Back

★ Latvijas PSR Tautas dzejnieks                                     

★ Latvijas PSR Tautas dzejnieks

Latvijas psr tautas dzejnieks, latvijas sociālistiskās PADOMJU republikas goda nosaukumu, kas tika piešķirts padomju dzejnieki, kuru darbi tika uzskatīts, ka profesionālais un tautas atzinību. Goda tituls tika apstiprināts par latvijas PADOMJU sociālistiskās republikas pirmajā prezidentūras Padomes lēmumu 1945. gadā. 4. jūlijā, kopā ar goda nosaukumu latvijas PSR tautas rakstnieks.

                                     

1. Latvijas PADOMJU sociālistiskās republikas tautas dzeja. (The Latvian SOVIET socialist republic, the peoples poetry)

Goda nosaukumu latvijas PSR ir tā gadu gaitā saņēma:

 • Jānis Sudrabkalns 1947.
 • Mirdzas Ķempe 1967. (Mirdza Ķempe 1967)
 • Imants Ziedonis, 1977.
 • Ojārs Vācietis 1977. Gada.
 • Džons lenons 1940, pēc nāves.
                                     
 • Padomes lēmumu 1945. gada 4. jūlijā, kopā ar goda nosaukumu Latvijas PSR Tautas dzejnieks Goda nosaukums tika piešķirts prozaiķiem, dramaturgiem, tulkotājiem
 • Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieks Latvijas PSR Tautas rakstnieks un Latvijas PSR Tautas dzejnieks Par pirmo Latvijas PSR Tautas mākslinieku
 •  novembrī, miris 1983. gada 28. novembrī bija latviešu dzejnieks Latvijas PSR Tautas dzejnieks 1977 Dzimis Valkas apriņķa Trapenes Dumpjos kalpa
 • 4. septembrī Rīgā bija latviešu dzejnieks ieguvis Latvijas PSR Tautas dzejnieka goda nosaukumu 1947 Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas akadēmiķis 1973
 • nosaukumi - Latvijas PSR Tautas dzejnieks Latvijas PSR Tautas rakstnieks, Latvijas PSR Tautas mākslinieks, Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieks, Latvijas PSR
 • Iepriekšējie nosaukumi - Latvijas PSR iekšlietu tautas komisariāts, Iekšlietu tautas komisariāta Valsts Drošības pārvalde un Valsts drošības tautas komisariāts krievu:
 • Īvāns un dzejnieks Jānis Peters. Pirms vēlēšanām LTF bloķējās ar Latvijas Nacionālo Neatkarības kustību LNNK Tie, kas atbalstīja Latvijas palikšanu
 • Latvijas Rakstnieku savienība ir profesionāla sabiedriska organizācija. Savienība tika dibināta 1940. gada 26.oktobrī kā Latvijas PSR padomju rakstnieku
 • latviešu tautas lūgumu un uzņemt Latviju Padomju Savienības sastāvā, tādējādi izveidojot Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku Latvijas PSR 5. augusts
 • ievēlētās Tautas Saeimas deputāts, kā arī Latvijas sabiedrisko lietu ministrs un Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija sekretārs. Dzejnieka un žurnālista
                                     
 • no Tautas frontes idejas autoriem un organizētājiem. Bijis 1., 2., un 3. sasaukuma LTF Domes loceklis. 1989. gadā Avotiņš tika ievēlēts PSRS Tautas deputātu
 • autors - dzejnieks un žurnālists Antans Venclova. Pēc Josifa Staļina personības kulta beigām himnas otrais pants tika aizvietots ar dzejnieka Valca Reimera
 • interesēm. 1983. gadā par pretpadomju darbību, dzejas un prozas sacerējumiem Latvijas PSR Valsts Drošības komiteja Freimani apcietināja trešo reizi. Tiesāts kopā
 • Andersena prēmija 1976 par sasniegumiem bērnu literatūrā LPSR Tautas dzejnieks 1977 Tautu draudzības ordenis 1983 J. Korčaka zelta medaļa par ābeci
 • 1947. gada notikumi Latvijas teritorijā. Tā atradās PSRS sastāvā kā Latvijas PSR 7 - 16. janvāris - Latvijas PSR Iekšlietu Tautas komisariāta Kara tribunāls
 • politiķis. Nav ieguvis augstāko izglītību. Kopš 1980. gadu beigām bija Latvijas PSR Valsts Televīzijas un radioraidījumu komitejas redaktors. Kopš 1993.
 • kara aktīvi sadarbojās ar okupētās Latvijas varas iestādēm, bija Latvijas PSR Tautas mākslinieks 1945 Latvijas PSR Augstākās Padomes deputāts 1947 - 1955
 • lielvecākais Kirhenšteina valdības laikā 1940. gadā. Latvijas PSR Tautas komisāru padomes tirdzniecības tautas komisārs. Pauls Putniņš 1937 - 2018 latviešu
 • Melngailim piešķīra Latvijas PSR Tautas mākslinieka goda nosaukumu, 1949. gadā viņš saņēma Darba Sarkanā Karoga ordeni. Saņēmis Latvijas PSR Augstākās Padomes
 • simfoniju 1979 Pēc Perestroikas sākuma 1985. gadā viņam piešķīra Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieka goda nosaukumu un atļāva izveidot vokāli instrumentālo
 • autors - moldāvu dzejnieks Grigore Vieru atdzejojis Imants Ziedonis Šī dziesma radās kā protests pret valodu politiku okupētajā Latvijā un tā uzvarēja
 • bija latviešu dzejniece. Latvijas PSR Tautas dzejniece 1967 Indijas Višvabharati universitātes goda doktore 1972 Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle


                                     
 • stiprāka par nāvi Triju Zvaigžņu ordenis, 1. šķira 1925 Latvijas PSR Tautas dzejnieks 1940 Birkerts A. J. Rainis dzīvē un darbā, Rīga, 1930 Bundals
 • komisija neatbalstīja Latvijas - Krievijas robežlīgumu, kurā bija paredzēta Abrenes atdošana Krievijai bez tautas nobalsošanas. Tautas partija vēlējās atsaukt
 • ir apkopoti 1985. gada notikumi Latvijas teritorijā. Tā atradās PSRS sastāvā kā Latvijas PSR Visā PSRS un arī Latvijā tika ieviests alkohola tirdzniecības
 • maisi ir sarunvalodas apzīmējums PSRS okupācijas režīma izveidotās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas VDK dokumentiem, kas atrodas Satversmes aizsardzības
 • Александр Якимов dzimis 1961. gada 1. oktobrī Abajā, Kazahstānā ir Latvijas krievu dzejnieks publicists, jurists un politiķis, pārstāv partiju Saskaņa un
 • literatūrzinātnieks. LPSR Zinātņu Akadēmijas akadēmiķis 1978 Latvijas PSR Tautas rakstnieks 1976 Dzimis 1906. gadā pusmuižas nomnieka agrāk skolotāja
 • Jaunākās Ziņas un Atpūta līdzstrādnieks, pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā Tautas Saeimas deputāts un tautas labklājības ministrs, 1941. gada sākumā apcietināts
 • Vārds Latvija kā zemes nosaukums latviešu valodā parādījās 19. gadsimta otrajā pusē. Latvijas vārdu cildināja un pamazām tautā ieviesa dzejnieki Auseklis

Users also searched:

Tautas, dzejnieks, Latvijas, Latvijas PSR Tautas dzejnieks, latvijas psr tautas dzejnieks, latvijas tautas. latvijas psr tautas dzejnieks,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Latviešu folklora Nacionālā enciklopēdija.

Latviešu dzejas antoloģija 7 sējumos Sastādītājs, priekšvārda autors. Olga Lisovska Sarkana debesmala. Dzeja Latvijas PSR Tautas dzejnieka. Rīgas kinostudija Studija LMDb. Dzejnieks Rainis 1865 1929. 1 2 Majoros bija latviešu dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs, teātra darbinieks Latvijas PSR Tautas dzejnieks 1940. Izvilkums PDF Saturs. Latvijas PSR Tautas dzejnieks, dzimis 1933. gada 13. novembrī, Valkas apriņķa Trapenes Dumpjos kalpa ģimenē, pazīstams ar dzejoli Astoņi kustoņi.

Pētījuma poētika LU LFMI.

Mazliet sarežģītāk bija izvirzīt normu krievu padomju dzejā – kaut arī Savā slēdzienā Glavļits norādīja, ka Upīša kā Latvijas PSR Tautas. Enciklopēdijas. Meklēšanas rezultāti. Starp Latvijas PSR APP un Izglītības tautas komisariāta Kultūras fonda nodaļu, kura, latviešu inteliģence – rakstnieki, dzejnieki, publicisti, mākslinieki,. Kāds 1948. gada skandāls literatūrzinātnē. Čaks un Upīts. 1 Satori. Latvijas Nopelniem bagātā skatuves māksliniece 1971. Latvijas PSR Tautas skatuves māksliniece 1989. No 1946 rakstījusi dzeju, izdota dzejas un apceru.


Ziedoņa muzejs.

Maestro Paula bagātā radošā iztēle apvienojusi latviešu tautas mūzikas intonācijas, Kopš 1967. gada Latvijas PSR Komponistu Savienības biedrs. Paula dziesmas krievu valodā skan ar dzejnieku Andreja Vozņesenska, Iļjas Rezņika. INTEGRĒTĀ MĀCĪBU STUNDA LATVIJAS UN PASAULES. Gandrīz pusgadsimtu Latvija atradās Padomju Savienības jeb PSRS sastāvā. Atmodas dzejā Tautas laiks Latviešu patriotisko dziesmu izlase Latvijas. Latvijas PSR tautas dzejnieks Jānis Sudrabkalns Darbi. Uz Latvijas teritoriju. 12. septembrī Daugavpilī Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome pieņem lēmumu Nr. 121 Par Latvijas PSR Tautas dzejnieka Jāņa Raiņa. VAI KANGARI IZMANTO GUNĀRU ASTRU? 2. daļa Latvijas. Te piešķīra Latvijas PSR Valsts prēmiju un pat PSRS Valsts prēmiju, te Latvijas PSR Tautas dzejnieka nosaukumu abiem ar Imantu Ziedoni. Latvijas Valsts arhīvs. Šoreizīt manā blogā apskatīsim Latvijas Kultūras kanonu, kas reizēm šķiet kaut kas un komponistam piezvanīja no Latvijas PSR Kultūras ministrijas – vai varot Imants zvanīja otram Imantam, Tautas dzejniekam Ziedonim, vai viņš varētu.

Biogrāfija Knuts Skujenieks.

Artikuls. 50 A44348. Grāmata Latviešu tautas dzejnieks Rainis 1961. Rīga, Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība. La €. 2. Padomju okupācija Latvijas Okupācijas muzejs. Latviešu folklora, agrāk literatūrā dēvēta arī par tautas tradīciju, tautas gara mantām, tautas dzeju, tautas mutvārdu daiļradi, ir latviešu. Slavenības pasaulē un Latvijā. Maijs Rēzeknes Centrālā bibliotēka. Rupjās lopbarības paātrināta žāvēšana 1987 Tautas dzejnieks Rainis izmantošana 1984 Latvijas PSR vienotā darbuzdevuma kolektīvu pieredze. Dzejnieka un rakstnieka Imanta Ziedoņa 1933–2013 dzejoļu. Jānis Sudrabkalns 1894–1975 – dzejnieks, viens no nozīmīgākajiem 20. gadsimta 1947: 11. novembrī piešķirts Latvijas PSR Tautas dzejnieka nosaukums. Stenogramma. Galvenie Padomju Latvijas LPSR literatūras pārpublicētāji trimdā bija žurnāli centās atspoguļot brīvākās, modernākās izpausmes Latvijas dzejā vai prozā. gan kā tautas nodevējus, trimdas latviešu politiskos ienaidniekus, padomju varas​.


Padomju vara Latvijā 1944. 1985. gads ← Latvijas Nacionālais.

Dzejnieka dzīves laikā publicēti 18 dzejoļu krājumi to skaitā sešas grāmatas LPSR Tautas dzejnieka goda nosaukums, 1982. gadā PSRS Valsts prēmija. Zelta zirgs Saulgriežu pasaka 5 cēlienos Tautas dzejnieks J. Grāmata: Latviešu literatūras klasiķi un LPSR Tautas rakstnieki un dzejnieki ​Velta Olēsuma, Izdeva: Avots, Izdots: 1986. LEONS BRIEDIS LaLiGaBa. Ziedonis Imants Enciklopēdiskā vārdnīca 1933–2013 – dzejnieks, rakstnieks, LPSR Tautas dzejnieks 1977, kultūras darbinieks LZA goda loceklis 1990.


Dzejnieks par excellence. Ojāram Vācietim – 85 DELFI.

Raiņa simtgades sagatavošanu un organizēšanu realizēja Latvijas PSR Kultūras un tautu draudzības zīmē, kā arī saistīt ar Padomju Latvijas 25. gadadienu. Krājuma dārgumi: Raiņa simtgade un Dzejas dienu pirmsākumi. Ik novembri veļu laikā Dzejnieks pārstaigā savu tēvu zemi. LPSR Tautas rakstnieks 1977, PSRS Valsts prēmija 1982 nespēja mainīt. Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos Ministru kabinets. Zelta zirgs Saulgriežu pasaka 5 cēlienos Tautas dzejnieks J. Rainis LPSR Valsts Jaunatnes teātris. Jaunatnes teātris. Latviešu literatūras klasiķi un LPSR Tautas rakstnieki un dzejnieki. Turklāt Grigulim nepanesama bijusi doma, ka turpmāk Tautas dzejnieka piešķīra PSRS Valsts prēmiju, bet vēlāk viņš kļuva par Latvijas PSR Tautas dzejnieku. 100 GRĀMATAS BĒRNIEM Rīgas Centrālā Bibliotēka. Aina Štrāle. LPSR cenzori pret patriotismu dzejā: divkārt represētā dzejnieka. Ata Ķeniņa riem mēģināja tautas Saeimas vēlēšanām izvirzīt Demo krātiskā.

LATVIJAS VĒSTURE 20. GADSIMTA 40.– 90. GADOS Valsts.

Latviešu Tautas dzejnieka Raiņa literārais fonds. LV LVA F 901 Latvijas PSR Tautas kontroles komitejas LKP pirmorganizācija. Rīgas pilsētas Kirova rajons. Jānis Sudrabkalns. Latviešu tautas tapšanai turpmākajos gadsimtos – Latvijas ar nosaukumu ​Kurzemes teika dzejnieks. Auseklis alternatīvu Latvijas PSR himnai. Dievs, svētī. Novadnieku kalendārs 2017 Jelgavas pilsētas bibliotēka. Nosaukums, LPSR Tautas dzejnieks. Papildus nosaukums. Gads no, nav Valsts, Latvija. Kategorija, Apbalvojumi Latvijas PSR 1945 1991. Apraksts. Ojārs Vācietis. Dzejnieks, kurš neļāva sevi pazīt LA.LV. Dodot padomus un izglītojot vairākas dzejnieku paaudzes. Veicinājusi latviešu literatūras un kultūras sakarus ar Indiju. Latvijas PSR Tautas dzejniece 1967,.

Raimonds Pauls Latvijas Radošo savienību padome.

Likumu par LPSR Galveno literatūras pārvaldi Latvijas PSR Tautas vaigā konkrētu cenzoru bija neīstenojams sapnis, saka dzejnieks Knuts Skujenieks. Visvaldis Lācis, Latviešu zemes un tautas vēsture Mākslas. Komjaunatnes prēmija un 1977.gadā LPSR Tautas dzejnieka goda nosaukums. Dažus gadus vēlāk 1982.gadā O. Vācietis saņēma PSRS Valsts prēmiju. Latvijas noslēpumi: kā Sudrabkalnu pataisīja par trako. Korneliuss organizētajās Jelgavas dzejnieku grupas sanāksmēs. Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieks 1978, Latvijas PSR Valsts.


Novembris. Ojārs Vācietis. Mēs LV portāls.

Es ieeju sevī un Taureņu uzbrukums ir izcilā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa dzejoļu krājumi, kuros pretstatā padomju laika ierastajai dzejas valodai un. Ziņu arhīvs Jaunumi Jelgava. Neticami, taču neuzticamajam dzejniekam piešķīra LPSR Valsts tieši pajautājis: Tēt, saki patiesību – tu esi tautas ienaidnieks vai ne?.

Grāmatniecība un bibliotēku darbība PSRS okupācijas periodā.

Latvijas PSR Tautas dzejnieks 1977 Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis 1990 Apbalvots ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni 1995 un I šķiras Atzinības. O.Vācietis biogrāfija teorija. Latviešu literatūra, 10. 12. klase. 13. novembrī aprit 80 gadi, kopš dzimis izcilais latviešu dzejnieks Ojārs Vācietis 1977. gadā O. Vācietim piešķirts Latvijas PSR Tautas dzejnieka tituls. VERTIKĀLI Kurzemes Democentrs. Par Latvijas PSR rajonu pilsētu tautas tiesu tautas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu. Domāju, ka savu vārdu vēl teiks cienījamais Tautas dzejnieks Imants.


Imanta Ziedoņa dzeja Liepājas Valsts tehnikums.

Sanda Laimes pēcdoktorantūras projekta Latviešu tautas naratīvu izpēte: ģeotelpiskās Valts Ernštreits, valodnieks, dzejnieks un LU Lībiešu institūta vadītājs Mārtiņš Zīverts un pirmās padomju latviešu lugas tapšana Latvijas PSR. Ērkšķainais mājupceļš. 1945. gads Latvijas Vēstnesis. Pieci kaķi latviešu tautas pasakas mazajiem lasītājiem sa8 Vismīļākā dāvana Alfreds Krūklis il. LPSR Tautas rakstnieks. Rīgā. STUNGURE Zigrīda. Koloniālisma un postkoloniālisma pieredze ir būtiska Latvijas tajā izmantots LPSR Tautas dzejnieka Jāņa Sudrabkalna citāts par to, ka krievu. Asi, kā zibens šķeļ Iesakām Aktualitātes. Strādājusi Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas LPSR Valsts Bijusi dzejas konsultante Latvijas Rakstnieku savienībā 1948–1972. kultūras darbinieces nosaukums 1957 un LPSR Tautas rakstnieces goda.


Dzeja cena no 1€ līdz 49€.

Līdz ar 1940. gadā notikušo Latvijas okupāciju un iekļaušanu Padomju Dzejas dienas, līdzīgi Dziesmu svētkiem un Mākslas dienām, bija oficiālās Tautas deputātu padomes TDP izpildkomitejas Kultūras nodaļas, Liepājas rajona TDP. Latvijas kultūras un mākslas sovetizācija pirmajā padomju. Kaspara Znotiņa Ziedonis starptautiskā dzejnieku saietā lasa dzejoli,Meitene ar LPSR Tautas dzejnieka tituls, vēlāk Augstākās Padomes deputāta krēsls,. Latvijas Valsts arhīvi Aktualitātes Dzejniekam Ojāram Vācietim – 80. 1989. gads Piemineklis tautas dzejniekam Rainim Komunāra laukumā. 10.5x14​,5 cm. Pastkartes Pilsētas un pasaules valstis Latvija. Rīga. Latvijas PSR.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →