Back

★ Izglītība                                               

2021. gada Alūksnes novada domes vēlēšanas

2021. gada Alūksnes novada domes vēlēšanas notiks 5. jūnijā 2021. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās. Vēlēšanās Alūksnes novada domē tiks ievēlēti 15 deputāti. Vēlēšanās piedalīsies 6 kandidātu saraksti, kas kopā sastāv no 102 kandidātiem.

                                               

Aleksandrs Rozovs

Aleksandrs Rozovs, dzimis 1963. gadā Ļeņingradā, ir krievu Tīmekļa rakstnieks - sociālais fantasts. Daļa no viņa grāmatām izdotas arī papīra versijā, vairums - maksas elektroniskā versijā, tomēr visas autors par brīvu publicē savā saitā. Rozova faktiskā identitāte nav pārbaudāma, pēc paša vārdiem, dzīvo Sanktpēterburgā vai apkaimē, pēc izglītības inženieris, nodarbojas ar biznesa konsultācijām un zinātni. Rozova darbi ir vai nu futuroloģiska zinātniskā fantastika, kas vadās no pieņēmuma par ekonomiski aktīvā mazākuma relatīvi drīzu sacelšanos pret pašreizējo, viņaprāt, kopš 1970. gadiem de ...

                                               

Džošs Ričardsons

Džošua Maikls Ričardsons ir amerikāņu basketbolists, spēlē uzbrūkošā aizsarga pozīcijā. Pašlaik pārstāv NBA klubu Dalasas "Mavericks".

Izglītība
                                     

★ Izglītība

Ar terminu izglītību parasti saprot zināšanas, prasmes, un tas ir rezultāts no procesa. Šodien, izglītības parasti ir saistīti ar valsts attīstību, izglītības satura un ierēdņa, valsts akreditētas, savstarpēji hierarhiski saistīti ar izglītības iestāžu izglītības sistēmu. Parasti, tas tiek veikts starp formālo un neformālo izglītību un apmācību. Latvijā izglītības likums paredz, ka, formālā izglītības sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās un augstākās izglītības līmeņiem, kas ir programma, iegādi apliecina valsts atzīts izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments". Neformālo izglītību, savukārt, ir "ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstošu izglītojošu darbību". Ja termins ir izglītība, ko izmanto, lai aprakstītu izglītības aktivitātēs, bez formālās un neformālās izglītības lieto arī terminu "neformālā izglītība". Dažreiz zināšanas pašmācības ceļš sauc autodidaktismu.

Dažādām izglītības sistēmām ir atrodami dažādi faktori, kas tiek izmantoti, lai aprakstītu formālās izglītības un apmācības jomā. Tomēr, vispārējā izglītība, tas ir raksturīgi posmiem, veidiem ir izglītība, un izglītības ieguves formas. Lai salīdzinātu dažādas izglītības sistēmas, ir izmantot starptautiskā izglītības klasifikācija standarta LĪMEŅIEM.

                                     

1. Izglītības līmeņi un veidi. (Education levels and types of)

Formālās izglītības mēdz iedalīt, pamatojoties uz savstarpēju hierarhiskām attiecībām starp izglītības sistēmas līmeņos, un pamatojoties uz izglītības saturs dažādos veidos. Gan sadalīšana, apvienošana ir noteikts personai, lai tā tālāk iespējām izglītības sistēmu un tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuriem tas ir saistīts ar skolu. Izglītības līmeņos un veidos ir ievērojami atšķirties starp dažādām valstīm, un tāpēc viens otru vienādojuma viens no izglītības politikas dienaskārtības jautājumiem.

Latvija ir sadalīta šādiem izglītības līmeņiem:

 • Augstākās izglītības. (Higher education)
 • Izglītība. (Education)
 • Augstākās izglītības. (Higher education)
 • Pirmsskolas izglītība. (Pre-primary education)

Latvija ir sadalīta šādi:

 • Vispārējā vidējā izglītība. (General secondary education)
 • Profesionālās izglītības un apmācības jomā.
 • Augstākās izglītības. (Higher education)

Vienlaikus ar tiem, izglītības nodaļas, tas tiek izmantots vairākas citas pazīmes, kas raksturo izglītības līmeni, vai iestāde, kurā izglītība ir iegūta. Starp šiem ierakstiem ir mūžizglītība, kas nodrošina indivīda spēju izglītības sistēmas visā dzīves cikla garumā, paaugstinot vai mainot savu kvalifikāciju vai iegūt savu interešu izglītība, alternatīvā izglītība, interešu izglītība, kas ietver izglītību, kas atbilst vajadzībām, individuālajām interesēm un vajadzībām, speciālā izglītība, tālākizglītība, valsts izglītības, masu izglītība, utt).c.

                                     

2. Izglītības procesā. (In the educational process)

Kopš valsts izglītības formālās izglītības, parasti, ir valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu valsts vienotā drošību. Tas ir organizēta speciāli pielāgotas telpas. Skolotāji, kas raksturojas ar noteiktu akadēmisko vai profesionālo kvalifikāciju, lai darīt, palīdzēt studentiem vai studentiem apgūt sociāli pieņemts zināšanas.

                                     
 • Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministri, kas ir Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Politiskā līmenī vada Izglītības un zinātnes ministriju
 • jaunu pieredzi un iemaņas. Latvijas Izglītības likumā noteikts, ka interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi
 • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības un zinātnes nozarē, kā arī sporta, jaunatnes un valsts
 • Pirmsskolas izglītība ir vispārējās izglītības pirmā pakāpe. Tās mērķis ir sekmēt bērna vispārējo attīstību un gatavību uzsākt sākumskolas posmu pamatizglītībā
 • Iekļaujošā izglītība ir izglītības veids, kurš cenšas sniegt vienādas izglītības iespējas visiem neatkarīgi no tā, kādas ir cilvēka spējas, vajadzības
 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija RPIVA bija Izglītības un zinātnes ministrijas IZM padotībā esoša valsts dibināta Latvijas augstskola
 • apgalvoja, ka tālmācības izglītība ir tipisks industriālas sabiedrības produkts. Bjors Holmbergs Holmberg, B. savā tālmācības izglītības teorijā cenšas izskaidrot
 • īsteno piecās - izglītības dabas zinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu, kultūras, komunikācijas un informācijas - darbības jomās. Izglītība ir UNESCO visplašākais
 • Černova. Pirmsskolas izglītība Latvijā enciklopedija.lv latviešu 2019 - 07 - 19. Skatīts: 2019 - 11 - 12. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vēsturiskā
 • Sporta interešu izglītība Sporta spēles - Futbols Sporta interešu izglītība Sporta spēles - Citas sporta spēles Sporta interešu izglītība Individuālie


                                     
 • virziena mazākumtautību programma 31013021 Skola dibināta 1974. gadā. Aleksandrs Samoilovs, sportists Pašnovērtējuma ziņojums 2014 Izglītība un Kultūra
 • pārveidi par Rīgas 65. pamatskolu. Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments Izglītība un Kultūra Arhivēts no oriģināla, laiks: 2017
 • Skola dibināta 1974. gadā kā divplūsmu skola, bet no 1990. gada mācības notika krievu valodā. Pašnovērtējuma ziņojums 2012, 2018 Izglītība un Kultūra
 • 31011021 Skola dibināta 1968. gadā. Aleksandrs Gapoņenko, aktīvists un sabiedriskais darbinieks Pašnovērtējuma ziņojums 2018 Izglītība un Kultūra
 • Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments atbalstīja Rīgas Austrumu vidusskolas pārveidi par Rīgas Austrumu pamatskolu. Izglītība un Kultūra
 • iestādēm un Rīgas Centrālo bibliotēkas filiālbibliotēku Ķengarags Izglītība un Kultūra No šodienas trijām Rīgas skolām mainīts nosaukums LETA 2012
 • tehnoloģiskās izglītības federālais centrs portugāļu: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET - MG ir tehniskās izglītības iestāde politehnikums
 • Rīgas Valsts 2. ģimnāzija ir pirmā Rīgas vidējās izglītības iestāde, kurā pilna izglītība bija apgūstama latviešu valodā. Ģimnāzija specializējas vairāku
 • Archived 2018. gada 13. novembrī, Wayback Machine vietnē. Laikraksts Izglītība un Kultūra Skolas vēsture Arhivēts no oriģināla, laiks: 2018. gada
 • atklāja piemiņas plāksni Jankam Kupalam. Pašnovērtējuma ziņojums 2017 Izglītība un Kultūra PAR SKOLU Arhivēts no oriģināla, laiks: 2018. gada 5. decembrī
 • latviešu valodas mācību valodu un izveidoja Rīgas 47. vidusskolu. Laikraksts Izglītība un Kultūra Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departaments
 • izpilde Archived 2019. gada 21. oktobrī, Wayback Machine vietnē. avīze Izglītība un Kultūra Skolas vēsture Rīgā slēgs un reorganizēs vairākas skolas lsm
                                     
 • Archived 2017. gada 6. novembrī, Wayback Machine vietnē. e - laikraksts Izglītība un Kultūra Rīgā skolēnu pietiek 42 vidusskolu nokomplektēšanai, secina
 • ir bezmaksas. Izglītības līmeņi Latvijā: Pirmsskolas izglītība Pamatizglītība Vidējā izglītība Augstākā izglītība Likumi.LV LR Izglītības likums Arhivēts
 • tehnoloģiskās izglītības federālais centrs portugāļu: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, CEFET - RJ ir federālā izglītības iestāde
 • iekļaujošo izglītību Skolās, kurās ir iekļaujošā izglītība visi bērni mācas kopā, piemēram, vienā skolā tiek apvienota vispārējās izglītības iestāde ar
 • Piņķos. Profesionālās ievirzes izglītība līdztekus vidējās izglītības ieguvei 30V Profesionālās ievirzes izglītība līdztekus pamatskolas 1 - 9. klasei
 • telpām Ilūkstes ielā 10. 2011. gadā skolu nosauca dzejnieka Jankas Kupalas vārdā. Rīgas Domes IKSD iestāžu katalogs Laikraksts Izglītība un Kultūra
 • pārdēvēt skolu par Rīgas Daugavas pamatskolu. Laikraksts Izglītība un Kultūra Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta datubāze Arhivēts
 • individuālisms. Biogrāfijā tiek iekļauti svarīgi fakti - dzimšanas dati, izglītība darbs, sasniegumi, attiecības ar citiem cilvēkiem, sabiedriskais stāvoklis

Users also searched:

augstākā izglītība latvijā, augstākā izglītība, bezmaksas izglītība pēc vidusskolas, feldšera izglītība, kas ir izglītība, o izglītība, obligātā izglītība latvijā, vjic interešu izglītība, izgltba, Izgltba, latvij, augstk, o izgltba, bezmaksas izgltba pc vidusskolas, feldera izgltba, augstk izgltba, augstk izgltba latvij, obligt izgltba latvij, obligt, vjic, intereu, bezmaksas, vidusskolas, feldera, vjic intereu izgltba, kas ir izgltba, izglītība, izglītība latvijā. izglītība,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Bezmaksas izglītība pēc vidusskolas.

Izglītība Un Laime – Kā Tās Ir Saistītas Swedbank blogs. Profesionālo skolu audzēkņiem, kam jāiegūst profesionālā izglītība un 11. klašu skolēniem rotācijas kārtībā, lai klases izglītības iestādē savstarpēji.

Obligātā izglītība latvijā.

IZGLĪTĪBA VARA LIZDA RigaTV24 XTV. Divas augstākās izglītības – tā ir dubultota profesionālā kompetence. Tās ir dubultotas iespējas. Un tas ir Tavs prestižs. Ja viena augstākā izglītība Tev jau ir,​. Kas ir izglītība. Žurnāls Izglītība un Kultūra Skolas Vārds. E laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA 26. marta numurā lasiet: NUMURA INTERVIJA. Krīzes laika atziņa: attiecības ir vērtība. Vieglums ir būtisks elements​. Vjic interešu izglītība. Speciālā izglītība Skola2030. Globālā kustība Izglītība visiem tika uzsākta 1990.gadā Džomtjenā, Taizemē, Pasaules izglītības konferencē. Programmas pamatdokuments ir Vispasaules.


O izglītība.

Profesionālā izglītība Jūrmalas dome. Neformālā izglītība un tajā gūto prasmju, zināšanu novērtēšanas un atzīšanas izstrādātā neformālās izglītības definīcija, ir salīdzināta formālā izglītība ar. Mācību procesa organizēšana Covid 19. Tulkot. Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti. Benjamin J Sperry. LV. Pierakstīties jaunumiem. Izglītības iestādes Jelgavas izglītības pārvalde Institūcijas Jelgava. Profesionālā izglītība Profesionālo skolu un vidusskolu skolēniem Profesionālās izglītības iestādes. Tālākizglītība Mūžizglītība. Latvijas Lauku konsultāciju un. Koledžas izglītība 1.līmeņa profesionālā augtākā izglītība. Neformālā izglītība ir izglītības veids, ko realizē ārpus formālās izglītības. Formālā izglītība ir sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās.

Izglītība un zinātne Centrālā statistikas pārvalde.

2022. mācību gadam, lai skolotāju izglītības projekta Mācītspēks ietvaros kurās piedalījās Daugavpils 12. un 24. pirmsskolas izglītības iestādes bērni un. Izglītības likums Likumi. Zemgale Plānošanas reģiona izglītības attīstības mērķi ir veicināt izglītības attīstību un sekmēt skolu tīkla ilgtspējību. Plašais un sazarotais izglī. Izglītība Tēma. 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība mūsdienu straujajā dzīves ritmā sniedz iespēju ātrāk iesaistīties darba tirgū, tāpēc arī Biznesa augstskola Turība. Lubānas novads Izglītība. Izglītības iespējas no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai, interešu izglītība un mūžizglītība.


Liepājas Izglītības pārvalde.

Kas piemērotāks akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība, klātiene vai neklātiene, pilna vai nepilna laika studijas? Kuras studiju programmas ir. Augstākā izglītība - Cēsis. Izglītība. Valmierā pieejamas kvalitatīvas izglītības iespējas, sākot no pirmsskolas​, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības līdz augstākajai izglītībai,.


Valsts izglītības attīstības aģentūra Pieaugušo izglītība Izglītības.

Aizkraukles novadā ir divas vispārizglītojošās skolas: Aizkraukles pagasta sākumskola un Aizkraukles novada vidusskola. Bērniem ir iespēja mācīties trīs. Ogres novads. Lai saņemtu jaunu paroli, sūtiet SMS no konkrētā lietotāja skolēns, mamma, tētis​ telefona ar tekstu: EK xxxxxx xxxxx uz numuru 1800 xxxxxx xxxxx vietā. Izglītība TVNET. Mācību priekšmetu programmu paraugi skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Angļu valoda 1.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Izglītības kvalitātes valsts dienests. Talsu pirmsskolas izglītības iestādē ar Covid 19 inficējusies skolotāja Sabiedrība un politika 26.03. Pēc Lieldienām varētu mīkstināt ierobežojumus.

Izglītība visiem UNESCO Latvijas Nacionālā komisija.

Nepabeigta pamata, vidējā vai profesionālā izglītība. Neatkarīgi no Jūsu vecuma vai tā, kad tieši mācības ir pārtrauktas – jebkurā dzīves posmā pamatizglītību. Izglītība Apes novads. Raidījums par sadarbību starp izglītības procesā iesaistītajiem izpildvaru, lēmējvaru, vietvaru un pedagogu tiesību aizstāvjiem. Izglītības zinātnes Latvijas Universitāte. Vidējā izglītība 10 12. kl. ir izglītības pakāpe, kurā notiek daudzpusīga personības pilnveide, mērķtiecīga un padziļināta attīstība apzināti izraudzītā vispārējās.

Izglītības sistēma Latvijā.

Lubānas novadā darbojas Lubānas vidusskola, Meirānu Kalpaka pamatskola, Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde Rūķīši, kā arī Lubānas Mākslas skola. Izglītība Satori. LIZDA līdz 14.aprīlim skolās veiks aprēķinus pedagogu darba samaksas jaunā modeļa projektam. Šodien. Ir bērni, kuri pat veselu semestri nav piedalījušies.


Izglītības sistēma, Latvijas izglītības sistēma.

Izglītības kvalitātes valsts dienests pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Informācija izglītības iestādēm, vecākiem, pedagogiem saistībā ar Covid 19. Laba izglītība ir sabiedrības lielākā vērtība Latvijas Vēstnesis. Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā. Maksu par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi valsts vai. Neformālās izglītības programmas Liepājas Universitāte. Apes pirmsskolas izglītības iestāde Vāverīte. Adrese: Pasta iela – 25, Ape, LV ​4337 mob.tālr. 371 27807791. E pasts: e@. Vadītāja: Iluta. Attīstības izglītība. Laba izglītība ir sabiedrības lielākā vērtība. Runa Latvijas inteliģences 37. konferencē Rīgā 2000.gada 25.augustā. Ko cilvēks gaida no izglītības sistēmas savā.

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE Jaunumi.

Sīkdatne, Grupa, Apraksts, Derīguma termiņš. allowCookies, Nepieciešams, Reģistrē, kādas sīkdatnes lietotājs ir apstiprinājis. 1 gads. Vai patiesi laba izglītība nozīmē veiksmīgu karjeru? Prakse. Formala izglitiba ​kompetences novertesana. Ārpus formālās izglītības sistēmā iegūto zināšanu,.


Vidējā Izglītība Latvijā.

Izglītība ir nozīmīga Olaines novada pašvaldības darba joma un nemainīga darba prioritāte, ik gadus pašvaldība iegulda ievērojamus līdzekļus izglītības iestāžu. IZGLĪTĪBA Inčukalna novads. Doties uz: 1 Iedzīvotāju izglītības līmenis: 2 Izglītības iestāžu absolventi un 2019. gadā Latvijā 36.6 % sieviešu un 23.7 % vīriešu bija augstākā izglītība.


Neformālā izglītība un tās iedzīvināšanas procesi Latvijā.

Eksperti: Prioritāri jāatvieglo ierobežojumi izglītībā, bet nav vēlams pilnībā atvērt tirdzniecību 8. Papildināts 26.03. Dziedātāja Antra Stafecka. Ar augstāko izglītību Alberta koledža, Augstākā izglītība. Labdien! Lūdzu, sniedziet skaidrojumu un pamatojumu par šo jautājumu. Esmu Liepājas vidusskolas 4. klases skolēna māte. Covid 19.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →