Back

★ Interešu izglītība                                     

★ Interešu izglītība

Interešu izglītības bērns vai jaunietis iespēju attīstīt savu radošo potenciālu, ir lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, gūt jaunu pieredzi un prasmes.

Izglītības likums nosaka, ka interešu izglītība ir "personas individuālo izglītības vajadzību un cerības īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības".

                                     

1. Interešu izglītības visā. (Interests of the education of the whole)

Interešu izglītības programmas īstenošana tiek veikta, galvenokārt, interešu izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas. Interešu izglītības iestādēm, jo atšķirībā no parastajām skolām, parasti intensīvs darbs, ir arī vasaras mēnešos, kas piedāvā atšķirīgu veidu, ka darba organizācijas formas, piemēram, nometnēs, semināros, spēļu istaba.

                                     

2. Interešu izglītības mērķi. (The interests of the aims of education)

 • Lai nodrošinātu iespēju lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.
 • Veicināt preventīvo darbu jauniešu uzvedību negatīva tendence, lai novērstu.
 • Lai sniegtu norādes par karjeras izvēli.
 • Padarīt papildizglītību, noderīgu praktisku darbu un dzīvi kopumā.
 • Attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus.
 • Lai nodrošinātu iespējas realizēt radošo pašizpausmi, indivīda attīstības un.
                                     

3. Interešu izglītības jomā. (The interest in the field of education)

 • Jaunatnes darbā, studentu pašpārvaldes, jauniešu klubi, utt).c.
 • Citas programmas nosaukums. (The other name of the program)
 • Tehniskās inovācijas. (Technological innovations)
 • Kultūras, izglītības. (For cultural, educational)
 • Fiziskā izglītība. (Physical education)
 • Vides izglītība. (Environmental education)
                                     

4. Uzņēmējdarbības forma. (Form of business)

Neformālās izmantot darbībām, tās var būt ļoti dažādas: piemēram, grupu un kolektīvu nodarbības, individuālo darbu, dažādi interešu klubi, nometnes, pasākumus, konkursus un viktorīnas, konkursi, līdzdalība dažādos projektos, u.c).c.

                                     
 • Kultūrizglītība, Radošās industrijas - Foto Vides interešu izglītība - Ekoloģijas pulciņš Citas interešu izglītības programmas - Skolas muzejs Kultūrizglītība
 • iegūstot savām interesēm atbilstošu izglītību alternatīvā izglītība interešu izglītība kurā tiek ietverta izglītība kas apmierina individuālās intereses
 • Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs ir interešu izglītības iestāde Preiļos, Preiļu novadā. Atrodas Preiļos, Kooperatīva ielā 6. Pašreizējā direktore
 • Bērnu un jauniešu centrs Laimīte BJC Laimīte ir interešu izglītības iestāde, kura nodarbojas ar dažādu bērnu un jauniešu ārpusskolas aktivitāšu
 • Ventspils Jaunrades nams VJN ir interešu izglītības iestāde, kura nodarbojas ar dažādu bērnu un jauniešu ārpusskolas aktivitāšu nodrošināšanu Ventspilī
 • Rīgas Skolēnu pils saīsināti RSP ir interešu izglītības iestāde. Tā atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99. 1941. gadā Rīgas pils ziemeļu daļā tika izveidota
 • Jūrmalas pilsētas domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu un interešu izglītības programmu īstenošanai. Blakus
 • mākslā un interešu izglītības iestāde Viļānu novada, Viļānos. Skolā īsteno profesionālās ievirzes un interešu kā arī pieaugušo neformālās izglītības programmas
 • 40 pedagoģiskie darbinieki. Skolā ir iespējams piedalīties šādās interešu izglītības un fakultatīvās programmās: Māksla Brīnumotiņa Mūzika Sports Valodas
 • Pamatskola kļuva par interešu izglītības iestādes tiesību un saistību pārņēmēju un tās struktūrvienība turpināja īstenot visas interešu izglītības iestādē iepriekš
 • īsteno pamatizglītības otrā posma, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas, veic metodisko un pedagogu tālākizglītības darbību. Par


                                     
 • atvieglo adaptācijas periodu. Skolā ir iespējams piedalīties šādās interešu izglītības programmās: Mazie mūzikas kolektīvi Teātris Dejas māksla Tautas dejas
 • vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības otrā posma, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas. Viļakas
 • mācību procesa organizēšanā, zinātniski pētnieciskajā darbībā un interešu izglītībā 2016. gadā tā ieguva Mazo pūci - pirmo vietu Ata Kronvalda fonda
 • angļu valodu, franču valodu un vācu valodu. Skola īsteno vairākas interešu izglītības programmas: angļu, franču un vācu valodas fakultatīvās nodarbības
 • īsteno piecās - izglītības dabas zinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu, kultūras, komunikācijas un informācijas - darbības jomās. Izglītība ir UNESCO visplašākais
 • pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem kods 21015611 Interešu izglītības programmas interešu izglītības pulciņi Par skolu: vēsture
 • vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības otrā posma, vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmas. 1992. gadā
 • virziena programmā piedāvā padziļināti apgūt matemātiku. Izglītības iestāde piedāvā interešu izglītības nodarbības: Koris 1 - 4.klasēm Ansamblis Cerība 1
 • komisijā, kaut arī viņa tēvs bija bankas mazākuma akcionārs un bija iespējams interešu konflikts. Ņikita Ņikiforovs ir dzimis 1983. gada 8. septembrī. Precējies
 • pētniecisko darbu rakstīšanas pamatus, kā arī attīstīt savas spējas interešu izglītības programmās. Nodarbības notiek pēc stundām. Zinību diena 10.klases


                                     
 • mācības notiek no 1. līdz 9. klasei divās izglītības programmās. Skola piedāvā apmeklēt dažādas interešu izglītības programmas - folklora, koriģējošā vingrošana
 • basketbolā, futbolā un interešu izglītības programmas sportā, kā arī vada sporta metodisko darbu vispārizglītojošajās izglītības iestādēs. Viļānu novada
 • rezultāta Lsm.lv. Skatīts: 2020. gada 5. maijā. Starptautiskā biedru interešu aizstāvība LIZDA. Skatīts: 2020. gada 5. maijā. Pedagogu piketā pie
 • mācības uzsāka 445 izglītojamie, strādāja 49 pedagogi, no tiem seši - interešu izglītībā Skolas ēka uzcelta 1923. gadā, un šeit atradās latviešu ģimnāzija
 • vidējās izglītības iestāde, kas nodrošina pamatizglītību sākot no 7. klases un vidējo izglītību četrās izglītības programmās, kā arī interešu izglītību un
 • pakalpojumu centrs ARPC ar nosaukumu Zeimuļs ir bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs Rēzeknē. Ēka atrodas Rēzeknes pilskalna pakājē, nogāzē starp
 • un tehnikas virziena mazākumtautību programma 31013021 Aktīvās interešu izglītības programmas Ruta Šaca - Marjaša, juriste, Latvijas PSR Augstākās Padomes
 • Jēkabpils mākslas skola ir profesionālās mākslas ievirzes jeb interešu izglītības iestāde Jēkabpilī, kas atrodas Daugavas kreisajā pusē, bijušās Kena
 • jau vairākus mācību gadus. Iekļaujošā izglītība ir izglītības veids, kurā tiek piedāvātas vienādas izglītības iespējas visiem bērniem neatkarīgi no tā

Users also searched:

interešu izglītība attālināti, interešu izglītība covid 19, interešu izglītība covid, interešu izglītība ierobežojumi, interešu izglītība licences, interešu izglītība pirmsskolā, interešu izglītība rīgā, pieaugušo interešu izglītība, Intereu, izgltba, intereu, Intereu izgltba, covid, intereu izgltba covid, ierobeojumi, attlinti, pirmsskol, licences, intereu izgltba pirmsskol, intereu izgltba licences, pieauguo intereu izgltba, intereu izgltba ierobeojumi, intereu izgltba attlinti, pieauguo, intereu izgltba rg, intereu izgltba covid 19, interešu izglītība, izglītība latvijā. interešu izglītība,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Interešu izglītība attālināti.

Interešu izglītība PIKC Saldus tehnikums. Interešu izglītība ir bērna vai jaunieša iespēja attīstīt savu radošo potenciālu, lietderīgi pavadīt laiku un ir jaunas pieredzes un iemaņu avots. Interešu izglītība ierobežojumi. Interešu izglītība. Ozolnieku novads Interešu izglītības infografika PDF fails. Interešu izglītība licences. Interešu izglītība Jelgavas novads. Bērni var pieteikties un apmeklēt pulciņus katru darbadienas pēcpusdienu atbilstoši savām interesēm. Skolā darbojas: ​. Teātra studija. Deju pulciņš. Vizuālās.

Interešu izglītība covid.

Interešu izglītība Tukuma novada Izglītības pārvalde. Bez ikdienas zinību apguves mācību stundās, mūsu skolā notiek arī aktīvs ārpusklases darbs un daudz interesantu pasākumu. Interešu izglītības pulciņi skolā. Interešu izglītība – nemainīga vērtība! Rīgas Interešu izglītības. Laipni lūdzam. Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra pamatfunkcija ir nodrošināt interešu izglītības metodiskā darba vienotu vadību un attīstību. Interešu izglītība, pasākumi, bibliotēka Bērnu klīniskā universitātes. Interešu izglītības nodarbību grafiks 2020. 2021.m.g. Dagdas vsk intersu izglitiba 2020 2021 m g.pdf Lejupielādēt Ezernieku vsk interesu izgl 2020 2021 m g. Pašvaldību izsniegtās licences interešu izglītības programmām. Pārbaudes darbi Interešu izglītība Volejbols Florbols Robotika Tautiskās dejas Karate Koris Teātris Vides izglītība Netradicionālie rokdarbi VFS.


Interešu izglītība Rucavas novads.

Interešu izglītība Audzināšanas darbs Mācību stundu saraksts Mācību darba rezultāti Mēs lepojamies! 2020. 2021.m.g. Mācību un audzināšanas darbs. Interešu izglītības programmas un nodarbību saraksti – Bērnu un. Šajā mācību gadā Tev ir iespējas apmeklēt šādus interešu izglītības pulciņus: Programmēšanas pulciņa darbi 2019. 2020.mācību gadā. Šajā mācību gadā tika​. Interešu izglītība Vārmes pamatskola. 1.klase un 2.klase, 3. 5.klase – Sanita Maniņa mob. 29366976. Apģērbs: Meitenes – melni bruncīši saules griezuma, balts T krekls, zeķītes un češkas, savākti. Interešu izglītība Valsts izglītības satura centrs. Interešu izglītības nodarbības notiek gan vispārizglītojošajās skolās, gan Ventspils Jaunrades namā interesentiem pieejamas interešu izglītības. Interešu izglītība – Saldus Mākslas skola. Skolā tiek īstenotas skolotāju izstrādātas interešu izglītības programmas: Mūsu skola sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta.

Engures vidusskola Interešu izglītība.

Aicinām pedagogus sagatavot interešu izglītības programmas 2019. 2020. mācību gadam un iesniegt tās izvērtēšanai Kandavas novada Izglītības pārvaldē līdz. Interešu izglītība un ārpusskolas aktivitātes. Sīkdatne, Grupa, Apraksts, Derīguma termiņš. allowCookies, Nepieciešams, Reģistrē, kādas sīkdatnes lietotājs ir apstiprinājis. 1 gads. Interešu izglītība Aizkraukles novads. 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek finansētas interešu izglītības programmas turpmāk – programma. 2. 2. Programmas īsteno no valsts budžeta līdzekļiem,. Interešu izglītība – Laipni lūdzam Rīgas 1. pamatskolas – attīstības. Aktuālais Vispārējās izglītības iestādes Profesionālās ievirzes izglītības iestādes Pirmsskolas izglītība Interešu izglītība Izglītības iestāžu akreditācija. Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Likumi. Interešu izglītība. ZĪMULĪŠI SAGATAVOŠANA ARHITEKTŪRA JAUNIEŠU STUDIJA. Meklēt: icon Fullscreen Logo. Saldus mākslas skola.


Interešu izglītība ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA.

Neformālās izglītības iespējas bērniem un jauniešiem. Interešu izglītība un ārpusskolas aktivitātes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs ZIIC. Interešu izglītības programmas Izglītība Valmieras pilsētas. Sākums Interešu izglītība. Ieskaties. Kontakti Jaunumi Pieteikumi 1. klasei Stundu laiki Dokumenti Skolēnu uzņemšana 10.klasēs Izglītības programmas​. Interešu izglītība Izglītības kvalitātes valsts dienests. Interešu izglītība Irlavas skolā. Interešu izglītība. Interešu izglītības programmas Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiki. © ir 2020 2021 Visas. Interešu izglītība - Alūksnes novads. Interešu izglītība. Interešu izglītības aktuālais piedāvājums bērniem un jauniešiem 2020. 2021. mācību gadā Olaines novadā. Kultūrizglītības nodarbības – spied. Interešu izglītības iestādes Izglītības iestādes Jelgavas izglītības. Siguldas novada pašvaldības informācija. Aktualitātes, fotogalerijas, pasākumu kalendārs, informācija par izglītību, kultūru, sportu, tūrismu, būvniecību un.


Valmieras sākumskola Interešu izglītība.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Got it! Skip to main content. Krāslavas novads portāls logo Ziņas. Interešu izglītība Mārupes vidusskola. Pirms brīvprātīgi aizpildāt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto IIN par bērnu interešu izglītību, aicinām iepazīties ar pašvaldību. Interešu izglītība Rīgas 64. vidusskola. Rēzeknes pilsētā interešu izglītības programmas tiek realizētas vispārējās izglītības iestādēs, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zeimuļs, Rēzeknes. Profesionālās ievirzes un interešu izglītība Ogres novads. Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licenču izsniegšana notiek saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3.

Interešu izglītība Vecumnieku novads.

No šī gada 21. aprīļa līdz 12. maijam norisināsies Tehniskās jaunrades nama ​TJN Annas 2 Atklātais Rīgas skolēnu elektronikas konkurss. Piedalīties aicināti​. Interešu izglītība – Rēzekne – pilsēta Latgales sirdī. Interešu izglītība mākslas, mūzikas, sporta skolas iestāde, kura veic interešu izglītības organizatoriski metodisko darbību, koordinē un organizē Latvijas S. Interešu izglītība – vērtība bērna nākotnei LV portāls. Interešu izglītības nodarbības ir visi pulciņi piemēram, deju pulciņš, koris, Izglītības likums nosaka, ka interešu izglītība ir personas individuālo izglītības.

Interešu izglītība RD IKSD Rīgas dome.

Skola, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV 5045. Tālrunis: 65039075. Fakss: 65039075. E pasts: mmmskola@o. Mājas lapa. Interešu izglītība Krāslavas novads portāls. Interešu izglītības iestādes. Jaunrades nams Junda Jelgavas Ledus sporta skola Jelgavas Specializētā peldēšanas skola Jelgavas Bērnu un jaunatnes. Licences un interešu izglītības programmas. Interešu izglītība! Par Interešu izglītības iespējām un formām attālināto mācību periodā jautāt pulciņu vadītājiem e klases pastā. Rīgas Angļu ģimnāzijas. INTEREŠU IZGLĪTĪBA rsips. Interešu izglītība. Sākums Izglītība Interešu izglītība. Sports. Informācija par iespējām sevi attīstīt un pilnveidot sportā. Lasīt vairāk. Mākslinieciskā pašdarbība​.


Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs.

Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk! – Audzēkņu uzņemšanas kārtība. Interešu izglītības programmu JOMAS un APAKŠJOMAS. Interešu izglītība Daugavpils Būvniecības Tehnikums. Interešu izglītība ir mērķtiecīga un brīvprātīga neformālā izglītība personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošanai neatkarīgi no vecuma un. Nometņu un interešu izglītības organizētājiem Covid 19. Izglītība Interešu izglītība. Pašvaldības rekvizīti. Reģ. Nr.90000018622. PVN reģ. Nr. LV 90000018622. AS SEB banka Alūksnes filiāle. Kods: UNLALV2X. Interešu izglītība ĀVģ. Interešu izglītība personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Interešu izglītības mērķis ir.

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE Interešu izglītība.

PILSĒTAS AUTOBUSI KONTAKTI JŪRMALA2027 ATLAIDES JŪRMALNIEKIEM E PAKALPOJUMI CAURLAIDES. Laiks šobrīd. image. Interešu izglītība Ikšķiles novads. Gulbenes novada skolu interešu izglītības kolektīvi 2020. 2021. mācību gadā Tehniskās jaunrades centrs Dinamika ģimnāzijā Novada pašvaldībā licencētās. Interešu izglītība Ādažu novads. Daugavpils pilsētā licencētās interešu izglītības programmas Daugavpils pilsētas skolu tautas deju kolektīvu vadītāju MA darba analīze par 2014. Interešu izglītība Ķekavas novads. NOLIKUMI. PLĀNI. Interešu izglītības un audzināšanas darba pasākumu un semināru 2019. 2020.mācību gada PLĀNS PDF Mazo vokālistu. Interešu izglītība Jūrmalas dome. No sestdienas interešu izglītības nodarbības drīkstēs notikt tikai attālināti. Tas attiecas uz koriem, orķestriem, tautas deju ansambļiem un citiem.


Interešu izglītība Preiļu novads.

Interešu izglītība. Interešu izglītības grafiks 2020. 2021.m.g.I. pusgadam. Diena, Laiks, Nosaukums, Skolotājs Koncertmeistars, Telpa. Pirmdiena, 7:45, 9:10. Ministre: Sports un interešu izglītība bīstami, jo Covid 19 var LSM. Aizkraukles Interešu izglītības centrs AIIC nodrošina kvalitatīvu, daudzveidīgu interešu un neformālās izglītības pieejamību ikvienam Aizkraukles novada. Interešu izglītība Vaboles vidusskola Daugavpils novada domes. Pulciņš. Nodarbību laiks. Dalībnieki. Skolotājs. Amatu mācība. Pirmdienās, 15.20​. 2. 9.klase. Arvils Roga. Jaunie satiksmes dalībnieki Velo. Pirmdienās, 13.40.


Interešu izglītība – Alojas Ausekļa vidusskola.

Līdz 6. aprīlim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības individuāli un grupam notiek attālināti. Šādi paši nosacījumi attiecas arī. Interešu izglītība Rīgas Franču licejs. Interešu izglītība. Tā kā vecāki izrādīja lielu interesi, piedāvājam apkopotu informāciju par privāto pakalpojumu sniedzējiem, kas septembrī piedalījās interešu. Interešu izglītība Rīgas Jauno tehniķu centrs. Interešu izglītība. Interešu izglītības pulciņi 2020. 2021.m.g. Pulciņa nosaukums, 20. 21.m.g., Skolotājs. 1. TDK 1. 3.kl. 3, I.Podniece. 2. TDK 4.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →