Back

★ Dabas liegums

                                     

★ Dabas liegums

Dabas liegumā ir aizsargājama dabas teritorija. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, dabas rezervāts ir cilvēka darbības mazpārveidota vai dažādā pakāpē pārveidota dabas teritorija, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku dzīvotnes, un īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanu. Šī joma ir ierobežota vai aizliegta saimnieciskā darbība. Pasaulē kopumā ir dabas rezervātos, vai viņi var pārstāvēt vietās ir paredzēti, lai aizsargātu salīdzinoši nelielā teritorijā, dabas kompleksi, vai, lai aizsargātu vienu no dabas kompleksu veidojošie elementi.

                                     
 • Šis raksts ir par dabas liegumu Par Rīgas apkaimi skatīt rakstu Krēmeri. Krēmeri ir dabas liegums Rīgas pilsētas ziemeļrietumu daļā, Kurzemes rajonā
 • nozīmes liegums piekrastes biotopu aizsardzībai. 1999. gadā abi liegumi apvienoti un tiem piešķirts valsts nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas
 • mežu dabas parku. Liegums izveidots 1999. gadā daudzu retu putnu sugu aizsardzībai. Natura 2000 teritorija. Dabas aizsardzības pārvalde. Zvārde DABAS LIEGUMA
 • Užava ir dabas liegums Ventspils novada Užavas pagastā. Izvietojies Baltijas jūras piekrastē 11 km garā joslā, iestiepjoties jūras akvatorijā. Sauszemes
 • Jaunciems ir dabas liegums Rīgā. Izvietojies pilsētas ziemeļaustrumos, Ķīšezera krastā. Lieguma teritorija veidojas no trijiem atsevišķiem apgabaliem:
 • cauna u.c. sugu. Liegums ir iekļauts Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Dabas lieguma Ābeļi dabas aizsardzības plāns
 • Babītes ezers ir dabas liegums Babītes un Jelgavas novados. Iekļauj Babītes ezeru, mākslīgās salas starp ezera krastu un polderu apvadkanāliem, kā arī
 • Dunika ir dabas liegums Rucavas novada Dunikas pagastā. Izvietojies pagasta austrumu daļā tā teritorijas lielāko daļu aizņem Tīrspurvs Dunikas tīrelis
 • Šis raksts ir par dabas liegumu Par upi skatīt rakstu Jaša. Jaša ir dabas liegums Preiļu novada Aizkalnes un Pelēču pagastos. Liegums izveidots ap Jašas
                                     
 • Šis raksts ir par dabas liegumu Par ezeru skatīt rakstu Liepājas ezers. Liepājas ezers ir dabas liegums Liepājas pilsētā un Grobiņas un Nīcas novados
 • Šis raksts ir par dabas parku. Par purvu skatīt rakstu Cenas tīrelis. Cenas tīrelis ir dabas liegums Vidzemē netālu no Jaunmārupes. Izvietojies Viduslatvijas
 • dabas liegums Grobiņas novadā. Izvietojies Medzes pagasta vidusdaļā uz austrumiem no autoceļa P111. Izveidots 1962. gadā kā kompleksais dabas liegums
 • purvs ir dabas liegums Jūgu purvā Jaunjelgavas novada Daudzeses pagastā. Tā platība ir 2003 ha, purvs aizņem 502 ha jeb 25  no kopējās dabas lieguma teritorijas
 • Tosmare ir dabas liegums Liepājas pilsētā un Grobiņas novada Medzes pagastā. Iekļauj Tosmares ezeru un tā apkārtni. Izveidots 1999. gadā, lai aizsargātu
 • Lielie Kangari ir dabas liegums kas izveidots ap Lielajiem Kangariem - lielāko osu valni jeb grēdu Latvijā. Liegums atrodas Ropažu novadā un Ogres novada
 • Kā dabas liegums kopš 2011. gada. Liegums ir iekļauts Natura 2000 - Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Augstrozes dabas lieguma teritorijā
 • dabas liegums Ventspils novadā. Izvietojies novada ziemeļaustrumos 30 km garumā gar Baltijas jūras krastu Tārgales un Ances pagastos. Dabas liegums izveidots
 • botānisks un ornitoloģisks dabas liegums Salas novadā, Salas un Sēlpils pagasta robeždaļā, 5 km uz DR no Salas ciemata. Liegums aizņem lielāko daļu no Plikšņu
 • Eglone ir dabas liegums Jēkabpils novada Dunavas pagastā. Izvietojies Eglonas upes ielokā, netālu no Tadenavas. Liegums izveidots 2004. gadā, lai saglabātu
                                     
 • Čužu purvs ir botānisks un ģeoloģisks dabas liegums Kandavas novadā, Kandavas pilsētas dienvidu un Kandavas pagasta centrālajā daļā, ap divus kilometrus
 • Paņemūnes meži ir dabas liegums Bauskas novadā. Izvietojies Brunavas pagasta vidusdaļā Mēmeles un Ceraukstes starpupē. Dabas liegums izveidots 2004. gadā
 • starp Kārniņiem un Āni. Dabas liegums izveidots 1999. gadā, lai saglabātu dabiskās palieņu pļavas Lielupes krastos. 2004. gadā liegums paplašināts, pievienojot
 • Kalna purvs ir 2004. gadā dibināts dabas liegums Salacgrīvas un Alojas novados, Igaunijas pierobežā. Ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sastāvā
 • Vīķu purvs ir dabas liegums Auces novada Lielauces pagastā. Ietver Lielauces ezeru ar apkārtni un no tā dienvidos esošo Vīķu purvu. Vīķu purvs ir aizsargājama
 • Šis raksts ir par dabas liegumu Par ezeru skatīt rakstu Blažģu ezers. Blažģa ezers ir dabas liegums Aizputes, Priekules un Vaiņodes novados. Izvietojies
 • Dzērves purvs ir dabas liegums Alojas novada Alojas pagastā un Staiceles pagastā. Ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Liegums ir augstais
 • Ventas ieleja ir dabas liegums Kuldīgas novadā. Izvietojies Ventas upes ielejā 23 km garā posmā no Kaltiķiem līdz Abavas ietekai administratīvi ietilpst
 • tīrelis ir dabas liegums Vecumnieku novadā. Izvietojies Vecumnieku pagasta ziemeļaustrumos, aizņem daļu no Kalēju tīreļa purva masīva. Dabas liegums izveidots
 • Ventas un Šķerveļa ieleja ir dabas liegums Skrundas un Saldus novados. Izvietojies Ventas upes un tās pietekas Šķērveļa ielejā administratīvi ietilpst
 • izveidots dabas liegums Baltinavas novadā, uz ziemeļrietumiem no Motrīnes. Ietver sevī Motrīnes ezeru un apkārtējo teritoriju. Galvenā šī dabas lieguma vērtība

Users also searched:

dabas aizsardzības pārvalde kontakti, dabas lieguma noteikumi, dabas liegumi karte, dabas liegumi, daugavgrīvas dabas liegums, gaviezes botāniskais liegums, krēmeru dabas liegums, vecdaugavas dabas liegums, Dabas, dabas, liegums, Dabas liegums, liegumi, gaviezes botniskais liegums, daugavgrvas dabas liegums, dabas liegumi, dabas liegumi karte, krmeru dabas liegums, dabas lieguma noteikumi, aizsardzbas, kontakti, gaviezes, botniskais, daugavgrvas, karte, krmeru, lieguma, noteikumi, prvalde, vecdaugavas, vecdaugavas dabas liegums, dabas aizsardzbas prvalde kontakti, dabas liegums, latvijas daba. dabas liegums,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Krēmeru dabas liegums.

Dabas liegums Pāvilostas pelēkā kāpa Pāvilostas novads. Dabas parka Svētes paliene lieguma zonā pastiprināti uzraudzīs uzturēšanās aizlieguma ievērošanu. 01.04.2021. Aizsargājamās teritorijasDabas aizsardzība​.

Dabas aizsardzības pārvalde kontakti.

Dabas aizsardzības pārvalde: Sākumlapa. Dabas lieguma Pāvilostas pelēkā kāpa dabas aizsardzības plāns laika 15.​jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.212 Noteikumi par dabas liegumiem. Daugavgrīvas dabas liegums. Aizsargājamās teritorijas Smiltene. Šie noteikumi nosaka dabas lieguma Ābeļi turpmāk dabas liegums zonējumu, individuālo aizsardzību un izmantošanu, lai saglabātu teritorijai raksturīgo.


Gaviezes botāniskais liegums.

Liegumi Latvijas daba. Rīgas osta ir viena no retajām ostām Eiropā, kuras teritorijā atrodas vairāki aizsargājami dabas liegumi, kas kopā aizņem 75 ha no ostas platības. Tas padara. DABAS LIEGUMS LUBĀNA MITRĀJS Rugāju novads. Dabas liegumā Lielie Kangari Ropažu novadā apmeklētāju un dabas mīļotāju ērtībām izveidota tūrisma un dabas izziņas pastaigu taka teju 2. Dunikas dabas liegums un purva taka Mammadaba. Dabas lieguma Vesetas palienes purvs robežpunktu koordinātas Dabas lieguma Aizkraukles purvs un meži robežpunktu koordinātas. Liegumu izveidošanai līdzekļi ir, kompensācijām – nav un nebūs. Dabas liegums Pārabaine dibināts 1999.gadā, Natura 2000 teritorija, ietilpst starptautiskas nozīmes mitrājā Lubānas mitrāju komplekss un. Dabas liegums Lubāna mitrājs. Dabas liegums Plieņciema kāpa pastāv kopš 1987.gada, kopš Caur dabas liegumu tek Plieņupe ar aluviāliem melnalkšņu mežiem tās.

Dabas liegums Lubāna mitrājs Google manas kartes.

Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas dabas lieguma ​Lubāna mitrājs Lubāna mitrājs dabas aizsardzības plāna. Latvijas dabas liegumi. Aicinām pievienoties Tevi, Tavu ģimeni, draugus un klientus BALTA organizētajai talkai Daugavgrīvas dabas liegumā! Liegumā mitinās vairāk kā 60 sugu putni,. Dabas liegums Pededzes lejtece – Stradu pagasta pārvalde. 1977. gadā osu grēda izdalīta kā kompleksais dabas liegums. ü dabas lieguma reljefs, augsne un kultūrvēsturiskā ainava, kas veido priekšnosacījumus retu. Tiek uzsākta dabas lieguma Lubāna mitrājs dabas aizsardzības. Aizsargājamo dabas objektu kategorija, kas parasti ir cilvēka darbības maz pārveidota teritorija, kurā sastopamas īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugu.


Dabas liegums Ukru gārša Auces novads.

Dabas liegums Garkalnes meži atrodas Garkalnes novada un Vangažu pilsētas teritorijā. Lieguma teritorija sastāv no divām daļām, no kurām viena atrodas uz. Aizsargājamās dabas teritorijas Novads Dundagas novads. Dabas liegums Lielupes grīvas pļavas izveidots 2004.gadā, lai aizsargātu pļavas Lielupes upes krastos. Liegums atrodas Jūrmalas pilsētā un sastāv no 6. Dabas liegums Jaunciems Cita Rīga. Dabas taka, Daļēji pieejams, Ir pielāgota tualete, Pieejams vecākiem ar bērnu Silma dabas lieguma unikālās iezīmes ir Hāpsalu līča un Noarootsi pussalas. Dabas liegums Sitas un Pededzes paliene Atklāj Gulbeni no jauna!. Dabas liegums Lubāna mitrājs Dabas liegums Lubāna mitrājs. Kartes apzīmējumi. Noteikumi. 10 km. This map was created by a user. Learn how to create.


Dabas liegumā Īslīce atjaunos degradētos biotopus sarkanvēdera.

Dabas liegums ir aizsargājama dabas teritorija. Saskaņā ar Latvijas likumiem dabas liegums ir cilvēka darbības mazpārveidota vai dažādā pakāpē pārveidota dabas teritorija, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus. Dabas liegums Lielie Kangari Skolēnu ekskursijas. Šī ir Natura 2000 teritorija un tagad mēs braucam apkārt Pildas ezeram, vezdams pa Pildas ezera dabas liegumu, kas atrodas blakus autoceļam.

Dabas liegums krievu Latviešu Krievu vārdnīcā Glosbe.

Nozīmīga vieta Eiropas mērogā ir dabas liegums Ziemupe, iekļauts Natura 2000 aizsargājamo vietu sarakstā. Ziemupes dabas liegums atrodas Baltijas jūras. Dabas liegums Zodānu purvs: © BalticTravelnews. Zemnieku saimniecības Sopuļi īpašnieks Gunārs Ciglis saimnieko palieņu pļavās, kuras iekļautas Natura 2000 dabas lieguma sarakstā. BALTA sestdien aicina talkot Daugavgrīvas dabas liegumā! BALTA. Gudenieku dabas liegums. Gudenieku Skatāms sadaļās Gudenieku pagasts Kuldīgas novads, Kurzeme. Ietilpst sadaļā: Dabas liegumi.

Ministru kabineta noteikumu projekta Dabas lieguma Ziemupe.

14.februārī notiks dabas lieguma Ventas un Šķerveļa ieleja dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Dabas liegums Lielie Kangari Ropažu novads. Daugavas loki dabas parks, Aizsargājams dabas objekts, teritorija. Latgales reģ​., Daugavpils nov., Salienas pag. 65471321. Dabas liegumi Ģeoloģisks objekts. Brīdinājums sēņotājiem: par iebraukšanu dabas liegumā sods. Savukārt to, ko drīkst darīt Ziemupes dabas liegumā, var izlasīt Ministru kabineta noteikumos Nr. 238 Dabas lieguma Ziemupe individuālie.


Sabiedriskā apspriešana par dabas lieguma Ventas un Šķerveļa.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas novada teritorijā ir 5 Eiropas nozīmes Natura 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: Dabas liegums Liepājas ezers. Dabas liegums – Pildas ezers – vieta, kur arī šosejas būvniecība. Taču viņa saņēma 30 eiro sodu, jo tā bija dabas lieguma teritorija, un tās aizsargjoslā auto atstāt nedrīkst. Garkalnes mežā ir dabas liegums,. Ziemupes dabas liegums Kurzemes tūrisma asociācija. Dabas liegums kopš 1999.g., Natura 2000 teritorija, būtiski paplašināts 2004.g., platība: 4663 ha, administratīvi ietilpst Daukstu, Stradu, Rugāju un Indrānu.

Ar ES fondu atbalstu dabas liegumā Lielie Kangari izveidota.

Dabas liegums Aizkraukles purvi un meži. Thumbnail. View Open. Dabas liegums Aizkraukles purvs un mezi 2011.pdf 10.97Mb. Author. Pakalne, Mara. Noteikumi par dabas liegumiem Likumi. Birkas dabas liegums raksti. Pašvaldība šogad tērēs 6500 eiro cīņai Bernātu dabas parka izbraukātāju gaida sods Slēpes var līdzi neņemt, bet pārgājiens. FOTO: Dabas liegums ap Čertoku, Cirīša ezeru un Upursalu Diena. Smiltenes novadā ir 5 dabas liegumi, 4 dabas pieminekļi, 33 mikroliegumi, 15 aizsargājami un reti koki. Dabas liegums Mežole. Pēc platības lielākais. Dabas liegums Lielupes grīvas pļavas Jūrmalas dome. Mežmuižas liegums iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā NATURA 2000. Jāatzīst, ka apkārtne šeit tiešām ir ļoti.


Dodies: Dabas lieguma Dunika skābaržu audze.

Dabas liegums Vidzemes akmeņainā jūrmala I. Dabas lieguma Vidzemes akmeņainā jūrmala individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka. Dabas liegums Garkalnes meži Garkalnes novads. Lubānas mitrājā ietilpst Rugāju pagasta teritorijā esošais Pededzes lejteces dabas liegums. Dabas liegums Lubāna mitrājs izveidots, lai nodrošinātu Latvijas.


Randu pļavu dabas liegums Lauku Celotajs.

Natura 2000 Īpaši aizsargājama dabas teritorija. Ar niedrēm un meldriem klāts piejūras pļavu, lagūnu, dūņainu ezeriņu un smilšainu sēkļu mozaīkas izraibināts​. Dabas liegumi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Latvijas dabas liegumi ir viens no aizsargājamo dabas teritoriju veidiem. Saskaņā ar Latvijas likumiem dabas liegumi ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus. Ietekmju uz apkārtnes dabas vērtībām un īpaši Latvijas dzelzceļš. Latvijā ir noteikts 260 dabas liegumi. Dabas liegumus apsaimnieko saskaņā ​Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →