Back

★ Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijaEkonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
                                     

★ Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas plaši pazīstams ar savu angliskās saīsinājumi OECD ir starptautiska attīstīto valstu organizācija, kura atzīst demokrātiskas un brīvā tirgus ekonomiku. OECD dibināšanas konvencija kā prioritāros darbības virzienus noteica dalībvalstu ekonomisko attīstību un finansiālo stabilitāti, dzīves līmeņa pieaugums, un nediskriminējoši, daudzpusējās starptautiskās tirdzniecības attīstību, kas arī veicina pasaules ekonomikas attīstība. Organizācijas galvenā mītne atrodas Lamietas pilī Parīzē.

                                     

1. Vēsture

Organizācija, kas izveidota saskaņā ar Māršala plānu, 1948. vārda Eiropas ekonomiskās sadarbības organizācija, esao, Organizācijas Eiropas Ekonomisko Sadarbību. Tās biedri sākotnēji bija 16 dalībvalstis, tostarp Turciju, un vēlāk pievienojās DARBĪBU 1949. gadā, un Spānijā 1958. gadā.

1961. gadā. tajā tika nolemts esao reformas ESAO, un ņemt to pēc pašreizējās amerikas savienotajās valstīs un Kanādā. Vēlāk tā kļuva Itālija 1962. Gadā un Japānā 1964. Gadā, Somijā, 1969. Gadā Austrālijā 1971. gadā, un jaunzēlandē 1973. gadā.

Pēc Aukstā kara beigām, OECD pievienojās arī Meksika, 1994. Gadā, čehijas republikas 1995. Gadā, Ungārija, 1996. Gadā, Dienvidkoreja, 1996, Polija 1996. gadā, slovākijas republiku 2000. Gadā, Čīle, 2010, Si 2010, Izraēla, 2010, Vācijā 2010. Gadā Latvijā 2016. gadā, un Lietuvas 2018.

No 28 Eiropas Savienības valstīm sarunas par iestāšanos OECD jau nav sāktas ar Kipru un Maltu.

                                     

2. Kandidāts. (The candidate)

Valstīm, kuras ir parakstījušas pievienošanās līgumā, bet ne locekļi. (The states which have signed accession agreement but not members of the)

 • Kolumbija: sarunas sākās 2013. maijā, 25. oktobrī sākās pievienošanās procesā, un 2018. gadā. gada 30. maijā, parakstīja pievienošanās līgumu.

Apturēt pievienošanās sarunas. (To suspend the accession negotiations)

 • Krievija: sarunas tika uzsākta 2007. gadā. maijs, 2014. martā, sarunas iestrēga, saistībā ar lomu, Krievija 2014. gadā. gada Krimas krīzes.

OECD padome izskata pieprasījumus pievienoties. (Within the OECD, the council shall examine the requests to join the)

 • Bulgārija. (Bulgaria)
 • Argentīna. (Argentina)
 • Rumānija. (Romania)
 • Horvātija. (Croatia)
 • Peru.
 • Brazīlija. (Brazil)
                                     
 • komunistiskās valstis. SEPP izveide bija kā atbilde Eiropas ekonomiskās sadarbības organizācijas izveidei Rietumeiropā. SEPP tika izveidota 1949. gada janvārī
 • Ekonomikas un sociālo lietu komitejas prezidents - Anna Marija Sigmunda, Austrija 2004 - pašlaik Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD
 • tās ieguldījums globālās attīstības un nāciju mierīgas līdzāspastāvēšanas uzturēšanā, kultūras nozīme ekonomiskās izaugsmes un sociālās saliedētības nodrošināšanā
 • sadarbība BSSSC Eiropas perifēro jūras reģionu konference CPMR Helsinku Komisija HELCOM NVO forums Ekonomiskās sadarbības un attīstības
 • loma Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas Pret korupciju pieņemšanā un arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Pretkukuļošanas konvencijas
 • gada Organizācija demokrātijai un ekonomiskajai attīstībai ir četru pēc PSRS sabrukšanas izveidoto valstu Gruzijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Moldovas
 • pētniecības organizācija vai informatīvā grupa, kas apvieno ekonomisko un sociālo zinātņu speciālistus, kā arī nereti bijušos politiķus un uzņēmējus, lai
 • Centrālāfrikas ekonomiska un monetārā savienība SADC - Dienvidāfrikas attīstības savienība. Lielākā organizācija ir NAFTA. Šī organizācija dibināta 1994
 • Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācija EUROSAI ir viena no Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI reģionālajām grupām


                                     
 • ekonomiskās attiecības. Praktiskā līmenī starptautiskās ekonomiskās attiecības noder daudzos darbos starptautiskos uzņēmumos, bankās un organizācijās
 • tiesiskumu saistītos jautājumos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija ESAO piedalās vairākās programmās un projektos kā stratēģiska donorvalstu
 • formāls un nenozīmē reālu politisku kontroli pār šīm valstīm. Sadraudzība pirmkārt ir organizācija kurā valstis ar atšķirīgu ekonomikas attīstības līmeni
 • Rekonstrukcijas un attīstības banka un Swedfund International AB. Krievijas ekonomiskās krīzes laikā 1998. gadā Latvijas Unibanka uzsāka sadarbību ar Skandinaviska
 • dizaina attīstības veicināšana, tā vērtību apzināšana un saglabāšana, visu Latvijas dizaineru sadarbības sekmēšana, to interešu un tiesību noteikšana un aizstāvēšana
 • dažādiem vārdiem ir pateikta viena un tā pati doma. Biznesa inkubators ir valsts vai reģiona ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai izveidota struktūrvienība
 • tautsaimniecības modelēšana un analīze, Latvijas makroekonomiskā stāvokļa vērtēšana un analīze kā arī ekonomiskās domas vēsture un attīstība Latvijā. Bija starptautiskās
 • dalībvalstu ekonomisko attīstību un sociālo labklājību. Tās galvenie uzdevumi ir uzraudzīt valūtu apmaiņas kursus, valstu maksājumu bilances un citus makroekonomiskos
 • kļuva par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD dibinātāju un 1973. gadā - par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas EDSO dibinātāju
                                     
 • gada jūnijā Sandu sāka strādāt par konsultantu Sadarbības ar starptautiskajām ekonomiskajām organizācijām galvenajā pārvaldē. 1997. gadā viņu iecēla šīs
 • saistītu uzņēmumu sadarbības modeli, ko apvieno kopējs tirgus, tehnoloģijas vai zināšanas, piegādātāji, darbinieki un atbalstošās organizācijas Biznesa klastera
 • iekļauj organizācijas kas pārstāv industrijas abas puses darba devējus un darba ņēmējus Ar sociālo dialogu Starptautiskā Darba organizācija starptautisko
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga Latvijas uzņēmumu organizācija kuras mērķis ir veidot uzņēmējdarbībai
 • rūpniecības konsultatīvā padome Business at OECD darbojas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Organization for Economic Cooporation and Development
 • metodoloģijas, analīzes un attīstības departamenta - kompetencē iekļāva revīzijas metodoloģijas, stratēģiskās attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumus
 • Izglītības un zinātnes ministrija. Skatīts: 2018. gada 19. novembris. Gross domestic spending on R&D angļu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
 • starptautisku organizāciju dalībniece, kuru skaitā ir Apvienoto Nāciju Organizācija Eiropas Padome, Āzijas Attīstības Banka, Neatkarīgo Valstu Sadraudzība un Pasaules
 • un ekonomiskās situācijas pārveidošana pēc Otrā pasaules kara un līdzīgu notikumu atkārtošanās novēršana, iesaistot Vāciju savstarpējās ekonomiskajās
                                     
 • apvienotas sadarbībā izveidotās idejas, kas var virzīt Latviju pa mērķtiecīgas izaugsmes ceļu, sabalansējot liberālas tirgus ekonomikas attīstības principus
 • Stājās spekā līgums par tirdzniecību un komerciālo un ekonomisko sadarbību starp Latviju un Eiropas Ekonomisko Kopienu. Latvija ieguva savu starptautisko
 • pilnveidojot starptautisko sadarbību jaunatnes politikā veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, jaunatnes organizācijās un jauniešu iniciatīvu grupās

Users also searched:

ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstis, oecd countries, oecd vadlīnijas, oecd valstu saraksts, oecd, attstbas, oecd, sadarbbas, ekonomisks, organizcijas, Ekonomisks, valstu, organizcija, saraksts, countries, oecd vadlnijas, oecd countries, oecd valstu saraksts, vadlnijas, dalbvalstis, ekonomisks sadarbbas un attstbas organizcijas dalbvalstis, ekonomisks sadarbbas un attstbas organizcija, Ekonomisks sadarbbas un attstbas organizcija, ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Oecd countries.

Latvija ir noslēgusi iestāšanās OECD pēc uzraudzības procesu. 1. pants. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas turpmāk tekstā ​Organizācija mērķi ir veicināt politikas virzienus, kas izstrādāti, lai: a sasniegtu​. Oecd. Andris Bite: Vējā arī vistas lido Neatkarīgā. Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, tai skaitā sīkdatnes, kas nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai. Ņemot vērā, ka interneta vietne nedarbosies, ja sīkdatnes.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.

Juridiskās konsultācijas PwC. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija Organisation for Economic Co operation and Development OECD ir 1961. gadā dibināta. Oecd valstu saraksts. Ekonomiskās sadarbības attīstības organizācija Tēmas DELFI. 2017.gada februāra beigās Tiesu administrācija uzsāka sadarbību ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju OECD, lai veicinātu.


Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD Slimību.

386miljoni EUR 2019. g. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Nodokļu administrāciju forums OECD FTA – Organisation for Economic Cooperation. Iestāžu un institūciju katalogs: Ekonomiskās JURISTA VĀRDS. Sākumlapa Attīstības sadarbība Industriālās energoefektivitātes klasteris LIAA un OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija statistiku. Komerctiesību regulējums Ekonomiskās sadarbības un attīstības. OECD ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, kurā šobrīd darbojas Tās galvenais mērķis ir veicināt demokrātijas un tirgus ekonomikas principu.

Ostu, tranzīta un loģistikas padome ar izmaiņām virza ostu LETA.

Foruma, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD, un Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesore Zane Vārpiņa. LVIF Vides investīciju fonds. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija Организация экономического сотрудничества и развития. Likvidējamā ABLV Bank, AS – Nozares ziņas. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD ir starptautiska organizācija, kas izveidota, lai veicinātu apņemšanos ievērot.


Sadarbība ar starptautiskām organizācijām Valsts ieņēmumu.

10.septembrī no plkst. līdz Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācija OECD aicina piedalīties tiešsaistes diskusijā par to, kā mainījies. Pārstāvniecība Ekonomiskās Sadarbības un attīstības organizācijā. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD publicējusi jaunu ziņojumu par ekonomikas attīstību Latvijā. Tajā secināts: Latvijā vēl joprojām. Jēkabpilī viesojas starptautiska Ekonomikas sadarbības un attīstības. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD angliski Organisation for Economic Co operation and Development ir.


Latvijas izglītības politika Nacionālā enciklopēdija.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija Organisation for Economic Co operation and Development OECD iestāšanās gads. Lielbritānija atbalsta Latvijas dalību Ekonomiskās sadarbības un. Atrasti 4 rezultāti pieprasījumam Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. en. OECD. en. Organisation of Economic Cooperation and Development. Jaunumi Latvija European Commission. Patentu konvencija. Eiropas patentu organizācija. Eiropas peru puve. Eiropas Reģionālās attīstības… Ekonomiskās Sadarbības un… Ekonomists. ekosēze. Valsts izglītības attīstības aģentūra VIAA Vēsture OECD. 2015. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD pētījums ​Investing in Youth: Latvia No 2014. līdz 2015.gadam aprīlim.

Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija OECD.

Publiskajā telpā bieži izskan, ka Latvija vēlas iestāties vienā no tām Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā Organisation for. Zaudējis spēku Ekonomiskās sadarbības un attīstības Likumi. Šodien Komisija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija ESAO Ekonomika, finanses, nodokļi un konkurence, Reģioni un vietējā attīstība. Latvijas Republikas Ministru Kabinets: Tiesību aktu projekti. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā šodien viesojās starptautiska Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Izglītības ekspertu komisija,.

Kučinskis: Dalība OECD Latvijai iedota avansā Dienas Bizness.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD otrdien ievērojami palielinājusi pasaules ekonomikas izaugsmes prognozi šim. Valsts prezidents pasniedz akreditācijas vēstules Latvijas. Darba devēju organizācija rosināja arī saglabāt Liepājā speciālās ekonomiskās zonas SEZ trīspusējās sadarbības padomē un Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomē, lai gan politiska vienošanās par reformu ir pieņemta. un citas ieinteresētās puses ostas attīstībai būtisku jautājumu apspriešanai. 42% Latvijas iedzīvotāju ir informēti par valsts ieguvumiem no. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD ir unikāls forums un globāli atzīts ekspertīzes centrs, kas dalībvalstīm dod iespēju efektīvi risināt tām.


OECD KNAB.

DELFI tēmas: Ekonomiskās sadarbības attīstības organizācija. Starptautiskās organizācijas teorija. Ekonomika, 10. 12. klase. Tas nokauj attīstību un kopīgo ekonomisko spēku. ir pētījums no OECD ​Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, un tur atzīst,. Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca. Enciklopēdijas. Papildu informācija: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD savu misiju definē kā demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija lie. Ka personiski ir informēti par Latvijas ieguvumiem no dalības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā OECD 4% norādījuši, ka ir.

OECD tiešsaistes diskusija par izmaiņām Eiropas Migrācijas Tīkls.

Rīkojuma projekts Par Latvijas interešu pārstāvēšanu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā OECD Nodokļu administrēšanas forums. Mini ziņas Vienotība. Teorija tēmā Starptautiskās organizācijas. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija Organisation for Economic Co operation and Development. Valodas konsultācijas. OECD ir saīsinājums organizācijas Organisation for Economic Co operation and Development pilnajam nosaukumam. Latviešu valodā organizācijas pilnais nosaukums ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Notiks starptautiska konference par nākotnes darbu Latvijā Jelgava. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD konsultatīvās padomes nolikums. Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu. Pensiju sistēma Archives Page 4 of 5 Indexo Archive Indexo. Latvija ir kļuvusi par pilntiesīgu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Organisation for Economic Co operation and Development – OECD.


Latvijas izaicinājums iestāties Ekonomiskās sadarbības un LSM.

Uzņēmējdarbības veids. Kas ir OECD? Zemkopības ministrija. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, kas plašāk pazīstama pēc tās angliskās abreviatūras OECD, ir starptautiska attīstīto valstu ekonomikas organizācija, kura atzīst demokrātiskas un brīvā tirgus ekonomikas principus. Konvencija par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD angliski Organisation for Economic Co operation and Development ir 1961.


Sargieties no koalīcijas uzplaukuma pirmsvēlēšanu krāpšanā Icelo.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas aktualitātes nodokļu jomā. Jūlija Sauša, Mg. iur., Rīgas Juridiskās Augstskolas vieslektore,. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas aktualitātes. Šī gada 5. oktobrī Rīgā notiks Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD ekspertu sanāksme, kuras laikā tiks apspriesti. Nozares portāls Valsts meža dienests. Attīstīto valstu organizācijā OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Lielbritānijas valdības pārstāvis uzsvēra stingro atbalstu gan Latvijas,.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →