Sociālo un humanitāro. Apmetnes latvijā. Burtnieku novads. Etnolingvistisko grupu, reliģisko draudžu un reģionālo kultūru pārstāvji. Gandrīz 1 Sabiedrības saliedētības vērtēšanas indikatori Muižnieks, Kunda, 2010.


Latvijas sabiedrības, tautsaimniecības un zinātnes attīstībai aktuālie.

Darba vieta: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde – eksperts arheologs, kā dalībnieks piedalījies izrakumos Atašienes pilskalnā 2019, Kundu senkapos​. Kundas kultūra. Inspekcija ir iesniegusi Kultūras ministrijā rīkojuma projektu par Kundu senkapu, kas atrodas Kuldīgas novadā, Turlavas pagastā, pie Turlavas. SABIEDRĪBAS SALIEDĒTĪBAS POLITIKAS EKSPERTU GRUPAS. Kuldīga Pagasti Pašvaldība Tūristiem Uzņēmējiem Kultūra Izglītība Sports. ddd Kundu pilskalns un bezdibens ezers. Kundu pilskalns. Pētījums par Liepājas pilsētas kultūras un radošo industriju sociāli. Vairāk informācijas: pagasta Kundu māja no sarkaniem māla ķieģeļiem celta 1901. gadā historisma stilā. Kultūras sektora sociālie, ekonomiskie un politiskie procesi. Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas, 1 Radošo industriju, kultūras un radošo Pētījuma autori autortiesību subjekti, Anda Laķe, Ilona Kunda, Baiba Tjarve,.

Kopīgs pētījums Daugavpils Universitāte.

Līdzšinējie pētījumi par kultūras un radošo industriju sektora attīstību Liepājā un būtiskākie secinājumi. Anda Laķe, Ilona Kunda, Baiba Tjarve, Gints. Klāsons. Par valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstu Likumi. Krievijas karaspēka izvešana. Krievijas Polijas Zviedrijas karš. Kristīna. Krogs. Krusta kari. Kufalts Georgs Frīdrihs… Kuldīga. Kuldīgas pils. Kundas kultūra. Kundas Cementa muzejs Baltic Trails. Igauniju festivālā pārstāvēs Kundas amatierteātris, Lietuvu Latvijas Nacionālā kultūras centra amatierteātru eksperte un režisore Dace Vilne,.


Patriotismi Latvijā.

Muzejs iepazīstina ar Kundas cementa rūpnīcas, cementa un betona Savu roku nospiedumu ir atstājuši slaveni politiķi, sportisti, zinātnieki un kultūras. Pārbaudes darbs vēsturē 11. Krievu kultūras un izglītības festivālā Tatjanas diena 2018 mūsu skolas dejas kolektīvs par vislabāk zinās pastāstīt Datoranimācijas skolotāja Anita Kunda.


Kundu senkapi Mantojums.

Kuģniecība kultūras līmenis. Kūra kuplināt kukuļdevējs kurināmā izdevumi kuģa vispārīgā deklarācija kupeja kuņa kuģniecības aģentūra kukulis. Kundas kultūra. Atbildes, kuras tu meklē. Kas datējami ar vidējo akmens laikmetu – mezolītu un raksturīgi Kundas kultūrai. Cirvjus muzejam dāvināja to atradēja Miķeļa Ādolfa Embūtnieka meita Inga.

Atšķirīgs klients daudzveidīgā lAtvijā Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Devums bija vēstures un kultūras pieminekļu zinātniska izpēte, restaurācijas sturīga kundas kultūra tā izplatīta igaunijā, Latvijā, Lietuvas ziemeļu daļā, kā arī​. Apskates objekti Vecumnieku novads. Pie somugru valodu saimes, tā sauktās Kundas kultūras 5000. ziemeļos saglabājās somugru un pirmeiropiešu tautu kultūra, valoda un. Ps 15 7. sadaļa Baltu tautas. Rādīt detalizēti. Atrasts 1 rezultāts pieprasījumam Kundas kultūra. lv. Kundas kultūra. en. Kunda Culture. de. Kundakultur. ru. кундская культура. J. Graudonis. Jaunieguvumi ← Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Latvijas Kultūras akadēmija Latvian Academy of Culture: Anda Laķe, Baiba Tjarve, Ilona Kunda. Kristīne Freiberga, Vita Dumpe, Zane Puzaka, Aleksandra.

Liepājā notiks 5. Baltijas amatierteātru festivāls Te un nekur Satori.

KAĶA PIERADINĀŠANA 29. PILSĒTAS 30. KUNDAS KULTŪRA AUSTRUMBALTIJĀ. GRIEĶU MĀKSLA 32. ČATALKUJUKAS APMETNE 32. LINU TĒRPI 32. Cēsu jaunie mūziķi Rakverē. Akmeni Tammispea kivi un Ehalkivi atrodas netālu no Kundas pretendē uz Muižas bagātā vēsture saista igauņu zemnieku kultūru, baltvāciešu kultūru un​. Mākslas izglītības un kultūrizglītības ietekme DOM PIEEJA. Kumbergs Vilhelms kumbrs kumiku valoda kumingtonīts. Kumpinišķu muiža. Kumpota Kunda Lammasmagi Kundas kultūra. Kundera Milans.


Ieskats grāmatā Izdevniecība Avots.

Iegūti Ziemeligaunijā, Kundas kū dras purvā kultūra nosaukta par Maglemozes kultūru. Nākošajā ģeoloģiskajā posmā, t. s. Litorinas laikmetā, Baltijas jūras. Turlavas pagasts Kuldīgas novads. Kundu Turlavas pilskalns. 11.08.2017 In Kurzemes novads. Koordinātas nav precizētas dabā. E.Brastiņš par pilskalnu. E.Brastiņa grāmatas ilustrācija. Kartes, plāni, ceļveži, albūmi, vārdnīcas Karšu veikals Jāņa Sēta. Kundas kultūra bija Baltijas pirmiedzīvotāju vidējā akmens laikmeta kultūra Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Polijas ziemeļos, Somijas dienvidos un Krievijas ziemeļrietumu apgabalos. Domājams, ka tā attīstījās no paleolīta laikā Polijas un Lietuvas teritorijā radušās Svidru kultūras.

ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS CENTRS Latvijas Kultūras Akadēmija.

Ilona Kunda, Dr. art. Baiba Tjrve. Studiju kurss nodrošina vajadzīgo zināšanu līmeni, lai studējošie, kas nav ieguvuši mākslas vai humanitāro zinātņu grādus. Liepājas pusē atrod akmens laikmeta darbarīkus Raksts. 1. kurss Ievads kultūru dažādībā Boriss Kolčanovs. Kunda Ilona, Lulle Aija, Mižnieks Nils, Zankovska Odiņa Sigita 2008, Eiropas.


Biedri LATVIJAS ARHEOLOGU BIEDRĪBA.

Latvijas Kultūras akadēmija LKA aicina uz pētījuma Ilona Kunda, Elīna Ozoliņa, Kristīne Rolle un Jānis Daugavietis, kas š. g. Turlavas pagasta pārvalde. Kiukainenas kultūra. ▫ Kobanas kultūra. ▫ Komarovas kultūra. ▫ Komsas kultūra. ▫ kontroles kultūra. ▫ korporatīvā kultūra. ▫ kultūra. ▫ Kundas kultūra. Latvija akmens, dzelzs laikmetā teorija. Vēsture, 10. klase. Izslēgt no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta 119 viens simts Valsts nozīmes, Arheoloģija, Turlavas Kundu pilskalns, Kuldīgas raj., Turlavas. Pētījuma anotācija Pētījuma mērķis Pētījuma mērķis bija analizēt un. Tajā kopā ar cēsniecēm spēlēja arī jaunieši no Tallinas, Tartu, Vīlandes, Narvas, Karksi Nuijas, Kuresāres, Kundas, Kadrinas un Rakveres.


Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls.

9191 Kundu senkapi pie Turlavas Kundu pilskalna vēstures avots par Rietumlatvijas iedzīvotāju materiālo un garīgo kultūru, kā arī etnisko procesu norisi. ATTĪSTĪBA Kundu mantojums vietējo cilvēku atpūtai Darīsim paši!. Zinātnisko rakstu krājums Kultūras Krustpunkti. Ilona Kunda. E pasts: ilona.​kunda@. Galvenā redaktora asistents. Mg.sc.soc. Ance Kristāla. E ​pasts:. Zinātniskie raksti Latvijas vēstures institūts. Kultūras pils Ziemeļblāzma, Citas grāmatas, EUR 9.50. Kunda Narvajesū 502​, Jūras navigācijas kartes, atlanti, literatūra, EUR 34.95. Kundas līcis – Mazā.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →