Back

★ Latvijas Gāze                                     

★ Latvijas Gāze

AS Latvijas Gāze ir latvijas uzņēmums, kas nodarbojas ar dabasgāzes importēšanu, izplatīšanu un realizāciju. Līdz 2017. gadam. 3. Aprīlī, tas bija vienīgais operators Latvijā.

Dabasgāzes sadali un piegādi lietotājiem, kas nodarbojas meitas sabiedrība, KĀ Gaso. Uzņēmums nodarbina aptuveni 1200 cilvēku, no kuriem aptuveni 66 cilvēki ir darbi Rīgas rajona Neatliekamās palīdzības nodaļu. Latvijas Gāze ir par 443 000 klientu Latvijā, no kuriem lielākā daļa ir privāti.

Uzņēmuma īpašnieki ir vis-à-34.00 %, Kas Fonda, 28.97 %, Uniper Ruhrgas International GmbH, g. 18.26 %, ITERA Latvija 16.00 %. Pārējo 2.77 % no akcijas tiek tirgotas biržā Nasdaq Rīga.

                                     

1. Vēsture

1862. Rīgā tika atvērta sastāvs gāzes rūpnīcā, ka ogļu ražoja deggāzi vecrīgas ielu apgaismošanai. Vēlāk, degvielas gāzes sāka izmantot arī gāzdzinējos un mājsaimniecībās. Otrajā gāzes uzņēmuma, Rīga, atklāja 1875. gadā. 1882. gadā. gāzes augu atvērt Šeit.

1949. gadā. Latvijā un sāka lietot šķidrumu naftasgāzi. 1961. gadā. tika izveidota LATVIJAS psr Ministru Padomes Galvenās gazifikācijas pārvalde, kas tika dibināta kā LATVIJAS psr Valsts gazifikācijas komitejas.

1962. gadā. Rīgā, sasniedza gāzesvads no Dašavas Ukrainā, un pirmo reizi sāka izmantot dabas gāzi. 1968. tā sākās Inčukalna pazemes gāzes krātuves. 1972. atklātā gāzes vads Valdajs - Pleskava - Rīga, kas ir gāzes, ko iegūst no Vuktilas atrodas Rietumsibīrijā.

1970. gadu no Ļeņingradas institūta Giprospecgaz tika sagatavots gāzes piegādes advanced plānu, kas paredzēja jaunu gāzes cauruļvadu un kompresoru staciju būvniecību. 1986. gadā. šajā gadā pabeigta galvenais gāzesvada Saurieši - Ogre - It - Daugavpils būvniecība. Dobeles pazemes gāzes krātuves ēkā, taču tas netika īstenots. 1987. LATVIJAS psr Valsts gazifikācijas komiteja tika dibināta ražošanas asociācijas, Latvijas Gāzes.

1991. gadu pēc latvijas valsts neatkarības atgūšanas valdība pārņēma savā jurisdikcijā visā Latvijas teritorijā esošās gāzes infrastruktūras, kas apvieno valsts uzņēmums Latvijas Gāze, kura ir dibināta 1991. gadā. esmu 25. martā. 1994. gada 31. decembrī. janvārī "latvijas Gāze" tika pārveidots par valsts akciju sabiedrību. 1996. tas ir iekļauta privatizējamo objektu sarakstā.

No 1997. pirms gada, kad 2002. gadā. par gadu, kas veica Gāzes privatizācijas uzņēmuma akcionāriem, tas kļuva E. ON Ruhrgas International AG", AAS "Gazprom", SIA ITERA Latvija.

2014. martā E. ON Ruhrgas ir paziņojuši, ka viņi plāno doties prom, lai latvijas tirgū. 2016. 1. janvārī, latvijas Gāzes akcionāram E. ON Ruhrgas International GmbH mātes sabiedrība Uniper AG, kas atdalīts no E. un E. ON Ruhrgas International GmbH ir zināms Uniper Ruhrgas International GmbH. 2016. lpp. 28. janvārī, Uniper Ruhrgas International, pārdod 28.97 % No Gāzes akcijas, ieguldījumu fondu, Kuru Fondu, kurā piedalās finanšu iestāde Caisse des Depots et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti un Eiropas Investīciju banku, Instituto de Credito Oficial, KfW, un PKO Bank Polski.

2016. gada 11. februārī Saeima pieņēma Enerģētikas likuma grozījumus, paredzot tiesības lietotājiem izvēlēties gāzes piegādātāju, un tādējādi īstenotu dabas gāzes tirgus reformas pēdējā posmā. Vienīgais dabasgāzes piegādātājs Latvijā, latvijas Gāze līdz 2017. gadam. 3. Aprīlis ir atsevišķa juridiskā vienība būtu jānodala gāzes pārvades un uzglabāšanas, izplatīšanas. Tomēr 2017. gadā. gada 31. decembrī. Decembrī, ar vienu gāzes pārvades un uzglabāšanas operators, kas būtu juridiski neatkarīgas no sabiedrības, kas nodarbojas ar dabasgāzes tirdzniecību un izplatīšanu. 2016. 2. jūnijs. septembrī latvijas Gāze akcionāru ārkārtas sapulcē apstiprināja uzņēmuma reorganizāciju, izveidojot jaunu uzņēmumu Conexus Baltijas Tīkla, un, nododot to pārvades un uzglabāšanas aktīvi. 2016. lpp. 22. Decembris Conexus Baltijas Tīkla dibināšanas līguma montāža. Uzņēmums Uzņēmumu reģistrā, tas bija iekļauts 2017. gadam. 2. jūnijs. janvārī.

2017. lpp. 22. novembrī latvijas Gāze bija meitas uzņēmums Gaso, kam nodota sadales sistēmas operatora funkcijas.

                                     

2. Departaments. (Department)

Latvijas Gāze pārvaldes institūcija ir akcionāru sapulce, padome un valde, no kuriem lielākais ir akcionāru pilnsapulce. Padome ir juridiska persona, kas ir laiks starp pārstāv akcionāru intereses, un uzrauga valdes darbību. Padome sastāv no 11 locekļiem, kuri tiek ievēlēti uz trīs gadu termiņu. 2014. aprīlī padomes priekšsēdētājs, bija Kirils Seļezņovs, viņa vietnieks Jānis Mr, un Ahims Zauls.

Valde vada un pārvalda visas lietas par sabiedrību un pārvalda sabiedrības mantu saskaņā ar Likumu. Valde izlemj visus ar sabiedrības darbību saistītos jautājumus, kas nav padomes vai akcionāru sapulces. Uzņēmuma Valde ir 5 dalībnieki, no kuriem padome tiek ievēlēta uz trim gadiem. 2014. aprīlī, valdes priekšsēdētājs, bija Adrians Dāvis, viņa vietnieki Mario Nulmeiers un Aleksandrs Mihejevs. - 2015. gadam. augustā valdes priekšsēdētāja amatā tika iecelts bijušais latvijas Premjerministrs Aigars Kalvītis.

                                     

3. Atbalsta programma. (Support the program)

Latvijas Gāze iegulda ievērojamus līdzekļus dažādās atbalsta programmās, no kurām prioritārās jomas: kultūra, izglītība, zinātne un sports, kā arī sociāla rakstura projektu.

Kopš 2004. gada. par Latvijas Gāze ir latvijas Nacionālās operas galvenais atbalstītājs - patrons. Viens no lielākajiem Latvijas kultūras dzīves notikum ir "latvijas Gāze" gada balvu opera" prezentācija, ceremonija un laureātu koncerts. Starptautisko Operas svētki organizācijas savu ieguldījumu sniedz "latvijas Gāze". Uzņēmums atbalsta arī dažādos starptautiskos mūzikas festivālos un konkursos, kā arī Latvijā, tirdzniecība kultūras projektu programma.

Uzņēmumam piešķir finansējumu dažādu dabas aizsardzības projektus, tostarp Engures ezera dabas parku uzkopšana, un, nacionālā parka fonds. 2006. šajā gadā uzņēmums atbalstīja Gaujas Nacionālā parka fonds projekta "Meža aizsardzība un apsaimniekošana.

Latvijas Gāze, sadarbojas ar Rīgas Tehnisko universitāti, RĪGAS tehnisko universitāti, kas sniedz būtisku finansiālu atbalstu dažādu izglītojošu un mācību materiālu publicēšanai un stipendiju izmaksas gāzes tehnoloģijas jomā. 2005. šajā gadā uzņēmums saņēma jaunu datorklasi, RĪGAS tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts. "Latvijas Gāze jau ir sniegusi finansiālu palīdzību dažādu galvenās zinātniskās konferencēs, piemēram, kognitīvo zinātņu konferences organizēšanā. 2007. gada laikā uzņēmums ir atbalstījis projekta Inovāciju Circuss. Kopš 2003. gada sākuma. gadu tiek piešķirta latvijas Gāze", latvijas Zinātņu akadēmijas un latvijas Izglītības fonda mērķis ir "Izglītības, zinātnes un kultūras gada balva par mūža ieguldījumu zinātnē, par daudzsološu pieteikumu gāzes, siltuma un saistītās ķīmijas tehnoloģijas nozarē, kā arī sirds zinātnes. 2007. šajā gadā uzņēmums ziedoja līdzekļus stipendijas konkursa uzvarētājiem gāzes un pneimatiskos tehnoloģijas, un sirds zinātnes nozarē, sirds ķirurģijas jomā.

2005. gada beigās sadarbībā ar ISEC sekoja konkurss 5. A - 9. vidusskolēniem, lai veicinātu bērnu izpratni par dažādām gāzēm, lietošanu, drošumu un drošību. 2006. gadā bērnu drošības veicināšanu filmu "lai dzīvo bērni". Sadarbībā ar latvijas Bērnu fondu, Latvijas Gāze sniegs finansiālu atbalstu smagi slimu bērnu ārstēšanās izdevumu segšanai, bērnunamiem, kā arī aprūpes uzlabošanas atbalsta programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Kopš 1997. gada. Latvijas Gāze ir latvijas Olimpiskās komitejas sponsors. Kopš 1997. gada. uzņēmums ir Valsts vīriešu basketbola nacionālās izlases ģenerālsponsors. Kopš 2008. gada sākuma. latvijas Gāze, tā ir arī Valsts sieviešu izlases atbalstītājs. Kopš 2004. gada. par uzņēmumu atbalsta pludmales volejbolistu Aleksandra Samoilova un Mārtiņa Pļaviņa apmācību un dalību Eiropas un pasaules čempionāta posmā. 2006. gadā finansējums tika piešķirts latvijas Hokeja federācijas, Latvijas nacionālās vīriešu hokeja komanda, gatavojoties pasaules hokeja čempionāts un olimpiskās spēles, kā arī Bobsleja federācijas sportistiem izlasē sākas 2006. gadā. / 2007. no sezonas. 2006. šogad līdzekļi tika veltīta latvijas motosporta federāciju, un latvijas Ūdens motosporta federācijas mērķu īstenošanai. Jau vairākus gadus, ir "latvijas Gāzes kausa" izcīņa orientēšanās sportā.                                     
 • TOP101. Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 Top101.lv top101.lv. Skatīts: 2021 - 02 - 19. Latvijas Gāze par vērtspapīru
 • uzkrātu gāzi ziemas mēnešiem, vasaras sezonā tā tiek iesūknēta dabiskas izcelsmes pazemes krātuvē. Apkures sezonā dabasgāzi piegādā klientiem Latvijā Igaunijā
 • vienīgajam dabasgāzes piegādātājam Latvijā AS Latvijas Gāze līdz 2017. gada 3. aprīlim bija jānodala gāzes pārvade un uzglabāšana no sadales un tirdzniecības
 • Oglekļa monoksīds tvana gāze tvans, CO ir bezkrāsaina indīga, degtspējīga gāze bez garšas un smaržas, nedaudz vieglāka par gaisu. CO pieder pie sāļus
 • Starptautiskajā lidostā Rīga pārdeva Latvija Statoil. 2008. gadā SIA Sašķidrinātā naftas gāze tika pārdots SIA Latvijas propāna gāze kas piederēja Šveices uzņēmumam
 • Gāzi grīdā angļu: Top Gear ir raidījums par dažādiem spēkratiem, pārsvarā automašīnām. Tiek lēsts, ka šo raidījumu skatās ap 350 miljoniem cilvēku visā
 • oglekļa dioksīds, ūdens tvaiks un citas gāzes Gaiss ir bezkrāsains, bez smaržas un garšas. Gaiss ir ļoti svarīga gāze visiem aerobiem organismiem. Elpojot
 • Tas sastāda 0, 93 no Zemes atmosfēras. Līdz ar to tā ir trešā izplatītākā gāze Argons neveido stabilus ķīmiskos savienojumus. Šī iemesla dēļ tas ieguva
 • ar firmām ITERA Latvija Latvijas Gāze Latvenergo. Nozīmīgāko balvu uzskaitījums: Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa Latvijas Zinātņu akadēmijas
 • Latvijas brīvības cīņas jeb Latvijas Neatkarības karš bija karš pret jaundibinātās Latvijas Republikas teritorijā iebrukušo Padomju Krievijas karaspēku
 • Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika jeb Latvijas PSR bija 1940. gadā PSRS okupētās Latvijas teritorijā izveidota Padomju Sociālistiskā Republika
 • gada augusta - AS Latvijas Gāze valdes priekšsēdētājs. 1984. gadā A. Kalvītis pabeidza Rīgas 41. vidusskolu, 1992. gadā beidza Latvijas Lauksaimniecības
                                     
 • skatīt rakstu Latvijas kuģniecība uzņēmums līdz 2019. gadam AS Latvijas kuģniecība agrākais nosaukums Ventspils nafta ir Latvijā reģistrēta pārvaldītājsabiedrība
 • inerto gāzu īpašībām, bet fiziski normālos apstākļos oganesons būtu nevis gāze bet viegli kūstoša cieta viela. Stabila izotopa oganesonam nav, mākslīgi
 • dramaturgiem. Starp viņa nozīmīgākajiem darbiem minama triloģija Korallis Gāze I un Gāze II Georgs Kaizers piedzima Magdeburgā tirgotāja ģimenē, turpat arī
 • Latvijas Pagaidu valdība bija oficiālais nosaukums Latvijas Republikas pirmajām valdībām no 1918. gada 19. novembra līdz 1920. gada 11. jūnijam. Pagaidu
 • loma Latvijas apgādē ar primārajiem energoresursiem ir uzņēmuma AS Latvijas gāze kurš līdz ar uzņēmumu Itera Latvija veido de facto dabas gāzes piegādes
 • degošs atšķirībā no daudzām citām izmantojamām vielām. Tomēr koncentrēta gāze deg un prasa uzmanīgu apiešanos, lai izvairītos no ugunsgrēka. 3. Viegla
 • latviešu dēt, lietuviešu dėti un krievu деть det Latvijas Organiskās sintēzes institūts Sintēzes gāze Sintētiska valoda Sintētiskā marihuāna Sintētiskais
 • benzīns vai sašķidrināta gāze piemēram, butāns vai propāns. Benzīna šķiltavās sadeg benzīna tvaiki. Gāzes šķiltavās sašķidrinātā gāze iziet caur reduktoru
 • izvirdums - no ezera ūdens pēkšņi izdalījās 1, 6 miljoni tonnu ogļskābās gāzes Gāze plūda lejup pa divām ielejām, aizvietojot vieglāko gaisu. Tuvāko 20 km
 • piesārņojošo gāzu emisiju ierobežojumus un veicinot rīcības plānu izstrādi gadījumos, kad gaisa piesārņojums pārsniedz pieļaujamās normas. Latvijā šīs normas
 • Eņģelim Saņēmusi Latvijas Gāzes Gada balvu, Lielo Kristapu, Latvijas Lielo Mūzikas balvu un Teātra gada balvu. Saņēmusi A S Latvijas Gāze Gada balvu par
 • vienošanās 1991. gadā KPFSR pārdēvēja par Krievijas Federāciju. Pirmskara Latvijas presē dēvēta arī par Padomju Lielkrieviju Latvijas Kareivis 1940
                                     
 • ieviests Latvijā Lietuvā un Somijā, nomainot EG Energija zīmolu. Elenger nosaukumā ir ietverta elektrība, enerģija un gāze AS Gaasivõrgud - gāzes izplatīšanas
 • darbnīcās nav ierīkota nepieciešamā ventilācija. Hlora gāze līdzīgi sēru saturošajām, smacējošajām gāzēm brīvi izplūst darba telpās. Nav atsevišķu telpu pusdienu
 • pārraides. Kanālā var redzēt komēdijseriālus Simpsoni Divarpus vīri Gāzi grīdā Pēdējais īstais vīrs Mana trakā ģimene un oriģinālraidījumus
 • Padomju Latvijas armijai 1919. gada 22. maijā pametot Rīgu, tur palika vairāki padomju bruņu automobiļi, kurus pārņēma Baltijas landesvērs. Latvijas armija
 • nāca klajā Latvijas PSR mazās enciklopēdijas pirmais sējums 1967. gada 18. oktobra orkāns Latvijā 1968. gadā pabeidza Inčukalna pazemes gāzes krātuves būvniecību
 • kad no zemes dzīlēm izplūstošā magma lielā daudzumā satur gāzes Samazinoties spiedienam, gāze atbrīvojas un strauji palielinās tās tilpums. Sprādzieni

Users also searched:

e - latvijas gāze, latvijas gāze atslēgšana, latvijas gāze kontakti, latvijas gāze ogre, latvijas gāze tarifi, mans.lg.lv. aizmirsāt reģistrācijas informāciju, tet gāze, www.lg.lv skaititaja radijumi, Gze, Latvijas, latvijas, gze, Latvijas Gze, latvijas gze ogre, latvijas gze kontakti, latvijas gze atslgana, tet gze, tarifi, latvijas gze tarifi, ogre, skaititaja, radijumi, atslgana, aizmirst, reistrcijas, informciju, kontakti, wwwlglv, manslglv, wwwlglv skaititaja radijumi, e - latvijas gze, www.lg.lv, mans.lg.lv. aizmirst reistrcijas informciju, mans.lg.lv, www.lg.lv skaititaja radijumi, manslglv aizmirst reistrcijas informciju, latvijas gāze, latvijas cilvēki. latvijas gāze,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Www.lg.lv skaititaja radijumi.

Par a s Latvijas gāze dabasgāzes tarifu projektu Latvijas Vēstnesis. 98. A S Latvijas Gāze. Sākums Vide Klimata pārmaiņas Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma. Drukāt. Atļauja, Pārskats. Ziņojums. slēdziens. Lēmums. E - latvijas gāze. Latvijā par vienu monopolistu mazāk! Jūrmalas namsaimnieks. Pret atlīdzību akciju sabiedrības Latvijas Gāze īpašumā. plāno pret atlīdzību nodot gāzesvadu Kadagā a s Latvijas Gāze īpašumā. Latvijas gāze ogre. Ziedojot asinis, Rīgas Siltums darbinieki pārspēj AS Latvijas Gāze. LIVE. 0. Like. Share. Tap to Unmute. This opens in a new window. Latvijas Gāze 150. Featured video is a Trailer. VFS FILMS © 1998 2015.

Tet gāze.

Rīgas pilsētas gāzes apgādes tīklu shēma RDPAD. LATVIJAS GĀZE, AS. Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 2020. place Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101. Mans.lg.lv. aizmirsāt reģistrācijas informāciju. LATVIJAS GĀZE AS uzņēmuma pārskats. Noteikt a s Latvijas gāze dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifu griestus vienādus ar apstiprinātajiem dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifiem. Latvijas Gāze, Akciju sabiedrība, 40003000642 par uzņēmumu. A S LATVIJAS GĀZE ОРПУС АДМИНИСТРАТИВНЫЙ BAUSKAS главе. детский сад Rotaļa Многие жилые здания с детском саду. A S LATVIJAS. Aktualitātes Ķekavas novads. 2013.gadā KP lēma, ka AS Latvijas Gāze pārkāpusi Konkurences likumu, atsakot dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu jauniem lietotājiem, pirms tie nav.


LATVIJAS GĀZE EXIM.

Šodien, 21. martā, PAS Daugavpils Siltumtīkli noslēdza ar AS Latvijas gāze jaunu dabasgāzes piegādes līgumu, kas ļaus iepirkt dabasgāzi. Latvijas gāze Tēmas DELFI. AS Latvijas Gāze is a company with many years experience in natural gas trade not only in Latvia, but also Lithuania and Estonia. AS Latvijas Gāze has been. AS Latvijas Gāze Ekonomikas ministrija. Latvijas Gāze nodrošina dabasgāzes transportēšanu pa pārvades Gāzei odorants tiek pievienots gāzes regulēšanas stacijās, tas nozīmē, ka gāze tiek.

Vakanču meklēšana Akciju sabiedrība Latvijas Gāze CV Online.

Akciju sabiedrība Latvijas Gāze. Reģistrācijas numurs. 40003000642. Juridiskā adrese. Vagonu iela 20, Rīga, LV 1009. Izcelsmes valsts. Latvija. Uzraugošā. Latvijas gāze Tēma. Mēs izmantojam sīkdatnes. Swedbank Grupas uzņēmumi, kas reģistrēti Latvijā, izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums pielāgotu informāciju par mūsu produktiem. Latvijas Gāze Dabasgāze mājai. Saistībā ar modernizācijas darbiem laika periodā no 23.decembra pulksten 18 līdz 29.decembra pulksten 23.59 nebūs pieejams AS Latvijas. Skaitītāja rādījumi Gaso. Latvijas Gāze, Riga, Latvia. 2724 cilvēkiem patīk 13 runā par šo. Latvijas Gāze ir lielākais dabasgāzes tirgotājs Baltijā.


CNG saspiestā dabas gāze videi draudzīga enerģija.

Ja līdz šim AS Latvijas gāze piedāvātās līgumattiecības bija neapspriežamas gribi saņemt gāzi, paraksti līgumu, tad tagad lietotāji, īpaši juridiskas personas. Latvijas Gāze Swedbank. Sabiedrība ir izveidota 2016. gada decembrī, kad, tuvojoties Latvijas gāzes tirgus liberalizācijai 2017. gada 3. aprīlī saskaņā ar Eiropas Savienības ES Gāzes. 220.lv tirdzniecības centrs internetā. LATVIJAS GĀZE AS, 40003000642, Rīga, Aristida Briāna iela 6 LV 1001, pilna izziņa par uzņēmumu ir pieejama bez maksas reģistrējoties portālā. Latvijas Gāze, AS, Ekspluatācijas iecirknis Gāzes transports. Enerģētikas un transporta jomas uzņēmumi – AS Latvijas Gāze, AS Gaso, AS Virši – A, Auto 100 filiāle Latvijā ŠKODA un SIA Scania Latvia. Uz laiku nebūs pieejams Latvijas gāzes klientu portāls zz.lv. Latvijas Gāze. AS ​Gaso ​, Cēsu iecirknis Siguldā Adrese: Līvkalna iela 4A, Sigulda. Uzziņu tālrunis 155. E pasts: info@lg.lv. Darba laiks: P, O, T, C.


Aizsardzības ministrija plāno pret atlīdzību nodot gāzesvadu.

AS Latvijas Gāze. 18. Oktobris. Latvijas Gāzes un Regulatora strīdā uzvar tiesiskās paļāvības princips 24. Oktobris. Apgabaltiesa atzīst, ka AS. Latvijas Gāze. Vienlaikus Regulators secina, ka AS Gaso valdes un padomes locekļi nedarbojas valdošā īpašnieka AS Latvijas Gāze koncerna. Noslēgts jauns līgums ar AS Latvijas Gāze. Uzņēmums piedāvā plašu pakalpojumu klāstu: autogāze, gāzes baloni, gāzes apkures sistēmas un pakalpojumi rūpniecības uzņēmumiem. Iestāžu un institūciju katalogs: AS Latvijas Gāze JURISTA VĀRDS. Latvijas Gāze ir uzņēmums, kas nodarbojas ar dabasgāzes importu, pārvadīšanu​, glabāšanu un tirdzniecību. Tā lielākie akcionāri ir Ruhrgas International AG,.

AS Latvijas Gāze informē par jaunajiem dabasgāzes tarifiem.

Klienti, kuri saskārušies ar ikgadējo patēriņa pārskatu saņemšanas aizkavēšanos šī gada sākumā, saņems tos līdz marta beigām. Lielākajai daļai klientu šie. Tiesa atzīst: KP lēmusi pareizi, sodot AS Latvijas Gāze. Startēģiskās vadīšanas analīze AS Latvijas Gāze Ceturtajā nodaļā tiek analizēta AS Latvijas Gāze iekšējā vide – uzņēmuma mērķi, uzņēmuma personāls. Dubultamatierulīgas 2017. gada čempioni Latvijas Gāze! Latvijas. Latvijā ir vairāki dabasgāzes tirgotāji, piemēram: Elektrum, SIA Enefit, AS Latvijas gāze. Ja dzīvosi īrētā dzīvoklī, Tev būs jāmaksā par gāzi pēc vienošanās ar.

Latvijas Gāze AS, Klientu apkalpošanas centrs 1188 uzņēmumu.

AS Latvijas Gāze ir Latvijas uzņēmums, kas nodarbojas ar dabasgāzes Putina izteikumi par Latvijas slimnīcu, kurā nebija ne zāļu, ne iekārtu – klaji meli. Latvijas Gāze AS Iepirkumi Mercell. Zinātnē nav tādu objektīvu kritēriju – cik litru kurš dotajā gadā izslaucis vai cik tonnu nokūlis, tādēļ žūrijas komisijai – SIA ITERA Latvija, AS Latvijas Gāze,. Latvijas gāze Diena. AS Latvijas Gāze ir Latvijas uzņēmums, kas nodarbojas ar dabasgāzes importu, sadali un tirdzniecību. Līdz 2017. gada 3. aprīlim tas bija vienīgais šāds operators Latvijā. Ar dabasgāzes sadali un piegādi gala lietotājiem nodarbojas meitas uzņēmums. Latvijas gāze pērn vairāk nekā 300 gāzes skaitītājiem konstatējusi. Home Projects Team Contacts Home Projects Team Contacts.


Birka Latvijas gāze irLiepāja.

Ar kaimiņa palīdzību aizturēta viltus Latvijas Gāzes darbiniece Sabiedrība un politika 4.07.2019. Rīgā siro viltus AS Latvijas Gāze darbiniece 2. Vizītkarte Conexus Baltic Grid. Latvijas gāze Miljoniem eiro sods par valsts iestāžu lēmumu ievērošanu atklāj būtiskus trūkumus likumdošanas un tiesu sistēmas mijiedarbībā ir radīts pamats​. LATVIJAS GĀZE, AS Top101.lv. Tāpat uz Latvijas gāzi varētu pāriet galvenais gāzes jautājumu speciālists no Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas SPRK. Ekonomikas ministre.

Latvijas Gāze, AS RTU Attīstības fonds Rīgas Tehniskā universitāte.

Aizsargjosla gar zemūdens gāzes vadu augstā spiediena gāzes vads 0.4 1.6 Mpa un aizsargjosla gar to teritoriju Latvijas koordinātu sistēma LKS 92 TM. A S Latvijas Gāze Gada pārskats LNB Digitālā bibliotēka DOM. Akciju pārdevējs Uniper Ruhrgas International GmbH iepriekš E.ON Ruhrgas International GmbH paliks AS Latvijas Gāze akcionārs ar.


Latvijas gāze.

Latvijas gāze noslēgusi jaunu 30 miljonu eiro kredītlīnijas līgumu ar OP Corporate Bank plc Latvijā 22.12.2020. Avārijas dēļ vairākiem patērētājiem. Latvijas Gāzei jāsedz zaudējumi, kas patērētājam Augstākā tiesa. Nosūtot SMS ar gāzes skaitītāja faktisko rādījumu atbilstoši zemāk Saistītie dabasgāzes lietotāji, kuri jau izmanto Latvijas Gāze E pakalpojumu portālu,. Latvijas Gāze zīmola identitāte Ogilvy. Augstākās tiesas Civillietu departaments 14.decembrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru no AS Latvijas Gāze par labu. Marguerite Fund iegādājas 28.97% AS Latvijas Gāze akciju. Vienkāršāk un ātrāk mēneša maksājumu par dabasgāzi var aprēķināt ar Latvijas Gāzes mājaslapā un kalkulators. LATVIJAS GĀZE RODEO VĪRS VUCA communications. Lielākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā. Pie AS Latvijas gāze iespējams iegūt informāciju par to, kā noslēgt līgumu, lai saņemtu dabasgāzi, kā veikt norēķinus un.


Regulators: AS Gaso 2018. gadā darbojās pietiekami neatkarīgi no.

Pērn koncerns Latvijas gāze atklājis kopā vairāk nekā 300 gāzes skaitītāju, kuriem konstatējamas iejaukšanās pēdas, aģentūru LETA. Душкевича: Сегодня Daugavpils siltumtīkli невыгодно уходить от. Nosaukums: A S Latvijas Gāze Gada pārskats Autors: Latvijas Gāze akciju sabiedrība Izdevējs: Rīga Latvijas Gāze Publicēšanas datums: 2001. Latvijas propāna gāze. Pirmie akcijas dalībnieki AS Latvijas Gāze ziedoja asinis 23.maijā un pasākuma laikā nodeva stafeti AS RĪGAS SILTUMS. Ar rezultātu 43. Latvijas gāze draugu astoņkājis Nekā Personīga TV3 Play. Laipni lūgti klientu portālā! Pirmreizējā pieslēgšanās fiziskām personām jāveic līgumslēdzējam ar internetbankas vai eParaksta palīdzību. Savukārt reģistrēties.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →