Back

★ Latvijas Vēstnesis (izdevējs)                                     

★ Latvijas Vēstnesis (izdevējs)

Latvijas Republikas, Latvijas oficiālais izdevējs veic valsts deleģēto funkciju, nodrošinot publikācijas, un, lai kodificētu tiesību aktiem. Izdevēja darbība ir cieši saistīta ar Latvijas Republikas 90 gados. panta "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības, lai īstenotu cilvēkiem ir tiesības būt informētam par savām tiesībām, pienākumiem un atbildību. Lai to sasniegtu, Latvijas Vēstnesis, uztur vairākas specializētas tīmekļa vietnes, tostarp tiem, kas izdod oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis".

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums paredz, ka oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietverto informāciju, konteineru jomā, kas veicina izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām privātpersonu tiesībām un pienākumiem, stāvokli, oficiālo informāciju, oficiālās publikācijas un informācija, kas ietverta iesniegšanas procesā.

                                     

1. Vēsture

Oficiālais izdevējs, tika izveidota ar Ministru Padomes 1993. gadā. 2. jūnijs. februāra 47-valsts uzņēmuma "latvijas Vēstnesis" izveidi". Kopš 1993. gada. par Latvijas Republikas oficiālās publikācijas funkcija tiek īstenota kā valsts informācijas publicēšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".1993. esmu 25. februārī iznāca pirmais laikraksta "Latvijas Vēstnesis" numurs. Toreiz, valsts izdevējs šādu darba jomās laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" - Latvijas Republikas oficiālā laikraksta - izdošana, nodrošinot Latvijas Republikas likumu, lēmumu un citu normatīvo aktu, kā arī skaidrojumu publicēšanu. Valsts un valsts pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām prezentācija, kā arī šo institūciju izdoto normatīvo aktu un paziņojumu, tieslietu iestāžu, privatizācijas un tiesu publikācijas. Kā arī dokumentālā literatūra, izdevējdarbība un tematisku kopojumu jautājumu par statistikas datiem, tieslietu, socioloģijas un citām aktuālām problēmām.

2000. valsts uzņēmums reorganizēts, jo valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

2012. 1. jūlijā, stājies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums. Šā likuma mērķis ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem, kas regulē attiecīgo tiesību aktu un oficiālo paziņojumu izsludināšanu, publicēšanu, spēkā esamību un pieejamību. Likums nosaka, ka "Latvija" ir oficiālais izdevums izdevēja.

2013. gadā. 1. no Latvijas devās uz publikāciju elektroniskā formātā, tas ir, oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē ir pieejams www.vestnesis.lv un vairs netiek publicēti drukātā formātā.

                                     

2. Informācijas pakalpojumi. (Information services)

Jurista Vārds. (A Lawyer Of The Name)

Specializētā nedēļas žurnāla tiesiskās domas un prakses, un portālā juridisko profesiju. Latvijas juristi tas ir forums.

                                     

2.1. Informācijas pakalpojumi. "Latvijas Vēstnesis"

Saturs ir publiski spēkā esoši un saistoši. Oficiālā publikācija Latvijas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētā informācija. Nē, vienu var izmantot oficiālais vēstnesis, publikācija tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.

                                     

2.2. Informācijas pakalpojumi. LV portāls. (LV portal)

Portāls Latvijā, asv, lielbritānijā. Palīgs tiesību akta izpratne: aktuāla, noderīga un vienkārši skaidrojums no likumdošanas procesa, un tiesisko regulējumu Latvijā, problēmraksti, recenzijas un intervijas par sabiedrībā svarīgiem notikumiem Latvijā vērtībām, un attīstīt valstī.

                                     

2.3. Informācijas pakalpojumi. Jurista Vārds. (A Lawyer Of The Name)

Specializētā nedēļas žurnāla tiesiskās domas un prakses, un portālā juridisko profesiju. Latvijas juristi tas ir forums.

                                     

3. Ārējās saites. (External links)

 • Lvportals.informācija palīgs tiesību noteikumi.
 • Vēstnesis.Latvijas Republikas oficiālais izdevums.
 • Juristavards.žurnāla / portāla advokātu no.
 • Tiesību aktiem.Latvijas Republikas likums.
                                     
 • Latvijas Šaha Vēstnesis Latvijas Šacha Vēstnesis ir Latvijā Ventspilī izdots šaha žurnāls, kas iznāca neregulāri 1924., 1925. un 1932. gadā. Tas bija
 • oficiālais izdevējs Latvijas Vēstnesis kas vienlaikus ir arī Latvijas Republikas oficiālā izdevuma Latvijas Vēstnesis žurnāla Jurista Vārds izdevējs un
 • Jurista Vārds izdevējs ir VSIA Latvijas Vēstnesis kas vienlaikus ir arī Latvijas Republikas oficiālā izdevuma Latvijas Vēstnesis izdevējs un divu portālu
 • Latvijas Šaha Vēstnesis ir Latvijā izdots šaha žurnāls, kas iznāca periodā no 2002. gada janvāra līdz 2006. gada decembrim. Žurnāla izdevēji bija Latvijas
 • VSIA Latvijas Vēstnesis kas vienlaikus ir arī Latvijas Republikas oficiālā izdevuma Latvijas Vēstnesis žurnāla Jurista Vārds izdevējs un LV portāla
 • Dzimtenes Vēstnesis bija politisks, sabiedrisks un literārs Latvijas dienas laikraksts latviešu valodā. Tas iznāca 1907. gada 1. novembra līdz 1915. gada
 • darbinieks, laikrakstu Baltijas Zemkopis 1875 - 1880 un Tiesu Vēstnesis 1880 - 1884 izdevējs Māteru Juris dzimis 1845. gada 11. martā Aizputes apriņķa
 • bezsaimnieku biedrības priekšsēdētājs. Laikraksta Daugavas Vēstnesis līdzdibinātājs un izdevējs 1924 - 1925 kā arī laikraksta Latgales Ziņas redakcijas
 • gadam bija Latvijas Republikas laikraksta Valdības Vēstnesis redaktors. Rakstījis kritiku, kā arī darbojies kā bibliogrāfs. Valdības Vēstnesis Latviešu
 • 1871 - 1872 Laikraksta Baltische Zeitung 1873 - 1875 izdevējs avīžu Rīgas Lapa 1877 - 1880 Baltijas Vēstnesis 1900 - 1902 Rīgas Avīze 1902 - 1915 un Rīgas
 • 5. šķira Nr.2910 Latvijas Atbrīvošanās kara piemiņas zīme 1923 biographien.lv Miris Latviešu konversācijas vārdnīcas izdevējs - Londonas Avīze Nr


                                     
 • Daugavas Vēstnesis pielikumā Literātūrai un Mākslai 15, 1942. g. 31. V Pēteris Ērmanis: Jāņa Rapas piemiņai Dzejolis avīzes Daugavas Vēstnesis pielikumā
 • kad apvienojās ar laikrakstu Baltijas Vēstnesis Šis ir pirmais latviešu dienas laikraksts. Laikraksta izdevējs kā arī redaktors bija Bernhards Dīriķis
 • Latvija Latvijas Republikas Saeima Latvijas Republikas Ministru Kabinets Latvijas Valsts Prezidenta Kanceleja Latvijas Vēstnesis Latvijas
 • tiesībām. 19. gadsimta beigās izveidojās tādi laikraksti kā Baltijas Vēstnesis un Dienas Lapa Tie bieži iesaistījās literārās un politiskās diskusijās
 • laikrakstu Mājas Viesis 1907 - 1908 un Rīta Vēstnesis redaktors 1910 1911. gada 21. decembrī kopā ar izdevēju Emīliju Elku nodibināja latviešu avīzi Jaunākās
 • Kristaps Bergs 1843 - 1907 bija latviešu būvuzņēmējs, namīpašnieks, izdevējs Dzimis kā Kristaps Kalniņš 1843. gada 12. martā Udzes Bērzmuižas pagasta
 • Alberts Cimiņš. Latvijas šaha gadagrāmata. 2007. Izdevējs LPA LiePa, 2008. ISBN 978 - 9984 - 821 - 44 - 3 Jānis Vitomskis, Alberts Cimiņš. Latvijas šaha gadagrāmata
 • Baltijas kultūras un publicistikas vēstnesis Klio krievu: Балтийский культурно - публицистический вестник Klio ir Latvijā izdots vēstures un kultūras žurnāls
 • kokzāģētavā, līdztekus no 1880. gada bija laikrakstu Tiesu Vēstnesis Tēvija Baltijas Vēstnesis Dienas Lapa Mājas Viesis autors un līdzstrādnieks
 • 1856. gada 12. septembrī, miris 1936. gada 27. februārī bija latviešu izdevējs un aktieris. Viņa māsa Anna Brigadere bija rakstniece. No 1873. līdz 1876


                                     
 • 1907 - 1915 Pēc Latvijas brīvības cīņu beigām Liepājas operas direktors 1922 - 1934 Laikrakstu Kurzemes vārds 1919 - 1922 un Kurzemes Vēstnesis 1922 - 1923
 • nebija Latvijas Avīze 2012. gada 17. jūlijs Par kādu nesatikšanos Laiks 2000.gada 8.janvāris Ar Atzinības Krustu apbalvotie Latvijas vēstnesis Nr. 426 429
 • kaut gan formāli tai vajadzēja rēķināties ar izdevējiem - Latvijas ĻKJS Centrālo komiteju un Latvijas PSR Rakstnieku savienību. Pirmais žurnāla numurs
 • direktors 1923 - 1940 Latvijas aerokluba valdes un padomes loceklis, žurnāla Daba izdevējs 1924 - 1931 mēnešraksta Latvijas skola redaktors 1939 - 1940
 • gada 12. janvāra 8 lpp., Izdevējs Leta Rīga Oļģerts Grāvītis. Cik sarautu stīgu, cik apklusušu dziesmu Latvijas Vēstnesis 1999. gada 26. martā.
 • enciklopēdija, 1.sēj., Stokholma, 1950 - 1951. Temīda, 1990., II Es viņu pazīstu: Latvijas biogrāfiskā vārdnīca, Rīga 1939. Latvijas Vēstnesis 04.11.1997.
 • Pumpura dzejolis Hīna kaps publicēts 1869. gadā laikrakstā Baltijas Vēstnesis 1888. gadā Trešo Vispārējo dziesmu svētku laikā iznāca eposs Lāčplēsis
 •  gada 30. decembris bija latviešu rakstnieks, tulkotājs, izdevējs un bibliotekārs. Latvijas PSR Tautas rakstnieks 1947 Dzimis Dzirciema pagasta šodien
 • Skaties arī jēdzienu ar līdzīgu nosaukumu: Rēzeknes Vēstnesis Rēzeknes Vēstis ir reģionālais laikraksts Rēzeknē, kā arī Rēzeknes un Viļānu novados. Pa

Users also searched:

latvijas vēstnesis kontakti, latvijas vēstnesis likumi, latvijas vēstnesis maksātnespēja, latvijas vēstnesis mantojumi, latvijas vēstnesis mirušie, latvijas vēstnesis publikācijas, latvijas vēstnesis sludinājumi, latvijas vēstnesis vakances, Vstnesis, vstnesis, Latvijas, latvijas, miruie, latvijas vstnesis makstnespja, latvijas vstnesis kontakti, latvijas vstnesis likumi, latvijas vstnesis publikcijas, latvijas vstnesis mantojumi, mantojumi, publikcijas, vakances, sludinjumi, makstnespja, kontakti, likumi, latvijas vstnesis sludinjumi, latvijas vstnesis vakances, izdevjs, Latvijas Vstnesis izdevjs, latvijas vstnesis miruie, latvijas vēstnesis (izdevējs), latvijas tieslietas. latvijas vēstnesis (izdevējs),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Latvijas vēstnesis maksātnespēja.

Lv.lv Latvijas Vēstnesis. 1. jautājums: Kas ir oficiālais izdevējs unir tā funkcijas? Latvijas Republikas oficiālais izdevējs Latvijas Vēstnesis ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas.

Latvijas vēstnesis mirušie.

Oficiālais izdevējs Latvijas Vēstnesis LV portāls. Nodibināt valsts uzņēmumu Latvijas Vēstnesis ar statūtu kapitālu 11 miljoni 825 2.1. laikraksta Latvijas Vēstnesis Latvijas Republikas oficiālā laikraksta. Latvijas vēstnesis sludinājumi. AKTUALITĀTES LATVIJAS ZIŅAS Latvijas Preses. Seminārs. Oficiālais izdevējs Latvijas Vēstnesis valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma Jaunumi. Latvijas vēstnesis mantojumi. Oficiālais izdevējs LATVIJAS VĒSTNESIS. Oficiālās publikācijas modelis Latvijā un Igaunijā ir principiāli atšķirīgs, jo kaimiņvalstī oficiālais izdevējs veic vairs tikai informācijas apstrādes.


Latvijas Vēstnesis: ko LDDK noklusē par situāciju Igaunijā.

Jaunais gads ievieš būtiskus jaunumus oficiālā izdevēja Latvijas Vēstnesis sabiedrībai nodrošinātajos pakalpojumos. No 2021. gada 1. Latvijas Vēstnesis gadsimta tradīcijā balstīta attīstība Latvija 100. 1918. gada 18. novembris – proklamēta Latvijas valsts. 1918. gada 7. decembris – lēmums par valsts informācijas avota izveidi. Šī diena iezīmē oficiālā izdevēja. Jaunumi: Izmaiņas no 1. janvāra: Latvijas Vēstnesī Jurista Vārds. Latvijas Vēstnesis, 253 5059, Izdevējs: Ministru kabinets piemērošanu de minimis atbalstam Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. Latvijas Vēstnesis – vienota platforma, bezmaksas pakalpojumi. Laidiens: 03.04.1993., Nr. 9 Nākamā publikācija Iepriekšējā publikācija. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta Latvijas Vēstnesis drukas versijā. Latvijas.

Seminārs. Oficiālais izdevējs Latvijas Vēstnesis valsts.

VAS Latvijas dzelzceļš izsolīs dzelzceļa staciju Blīdenes pagastā. Brocēnu novadā, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. close likuma izpratnē, un tā. Latvijas dzelzceļš pārdos staciju un betona grodu aku Blīdenes. Krājums, Latvijas literatūra. Nr. 37309. Organizācija, Izdevējs Latvijas Vēstnesis​. Nosaukums, Izdevējs Latvijas Vēstnesis. Zaudējis spēku Par valsts uzņēmuma Latvijas Vēstnesis Likumi. Oficiālā izdevēja Latvijas Vēstnesis tīmekļvietnē Latvijas Vēstnesis izsludinās visu pašvaldību saistošos noteikumus. Turpmāk pašvaldības saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālā. Apkopota tiesu prakse lietās par informācijas pieejamību. Atskats uz nedēļas notikumiem tieslietu nozarē. Pirms 4 mēnešiem, Tiesu sistēma Saeima budžeta​. Latvijas Vēstnesis Zeme un valsts. Sveicināti LATVIJAS VĒSTNEŠA mājas lapā LV.LV! Mūsu pakalpojumi: oficiālā publikācija, Ju un. Latvijas Preses izdevēju asociācija sveic laikrakstu Kurzemes Vārds un ​Latvijas Vēstnesis ar 100! Laikraksts Kurzemes Vārds ir tikai deviņas dienas.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →