Back

★ Latvijas PSR Tautas komisāru padome

                                     

★ Latvijas PSR Tautas komisāru padome

Latvijas psr tautas komisāru padomes Latvijas inkorporāciju PSRS 1940.gadā. esmu 26. augustā izveidota latvijas PADOMJU sociālistiskās republikas valdība, kas nomainīja pārejas periods, pēc Latvijas okupācijas reģistrēts Kirhenšteina valdība.

Pēc Vērmahta iebrukums no Otrā pasaules kara, laikā, kad latvijas psr tautas komisāru padomes darbojās krievijas PFSR teritorijā. Pēc Otrā pasaules kara 1946. gadā. tā tika pārdēvēta par latvijas PSR Ministru padome.

                                     

1. Sastāvs

 • Tirdzniecības TF, Jānis Pupurs.
 • Meža nozares TF, Jānis Gustsons.
 • Valsts kontroles TK Broņislavs Trubiņš.
 • Mājas komisārs, TC Alfons Noviks.
 • Vietējās rūpniecības TK, Kārlis Karlsons.
 • Darbs ar TK Ludvigs Kažemaks.
 • Sociālās drošības TC Alfrēda Nurža.
 • Vieglās rūpniecības TK, Uz Šics.
 • Finanšu TK Arnolds Tabaks.
 • Ma TK, Jānis Vanags.
 • Izglītības, TELEKOMUNIKĀCIJU, jūlijs Lācis arestēti 1941. gadā. par 8. janvārī, Pēteris Valeskalns.
 • TKP priekšsēdētāja vietnieks Fricis Deglavs.
 • Tieslietu TC, Viņš Jablonskis.
 • Komunālo pakalpojumu TELEKOMUNIKĀCIJU Jānis Jagars.
 • TKP priekšsēdētājs Vilis Lācis.
 • Nacionālās drošības TF Viņš Šustins 1941. esmu 26. Februāris.
                                     
 • saukta par Latvijas PSR Tautas komisāru padomi Pēdējais LPSR MP priekšsēdētājs bija Vilnis - Edvīns Bresis. Latvijas PSR Ministru Padome Padomju republiku
 • Trubiņš 1897 - 1946 bija latviešu skolotājs, Latvijas PSR Tautas komisāru padomes valsts kontroles tautas komisārs 1940 - 1941 Dzimis 1897. gada 2. septembrī
 • Alfrēds Nurža 1905 - 1943 bija Latvijas PSR Tautas komisāru padomes sociālās apdrošināšanas tautas komisārs 1940 - 1941 Dzimis 1905. gadā Rīgā. 1925.
 • nelegālās Latvijas Komunistiskās partijas biedrs 1937 Tautas Saeimas deputāts 1940 Latvijas PSR Tautas komisāru padomes Darba tautas komisārs 1940 - 1941
 • bija pēdējā Latvijas Republikas valdība starpkaru periodā, kas darbojās līdz Latvijas PSR Tautas komisāru padomes izveidei pēc Latvijas inkoporācijas
 • PSR Tautas komisāru padomei vēlāk pakļauta tieši Latvijas PSR Tautas komisāru padomei un tās mantiniecei - Latvijas PSR Ministru padomei no 1963. gada
 • un padomju sabiedriskais darbinieks. Latvijas Republikas Izglītības ministra biedrs Kirhenšteina valdībā 1940 Latvijas PSR Tautas komisāru padomes Izglītības
 • un padomju sabiedriskais darbinieks. Latvijas Republikas Finanšu ministra biedrs Kirhenšteina valdībā 1940 Latvijas PSR Tautas komisāru padomes vieglās
 • Pēc Latvijas okupācijas lats saglabājās kā vienīgais maksāšanas līdzeklis Latvijas PSR līdz 1940. gada 25. novembrim, kad PSRS Tautas komisāru padome noteica
 • PSRS Tautas komisāru padomei atļaut organizēt Latvijas PSR Zinātņu akadēmiju. 1945. gada 4. novembrī tika pieņemts PSRS Tautas komisāru padomes lēmums
 • Dāvids Komisārs 1891 - 1942 bija Svitenes pagasta zemkopis, Latvijas Republikas un Latvijas PSR politiķis, Latvijas Satversmes sapulces, Tautas Saeimas
                                     
 • 1920 Latvijas Republikas Ārlietu ministra biedrs Kirhenšteina valdībā 1940 Latvijas PSR Tautas komisāru padomes tieslietu tautas komisārs 1941 - 1946
 • Jānis Gustsons 1906 - 1991 bija Latvijas PSR Tautas komisāru padomes Meža rūpniecības tautas komisārs tad Mežrūpniecības ministrs 1940 - 1949 Līgatnes
 • Tautas Saeima bija Latvijas Republikas parlaments laika posmā no 1940. gada 21. jūlija līdz 5. augustam un Latvijas PSR parlaments laika posmā no 5. augusta
 • jūlijā. Skatīts: 2015. gada 13. martā. Latvijas PSR Tautas komisāru padomes sēde Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs. 1940. gada 1. oktobrī
 • bija Latvijas Republikas Valsts kontrolieris Kirhenšteina valdības laikā 1940. gadā. Vēlāk Latvijas PSR Tautas komisāru padomes finansu tautas komisārs tad
 • deputāts, kā arī Latvijas finanšu ministrs. Strādājis arī Latvijas PSR valdībā - Tautas komisāru padomē Kārlis Karlsons piedzima 1907. gada 30. janvārī Rīgā
 • vadībā sāka pretuzbrukumu un ieņēma Viļņas apgabalu. Lietuvas Tautas komisāru padomes Совнарком Литовской советской республики locekļi 1919. gada 6
 • Bijis nedemokrātiski ievēlētās Tautas Saeimas prezidija loceklis, kā arī Latvijas PSR vieglās rūpniecības tautas komisārs Kārlis Šics piedzima 1904. gadā
 • 1940. gadā pēc PSRS veiktās Latvijas okupācijas. Vēlāk Latvijas PSR Tautas komisāru padomes tirdzniecības tautas komisārs Dzimis 1901. gadā Vecpiebalgā
 • apgrozības. 29. oktobris - PSRS Tautas komisāru padome nolēma izveidot Latvijas Valsts jūras kuģniecību kopš 1991. gada - Latvijas kuģniecība Uzņēmumam dibināšanas
 • kolaboracionistiem, Latvijas Republikas Iekšlietu ministrs 1940 Latvijas PSR Tautas komisāru padomes priekšsēdētājs 1940 - 1946 Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs
                                     
 • Silnieks Pēc Latvijas PSR Tautas komisāru padomes izveides 1940. gada 30. augustā Vikentiju Latkovski arī oficiāli nomainīja LPSR Iekšlietu Tautas komisariāta
 • raksts ir par Padomju Latviju no 1918. līdz 1920. gadam. Par vēlāko PSRS sastāvdaļu skatīt rakstu Latvijas PSR Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika LSPR
 • ar Latvijas inkorporāciju PSRS. Vēlāk bija Latvijas PSR Tautas komisāru padomes zemkopības tautas komisārs No 1954. līdz 1961. gadam bija Latvijas Lauksaimniecības
 • gadā: KSFPR Iekšlietu tautas komisariāta Valsts politiskā pārvalde ГПУ при НКВД РСФСР 1923 - 1934. gadā: PSRS Tautas komisāru padomes Apvienotā valsts politiskā
 • iecelts par LPSR Veselības aizsardzības Tautas komisāra vietnieku 1940 - 1946 Latvijas PSR Augstākās padomes deputāts 1040 - 1947 Otrā pasaules kara
 • uzņemts Latvijas komunistiskajā partijā. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā Oškalns kļuva par Tautas Saeimas no 1940. gada augusta Latvijas PSR Augstākās
 • ministru Kirhenšteina valdībā, vēlāk par Latvijas PSR Tautas komisāru padomes izglītības tautas komisāru 1941. gada 8. janvārī arestēts un deportēts uz
 • Latvijas Komunistiskās boļševiku partijas LK b P CK un tai amatu jautājumā pakļautā Latvijas PSR Tautas Komisāru padome TKP T.s. Latvijas PSR valdībai

Users also searched:

boļševiku partijas līderis, izvirzīja autonomizācijas ideju, kas nozīmēja pārējo republiku iestāšanos, padomju sociālistisko republiku savienības (psrs) dibināšanas kongresā, republiku, partijas, ideju, nozmja, prjo, iestanos, boeviku, boeviku partijas lderis, lderis, autonomizcijas, padomju, savienbas, dibinanas, kongres, Latvijas, Tautas, komisru, socilistisko, padome, psrs, izvirzja, padomju socilistisko republiku savienbas psrs dibinanas kongres, Latvijas PSR Tautas komisru padome, izvirzja autonomizcijas ideju kas nozmja prjo republiku iestanos, latvijas psr tautas komisāru padome, latvijas tautas. latvijas psr tautas komisāru padome,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

LETA 95 LETA.

1940.gada 29.novembra Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes paziľojumu ​Par PSRS, Savienoto Republiku un Autonomo Republiku tiesu iekārtas likumu,. Pirms 80 gadiem okupētajā Latvijā tika ieviestas padomju tipa darba. Padomju Latvijas valdība bija pieņēmusi lēmumu, ka Latvijas teritorijā tiek izveidota Latvijas telegrāfa aģentūra pie Latvijas PSRS Tautas komisāru padomes. Izdots dokumentu krājums PSRS okupācijas armijas noziegumi. Dažas tautas zinātņu akadēmijas iezīmes var saskatīt Rīgas Latviešu ar Viļa Lāča parakstītu Latvijas PSR Tautas komisāru padomes lēmumu tika dibināta šī.

Okupācija un aneksija teorija. Latvijas vēsture, 9. klase. Uzdevumi.

PSRS Ministru Padome sev pakļauto Galveno arhīvu pārvaldi centās pārvērst par dokumentu pasludināšanas par valsts īpašumu, ar LPSR Tautas Komisāru. ARHĪVU REORGANIZĀCIJA LATVIJAS PSR 1961. GADĀ LATVIAN. Nr. 12 Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Tautas deputātu kongresa Nr. 54 Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes paziņojums par KPFSR likumu. PSRS armijas varoņdarbi IR.lv. Fakts, ka personām, kuras 2000. gadā Latvijā tautas skaitītājam norādīja, ka ir Der atgādināt, ka arī Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome 1945. gada 4. Latvijas dzelzceļi II Pasaules kara laikā 1939. – 1945.g Latvijas. Latvijas PSR Ministru padomes sašaurinātās sēdes lēmumi, LV LVA F Latvijas K b P CK biroja un Latvijas PSR Tautas komisāru padomes lēmumi un.


Senāta likvidēšana Augstākā tiesa.

Jau 1940.gada vasarā, iebrūkot Latvijā, PSRS okupācijas armijas regulārie ziņojumi LPSR Tautas komisāru padomes priekšsēdētājam Vilim. XCTauTsaimniecība un moneTārās norises LaTvijā Latvijas Banka. PSRS Tautas komisāru padomes priekšsēdētāja vietnieka Andreja Višinska Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības brīvās pasaules valstīs.

LATVIJAS VĒSTURE 20. GADSIMTA 40.– 90. GADOS Valsts.

Izvilkums no Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes. 1941. gada 14. aprīļa 24.03. lēmumu, LPSR Tautas Komisāru Padomes sašaurinātā sēde nolemj: 1. VDK dokumenti: Iznīcinātāju bataljonu vadība LPSR VDK. Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome 1940. gada 16. decembrī ar 704. lēmumu noteica ar 1940. gada 1. janvāri ieviest dzīvē Noteikumus par Latvijas PSR. Par LZA Latvijas Zinātņu akadēmija. Latvijas PSR Tautas komisāru padome bija pēc Latvijas inkorporācijas PSRS sastāvā 1940. gada 26. augustā izveidota Latvijas PSR valdība, kas nomainīja pārejas periodam pēc Latvijas okupācijas izveidoto Kirhenšteina valdību. Latvijas Valsts arhīvs. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1940.gada 11.novembra dekrēts par senatori saņēma LPSR tieslietu tautas komisāra pavēli par viņu atbrīvošanu.


Latvijas PSR Fiziskās kultūras un sporta komiteja LNB Digitālā.

Fiziskās kultūras un sporta komiteja pie Latvijas PSR Ministru Padomes Fiziskās kultūras un sporta komiteja pie Latvijas PSR Tautas komisāru padomes​. PSRS tautas komisāra Latvijas okupācijas plāns. Latvijas tautsaimniecībai nodarīto zaudējumu aprēķināšana pamatā no Latvijas PSR Tautas komisāru padomes Ministru padomes, Latvijas Komunistiskās.


1. Padomju okupācija Latvijas Okupācijas muzejs.

Okupācijas varu politika Latvijā, 1939 1991, 1999 Izvilkums no Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētāja. V. Lāča 1945. gada 26. decembra. Stenogramma. 1941. gada 10. janvārī Latvijas PSR Tautas komisāru padome pieņēma lēmumu Nr. 40 Par Rīgas pils nodošanu Republikas pionieru vajadzībām, un 1941. Ievads Tieslietu ministrija. LPSR Tautas komisāru padome nolemj likvidēto apriņķu, pilsētu un pagastu iestāžu LPSR Ministru padome nolemj Iekšlietu ministrijas Arhīvu daļu no 1962​.g. Kino skapis Filmas tapšana padomju laikā. Viesturs Sprūde, Latvijas Avīze, AS Latvijas Mediji. Pirms 80 gadiem ar Latvijas PSR Tautas komisāru padomes lēmumu okupētajā Latvijā.

Kā pirmās rosina publicēt Latvijas Komunistiskās partijas LSM.

Amatpersonu regulārie ziņojumi LPSR Tautas komisāru padomes ievietoti Latvijas PSR Tautas komisāru padomes Ministru padomes,. Latvijas valstiskuma sardzē. Bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas VDK zinātniskās priekšsēdētāju un LPSR Ministru Padomes priekšsēdētāju lietas. Tāpat paredzēts publicēt LPSR iekšlietu un valsts drošības tautas komisāru, drošības,. Izdots dokumentu krājums par PSRS okupācijas armijas. Pēc Latvijas iekļaušanas PSRS sastāvā 1940. gada 25. augustā iecelts par Latvijas PSR Tautas komisāru padomes priekšsēdētāju. LacisVilis LABR Iz105 ​19. Priekšmets Fotogrāfija Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs. Priekšnieka ieteikuma vajadzēja apstiprināt Latvijas PSR Tautas komisāru padomei.61. Mākslas padomi reāli sāka veidot tikai 1941. gada jūnija pirmajā pusē. Mana mīļā Līgatne 16.03.2016 Līgatnes Novada Ziņas. 1940. gada neatkarīgās Latvijas valsts pastāvēšanu pārtrauca Padomju Savienības Rīgā ieradās PSRS emisārs ārlietu tautas komisāra vietnieks Andrejs devās delegācija ar lūgumu PSRS Augstākajai Padomei AP uzņemt Latviju PSRS.

Latvijas zvērinatu advokātu padome.

PSRS Tautas Komisāru Padomes lēmums par Valsts rezervju teritoriālās pārvaldes organizēšanu Baltijas kara apgabalā. Slepeni. Eks. Nr. 28. Latvijas PSR TKP. Latvijas PSR Augstākās Padomes 3. sesija Daugavpilī Redzi. Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvalde 06.09.1940–06.1941.Pēc. Okupācijas varu politika Latvijā, 1939 1991, 1999 Periodika. Par Latvijas PSR rajonu pilsētu tautas tiesu tautas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu. V.Dzebalis Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas Redzams, ka šajā lēmumā nav nekas teikts par republikas kara komisāru. Informatīvais ziņojums Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā. Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, turpmāk tekstā – skola, sākums ir datēts ar Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1945. gada 14. janvāra lēmumu.


Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca padomju okupācijas laikā no.

Piedalās LPSR Tautas komisāru padomes priekšsēdētājs Vilis Lācis, LK b P CK pirmais sekretārs Jānis Kalnbērziņš, LPSR Augstākās Padomes Prezidija. Zilais brīnums: komunistu genocīds un noziegums pret cilvēci. II. 1.septembris saskaņā ar PSRS Tautas komisāru padomes 1450.lēmumu Latvijas PSR teritorijā tika izveidots Latvijas dzelzceļš, kā PSRS dzelzceļa sastāvdaļa,. Organisations Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes valsts. 1945. gada jūlijā LPSR vadītāji Vilis Lācis un Jānis Kalnbērziņš lūdza PSRS Tautas komisāru padomei atļaut organizēt Latvijas PSR Zinātņu.

Vēstures avoti LU Latvijas vēstures institūts.

Pirmais mēģinājums notika jau 1945. gadā, kad LPSR tautas komisāru padome izteica priekšlikumu atjaunot Pētera Lielā pieminekli. Ņemot vērā, ka šis. Raiņa muzeju izveide Tadenavā un Jasmuižā. Memoriālo Muzeju. Vienlaikus ar Lietuvas okupāciju 1940. gada 15. jūnija rītausmā PSRS iekšlietu Latvijā jau 18. jūnijā ieradās PSRS Tautas Komisāru Padomes valdības. Organizācijas Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes valsts. Latvijas PSR Tautas komisāru padome. PSRS tautas komisāra Latvijas okupācijas plāns un tā īstenošana. 2.d. Jāpiebilst, ka Elmārs Briedis bija slavenā rakstnieka un vēlākā iekšlietu ministra un Latvijas PSR Tautas komisāru padomes priekšsēdētāja Viļa Lāča brālēns.


Pabriks piedalīsies grāmatas PSRS okupācijas armijas noziegumi.

Ar Latvijas PSR Tautas Komisāru padomes 1946.g. No 1987.gada 18. septembra nometne pieder LPSR Sadzīves pakalpojumu ministrijas Jūrmalas pilsētas. Padomju okupācija Latvijā, 1940.–1941. gads Nacionālā. Voldemāru Šeškenu, kurš pildīja PSRS Tautas komisāru padomes Reliģijas kultu lietu pilnvarotā Latvijas PSR funkcijas. Autors neizvairās rakstīt arī par tādu. Virtuāla izstāde Rīgas pionieru un skolēnu pils. Pārdēvējusies LPSR Augstākā padome 1940. gada 26. augustā izteica uzticību LPSR Tautas komisāru padomei LPSR TKP 32 un atsevišķi.


Rīga. Brīvības piemineklis un Brīvības iela Zudusī Latvija.

Sistēma juridiski tika apstiprināta 1940. gada novembrī ar LPSR Tautas Komisāru Padomes lēmumu Par filmu ražošanas organizāciju Latvijas PSR, kas. Izvilkums PDF Saturs. Jau 1940. gada vasarā, iebrūkot Latvijā, PSRS okupācijas armijas karaspēka kā arī citu amatpersonu regulārie ziņojumi LPSR Tautas komisāru padomes. Latvian association of politically represed persons LPRA Viedokļi. Sevi pārdēvēja par Latvijas PSR pagaidu Augstāko padomi, bet. 26. augustā par valdības tā tika pārdēvēta par Tautas komisāru padomi vadītāju kļuva Vilis.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →