Back

★ Agrārā reforma LatvijāAgrārā reforma Latvijā
                                     

★ Agrārā reforma Latvijā

1920. par agrāro reformu Latvijā bija zemes īpašumtiesību sistēmu, pārejot no Latvijas, sākumā valsts nacionalizējot lielsaimniecības, tai skaitā savrupmāju, un viņu īpašumu, sadalot iegūtās zemes, un vēlāk no valsts zemes gabalu piešķiršanu no iedzīvotāju privātīpašumā, tajā pašā laikā ar lielu skaitu pilsoņiem lauksaimniecības zemes izmantošanu, un nostabilizējot valsts agrārās politikas. Agrārā reforma tika uzsākta oficiāli 1920, patiesībā, 1919. gadā, un tas tika pabeigts 1937. gadā. gadā.

                                     

1. Veicinot apstākļus reformas īstenošanas. (By promoting the conditions for the implementation of the reform)

Vēl pirms Pirmā Pasaules kara, veidi, kā cilvēki bija nemiers ar esošajiem nosacījumiem, tad Baltijas valstīs-Igaunijā, latvijā un Kurzemes guberņās īpaši muižu privilēģijām un lauksaimniecības iekārtu. Nemieri beidzās 1905. par revolūciju Latvijā, kas vēlāk radīja politiskās kaislības. Tajā laikā, Latvijas teritorijā, ir bijis milzīgs lauku iedzīvotāju bezzemnieku skaits, kas slikts materiāls, un to tiesisko stāvokli un apstākļiem, viņiem nebija iespēju, lai saņemtu savu zemi, tāpēc šī iemesla dēļ dažkārt bijis spiests atstāt valsti.

Lielākā daļa zemes piederēja īpašumi, bet nomas nosacījumiem, un atkarība no tām, lai savā varā rentniekus, vai īrnieki, tajā laikā spēkā esošo zemnieku likumi, un agrārais virzienā neizdevās pārliecību, zeme īpašumā. Savukārt, tiem mazajiem lauksaimniekiem, kuri pēc dzimtbūšanas atcelšanas iegādājās zemi un māju, velk parādiem pēc krājaizdevu sabiedrības, kā arī nespēja aktīvi iesaistīties zemes pārvaldības jautājumus. Tajā laikā mītne augstākās valsts iestādes, kas lielā mērā atrodas krievijas ierēdņu rokās, tajā pašā laikā, muižnieki bija galvenokārt vācbaltieši, bet Latgalē stabi. Šajos apstākļos, tautu nemieru kustība tika ieviestas politiski-nacionālo raksturu, cilvēku, kas izstrādāta, nacionālisms, kā rezultātā laukos, dzīvo bezzemniekiem un sīkzemniekiem piepulcējās citiem iedzīvotāju slāņiem, zinot, ka ir nepieciešams.

Ka ievads bija vairāk saistīts ar citiem faktoriem. Latvijas muižas, tāpat kā citas sadzīves, bija veicis ievērojamus zaudējumus Pirmajā Pasaules karā, pēc kara beigām par kaitējumu, un lielinieku brīvību, kas vēlējās īpašumiem, lai nostiprinātu savu varu, un muižās uzstādīšana 230 padomju saimniecības. Iepriekš minētie norādīja, ka muiža nebūs iespēja atjaunot savu saimniecību pirmskara līmeni, vēl pirms kara, tikai nelielu skaitu īpašumu bilancē rīcībspēja slēgt bez finanšu iztrūkumu.

Vēl viens faktors, kas veicināja reformu zeme gadījumos rezultāts bija viņu pašu tajā pieļautās kļūdas. Vācu okupācijas laikā muižnieki piedāvāja ievērojami īpašumu daļu nodošanu kolonizācijas nolūkos veidā vācijas iedzīvotājus un karavīrus, lai varētu pirkt zemi par sevi. Sakarā ar vācijas sakāvi karā un novembra revolūcijas plāns neīstenojās. Vairākas vietējās vācbaltiešu muižnieki bija arī 1919. gadā. par Bermontiādes kaujās valsti, kas noveda pie sabiedrības politiskā cīņa pieaugums aristokrāti no politiskās varas iznīcināšanas, un liels zemes iznīcināšanu.

Gandrīz puse no Latvijas privātīpašumu ir īstenota par valsts palaist pirms agrārlikuma spēkā stāšanās dienas. Pēc lielinieku varas krišanas muižas tika pārņemta no īpašnieku vai pilnvaroto personu, kā arī to stāšanos spēkā, sekvestri vai mazāk īpašību valsts nodevējiem pie Latvijas brīvības cīņās. Saistību muižas kopējais iedzīvotāju 1920. 629. Valsts īpašumā, tika iekļauts arī 940 pusmuižas, 16-master muižas, un 66 garīdznieki īpašuma noma mājās, 15 Vidzemes bruņniecības un bruņniecības muižas, kā arī bijušais lauksaimnieks agrārbankas muižas, valsts īpašums nodots 1920.gadā s. lpp. 20. jūnijā tiesību aktiem. Kopējais valsts saistības, īpašumu, bez meži, platība ir 800442 ha. 133 muižas, iepriekš minēto muižu, valstij bija izdevies ar to pašu. Jau 1919. gadā. gada beigās, un nākamajā gadā notika pagātnē, zemes sadalīšanas darbu, tās zemes gabala nomu, un ka padarīt.

                                     

2. Agrārā reforma. (Agrarian reform)

Reformas pamatmērķi tika vairākas jaunas saimniecības izveidošana un esošās maza mēroga ekspansija, t.i., pašreizējā lielsaimniecību zemes platību sadalījumu mazākais zemes platība, tādējādi iegūstot zemi par jaunu saimniecību izveidei. Šķirnes saimniecisko uzņēmumu izveide, sociālajām un kultūras vajadzībām, ar sapratni nozīmē, ka uzdevumi sekas, kādas reformas īstenošanu. Reformas mērķis bija apzināt iespējas pilsētā un ciemos paplašināšanai, tādējādi, saskaņā ar valsts pārnešana uz zemes no rezervēts attīstības jomu.

                                     

3. Likums. (The law)

Ka likums, par daļu no latvijas satversmes sapulce pieņēma dažādos laikos:

 • I daļā "Valsts zemes fonda izveidošanu" 26 paragrāfipieņēma Satversmes sapulce 1920. gadā. esmu 16. septembrī.
 • "Likumu piešķirtās zemes nodošanu īpašumā vai par atgriešanos ģimenes nomu" tika izdots 1923. lpp. 23. aprīlī.
 • II daļa, "Par Valsts zemes fonda izmantošanu" 19 pieņēma satversmes sapulces plenārsēdē 1920. lpp.21.decembrī.
 • IV daļa Pēc zemes izmantošanas plānošanas komiteju," 21 paragrāfspieņēma 1920. gada 17. septembrī.
 • Ii daļa ", kas stiprināšana" tika izdots 1922. gadā. 3. maijs.
                                     

3.1. Likums. Centrālās zemes komiteja. (The central land committee)

Centrālās zemes komiteja, kas tika izveidota saskaņā ar šā likuma IV daļā "Par zemes lietošanas plānošanas komiteju", kas ir izlaists 1920. gada 17. septembrī. Tas bija, pārvalda un uztur visu valsts zemes fonda līdzekļu izlietojumu, sadali un piešķiršanu par darbu šajā valstī, ir izdevusi vairākus rīkojumus administratīvā veidā, nosakot un regulējot to, ka darba praksē.

Komiteja bija tās priekšsēdētājs - zemkopības ministrs, bet komitejas locekļi, kas izveidotas uz 6 Satversmes sapulces dažādu pušu pārstāvji, un tikpat liels skaits valsts iecelti ierēdņi.

Centrālās zemes komitejas lomas bija pārvaldīt un pārraudzīt zemes fonda ziņā, sadali un piešķiršanu, izstrādāt zemes lietošanas, sadalīšanas, un rīcības plānu, apstiprināt rajons, līdzekļu izlietojumu, sadali projektiem, kā arī zemes pieteikuma iesniedzējs, kā arī priekšrocības sarakstus, pārvaldīt un uzraudzīt reģionālo komiteju apstiprināt jaunu saimniecību kalpoja zemes, līgumiem, un plāno izstrādāt vadlīnijas.                                     

3.2. Likums. Valsts zemes fonds. (The national land fund)

Ka mērķu sasniegšanu, šī likuma I daļā "Par Valsts zemes fonda izveidi, kas" izveidot īpašu Valsts zemes fonds. Zemes fonds tika nacionalizētie, vai atsavināto īpašumu, un tie bija:

 • Privātas muižas, izņemot īpašumu atdalīt un pārdot, lai lauksaimniekiem zemes.
 • Pilsētas bruņinieku muiža. (The city of knights of the house)
 • Bruņniecību muižas. (Bruņniecību of the manor)
 • Kapteinis muižas un zemes.
 • Valsts zemes, muižas, un mežā.

Valsts zemes fonds ir nodotas arī uz nepārdots zemnieku māju okupācijas laikā kolonizācijas asociācijas, ārvalstu banku un uzņēmumu iegādei lauksaimniekiem zemes.

Tiesību aktos par emisijas laika posmā no 1920. esmu 16. septembrī par to, ka zeme tiek uzskatīta par atsavināta bez atlīdzības, un nonākt atklātībā. Valsts zemes fonds, kopā, uzvarēja 3396815 hektāru zemes, vai 52% no lauksaimniecības zemes kopplatību, nacionalizējot 1479 muižas, 294 pusmuižas un 171 mācītājmuižu, 202 lauku saimniecības, 546 atsevišķiem zemes gabaliem, kas 5865 dzimtsnomas gabali. Iepriekšējā zemes īpašniekiem, atcelt hipotekāro parādu, tas bija pa kreisi, lai atstājamā vai neatsavināmā zemes, kas nav muižu centriem un ir vienāds ar vidējo pārtikas, kas tiek pārdota lauksaimniekiem 50 ha 100 ha zemes, kā ar likumu, kas izveidota saimniecību, kā nedalāms, ja platība nav lielāka par 100 hektāriem. Reformas sākumā neatsavināja zemes, un muiža, kas piederēja apļi, pilsētām, miestiem, pagasti, un sādžām. Ministrs vajadzībām bijušo mācītājmuižu zemes ir kopumā pa kreisi uz 50 hektārus zemes. Zemes, kas pieder pilsētām, miestiem vai pagastā uzņēmumi tika nodoti zemes fondā un izplatīt tikai noteiktā laikā, likvidē. Ar zemi pret atlīdzību, lai valsts varētu būt tik likvidē, mājlopiem un iekārtām.

                                     

3.3. Likums. Valsts zemes fonda izmantošanu. (The national land fund)

Saskaņā ar Agrārlikuma II daļa "Par Valsts zemes fonda līdzekļu izmantošanu", kas tika publicēti 1920. lpp.21.decembrī, valsts zemes fondu, tika izmantoti šādi:

 • Kalpībā, un citiem zemes izmantošanas ierobežojumu likvidāciju lauksaimniekiem valsts mežos nomedīti ūdeņos zivis, un tamlīdzīgi.
 • Amatnieku un zvejnieku saimniecību attīstība.
 • Meži, ūdeņi, lauksaimniecības zemes, kas veicina zemes, zeme ar nozīmīgu vēstures un arheoloģijas viedokļa, vai apakšzemes dabas resursiem palika valsts īpašumā un kontrolē. Valsts savā rīcībā uzskaite bez meža un lauksaimniecībā derīgas zemes ir labi attīstīta zemes teritorijā, savām vajadzībām, jo īpaši, bija valsts muižas, kā tas bija atrodas uz labāko zemēm, un tie tika atbalstīti ar visplašāko valsts lauksaimniecības iekārtas. Valsts, maksas, saglabājot arī noteiktās jomās ir paraugsaimniecību, vai kultūras centru, iedzīvotāji tika 181. Centra platība svārstījās no 50 līdz 300 hektāriem, galvenie mērķi bija paraugsaimniecību, 26 centriem vaislas mājdzīvdzīvnieku centri, 91, vaislas centrus, 22 zirgu fermas - 4, teļa gaļa - 4, cūku fermā - 17 centriem. Tas bija arī noveda pie attīstību no 14 centru sēklu saimniecībā.
 • Zemnieku saimniecību, jo īpaši jaunsaimniecību izveidi, piešķirot katrai maksimāli 27 ha zemes, no kuriem 22 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, bet kopējā platība sastāda meža un lauksaimniecības kā nederīgu zemi, kā arī uz dārzsaimniecību vai dārzu kolonijas līdz 10 ha izveidi vietās, kur tas ir izdevīgi ekonomisko, dabas, vai infrastruktūras nosacījumus.
 • Neliela apjoma paplašināšanu. Īpaši svarīga tā ir Latgale, kur vairākums zemnieku bija mazajiem lauksaimniekiem, ar to pašu šņorzemēm, ka nepieciešams paplašināt, izveidojot nekustamo īpašumu.
 • Zemes fonda attiecina arī uz pastāvīgu lauksaimnieku īres mājā, kura nav tikusi bojāta, bet,samazinot robežas devās uz zemi no vecās zemes turētājiem, ka uz zemes bija apsaimniekojuši vairāk nekā 25 gadu vecuma.


                                     

3.4. Likums. Kompensācija par piešķirto zemes. (The compensation for the land)

Agrārlikuma II bija, ka valsts zemes fonds, zemes būtu jāpiešķir uz noteiktu zaudējumu. Atlīdzības lielumu, pamatojoties uz zemes vērtību, kas tika izveidota 1923. gadā. lpp. 23. aprīlī, likuma "Par zemes radīšanas, lai novērtētu, kas nodod īpašumtiesības, vai arī no īpašuma, nomā". Likumā noteikts, ka par zemi, pamatojoties uz atdevi, būtu jānovērtē, aprēķinot vidējo ražību 10 ls ierobežojumu līdz 20 hektāru. Atsevišķi, nominālo dzīvi vairāk nekā 3 ha un ēkas, izņemot gadījumus, kad tā tika uzcelta pašreizējā īpašnieka un ir renovēta. Saskaņā ar faktisko vērtību nodošanas laiku, kas tika pabeigta rūpniecības uzņēmumu, dārzi un ūdenskritumus.

Novērtēšanas izpirkuma saimniecību izveidoja pagastu, ciematu, pilsētu zemes vērtēšanas komisija, kas izveidota ar 1924. par gadu, kā arī galvenajiem zemes vērtēšanas komiteja.

                                     

3.5. Likums. Kas nostiprināšana. (That the strengthening of the)

Kas izriet no saimniecības uzturēšanai un stiprināšanai, kas reglamentē Agrārlikuma daļa", kas stiprināšana", kas tika izdota 1922. gadā. 3. maijs. Likuma daļu, kas noteica maksimālo un minimālo valsts zemes fonds saimniecības jomā.

Likums aizliedz atkārtoti apvienot vienā saimniecības īpašnieks vai dzimtnomas tiesības uz vairāk nekā 50 hektāru valsts fonda zemes. Gadījumos, kad kombinētā 22 - 50 ha zemes, bija nepieciešama valdības atļauja, un apvienošanās tika atļauta tikai gadījumos, ja apvienojamām saimniecībām, kas bija kopēja robeža. Ja viena cilvēka rokās, likumā šis jautājums jau bija vairākas īpašības, kas ir nepieciešamas, lai novērstu trīs gadu periodā. Par katru zemes iegādi, pretendents, ar parakstu bija jāapliecina, ka viņš / viņa nav pieder vairāk zemes nekā 22 - līdz 50 ha.

Jaunsaimniecības, un esošo saimniecību nav atļauts sadalīt mazākos par 10 ha, vienā gabalā, izņemot gadījumus, kad dalāmā zemes kalpo citiem mērķiem, izņemot lauksaimniecības, kā arī noņemot strejgabalus, bet arī nepieciešama valdības atļauja.

Situācijās, kad agrāk šādu kategoriju pieteikumu iesniedzējiem, pamatojoties uz to, ka tas tika dots, un viņi nav aprīkojumu vai fermu aprīkojums, saskaņā ar 1923. gadu. likuma Centrālās zemes komitejas piekrišanu piešķirtie saimniecību, likums ir atļauts pārdot tālāk. Tomēr, cilvēki, kas nāca no valsts zemes fonds, kas iegūtas zemes, un pēc tam pārdod, nebija tiesību nākamajos 10 gados, izkļūt no jaunās zemes fonda zemes bez valdības atļaujas.

                                     

3.6. Likums. Valsts līdzdalība saimniecības uzņēmums. (The countrys participation in the holding company)

Lielākā daļa agrārā reforma esošās zemnieku saimniecības, nespēja viņa spēku, lai apbūvētie, un varētu nostiprināties. Kopš agrārā reforma bija viens no jaunizveidotās valsts galvenajiem izaicinājumiem agrāras valsts veidošanā, valsts, kas atzīmēja līdzdalību, sniedzot materiālu un finansiālu atbalstu. Dalība jaunsaimniecību atbalstu, kas izpaudās galvenokārt šādi:

 • Piešķiršanu pastāvīgā aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem, jaunsaimniecību būvniecības un uzstādīšana.
 • Saimniecības tika doti dažādi maksājumi, atlaides, pirmā 5-par saimniecības gadus no nodokļa atbrīvojumu.
 • Būvniecība tika piešķirta būvkoki, izmaksas par apkures degvielas, materiālu, no valsts mežiem par zemu samaksu vai bez atlīdzības.

Sākotnēji saimniecībām, Zemkopības ministrijas un Finanšu ministrijas Kredīta departaments, piešķīra bezprocentu aizdevumus vietējā un inventāra iegādi, un citiem mērķiem, maksājot tikai par reģistra, un jebkurus citus izdevumus, kas ir 1% no aizdevuma summas. Vēlāk kreditēšanu, ko veic, lai 1921. reģistrēts Valsts zemes bankas, un problēmas bija kredītu izsniegšana lauku nekustajiem īpašumiem, un, ka finansējums.

                                     

3.7. Likums. Valsts Zemes banka. (The state Land bank of the)

Bankas kredītu piešķir, ķīlu zīmēm, kas sniedz bankas par ieķīlātajiem īpašumiem, un, lai visām sabiedrības resursu. Jaunsaimniecībām, un kara nopostītajām līdzdalību, banka izsniedz aizdevumu ar 4% no hipotēku piezīmes, un citās jomās, lauksaimniecības un lauku nozares 6% no hipotēku piezīmes. Bankas kredītu tika izsniegti zemes iegūšanai, mantošanas kārtība, būvniecība, meliorācijai, lauksaimniecības darbības, un ar agrāko hipotekārā kredīta, neizpildītās saistības. Kredīti maksimālo termiņu 50 gadi.

                                     

4. Tiesības uz zemes. (Right on the ground)

Agrārlikums tiesības valsts fonda zemas devas ikviens 18 līdz 65 gadus vecs Latvijas pilsonis, kurš nav savas zemes, vai arī tā ir mazāka par 22 hektāriem. Zemes gribētājam piešķirto zemi, kas bija nepieciešams, lai pārvaldītu, un tas bija vienīgais juridiski saistoši pamata. Reformas sākumā, 1919. šajā gadā, kad valdība sāka reģistrēt zemes gribētājus, piemēro aptuveni 43000 kandidāti, kopā ar ģimenes locekļiem, tie bija 172474 Vidzemē, un cilvēki, Latgales reģionā, kā arī daļa no Kurzemes, vēl bija aizņemtas. Apmēram divas trešdaļas no iepriekš uzskaitītajiem pretendentiem, lai varētu uzreiz izveidot savu sadzīves, jo tie bija nodrošināti ar nepieciešamo aprīkojumu un darbaspēku, jo lielākā daļa jau bija savi zirgi, govis, arkli un citi rīki, bet citi ir tik daudz uz zemes rentnieki vai pusgraudnieki. Zemes gribētāju skaits pieauga, un 1921. gadā to skaits sasniedza 100.000, kā dažās jomās sajūta, relatīvais zemes trūkumu. Zemes gribētāji daudzveidīgu, arī saskaņā ar reģionos, Kurzemē un Vidzemē, un par lielāko daļu, tika tik tālu bezzemnieki, bet Latgalē zemes, gribēju koncentrēties uz mazajiem lauksaimniekiem, kas līdz šim notika šņorzemes. Bezzemnieku Bezdarbnieku bija salīdzinoši zems rādītājs, salīdzinot ar pārējo sabiedriskās vietās. Tāpēc, Latgalē, ka galvenais uzdevums jau esošās maza mēroga paplašināšanu, šņorzemes no viensētās un neliels bezzemnieku skaits apgādāšanā uz zemes, pat virzoties uz mazāk apdzīvotos apgabalos. Lai gan likums paredzēja, lai katrs latvijas pilsonis, tiesības uz zemi, pieredze liecina, ka to var piešķirt tikai ar balsu vairākumu pretendentiem. Tāpēc pieteikuma iesniedzējiem tika sadalīti kategorijās.                                     

5. Pieteikuma iesniedzējs, zemes kategorijas. (The applicant for the land of the categories)

Visiem pretendentiem uz zemes ir sadalīta piecās kategorijās. Ārpus kategorijām zemes, bija tiesības, lai Valdība, pašvaldības, valsts iestādes, sociālie objekti un kultūras vajadzībām. Automātiski, zeme, kas tika piešķirts vietējās mazās zemes-piegriezumiem vai jaunu ģeneratoru pieprasījumi, no pašreizējās vietas, kā arī ilggadējām naudu par namiem, kas nodarbojās ar lauksaimniecību, un kas, daudzus gadus, ko izmanto vietējiem lauksaimniekiem. Piemēram, ārpus kārtas zemes, bija tiesības atņemamas saimniecības robežām noapaļošanai un starpgabalu likvidēšanai.

 • I kategorija. Šajā kategorijā tika iekļauti vietējā pagasta bezzemnieki Lāčplēša ordeņa kavalieri un Latvijas armijas kritušo karavīru ģimenes locekļu un kara cilvēkiem ar invaliditāti.
 • III kategorija. Kategorija ietver visas pārējās vietējā pagasta bezzemnieki.
 • II klase. Tās bija pirmās kategorijas pretendentiem (Class II. It was the first of the categories of applicants) - ārpagastnieki, karavīri, kuri vismaz pusgadu dienējuši latvijas armijā, vai ir piedalījušies Latvijas Brīvības cīņas un latviešu strēlnieku bataljonu mirušajiem radiniekiem vai personām ar īpašām vajadzībām.
 • IV kategorija. Ārpagastnieki ar savu saimniecību sākt nepieciešamā aprīkojuma.
 • V-kategorija. Pārējās zemes gribētāji krājuma.

Ārpus kategorijas grupā, centrālo zemes lietu komiteja piešķīra 30% no piešķirtā objektus kopējo punktu skaitu. Valsts zemes fonds, izplatīšanas, lietošanas, un balva tika izveidota zemes izmantošanas plānošanas komisija, pagastos, pilsētās un miestos un apriņķos.

                                     

6. Nozares. (Industry)

Saistībā ar iepriekšējo lielsaimniecību vai lielgruntnieku muižas zemes tika konfiscēti no muižas zemes, kas atrodas rūpniecības iestādes Pirmā Pasaules kara, ar īpašumu tiesībām jomās, tikai uz muižas zemes bija iespēja izveidot nozarē.Tas skaidrojams ar to, agrārlikuma valsts zemes fonds, kopā ar zemi, tajā skaitā ēkas un iekārtas, izņemot tādus uzņēmumus un ierīces, kas nav pakļauti tālākai apstrādei vietējiem lauksaimniecības produktiem, un, kas nav apmierināti ar vietējām vajadzībām.

Saistītie uzņēmumi parasti iznomā uz ilgāku laiku, vai piešķirt indivīdiem vai organizācijām. Daži no augiem, kuri tika atstāti iepriekšējie īpašnieki. Rūpniecības uzņēmumiem tika pievienota arī dārzsaimniecības, kas tika sadalīti 5 ha, dažreiz lielāku laukumu. Šādā veidā, zemes izmantošanas plānošanas komiteja piešķīra, bezmaksas, lai dārzsaimniecībām arī, dzirnavas, krogi, kaļķu un ķieģeļu cepļus, alus un vīna brūvētavas, vairākas citas ēkas un villas teritorijas.

                                     

7. Rezultāti. (The results of the)

Agrāreforma beidzot tika pārdots 1937. gadā. ekonomikas pārveidē par valsti un latvijas sabiedrību. Agrārreformu var redzēt kā sociāla revolūcija, kurā mainīgās daļas, lauksaimniecības pamati tika izgatavoti no lielsaimniecībām ar lielu un ekonomiski neefektīva pārvaldes vienībām, par mazo lauku saimniecību. Likumdevējs rēķinājās ar jaunizveidoto saimniecību, kā toreizējos apstākļos, ekonomiski efektīvu, dzīvotspējīgu un izmaksu ziņā efektīvas pārvaldības vienību. Lai gan tajā laikā daudzi ārvalstu ekonomisti šaubījās par radikālu reformu, ekonomikas dzīvotspēju, jo agrārreforma nepieciešamas lielas investīcijas aptuveni 700 miljonus eiro, un tādēļ, paredzamo ekonomikas lejupslīdi, tomēr, kā rezultātā ekonomika strauji attīstījās - palielina ražību, ražas, kas ir viens no ha un produktīvo lauksaimniecības zemes platība ir pieaugusi. Sākuma agrārreformu, lielā mērā tika ņemts paraugs, dānijas lauksaimniecības ekonomikas sistēmā, tā likās vispiemērotākā, lai To. Jau 1930. gada sākumā valdība pati ir pilnībā nodrošināts ar lauksaimniecības produktiem, un sāka veidoties vasarā. 1938. gadā. Latvijā, piena un gaļas ražotājs ieņēma 4. dānijas, nīderlandes un zviedrijas. Ka panākumu cēlonis, bija vairāk politisks nekā ekonomisks. Valsts galvenie dabas resursi ir zeme un meži, kuru rezultātā tika bojāta feodālā augu atliekas, kas bija saistīts ar lēņu muižām Rittergut, ar varu pār valsts galveno ekonomikas nozarēs. Tajā pašā laikā, atrisinājās sociālo pretišķību problēmas radikalizējušas no visiem cilvēkiem.

Parlaments savu sešu cilvēku grupu 1924. gadā. jo vācbaltieši jautāja par atlīdzību, un 1200 miljonus zelta franku no ekspropriētajiem zemes. Pirms izšķirošā balsojuma par 30. aprīlī vācijas frakcija kamerā, viņš pa kreisi, kā rezultātā šo prasību noraidīja ar nelielu balsu vairākumu. Vēlāk vācbaltiešu parlamentārā frakcija iesniedza sūdzību pret valsti, Tautu, pieprasot iepriekš minēto naudas summu, bet arī tur ir apgalvojums tika noraidīts.

1929. Latvijā, noslēdza vienošanos ar Poliju, kas noregulēja neatrisinātos jautājumus, kas ir lielākā mērā bija saistīta ar Latgales reģionu. No poļu muižniekiem ekspropriētajām muižu Latvijā, valdība ir samaksājusi par 5 miljoniem dolāru.

                                     

8. Attēlu galerija. (An image gallery of the)

 • Agrārrefomas kā rezultātā, lielākā daļa zemnieku bija viņa paša zemi, uz kuras izveidot savu saimniecību, vai zemnieku mājas.
 • Jaunsaimniecības.
 • Rūpniecības uzņēmumi un iekārtas.
 • Lauksaimniecības augu tīrumi. (Of agriculture plant tīrumi)
 • Eksports. (Export)
                                     
 • tās iedzīvotāju privātīpašumā. Agrārā reforma norisinājās pārejot no feodālisma uz kapitālisma sabiedrību. Agrārās reformas vairākās Eiropas valstīs, piemēram
 • Krievija noslēdza Rīgas miera līgumu. Polijā neapmierinātību izraisīja agrārā reforma Latvijā kas nacionalizēja poļu muižnieku un katoļu baznīcas zemes īpašumus
 • 1921. gada 22. septembrī Latviju uzņēma Tautu savienībā. Pamatraksts: Agrārā reforma Latvijā Pirmā pasaules kara dēļ Latvijas teritorijā dzīvojošo cilvēku
 • Zemes reforma Baltijas guberņās bija 19. gadsimta zemes un zemnieku statusa reforma trīs Krievijas impērijas Baltijas provincēs Igaunijā, Kurzemē un
 • pilsoņu grupa - 6 vietas Kristīgā nacionālā partija - 3 vietas Bezzemnieku agrārā savienība - 3 vietas Krievu pilsoņu grupa - 4 vietas Ebreju bloks - 5
 • tagadējā Balvu novada Bērzpils pagasta teritorijā. Pēc 1920. gada agrārās reformas Benislavsku dzimtai piederošā Bonifacovas muiža sadalīta 25 vienībās
 • sādžas tika sadalīti viensētās tikai Latvijas agrārās reformas laikā 20. gadsimta 20. gados. Reformā visā Latvijā tika izveidotas 54 128 jaunsaimniecības
 • māja Aizputes novada Kazdangas pagasta Kazdangā. Līdz 1920. gada agrārajai reformai piederēja Manteifeļu dzimtai. Kazdangas muižas kungu māja ir celta
 • Tranzē dzimtai. Pēc agrārās reformas muižas pārvaldnieka mājā ierīkoja Karvas septiņgadīgo skolu. LNB Digitālā bibliotēka Latvijas muižas un pilis un citas
 • ministrija, kas koordinēja agrārās reformas norisi un pāreju uz tirgus cenām, atjaunoja kadastru sistēmu. 1993. gada 1. augustā Latvijas Republikas Lauksaimniecības
 • novada Dāviņu pagasta Bruknā Iecavas upes krastā. Līdz 1920. gada Latvijas agrārajai reformai muiža piederēja Korfu dzimtai. Bruknas muižas kungu māja celta
 • krastā Daugavpils novada Skrudalienas pagasta Bruņenē. Līdz 1920. gada agrārajai reformai muiža piederēja Līvenu dzimtai. Tagad ēkā atrodas privatizēti dzīvokļi
                                     
 • Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņos. Muiža no 1813. gada līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja Pistolkorsu dzimtai. Kā pirmais līvu Kubeseles
 • Muiža līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja Mēdemu dzimtai un ir viena no vecākajām angļu neogotikas stila ēkām Latvijā Pēdējie lielākie
 • atrodas Daugavpils novada Tabores pagasta Taborē. Līdz 1920. gada agrārajai reformai muiža piederēja Engelhartu dzimtai. Muižas kungu māja celta 1875.
 • gada līdz 1920. gada agrārajai reformai muiža piederēja grāfu fon Zīversu dzimtai. Pēc agrārās reformas Cēsu Jauno pili nodeva Latvijas Aizsardzības ministrijas
 • kāpnēs agrākajā kungu mājā, kur otrā stāvā bija arī pasta kantoris. Agrārā reforma Feizakiem bija atstājusi neatsavināmo daļu ar bijušo pārvaldnieku māju
 • atrodas Aknīstes novada Gārsenes pagasta Gārsenē. Muiža līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja Budbergu dzimtai, tagad Aknīstes novada
 • Ziemeļlatvija Gulbis, 1928. - 175 lpp. Agrārās reformas 10 gadu atcerei 1930 Mūsu agrārās reformas noliedzēji un viņu atbalstītāji 1930 Mācītāju
 • novada Skrudalienas pagasta Šengeidā. No 1749. gada līdz 1920. gada agrārajai reformai muiža piederēja Engelhartu dzimtai. Šēnheidas muižas kungu māja celta
 • Līdz 1920. gada agrārajai reformai Sinoles pagastā atradās Sinoles Sinohlen un Mālmuižas Mahlenhof zemes. Pēc agrārās reformas Sinoles muižu sadalīja
 • pils atrodas Aknīstes novada Asares pagasta Asarē. Muiža līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja Valteru - Vittenheimu dzimtai, tagad Aknīstes
 • 1858 materiāliem. Līdz 1920. gada agrārajai reformai Dūres pagastā atradās Dūres muižas zemes, kuras pēc agrārās reformas sadalīja 51 vienībā 501, 6 ha kopplatībā
                                     
 • nevis vairs dzimtnomā, bet gan mūža lietošanā. 1849. gadā stājās spēkā Agrārais likums, saskaņā ar kuru zemi sadalīja 3 kategorijās: muižas, zemnieku un
 • atrodas Jelgavas novada Elejas pagastā. Muiža no 1753. gada līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja Mēdemu dzimtai. Saglabājusies bijusī muižas
 • 1800. gadu uzcēlusi grāfu fon Elmptu dzimta. Līdz 1920. gada Latvijas agrārajai reformai muiža piederēja Līvenu dzimtai. Pēc Livonijas - Lietuvas karu beigām
 • Ģertrūde fon den Brinkena Gertrud von den Brincken, 1892 - 1982 Pēc Agrārās reformas muižā atradās Briņkpedvāles pamatskola un Briņķpedvāles spirta dedzinātava
 • pilsētas teritorijā Mazā Parka ielā 7. Muiža no 1848. gada līdz Latvijas agrārajai reformai 1920. gadā piederēja fon der Rekes dzimtai. Durbes muiža rakstos
 • 1920. gadā ievēlēts Latvijas Satversmes sapulcē, pārstāvēja Latviešu zemnieku savienību. Amatā bija līdz 1922. gadam. Agrārajā reformā ieguva zemi Codes
 • 1920. gada agrārās reformas tagadējā Salnavas pagasta teritorijā atradās Ruskulovas muiža, Salnavas muiža un Žurilovas muiža. Agrārās reformas gaitā Ruskulovas

Users also searched:

agrārā reforma igaunijā, agrārā reforma latvijā, agrārā reforma lietuvā, agrārā reforma un saimniecība latvijas republikā 20 30 gados, kas ir agrāra valsts, latvijas republikas agrārās reformas norises gaitu, no kura līdz kuram gadam tika īstenota latvijas republikas agrārā reforma, vecsaimniecība, reformas, agrrs, reforma, Agrr, agrr, latvijas, kuram, republikas, kura, latvij, ldz, agrr reforma igaunij, kas ir agrra valsts, agrr reforma lietuv, vecsaimniecba, Latvij, tika, stenota, saimniecba, republik, gados, lietuv, agrra, valsts, igaunij, norises, gaitu, gadam, agrr reforma latvij, Agrr reforma Latvij,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Kas ir agrāra valsts.

Atslēgas: 1920. gada zemes reforma attīstība kā atriebība LSM. 1937. gadā Latvijā tika īstenota Agrārā reforma, tās uzdevums – jaunu saimniecību Pēc Latvijas okupācijas 1940 sākās padomju zemes reforma, tika dibināti.

Agrārā reforma un saimniecība latvijas republikā 20 30 gados.

Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos Likumi. 1920. gada agrārā reforma Latvijā bija zemes īpašuma sistēmas pārveidošana Latvijā, sākumā valstij nacionalizējot lielsaimniecības, to skaitā muižas un viņu īpašumus, sadalot iegūtās zemes un vēlāk veicot valsts zemes sadalīto gabalu piešķiršanu. Latvijas republikas agrārās reformas norises gaitu. Zemes reforma vai sociāla revolūcija Laikmeta zīmes. LLMZA Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļas vadītāja zinātņu universitāti ​Zemes reforma un ainava Latvijā, kopprojekts ar Korkas Universitāti Īrija un IAMO.


Agrārā reforma lietuvā.

Agrārās reformas simtgade – Pedvāles mākslas parks. Lielinieku īstenotā politika sevišķi agrārā reforma un daudzās mobilizācijas un Sarkanais terors izraisīja plašu neapmierinātību Latvijas iedzīvotājos. Rezultātā. Vecsaimniecība. Starpdisciplināra konference Agrārajai reformai – 100 tiešsaistē. Lai agrārās reformas radītā jaunā lauku iekārta patiesi nostiprinātos, bija jāgādā, Viņam atrodoties ZM vadībā, Latvijā ar pilnu spēku turpinājās agrārā reforma.

Par pilsētas vēsturi 100 gados Jēkabpils.

Agrārā reforma, kas tika veikta Latvijā no 1920.gada 16.septembrim līdz 1930.​gadiem, ir bijis viens no nozīmīgākajiem vēstures notikumiem Latvijā. Mūsdienās​. STĀVOKLIS LATGALES LAUKOS AGRĀRĀS REFORMAS. Agrārās reformas gaita Latvijā 1919–1922. Rīga: A. Gulbja apgāds. Mednis, Aleksandrs 1924. Agrarais jautajums un zemes reformas Latvijā. Rīga: Latvju.


Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos Rīgas Valsts.

Agrārā reforma Latvijas Republikā tāpat kā Latvijas Republikas neatkarības uz konkrētu zemes gabalu, un šī situācija var daudzkārt palielināties visā Latvijā. Lauksaimniecība SEB banka. 2 Zemes reforma veicama kompleksi ar pārējām agrārās reformas 6 Latvijā reģistrēto juridisko personu tiesības iegūt īpašumā zemi regulē citi likumi. 4. Grāmata Latvijas Agrārā Reforma, Zemkopības Ministrijas. Eseja: Agrārā reforma Latvijā. Agrārā reforma bija pozitīvs pavērsiens Latvijas Republikas vēsturē. Pirmkārt, tika pacelta latviešu nacionālā.


IV NODAĻA LAUKSAIMNIECĪBA 4. LAUKSAIMNIECĪBA Nebēdz no.

Lieldienu brīvdienās Latvijā sāksies masveida vakcinēšana 3 Agrārās reformas likumam bija kopumā četras daļas, kuras pakāpeniski. Vistopola, Ingrīda. Agrārreforma Jaunmoku muižā. 17.01. 80. un 90. gadu mijā politiskā situācija un iekārta Latvijā radikāli mainījās Agrārā reforma. 1922. 3 Kā notika zemes īpašuma nomaiņa reformas gaitā. Latvijas vēstures enciklopēdija. Agrārā. Enciklopēdijas. Valdības pozīcija balstījās uz trim pamata argumentiem: Latvija nav mainījusi savu politiku uz nelabvēlīgāku pret minoritātēm agrārā reforma ir. ZEMES IERĪCĪBAS DARBI VĒSTURISKĀ SKATĪJUMĀ. Agrārā reforma Jaunmokās. Ievietots: 20.09.2016. Jaunmoku muižai, tāpat kā citām muižām, secen nepagāja Agrārās reformas skarbais pieskāriens. Pēdējie.

AGRĀRĀ REFORMA LATVIJĀ 20. – 30. GADOS LLUFB.

Pēc atgriešanās Latvijā lielinieki viņu arestēja. Agrārās reformas likuma I daļu par valsts zemes fondu Satversmes sapulce sāka apspriest 1920. gada 19. Latvija. Ulmaņlaiki. 12. sērija Redzi, dzirdi Latviju!. Latvijas agrārā reforma Dainis Bruģis, Historisma pilis Latvijā. Artikuls. 41 A30113. Dainis Bruģis, Historisma pilis Latvijā 1996. Izdevējs Sorosa fonds, Latvija. Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa llmza. C Muzeja ekspozīcija vēsta par padomju un nacistu varas politiku Latvijā. D Muzejs atrodas bija agrārā reforma, kuru uzsāka 1920. gada rudenī. Tās gaitā​. Agrārajai reformai Latvijā 1920 – 1937 – 100 Turaidas. Latvijas agrārā reforma, 1930. PRIEKŠVĀRDS. PRĒFACE. I. daļa. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā. 1. Vācijas austrumu ekspansija. 2. Elza Šķipsna Zudusī Latvija. Vairākās vietās pie šīm skolām agrārās reformas īstenošanas laikā viengadīgā iecere it sīki tēlota avīzē Latvija 1911. gada 14. jūnija rakstā. Tehnisku skolu.

Lejupielādēt Centrālā statistikas pārvalde.

No 1919. gada 16. aprīļa līdz 27. jūnijam Latvijā paralēli darbojās trīs nozīmīgas ekonomiskās reformas svarīgākā – Agrārā reforma un. Atņemt un sadalīt: Latvijā – radikālākā zemes reforma DELFI. Agrārā reforma Latvijā Земельная реформа 1920 года в Латвии.


Latvijas valsts un tās vīri Latvijas Vēstnesis.

Šī Satversmes sapulces darba kārtība bija arī jāatrisina jautājums par agrāro reformu jeb Agrārā reforma Latvijā nodrošināja saimniecisko uzplaukumu. Agrārā reforma Latvijā 20. gadsimta 20. 30. gados Tās nozīme un. Latvijā un Igaunijā tiek ieviesta Rietumeiropā pastāvošā lēņu, vasaļu sistēma. Arī latgaļu Stolipina agrārā reforma ar Krievijas Pagaidu valdības 1917.g. Kas bija Satversmes sapulce, un kāds bija tās veikums LV portāls. Sakarā ar Covid 19 pastiprināto izplatību Latvijā, 15. oktobrī Turaidas muzejrezervāta organizētā 10.20–12.00 1. sesija – Agrārā reforma pirms 100 gadiem.

Vēsturiskais mantojums lauku saimniecības nozarēs Lauku Celotajs.

Vecmamma ir dzimusi Latvijā, Vidzemē, 1925.gadā, un visu savu mūžu ir Latvijā joprojām norisinās agrārā reforma, kas tiek pabeigta 1937.gadā, kā rezultātā. Žurnāls: K. Ducmaņa priekšlikums Latvijas valdības Jurista Vārds. Līdz ar to PSRS bija pārkāpusi ar Latviju parakstītos starpvalstu līgumus, Tika uzsākta arī agrārā reforma zemes pārdale par labu bezzemniekiem un. BALTIJAS REĢIONA VĒSTURE 20. GADSIMTA 40. Valsts. Agrārā reforma Latvijā tika uzsākta 1920. gadā un noslēdzās tikai 1937. gadā. Tā bija zemes īpašuma sistēmas pārveidošana, sākumā valstij.


KULTŪRVĒSTURISKĀ AINAVA LATVIJĀ.

Latvija izsenis tiek uzskatīta par lauksaimniecības zemi un latvieši – par zemnieku Agrārās reformas iespaidā radītās mazās saimniecības nav piemērotas. Formating rules ORTUS. Latvijā pāreja no feodālās uz kapitālistisko sistēmu jeb agrārā reforma bija radikālākā ja neskaita boļševikus Eiropā – absolūti lielākā daļa.


Lejupielādēt. pdf LZA VESTIS nr 1 2019.indd.

Grāmata Latvijas Agrārā Reforma, Zemkopības Ministrijas Izdevums, 1930 gads​, Latvija. 24x29.8 cm. Apraksts. 24x29.8 cm. Izsole beigusies. Latvijas valsts pirmais gads: 1919 Latvija 100 LV100.lv. Raidījumu cikls par Latviju un cilvēkiem Latvijā. 12. sērija Pabeigta Agrārā reforma. Vadoņa 10, 194, 2, Padomju Latvija, dokumentālā filma, 1918,:​51. Latvijas tautsaimniecības un finanšu norises 1920 Latvijas Banka. Zemes īpašnieki Latvijā līdz Agrārajai reformai. Viens no Satversmes sapulces svarīgākajiem jautājumiem bija agrārā reforma. Laukos dzīvoja vairāk nekā trīs. Izsoles Mākslas Vēstniecība Antikvariāts Galerija ArtEmbassy. Muižas un Agrārās reformas izpēte ir nozīmīga Jaunmoku pils vēstures daļa, pie kuras nopietns darbs Agrārā reforma Latvijā. 1920. gada 16.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →