Back

★ Latvijas daba (enciklopēdija)                                               

Rožu purvs (dabas liegums)

Rožu purvs ir botānisks un ornitoloģisks dabas liegums Salas novadā, Salas un Sēlpils pagasta robeždaļā, 5 km uz DR no Salas ciemata. Liegums aizņem lielāko daļu no Plikšņu purva, kura sastāvdaļas ir Ošānu purvs, Riestu purvs un Rožu purvs, pie kam pēdējais tiek uzskatīts par Plikšņu purva ziemeļu atzaru. Aizņem 1010 ha plašu teritoriju, kuras galvenie biotopi ir augstie purvi un purvaini meži, sastopami arī ES līmenī aizsargājamie melnalkšņu staignāji un purvu ieplakas. Fizioģeogrāfiski liegums atrodas pārpurvotā starppauguru ieplakā uz robežas starp Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nola ...

Latvijas daba (enciklopēdija)
                                     

★ Latvijas daba (enciklopēdija)

"Latvijas daba ir reģionāla nozares enciklopēdija, kas ir izdots sešos sējumos. Pirmās trīs grāmatas no 1994. gada. līdz 1995. gadam. gadā tika izdota publikācija "Latvijas enciklopēdija", un pārējās trīs laikā no 1997. gada. līdz 1998. gadam. par gadu, kas izdots izdevniecības "Preses nams". Enciklopēdijas atbildīgais redaktors bija biologs, Ka Kavacs. Enciklopēdija publicēts sērijas Latvijas un latviešu".

                                     
 • Latvijas enciklopēdija ir piecu sējumu enciklopēdija kas ietver ar Latviju saistītus rakstus, tajā tiek apskatīti arī vispārīgi temati, kuros uzsvars
 • Latvijas PSR Mazā enciklopēdija 1967 - 1970 1 - 3. sējums Personu un priekšmetu alfabētiskais rādītājs 1972 Populārā medicīnas enciklopēdija 1975
 • enciklopēdija Vikipēdija Nacionālā enciklopēdija latviešu Vēstures terminu skaidrojošā vārdnīca latviešu Populārā medicīnas enciklopēdija
 • 20 30. Latvijas enciklopēdija 4. sējums. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība. 2007. 92 - 93. lpp. ISBN 978 - 9984 - 9482 - 4 - 9. Latvijas Dabas muzejs
 • izdevniecība, 2002 - 2009. Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca. Rīga: Nacionālais apgāds, 2002. Lielā Latvijas enciklopēdija Daba Tauta. Valsts. Rīga: Zvaigzne
 • tūkstoši koku. Latvijas enciklopēdija 2. sējums. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība. 2003. 93. lpp. ISBN 9984 - 9482 - 2 - 6. Dabas pieminekļi Daba gov.lv.
 • Latvijas valsts meži ir valsts akciju sabiedrība, kas nodarbojas ar Latvijas valsts mežu apsaimniekošanu mežu kopšana un atjaunošana, meža koku stādu
 • dabas aizsardzības politikā un tās ieviešanā. Latvijas padomju enciklopēdija 1. sēj. Rīga, 1981 Kabucis I. Veģetācija. Enciklopēdija Latvijas Daba
 • akvāriju dekorēšanai. Latvijā izplatīta ir Kanādas elodeja, kas pirmoreiz atrasta 1872. gadā pie Rīgas. Enciklopēdija Latvijas Daba Skatīts: 2009 - 06 - 27
                                     
 • Kromonovas, Kromanovas pussala Vecdomes līcis Zaķīšu pussala Latvijas daba Rīga, Latvijas enciklopēdija 1995 Ješa ezera 69 salas - mīts vai patiesība? Eša
 • Šajā lapā ir apkopots Latvijas lielāko dižakmeņu uzskaitījums pēc tilpuma. Latvijā par dižakmeņiem un valsts nozīmes dabas pieminekļiem uzskatāmi laukakmeņi
 • krājumam Latvijas zeme, daba un tauta 1937. Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka goda nosaukums, 1959. Latvijas enciklopēdija 2. sējums
 • mazā enciklopēdija Rīga : Musica Baltica. 2004. 181. lpp. ISBN 9984 - 588 - 30 - 0. Latvijas Republikas karogs Latvijas Republikas ģerbonis Latvijas PSR himna
 • platības. Latvijā kopumā ir 333 Natura 2000 aizsargājamas dabas teritorijas, kas aizņem apmēram 12 no Latvijas platības. Latvijas enciklopēdija 4. sējums
 • nodarbojas ar dažādu Latvijas dabas objektu izpēti un saglabāšanu. Latvijas enciklopēdija 2. sējums. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība. 2003. 93. lpp
 • vietvārdu datubāze. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Skatīts: 2017. gada 3. februārī. Latvijas pagasti. Enciklopēdija Rīga : A S Preses nams
 • ražošanai izmantojama koku suga Saldais ķirsis Latvijas daba Saldais ķirsis - Cerasus avium L. Moench latviski Sugu enciklopēdija Latvijas daba
 • Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas ir pirmā dabaszinību enciklopēdija 25 nodaļās latviešu valodā, ko sarakstīja Gothards Frīdrihs Stenders.
 • uzņēmums, firmas.lv. Atjaunināts: 2015. gada 1. janvārī. Latvijas padomju enciklopēdija 6. sējums. Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija. 149. lpp.
 • Virzas dzejoļos. LĢIA vietvārdu datubāze Latvijas daba Enciklopēdija 1. 6. sēj. R.: Latvijas enciklopēdija 1994 1997. Ld Upes.lv: Iecava ar pietekām
 • iecirkņu klasifikators, 2005 Latvijas daba 1. sējums. Rīga : Preses nams. 1994. 171. lpp. Latvijas pagasti. Enciklopēdija Rīga : A S Preses nams. 2001 - 2002
                                     
 • Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika jeb Latvijas PSR bija 1940. gadā PSRS okupētās Latvijas teritorijā izveidota Padomju Sociālistiskā Republika
 • Vēstures muzejs 1990 - 2006: Latvijas Vēstures muzejs 2006 - pašlaik: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Latvijas enciklopēdija 4. sējums. Rīga : Valērija
 • suga Taivānas dižskābardis Fagus hayatae suga Fagus lucida Dižskābāržu dzimta latviski Sugu enciklopēdija Latvijas daba Skatīts: 2012 - 08 - 08.
 • piegružotās vietās. Latvijā ir diezgan bieži izplatītā visā teritorijā. Melnā naktene - Solanum nigrum L. Sugu enciklopēdija Latvijas daba Arhivēts no oriģināla
 • mākslinieku veikumu, tika izveidota bāze vizuālās mākslas attīstībai Latvijā Latvijas enciklopēdija 4. sējums. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība. 2007. 305
 • Dekšāres pagastā, Rēzeknes novada Gaigalavas un Nagļu pagastā. Latvijas enciklopēdija 4. sējums. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība. 2007. 239 - 240
 • Bērze, Vilce. Jelgava, Svēte, Augstkalne. Žagare, Gaižaiči. Enciklopēdija Latvijas daba Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt:
 • ministra pienākumus. No jaunības interesējies par Latvijas dabu Kopš 1975. gada pēta Latvijas dabas pieminekļus. Ir apzinājis un aprakstījis vairāk nekā
 • periodiski populārzinātniski izdevumi: Apvārsnis Zinātne šodien Daba un mēs Latvijas PSR arhitektūras un mākslas pieminekļi u.c. Tika izdots J. Raiņa

Users also searched:

kas ir daba, latvijas augu noteicējs, latvijas daba sēnes, latvijasdaba.lv putni, latvijas, Latvijas, daba, latvijas daba, augi, putni, latvijas augu noteicjs, snes, noteicjs, augu, latvijas augi, latvijas daba snes, kas ir daba, augi latvijas daba, enciklopdija, Latvijas daba enciklopdija, kda, latvijasdabalv, latvijasdabalv putni, kda ir latvijas daba, latvijasdaba.lv, latvijasdaba.lv putni, latvijas daba (enciklopēdija),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Kāda ir latvijas daba.

Profilakse vakcinācija:. Grāmata: Latvijas daba enciklopēdija, Izdeva: Latvijas enciklopēdija, Izdots: 1994. Latvijas augu noteicējs. E enciklopēdijas Gulbenes novada bibliotēka. Mācību satura jomas Latvijas daba un ģeogrāfija 2. pielikums īstenošanas tekstā bērnu enciklopēdijā un līdzīgos informācijas avotos, saprot svarīgāko, kas. Latvijasdaba.lv putni. Iekšējie virszemes ūdeņi Latvijā Nacionālā enciklopēdija. Sugu enciklopēdija la ir apjomīgākā brīvpieejas datu krātuve internetā par Latvijā sastopamajām sēņu, augu un dzīvnieku sugām. Pašlaik tajā​.

Latvijas daba sēnes.

Sepenes ezers Ezeri. Dienvidaustrumu geobotāniskajā rajonā Latvijas daba izdevn.Latvijas enciklopēdija 1995. Tā atrodas Aiviekstes kreisajā krastā 8km no ietekas Daugavā. Augi latvijas daba. Latvijas daba Bioloģiskā daudzveidība Latvijā. Pēc izglītības agronoms, studējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Interneta enciklopēdija Latvijas daba saka, ka šī ir dienvidzemju,.


Sugu enciklopēdija Latvijas daba.

Putni Latvijā un pasaulē. Sugu enciklopēdija la ir apjomīgākā brīvpieejas datu krātuve internetā par Latvijā sastopamajām. Enciklopēdija, kurā ietvertas visas Latvijas dabā sastopamās augu. Tu vari pirkt, pārdot vai mainīties ar grāmatām, kā arī ieskatīties citu lietotāju grāmatu plauktos un atrast sen meklētas grāmatas par izdevīgāku cenu. Latvijas Daba enciklopēdija Vairāki autori Pērku. Gada izskaņā izdota jauna un apjomīga sugu enciklopēdija Latvijas piemērota plašam lietotāju lokam patstāvīgai augu noteikšanai dabā. Mācību satura jomas Latvijas daba un ģeogrāfija. 2. pielikums PDF. 21. gadsimta sākuma arhitektoniski interesantākās un izteiksmīgākās Latvijas bibliotēkas Spēļu diena brīvā dabā visai ģimenei – Noķer spēles garšu! Universitātes bibliotēkai Edgara Andersona Latvju enciklopēdija piecos sējumos. KUR TU ESI, LATVIJAS VIDUSŠĶIRA 2011.g. 26.septembris. Latvijas daba ir reģionāla nozares enciklopēdija, kas tikusi izdota sešos sējumos. Pirmos trīs sējumus no 1994. līdz 1995. gadam izdeva izdevniecība Latvijas enciklopēdija, savukārt pārējos trīs laikā no 1997. līdz 1998. gadam izdeva apgāds.

Latvijas daba Gandrs.

Ka dzimumam ir nozīme ne tikai dabā, bet arī mākslinieciskajā un intelektuālajā jaunradē. Enciklopēdija ir pirmais šāda tipa darbs latviešu grāmatniecības. Latvijas enciklopēdija cena no 8€ līdz 69€. Vērtība: 82.0 ha. Avots: Latvijas daba. Enciklopēdija. 1.–6. sēj. – R.: Latvijas enciklopēdija, 1994–1997. Ld. Apraksts: IV 98. Vārzgūnes ezers Ezeri. Stipri aizaudzis Avots: Enciklopēdija Latvijas daba Orientieris ezers. Datums: ​01 1998. izcelsme, ledāja Avots: Enciklopēdija Latvijas daba Orientieris ezers.


Dabas novērojumi Izdota unikāla enciklopēdija.

Koordinātas nav precizētas dabā. Viens no zudušajiem pilskalniem, kas Humanitāro zinātņu enciklopēdija par pilskalnu. Ķivutkalns atradās. Lainums Ezeri. Šī servera jaunumi, Vietējais meklētājs, Noderīgas norādes Satura rādītājs. Dabas serveru kopa LU Bioloģijas fakultāte SF Latvija LIIS LVAF. Tīmekļa adreses Rīgas Teikas vidusskola. Noslāņošanos ir radījis vai nu Dievs vai daba un ne tikai cilvēku Latvju mazā enciklopēdijā, kura iznāca 1932.g., skaidrots nedaudz plašāk:. Interneta grāmatnīca Grāmata24 vienmēr jaunākās grāmatas. Enciklopēdijā paparžaugu dzimtu secība dota pēc Bobrova klasifikācijas, bet sēklaugu Englera sistēmā. Katras sugas izklāsts sastāv no auga nosaukuma.


Vietvārdu datubāze Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Enciklopēdija Latvijas augi, kurā ietvertas visas Latvijas dabā Katras sugas izskata aprakstu enciklopēdijā Latvijas augi papildina. DABAS LIEGUMA VISKŪŽU SALA DABAS Usmas ezers. Enciklopēdija Latvijas augi ir pirmais šāda apjoma izdevums Latvijā, tajā apkopotas visas Latvijas savvaļā sastopamās augu sugas, kā arī. Latvijas vēstures enciklopēdija. Enciklopēdijas. Virtuālā enciklopēdija Latvijas Daba Pilnvērtīgas rūpes par Latvijas vidi un dabu sākas ar tās iepazīšanu. Tieši tādēļ mēs jau 20 gadus veidojam. Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atvēršana. Ar bērnu 1 gads esam atgriezušies uz dzīvi Latvijā. gandrīz 6 mēneši, un es vēlos veikt viņam poti pret tuberkulozi, bet man atsaka, sakot, ka Latvijā ir zems. Latvijas padomju enciklopēdija 1981–1988 DELFI. Dabas lieguma teritorijā konstatētas 32 sugas, kas iek autas Latvijas īpaši aizsargājamo sugu skaitā Viskūžu sala ir viena no lielākajām ezeru salām Latvijas teritorijā. Salas lielāko Latvijas Daba. Rīga: Latvijas Enciklopēdija, 140. 141.

4b.pielikums.

Iebraucamā vieta Vēstures enciklopēdija Latvijā zināmas 8 šādu apbedījumu vietas Talsu un Kuldīgas rajonā Lubes Latvijas daba ir ļoti daudzveidīga. Latvijas daba enciklopēdija - Grāmatu draugs. Projekts Monogrāfijas Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts sagatavošana un izdošana veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas Universitātes, Latvijas. Latvijas daba. Atklājums. Egmont Latvija. € 4.64 ar PVN. Skaits: Grozā. 24.10.2019. Daba. Atklājums. Egmont Latvija. € 4.64 ar PVN Enciklopēdija: Vai tiešām? Zvaigzne.


Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts.

Latvijā ir 213 upes, kurām ūdensguves baseins pārsniedz 100 km2, t. sk. 14 upēm tas sasniedz un Latvijas daba, 6. sējums. Rīga, 1998. Autoru veidota. Izdota enciklopēdija Latvijas augi par visām Latvijas dabā LSM. Sugu enciklopēdija Latvijas Daba Plaša informācija par Latvijas dabu Latvijas ezeru datu bāze Dabas retumu krātuve Putni Latvijā un pasaulē Latvijas. Augi Latvijas daba. Lietotāji meklē arī šo. Virja Grāmatu katalogs. Latvijas enciklopēdija cena interneta veikalos ir no 8€ līdz 69 €, kopā ir 37 preces 7 veikalos ar Enciklopēdijas, uzziņu literatūra Iepazīsti Latvijas dabu. Kalnķivutu pilskalns Latvijas pilskalni Latvian hillforts. Lēzeni Avots: Enciklopēdija Latvijas daba Orientieris Datums: 01 1998. krastu slīpums, zemi Avots: Enciklopēdija Latvijas daba Orientieris dienvidrietumi. Enciklopēdija Latvijas augi Grāmatas par Latvijas dabu Gandrs. Latvijas daba, sugu enciklopēdija LV EN. Latvijas enciklopēdiskā vārdnīca LETONIKA Latvijas vēsture, Meža enciklopēdija, valodu.

Agronoms Andris Krišentāls: Latvietim tas ir asinīs – būt par.

Latvijas padomju enciklopēdiju 10 sējumos ar diviem papildu Mazā mākslas enciklopēdija, 17 sējumi, Latvijas daba sērijā Latvija un. Iepriekšparakstīšanās. Latvijas kultūras vēsture. Apskatīt. Jumava drīzumā. Ātrā apskate. Grāmatas drīzumā. Fēlikss un Baziliks. Ātrā apskate. Grāmatas drīzumā. Nav pieejami Avots: Latvijas vides aģentūra Orientieris dienvidrietumi. krastu slīpums, zemi Avots: Enciklopēdija Latvijas daba Orientieris visapkārt. Datums:. Publiska tiešraides skatīšanās tiks nodrošināta arī Latvijas valsts simtgades informācijas centrā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un 15 citās Latvijas bibliotēkās:. Enciklopēdija Latvijas augi 888 lpp., Gandrs, 2014, kurā apkopotas visas savvaļā atrodamās augu sugas Latvijā ap 1800, kā arī veģetācijas.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →