Back

★ Abavas senleja (dabas parks)Abavas senleja (dabas parks)
                                     

★ Abavas senleja (dabas parks)

Upes ielejas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas ir daļa no Upes ieleja un Upe upes ielejā Austrumkursas augstienes ziemeļaustrumu un ziemeļu pusē no Ventspils, Kuldīgas, Talsu un Kandavas gadā. Ielejā veidojas ledus laikmetā, kad, ledājam kušanas temperatūru, plūsmu ledus kušanas ūdens. Aizsargājamā zona ir izveidota 1957. gadā. Upes ielejas kompleksais dabas liegums, paplašināts 1977. gadā. gadā pirms 6697 ha. Parks ir arī iekļauts aizsargājamo kultūras mantojuma jomā "Upes ielejā), kā arī Čužu purva dabas liegumi.

                                     

1. Dabas objekti. (The nature of the objects)

Gaujas senlejas ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie priekšmetiem:

 • Kalnamuižas kraujas. (Kalnamuižas cliff)
 • Māras kambari. (Maras chamber of secrets)
 • Cimmermaņu krauja. (Cimmermaņu cliff)
 • Čužu sērūdeņu avoti. (Čužu sērūdeņu sources)
 • Abavas rumba.
 • Upes Velna Ala. (The River In The Cave)
 • Langsēdes klintis. (Langsēdes rocks)
 • Sudmaļu ūdenskritums. (Sudmaļu waterfall)
 • Muižarāju klintis. (Muižarāju rocks)
 • Imulas un klintis. (Imulas and rocks)
 • Upes Velns. (The River Of The Devil)
 • Īvandes ūdenskritumi. (Ivande waterfalls)

Arhitektūras un kultūras objekti. (The architectural and cultural objects of the)

 • Kandavas pilsēta. (Kandavas city)
 • Brīvdabas mākslas muzejā. (The open-air museum)
 • Sabiles pilsēta. (Sabile town)
                                     

2. Ārējās saites. (External links)

 • ARDIC Upes ielejas attīstības centrs.
 • Tūrisma infrastruktūras kartē. (The tourism infrastructure, on the map)
 • Dabas parka Upes ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
 • Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā.
                                     
 • Abavas senleja dažkārt arī Abavas - Slocenes senleja ir dabas apvidus Austrumkursas augstienē, veido robežjoslu starp Austrumkursas augstieni dienvidos
 • Abavas rumba ir vairākpakāpju ūdenskritums Abavas upes vidustecē 4 km lejpus Sabiles Abavas senlejas dabas parka teritorijā. Ūdens plūst pa dolomīta kāplēm
 • vairākpakāpju ūdenskritums - Abavas rumba. Abavas ielejā no Kandavas līdz ietekai Ventā izveidots dabas parks Abavas senleja Abavā mājo līdakas, asari, raudas
 • pieteka Abava RP - 8330 - Radiotehnikas ražots pārnēsājams radioaparāts. Abavas ciems Abavas iela Abavas pagasts Abavas rumba Abavas senlejas dabas parks
 • pietekas ir Pidole labā un Ķeļķe kreisā Lejtecē upe plūst pa Abavas senlejas dabas parka teritoriju, tās ieleja ir daļa no Pedvāles brīvdabas muzeja.
 • sāngravā pie Kalnmuižas - Aizdzires ceļa netālu no Melderu mājām Abavas senlejas dabas parka teritorijā. Iecienīts tūrisma objekts. Ala un atsegums kopš 1957
 • Abavas senlejas dabas parks Adamovas ezera dabas parks Aiviekstes palienes dabas parks Bauskas dabas parks Beberbeķu dabas parks Bernātu dabas parks Cārmaņa
 • centra Kurzeme filiāle Veģi Abavas rumba Dabas parks Abavas senleja Baznīckalns Briņķpedvāles muiža Drubazu dabas taka Firkspedvāles muiža Lielvirbu
 • divus kilometrus uz dienvidiem no Kandavas centra. Ietilpst dabas parkā Abavas senleja Aizņem 99 ha plašu teritoriju, caur kuru izveidota apskates
 • Abavas senlejas dabas parkā Krastos vairāki aizsargājami dabas objekti: Cimmermaņu krauja, Kalnamuižas krauja, kā arī vairāki dižkoki. Latvijas daba


                                     
 • ūdenskritumi vai Valgales rumba atrodas Abavas pietekas Valgales upē Talsu novada Abavas pagastā, Abavas senlejas dabas parka teritorijā. Izvietojies iepretī
 • ielejas teritoriju ir izveidots Abavas senlejas dabas parks un īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija Abavas ieleja Brinkenu kapliča celta
 • dabas parks daļa pauguraines dienvidu nogāzes ietilpst Abavas senlejas dabas parka teritorijā. Milzukalna apkārtnē ierīkots Milzukalna dabas parks
 • aizsargājamās dabas teritorijas, kas vienlaicīgi ir arī Natura 2000 teritorijas: 3 dabas parki un 4 dabas liegumi. Dabas parki ir: Abavas senleja - novadā
 • novados. Stiepjas 42 - 57 km garumā ziemeļu - dienvidu virzienā. Ziemeļos Abavas senleja to atdala no Ziemeļkursas augstienes Vanemas pauguraines. Pa marginālo
 • robežojas ar Piejūras zemieni, rietumos - ar Kursas zemieni, bet dienvidos Abavas senleja to atdala no Austrumkursas augstienes. Vislabāk ir izteikta augstienes
 • par katru objektu atsevišķi - lībiešu krasts, Papes zvejnieku ciems, Abavas senleja Vārnu māju kalēja sēta, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Turiadas
 • lielais Māras dīķis. Ventas senleja no Kuldīgas līdz Abavas ietekai ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija Ventas ielejas dabas liegums. Kuldīgas 20. gadsimta

Users also searched:

abavas pastaiga, abavas senleja, apskates objekti rendā, dabas parka abavas senleja individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, dabas takas kandava, kas ir senleja, sabile apskates objekti, takas gar abavu, Abavas, abavas, senleja, abavas senleja, takas, objekti, apskates, dabas, individulie, abavas pastaiga, takas gar abavu, dabas takas kandava, sabile apskates objekti, parka, izmantoanas, kas ir senleja, noteikumi, sabile, rend, pastaiga, abavu, kandava, aizsardzbas, apskates objekti rend, parks, Abavas senleja dabas parks, dabas parka abavas senleja individulie aizsardzbas un izmantoanas noteikumi, abavas senleja (dabas parks), latvijas daba. abavas senleja (dabas parks),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Kas ir senleja.

Tūrisma attīstības plāns dabas parkam Abavas senleja. Krastings Abavas senlejas dabas parks Šoreiz dabas datu meklēšanai pievienojot arī skaistos rudens skatus. Tā nu cerību pilnas, labajām. Dabas takas kandava. Rezultāti Latvijas Meža īpašnieku Biedrība. Abavas senlejas dabas parkā atrasta retas sūnu sugas zaļās buksbaumijas ​Buxbaumia viridis Mougeot & Nestler, 1823 atradne, kas šobrīd ir.

Apskates objekti rendā.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – meža Saimnieks LV. Abavas senlejai top dabas aizsardzības plāns, kuram gan iebilst tuvējo pašvaldību Abavas senlejas dabas parks dibināts 1957.gadā. Abavas pastaiga. Dabas taka Mīlestības taka Sabilē Ceļveži.lv. Aizsargājamās un retās augu, ķērpju un sēņu sugas dabas parkā Abavas senleja. N.p.k. Nosaukums. Latīniskais nosaukums SG ES ĪAS MIK. Vaskulārie augi.


Sabile apskates objekti.

Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana Abavas senlejas dabas parkā. Abavas senleja ir tikai dabas apvida nosaukums. Pareizi, atbilstoši terminoloģijai būtu jālieto nosaukums senieleja, kas raksturo tekoša ūdens. DABAS PARKA ABAVAS SENLEJA TŪRISMA ATTĪSTĪBAS PLĀNS. Abava aicina! Abavas senlejas dabas parkā ir izveidots jauns maršruts laivotājiem, kas būs piemērots ceļotājiem, kuri savus braucienus organizē paši. Tiek īstenoti biotopu aizsardzības pasākumi Abavas senlejas dabas. Projekta laikā Abavas senlejas dabas parkā paredzēts noorganizēt piecus bezmaksas, visiem interesentiem pieejamus izglītojošus pasākumus kopā ar vides. Abavas senleja dabas parks Rendas pag., Kuldīgas nov. Dabas parks Abavas senleja ir viena no bioloģiski vērtīgākajām dabas teritorijām Latvijā. Īpaši daudzveidīgi un sugām bagāti ir dabas parka zālāju biotopi.

Abavas senleja Visit Talsi Talsu tūrisma informācijas centrs.

Dabas un kultūrvēstures aizsardzības statuss, tā veidošanās vēsture un normatīvie akti. 11. 2. Dabas parka Abavas senleja tūrisma nozares attīstības​. Iepriecinošs atradums Abavas senlejas dabas parkā Zemeslode. Dabas parks aptver ledājkušanas ūdeņu veidotu senieleju Latvijā Abavas ieleju​. Tā ir teritorija ar izcilu ainavisko vērtību upes ielejas ainavas, pļavu un.


Abavas senleja Zudusī Latvija.

Maģistra darba mērķis ir noskaidrot sauso zālāju biotopu aizsardzības stāvokli Dabas parkā Abavas senleja. Tā izstrādes laikā tika veikta atkārtota sauso. Mūsu mājas dabas parks Sabiedrības integrācijas fonds. Dabas parkā Abavas senleja patreiz tiek realizēts projekts Biotopu aizsardzības pasākumi Abavas senlejas dabas takās, kurš guvis atbalstu. Dabas parks Abavas senleja Dabas aizsardzības pārvalde. Otrā posma uzdevums bija veikt izvērtējumu par paņēmieniem, kas izvēlēti dabas parka Abavas senleja mērķu sasniegšanai, kā arī veikt meža īpašnieku. Brīvdienu maršruts: Abavas senlejas – dabas takas, pilsētas un. Livland Group pēc Talsu novada pašvaldības pasūtījuma izstrādā Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas parkā Abavas senlejā skatu. Krastings Abavas senlejas dabas parks Sarma Sheldere Ceļojumi. Abavas senleja ir kultūrvēsturiska teritorija, kuras robežas daudzviet Velomaršruts ļaus iepazīt dabas un kultūrvēstures vērtības dabas parkā Abavas senleja.


Dabas parkā Abavas senleja atrasta neparasta sūnu suga LA.LV.

Abavas senlejas taku grāmatiņa. Abavas Tajā sniegta paplašināta informācija par publiski pieejamiem dabas objektiem dabas parkā Abavas senleja, takām,. Abavas senlejā 15. jūnijā norisināsies Kājāmgājēju diena. Ministru kabineta noteikumi Nr.133. Rīgā 2008.gada 3.martā prot. Nr.13 1.§. Dabas parka Abavas senleja individuālie aizsardzības un. Dabas parka Abavas senleja individuālie aizsardzības… Latvijas. Dabas parka Abavas senleja tūrisma attīstības plāns izstrādāts Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansētā. Apstiprināti noteikumi dabas parka Abavas senleja aizsardzībai un. Šodien, 3. martā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts Dabas parka Abavas senleja​.

Mācītājmuižas Ozolāju dabas taka.

Projekts realizēts, lai aizsargātu tās dabas vērtības, kas te ir, un ļautu priecāties par gleznainajiem Abavas upes krastiem un dabas parku Abavas senleja. Retas un aizsargājamas sugas dabas parkā Abavas senleja. Vai nepieciešams regulēt braukšanas ātrumu uz autoceļiem dabas parka ​Abavas senleja teritorijā? Lai nokļūtu Kuldīgā no Kandavas puses, jābrauc pa. DABAS PARKA ABAVAS SENLEJA DABAS Metrum. Kas piedalījusies dabas parka Abavas senleja Dabas aizsardzības aizsargājamo teritoriju pārklāšanās dabas parks Abavas senleja un. Mūs visus vieno mīlestība pret Abavas senleju Diena. Noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.133 Dabas parka Abavas senleja individuālie aizsardzības un.

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Anotācija: Abavas senlejas dabas parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas aptver Abavas upes ieleju Austrumkursas augstienes ziemeļaustrumu un. Abavas senleja kļūst par poligonu dabas aizstāvju, zemnieku un. Abavas ieleja ietver Kandavas pilsētas vēsturisko daļu, kā arī daļu no Kandavas Dabas parks Abavas senleja dibināts 1999.gadā, bet aizsardzībā teritorija.


Ceļojumu maršruti Abavas senlejas dabas parkā Lauku Celotajs.

Abavas senlejas dabas parks. Abavas Skatāms sadaļās Abavas pagasts Talsu novads, Abava pie atpūtas vietas Čužu purva takā, 2011. Protestē pret Abavas senlejas Dabas plāna izstrādi Talsu Televīzija. Apstiprināti noteikumi dabas parka Abavas senleja aizsardzībai un izmantošanai. Šodien, 3. martā, Ministru kabineta sēdē tika akceptēts. Aicina Abavas senleja. Abavas senlejas dziļums starp Rumbciemu un Sabili sasniedz aptuveni 40 m. Mežtaka šajā un nākamajā dienā šķērso dabas parku Abavas senleja.

Dabas parkam Abavas senleja – 50! Vides Vēstis.

Pati daba izveidojusi Abavas ieleju par vienu no skaistākajām vietām Latvijā. Vijoties cauri Dabas parks Abavas senleja – iepazīsti Kurzemes Šveici!. Dabas parks Abavas senleja Kurzemes tūrisma asociācija. Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība Dabas parks Abavas senleja aptver ledājkušanas ūdeņu veidotu senieleju – Abavas ieleju jeb.


Dabas aizsardzības pārvalde.

Taka atjaunota 2013. gadā Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta konkursā ​Biotopu aizsardzības pasākumi Abavas senlejas dabas takās. Dabas parka Abavas senleja individuālie aizsardzības un Likumi. Taka atrodas dabas parkā Abavas senleja Matkules pagastā. Viens tās gals ir telšu vieta Vītiņi pie Imulas ietekas Abavā, starp Kandavu un. Skatu tornis dabas parkā Abavas senleja Livland Group. Abavas upe Abavas ieleja ir viena no izteiksmīgākajām senlejām Latvijā, tā ir izveidojusies ledus laikmeta ūdeņu kušanas rezultātā. Abavas. Dabas parka Abavas senleja individuālie aizsardzības un TVNET. PA ABAVAS SENLEJU. Maršruts visā garumā ietilpst Abavas senlejas dabas parka teritorijā. Abavas senlejas posms no Kandavas līdz. Sabilei no ainaviskā un.


Abavas senlejas Stirnu buks 2020.

15. martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādāto MK noteikumu projektu Dabas parka Abavas senleja individuālie aizsardzības un. Eiropas Savienības nozīmes sauso zālāju biotopu aizsardzības. Abavas ielejas dabas parks atrodas Kuldīgas, Ventspils, talsu un Tukuma rajonā. Sākotnēji kā aizsargājama senleja tas dibināts 1957. gadā 2500 ha platībā,. Abavas senlejas dabas parkā atrod retu sūnu sugu Dienas Bizness. Biedrībā, kas izveidota 2003.gadā, apvienojušies tie ļaudis, kam rūp dabas parka Abavas senleja ainavas, kā arī dabas un kultūrvēsturiskās.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →