Back

★ Latvijas Nacionālā bibliotēkaLatvijas Nacionālā bibliotēka
                                     

★ Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kas dibināta 1919. gadā. lpp. 29. augustā. Latvijas nacionālā BIBLIOTĒKA ir Kultūras ministrijas valsts nozīmes valsts kultūras iestāde. Tās pirmais vadītājs bija izcils bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš. Pašreizējā bibliotēkas direktors ir Vilks.

                                     

1. ĪSTENOŠANAS uzdevums. (The IMPLEMENTATION of the task)

Bibliotēkas misija ir sekmēt izglītota, informēta un konkurētspējīgu attīstību, indivīda un sabiedrības garīgo un intelektuālo attīstību, veidojot informācijas resursu krātuves, nodrošinot, ka tās ir kvalitātes, piekļuves un koordinējot visas valsts bibliotēku sistēmas darbību.

                                     

2. BIBLIOTĒKAS kolekcija. (The LIBRARY collection)

Vairāk nekā četri miljoni vienību lielo BIBLIOTĒKU krājuma kodols ir nacionālais kolekcija latvijas un ārzemju izdevumi par Latviju un latviešiem, latviešu autoru darbi, no kuriem vākšanu, saglabāšanu un pieejamību, lai ĪSTENOTU misiju un krājuma veidošanas prioritāte. Nacionālās literatūras krājuma pilnīgumu nodrošina 1920. gadā iedibinātais latvijas obligātais eksemplārs. Bibliotēkā izveidota viens no diviem lielākajiem nacionālajiem krājumiem un tagad ir kļuvusi par nozīmīgāko universālā zinātniskā bibliotēka valstī. ĪSTENOJOT akciju tematisko profilu humanitārās un sociālās zinātnes. Izdevumi svešvalodās ir iebūvēts visās zinātņu nozarēs, bet ar dažādu intensitāti, ņemot vērā arī citu lielo zinātnisko bibliotēku krājumu specializāciju.

Bibliotēkas krājuma daudzveidību un pārpilnību, kas atspoguļo īpašo krājumi: Letonika, Baltijas Centrālā bibliotēka, retās grāmatas un rokraksti, bērnu grāmatas, žurnāli, nošu un mūzikas grāmatas, skaņu ieraksti, kartogrāfiskos izdevumus, sīkiespieddarbi un attēlizdevumi.

Sociālo zinātņu, Humanitāro zinātņu, Tiesību akti, literatūras un tiesību aktu lasītavās, Informācijas un informācijas centrs var atrast jaunākais, jaunākās un pieprasītākās specialitātes nozarē literatūras. Lasītavas krājumu, kas katru gadu tiek atjaunota un papildināta ar vairāk nekā trim tūkstošiem jaunu iekšzemes un starptautisko rēķina. Lasītājs ir pārstāvis uzziņu literatūras vākšana: enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, bibliogrāfijās, un citi izdevumi. Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes, 19. tūkstošiem vienību lielu krājumu, kā pilnībā nodrošina bibliotēkas un informācijas centra darbiniekiem, ar to cieši saistītas nozares speciālistiem, studentiem un skolotājiem ar up-to-datums, profesionālās, tradicionālās un elektroniskās informācijas grāmatzinātnē, bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un informācijas zinātnē.

Aizvien plašāks kļūst par latvijas ārpolitiku-licencēts elektronisko datubāzu piedāvājums. Latvijas nacionālās BIBLIOTĒKAS kopumā abonē vairāk nekā 40 dažādi, pilna teksta un bibliogrāfijas datu bāzēm, ir izveidojusi specializētu Elektronisko resursu lasītava.

                                     

3. Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka Lettonica". (The Latvian National digital library of Lettonica")

Lai tā būtu plašāk pieejama, lai ĪSTENOTU visas vēsturiskās vērtības, kopš 2006. gada sākuma. gadu, kas ir veidota no latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica", pirmkārt, tās ietvaros īstenojot pilotprojektu "jāzeps Vītols, kur vienkopus pieejami latviešu komponista Jāzepa Vītola skaņdarbi, raksti, fotogrāfijas, vēstules, skaņu ieraksti un citi dokumenti. Lai gan daži no digitālās kolekcijas BIBLIOTĒKĀ ir pieejamas kopš 2000. gada. gadu no digitālās bibliotēkas izveides pamatus vienotiem digitalizēto materiālu apstrādes, glabāšanas un pieejamības sistēmu. Piedāvāto objektu dažādības ziņā Latvija ir viena no digitalizācijas līderēm pasaulē.

Digitālās bibliotēkas Letonica" tas ir ilgtermiņa valsts programma, kuras uzdevums ir uzlabot sabiedrības zināšanas par latvijas kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju un ekonomiku, veicināt dažādu sociālo grupu, skolām, studentiem, pētniekiem un mūžizglītības ieinteresētās daļa sabiedrības zināšanas un izpratni par Latviju visplašākajā kontekstā. Tā veidošanā iesaistīti ne tikai "ķermenis", bet arī paši lietotāji. "Letonica", un to lietotājiem, Eiropas digitālajā bibliotēkā, TĀLR Eiropas un Bibliotēku Europeana, pilntiesīga daļa no tā.

2008. tika īstenots digitālās bibliotēkas projektu "Dziesmu dienā. 1864-1940" un "periodika" uz meklēt vēsturisko laikrakstu, vairāk nekā 300 000 lappušu.                                     

4. Restaurācija un digitalizācija. (Restoration of the building and the transition to digital)

Nacionālā bibliotēka, viņa kolekcijā esošo vērtību aizsardzībai un saglabāšanai vienmēr ir bijis svarīgs, tāpēc, 1988.Valsts bibliotēkā, ir vērsta uz atrisinātu šo problēmu, izveidojot Restaurācijas nodaļa.

                                     

4.1. Restaurācija un digitalizācija. Restaurācija. (The restoration of the)

Latvijas Nacionālās bibliotēkas restauratori veic saglabāšanas un atjaunošanas darbi, lai atjaunotu laika gaitā upuru iespieddarbi (grāmatas, avīzes, plakāti, kartes, piezīmes, grafikas, retumus (ieskaitot). Piemēram, uzskata, inkunābulu V 2002. līdz 2004. gadam. gads atjaunota departamenta darbinieki. Constitutiones - 1476. Bāzelē M. Venslera printeri drukas pāvests Klements V, 1264 - 1314 pulcējās baznīcas likums. Šī inkunābula oriģināliesējumā tika saglabāta, ir atzīta bibliotēka. Šobrīd latvijas Nacionālā bibliotēka, restaurācijas, tas atrodas jau ir atzīta bibliotēkā.

                                     

4.2. Restaurācija un digitalizācija. Digitalizācija. (Going digital)

Valsts bibliotēkas tiek izmantotas gan tradicionālo, gan starptautiski atzīti restaurācijas un saglabāšanas metodes un out-of-komercija. tādējādi ir iespējams nodrošināt bibliotēkas vēsturisko vērtību saglabāšanu ilgtermiņā, un, lai padarītu tos plaši peieejamas bibliotēkas lietotājiem. Latvijas Nacionālā bibliotēka piedalās starptautiskos projektos, piemēram, kopš 2000. gada.par bibliotēkas sadarbībā ar citām institūcijām īsteno digitālo projektu, kas nodrošina piekļuvi digitalizētajiem materiāliem internetā, un ĪSTENOŠANAS uzlabošana informācijas pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un attālie lietotāji. Bibliotēkas darbinieki strādā arī pie vienotās latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica" informācijas telpas izveidi.

                                     

4.3. Restaurācija un digitalizācija. Digitālā bibliotēka. (The digital library of the)

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas mērķis ir nodrošināt, lai bibliotēkas un citu atmiņas institūciju krājumu digitalizāciju, padarot tos pieejamus internetā. Šobrīd digitālajā bibliotēkā atrodamas digitalizētu laikrakstu, attēlu, karšu, grāmatu, nošu un skaņu ierakstu kolekcijas.Pieejams šādās kolekcijās:

 • Iekšzemes un starptautisko ekslibri un piemiņas grafika.
 • Zaudējis Latvijā. (Lost To Latvia In The)
 • Latviešu Dziesmu svētku 1864-1940.
                                     

5. ĪSTENOJOT sadarbību. (THROUGH the cooperation of the)

Papildus obligāto vienības un iepirkuma lielas darbā pieņemšanas avots ir starptautisks izdevniecības apmaiņu. ĪSTENOJOT biznesa partneri gandrīz visās Eiropas valstīs, nacionālā bibliotēka, ASV, Kanāda, indija, Japāna, Krievija, Baltkrievija, Ukraina un citas valstis, kas kopā 61 sadarbības partneri no 21 valsts.

Būtisks krājuma papildināšanas avots ir dāvinājumi. 1990. gadā, atjaunojoties valsts neatkarībai, tautieši no visām izcelsmes valstīm ir nosūtīts un turpina sūtīt bibliotēkā trimdā mērķis grāmatu. Sakarā ar šo, valsts, akciju, daļa no tā atrodas gandrīz pabeigta. Ievērojamu ziedojumu no latvijas nacionālā BIBLIOTĒKA ir saņēmusi no vācijas universitātēm, rektoru konferences, 1991, zviedrijas Karaliskās bibliotēkas 1993. gadā, ārvalstu vēstniecības, UNESCO latvijas Nacionālā komisija, lr Ārlietu ministrijas un citām organizācijām, kā arī privātpersonām. 2008. ĪSTENOŠANAS gadā krājuma izveidi atbalstīja "Hansabanka".

Lielākais izaicinājums, un krājuma attīstības uzdevums tuvākajos gados - 350 tūkstoši sējumu-augstas brīvpieejas krājumu izveidi, BIBLIOTĒKAS jaunā ēka, pašreizējo krājumu novērtēšanu, un kvalitātes atjaunošanu, elektronisko resursu krājumu attīstību.

Latvijas nacionālā BIBLIOTĒKA sadarbojas ar Valsts enciklopēdijas veidošanā. Bibliotēkas ēka ir enciklopēdija, versijas mājās.                                     

6. Latvijas nacionālās BIBLIOTĒKAS jauno ēku. (The LIBRARY of the new building)

Pirmās diskusijas par jaunas bibliotēkas nepieciešamību, tika uzsākta 1928. gadā. gadā. 1999. gandrīz visās 170 UNESCO dalībvalstis ziņo ģenerālā konference pieņēma rezolūciju, aicinot dalībvalstis un starptautisko sabiedrību nodrošināt visu iespējamo atbalstu projekta ĪSTENOŠANĀ. 2008. esmu 15. maijā, pēc daudzu gadu debatēm, valsts aģentūra "Jaunie "Trīs brāļi" un "Valsts piemērošanu biedrības" parakstīja līgumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas. Projekta izmaksas bija minimālas, jo datora daudz 3833. lpp iegādāties 874 bibliotēkās provincē, tur ir interneta savienojumu, un gabalu vienotā tīklā, apmācīti 1455 bibliotekārus, nodrošinātu, ka 7700 bibliotēku abonentiem, tikai izmantojot internetu, programmatūras un apmācību.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta mērķis bija nodrošināt, lai informācija būtu pieejama ikvienam, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, sociālā stāvokļa, izglītības līmeņa, etniskās piederības, vai kādu citu atlīdzību, mazinot plaisu starp tiem, kuriem jau ir šāda iespēja, un tiem, kam tā ir bijusi liegta, sekmējot gudras, izglītotas, informētas, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu attīstību pasaules līmenī. Jaunās Nacionālās bibliotēkas, latvijas nacionālās BIBLIOTĒKAS ēkas durvis lasītājus no prāta un 2014. gadā. gadā.

2017. jo BBC ir kultūras un arhitektūras sadaļā BIBLIOTĒKAS jaunā ēka, bija starp 21. gadsimta pasaules 10 lielāko, skaistāko un modernāko bibliotēkām.

                                     

7. Ārējās saites. (External links)

 • Nacionālās bibliotēkas mājas lapā.
 • Nacionālās Digitālās bibliotēkas projekts", "Dziesma par dienas. 1864-1940".
 • Nacionālās Digitālās bibliotēkas projekts "periodika".
 • Nacionālā bibliotēka, latvijas nacionālā BIBLIOTĒKA agrāk un tagad ir 360 grādu panorāma.
 • Latvijas Nacionālās Bibliotēkas, pie Google Kultūras Institūts.
 • Bibliotēkas Atbalsta biedrība. (The library Supports the association of)
 • Nacionālās bibliotēkas, latvijas nacionālās BIBLIOTĒKAS izstāžu zālē no 360 grādu panorāma.
 • Nacionālās Digitālās bibliotēkas. (The national Digital library)
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas projektu.
                                     
 • Nacionālā bibliotēka ir tā bibliotēka kuras pienākums ir vākt un saglabāt tautas literatūru gan valstī, gan ārpus tās. Latvijā ir Latvijas Nacionālā
 • īstenoja Latvijas Republikas kultūras ministrija. LNB projektā sākotnēji ietilpa septiņas sastāvdaļas, ko realizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka valsts
 • mantojuma materiāliem. 1960. gadā Austrālijas Nacionālā bibliotēka formāli tiek nodalīta no Parlamentārās bibliotēkas tās jaunā ēka galvaspilsētā Kanberā tiek
 • Digitālā bibliotēka - Latvijas Nacionālā bibliotēka Digitālās bibliotēkas federācija Digitālās bibliotēkas resusi un projekti Latvijas Nacionālā digitālā
 • informācijas datu masīva iegāde iepirkums, Latvijas Nacionālā bibliotēka Valstiskās audzināšanas apakškomisija: Nacionālā enciklopēdija būs ieguldījums latviešu
 • Baltkrievijas Nacionālā bibliotēka baltkrievu: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, krievu: Национальная библиотека Беларуси ir dibināta 1922. gada 15. septembrī
 • Bibliotēka grieķu: βιβλίον biblīos - grāmata un θήκη tēke - krātuve ir rakstīto avotu, resursu krājums un struktūra, kura izvietota vienā konkrētā
 • atbalstu, pārstāv bibliotēku intereses, īsteno valsts mēroga labdarības aktivitātes, lai Nacionālā bibliotēka un bibliotēkas visā Latvijā kļūtu par mūsdienīgu
 • bibliotēka un ASV Kongresa bibliotēka 2000. gadā. Kopš 2013. gada augusta VIAF projektā piedalās arī Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvija kļuva par 22. valsti


                                     
 • novembrī. Latvijas Avīze: Greizās tirāžas maldina sabiedrību Delfi. Skatīts: 2019. gada 15. novembrī. Abonētā prese Valkas bibliotēka Arhivēts no
 • zinātniskie institūti, nodaļas, katedras, laboratorijas, kā arī LU Bibliotēka LU Akadēmiskā bibliotēka Botāniskais dārzs, Zinātnes un tehnikas vēstures muzejs
 • Latvijas Universitātes Bibliotēkas apgāda Zelta Ābele kolekciju veido grāmatas, kas izdotas Miķeļa Goppera apgādā Zelta Ābele Izdevējs Miķelis Goppers
 • Latvijas Zinātņu akadēmija, abreviatūra LZA latīņu: Academia Scientiarum Latviensis līdz 1990. gadam Latvijas PSR Zinātņu akadēmija ir 1946. gada
 • bibliotekārs V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēkas pašlaik: Latvijas Nacionālā bibliotēka Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā, pēc tam līdz 1989. gadam
 • bulvārim iela eksistē tikai uz papīra, jo pašlaik tur atrodas Latvijas Nacionālā bibliotēka Ielas kopējais garums sasniedz 243 metrus. Kuģu iela pirmoreiz
 • Jēkabsone, Latvijas Nacionālā bibliotēka LNB Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenā bibliotēka Elīna Sniedze, Latvijas Universitātes Bibliotēka Krista Annija
 • LNB var būt: Francijas Nacionālā basketbola līga Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Neredzīgo biedrība.
 • spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Iedzīvotāju skaits Latvijas pašvaldībās pēc nacionālā sastāva 01.07.2016. Oficiālā mājaslapa Līvānu novada centrālā bibliotēka
 • Rozenšteins 1892 - 1941 - Latvijas armijas ģenerālis. LĢIA vietvārdu datubāze Svētciema bibliotēka lībiešu valoda Nacionālā enciklopēdija latviešu
 • Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika jeb Latvijas PSR bija 1940. gadā PSRS okupētās Latvijas teritorijā izveidota Padomju Sociālistiskā Republika
                                     
 • gleznas, kas iekļautas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijā. Kerkoviusu dzimtas dāvinājums LU Bibliotēkai ir iekļauts LU Bibliotēkas krājumā kā atsevišķa
 • kultūras nams, bibliotēka tūrisma informācijas centrs, viesnīca Nīcava luterāņu baznīca, katoļu misiju punkts. Nīcā dzimis Latvijas Ārlietu ministrijas
 • Klasiskās filoloģijas nodaļu. 1950. gadā sācis strādāt Valsts bibliotēkā vēlākā Nacionālā bibliotēka no 1951. līdz 1986. gadam vadījis Reto grāmatu un rokrakstu
 • disciplīna, bibliotēku zinātnes sastāvdaļa, kas pēta katalogu organizācijas vēsturi, teoriju, metodiku un praksi. Latvijas Nacionālā bibliotēka Bibliogrāfija
 • papildināt. Darbs pie kanona veidošanas tika uzsākts 2007. gada nogalē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores Māras Lāces vadībā. Pie katras kultūras
 • Russian - Records.com krieviski Skatīts: 2018 - 11 - 28. Mikrofoni un māksla Audiovizuālie izdevumi latviski Latvijas Nacionālā bibliotēka Skatīts: 2018 - 11 - 28.
 • gada 31. martā. Laikraksts Latgalīts 1920. - 1926. gads Latvijas Nacionālā bibliotēka Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 24. februārī. Skatīts:
 • mākslas attīstība Latvijā no 1839. līdz 1941. gadam, kā arī dažāda fototehnika, foto aprīkojums un arhīvu dokumenti. Specializētā bibliotēkā glabājas šīs
 • tagadējās Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadītājs, bet no 1920. līdz 1938. gadam Rīgas pilsētas bibliotēkas tagadējā LZA Fundamentālā bibliotēka latviešu
 • Latvijas Nacionālajā operā sākusi strādāt 2003. gadā. Piedalījusies dažādu muzikālo izrāžu iestudējumos. ILONA BAGELE Latgales Centrālā bibliotēka

Users also searched:

kur atrodas latvijas nacionālā bibliotēka, latvijas nacionālā bibliotēka darba laiks, latvijas nacionālā bibliotēka kontakti, latvijas nacionālā bibliotēka vakances, nacionālā bibliotēka pasākumi, Nacionl, nacionl, bibliotka, nacionl bibliotka, Latvijas, latvijas, Latvijas Nacionl bibliotka, nacionl bibliotka kafejnca, arhitekts, kafejnca, nacionl bibliotka paskumi, kontakti, atrodas, darba, laiks, vakances, paskumi, latvijas nacionl bibliotka kontakti, kur atrodas latvijas nacionl bibliotka, latvijas nacionl bibliotka darba laiks, latvijas nacionl bibliotka arhitekts, latvijas nacionl bibliotka vakances, latvijas nacionālā bibliotēka, latvijas ģeogrāfija. latvijas nacionālā bibliotēka,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Nacionālā bibliotēka.

Latvijas Nacionālā bibliotēka Kultūras dati. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Mācoties un strādājot attālināti, Tev noderēs vērtīgs rīks – Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas vienotais. Latvijas nacionālā bibliotēka darba laiks. 17 foršas lietas, kuras jāzina par Latvijas Nacionālo bibliotēku. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta mērķis bija padarīt informāciju pieejamu ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, sociālā stāvokļa, izglītības. Kur atrodas latvijas nacionālā bibliotēka. 1 lats 2002 Latvijas Nacionālā bibliotēka. Latvijas Nacionālās bibliotēkas LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības.

Latvijas nacionālā bibliotēka vakances.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka, arhitektūra. Brastiņš, Ernests, 1892 1940 Latviešu ornamentika, 1923. ▫. Latvijas arhitektūras meistari, 1995 Par LNB Digitālo bibliotēku Lietošanas noteikumi ​Kontakti. Latvijas nacionālā bibliotēka kontakti. Latvijas Nacionālā bibliotēka Tēma. Latvijas Nacionālā bibliotēkas LNB ēka Rīgā, Mūkusalas ielā 3 tika Gaismas pils ir arī pirmā un vienīgā nacionālās bibliotēkas funkcijai. Latvijas Nacionālā bibliotēka Biļešu Serviss. Latvijas Nacionālā bibliotēka LNB ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša zinātniska bibliotēka, kas dibināta 1919. gadā.


Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvdarbi pabeigti Latvijas.

Latvijas Nacionālā bibliotēka. Latvijas Nacionālās bibliotēkas LNB pamatuzdevums ir nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā. Latvijas Nacionālā bibliotēka Birka: LA.LV. Lejasdaļā atveidota Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas projekta skice, no tās augšup pa labi kā stilizēta gaismas straume izvietota pulētu rombveida punktu.

Latvijas Nacionālā bibliotēka – Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas.

Veiksmīgākai Latvijas Nacionālās bibliotēkas LNB lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020 īstenošanai, kā arī. Digital digitālās humanitārās zinātnes latvijā. 22. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā LNB notiks jau astotais Interesenti aicināti sekot foruma tiešraidei bibliotēkas mājīgajās telpās. Latvijas Nacionālā bibliotēka IR.lv. Portāls Bibliotēka.lv, 15. marts, 2021. 2021. gada 10. martā platformā Zoom notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas LNB īstenotā projekta Zenit stāsti seminārs.


Latvijas Bibliotēku Portāls:.

Juanceltne, Latvijas Nacionālā Bibliotēka 40 455 m². Latvijas Nacionālā Bibliotēka. Šī Latvijas Nacionālās bibliotēkas arhitektūras ideja parādījās pirms 20. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Informācija par publisko personu iestādi Latvijas Nacionālā bibliotēka ar reģistrācijas nr. 90000057827, kura atrodas adresē: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV ​1048. Kontakti Gaismas pils restorāns. Lietotāji meklē arī šo. Grāmatas Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka. Februāra sākumā K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas vecāko klašu audzēkņi devās uz Rīgu, uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Latvijas Nacionālā bibliotēka MeetRiga. Latvijas Nacionālā bibliotēka LNB sadarbībā ar Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomi arī 2021. gadā turpina skaļās lasīšanas sacensības. Šobrīd 5.


Latvijas Nacionālā bibliotēka Jēkabpils Galvenā Bibliotēka.

Ir portāls latviešiem visā pasaulē. Latvijas Nacionālā bibliotēka, 90000057827 Uzņēmumi. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsture laiku lokos 1919–2009 Nacionālās bibliotēkas funkciju atdzimšana. Andris Vilks. Latvijas Nacionālā bibliotēka LNB Nacionālā apvienība VL TB. Lūdzam atsaukties fotogrāfus vai viņu mantiniekus sarakstu skatīt LNB mājaslapā, spiežot uz saites, lai saņemtu piekrišanu darbu ievietošanai LNB digitālajā. Mācību resursu krātuve Skola2030. Tag: Latvijas Nacionālā bibliotēka. Atklāts Latvijas valsts simtgades gads. Vairas Vīķes Freibergas prezidentūras laika runas LNB Digitālā bibliotēka.

Latvijas Nacionālā bibliotēka Latvijas Universitāte.

Bibliotēku nozares profesionālā informācija no Latvijas Nacionālās bibliotēkas interneta vietnes. Aktualitātes Konsultatīvais atbalsts Kompetenču attīstības. Latvijas Nacionālā bibliotēka Satori. Uz Latvijas Nacionālo bibliotēku jeb Gaismas pili jānāk ne tikai lasīt grāmatas. Latvijas Nacionālā bibliotēka Ekonomikas un Kultūras augstskola. Nosaukums: Cīrulītis. Izdošanas datums: 01.03.1939. ISSN: 1691 7057. Valoda: Latviešu Par LNB Digitālo bibliotēku Lietošanas noteikumi Kontakti.

Periodika Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka.

SIA Cleanhouse sniedz jaunās Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpu 42700 kvm un teritorijas 120000 ikdienas uzturēšanu. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir. Latvijas Nacionālā bibliotēka Vaira Vīķe Freiberga. Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1. stāvs. Ieeja restorānā no Mūkusalas ielas puses tuvāk Dzelzceļa tiltam vai no bibliotēkas. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Jānis Roze. Latvijas Nacionālā bibliotēka ir viena no nozīmīgākajām kultūras būvēm 21. gadsimtā Latvijā. Gaismas pils un tās infrastruktūra ļauj bibliotēkai ne tikai sniegt​.


Latvijas Nacionālā bibliotēka publiskā persona vai iestāde.

LNB Iesaka Latvijas jaunākās grāmatas 1.–31. marts. Bibliogrāfijas institūts sagatavojis informatīvā izdevuma Latvijas jaunākās grāmatas 2021. gada 5. Latvijas Nacionālā bibliotēka Valsts ieņēmumu dienests. Latvijas Nacionālās Bibliotēkas projekta būvnieks ir trīs spēcīgākās un pieredzes bagātākās Latvijas būvkopmānijas: SIA RE&RE, AS RBSSKALS un SIA Skonto.

Latvijas Nacionālā bibliotēka Professionals of Construction, Design.

1 lats 2002 Latvijas Nacionālā bibliotēka. Kategorija: Monētas Latvijas Mūsdienu Latvija pēc 1990. 36.00 EUR. Pieejams Saktas un Stacijas veikalos. Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka. Latvijas Nacionālā bibliotēka, Reģ. nr. 90000057827, Mūkusalas iela 3, Rīga, LV​ 1048. Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas,. Latvijas Nacionālā bibliotēka Grāmatu nams Valters un Rapa. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts National Library of Latvia​. Dripe Jānis. Uzrakstīt pirmo atsauksmi par šo preci. Gunārs Birkerts, viens no.


Latvijas Nacionālā bibliotēka – Speakers – Sarunu festivāls LAMPA.

Publisko bibliotēku sistēma. Bibliotēku resursi – Mana. 1. pants. Latvijas Nacionālā bibliotēka. 1 Latvijas Nacionālā bibliotēka LNB ir Latvijas Republikas vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kas kalpo. Latvijas Nacionālā bibliotēka – Tukuma bibliotēka. Latvijas Nacionālā bibliotēka. 0 No šodienas durvis atkal ver Latvijas Nacionālā bibliotēka. 26. maijā Latvijas Nacionālā bibliotēka atsāk apkalpot lasītājus.


Latvijas Nacionālā bibliotēka Kas? Kur? Kad?.

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka LNDB ir lielākā publiski pieejamā dokumentārā mantojuma digitālā krātuve Latvijā, kuru veido tādi nozīmīgi resursi kā. Par Latvijas Nacionālo bibliotēku Likumi. Latvijas Nacionālā bibliotēka LNB ir nacionālās nozīmes kultūras, zinātnes un izglītības centrs. LNB pamatuzdevums ir veidot un saglabāt nacionālās. Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Latvijas Nacionālā bibliotēka Konkursu organizē Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Būvinženieru savienība un Būvniecības attīstības stratēģiskā.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →