Back

★ Latvijas valsts pasludināšanaLatvijas valsts pasludināšana
                                     

★ Latvijas valsts pasludināšana

Latvijas valsts pasludināšana 1918. gadā. lpp. 18. Novembris ir konstitucionālo tiesību instruments, ar kuru tautas padome, priekšsēdētāja vietnieks Gustavs Zemgals paziņoja, ka valsts Latvijas valsts ir pārgājusi tautas padomes rokās. Pirmais latvijas Ministru Prezidents Kārlis Ulmanis bija kā paziņoja Pagaidu valdības nodomiem un mērķiem.

18. novembra vakarā no valsts Padome un Pagaidu valdība Kārļa Ulmaņa un Gustavs Zemgals bija Latvijas pilsoņi, ar uzsaukumu, kurā tautas Padome pasludināja valsts ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski-republikāniska valsts Konstitūciju, kas tuvākajā nākotnē noteiks Satversmes sapulce un tautas Padomes, kā augstākā izpildvaras iestāde, kas Latvijā ir izveidota latvijas Pagaidu valdība.

                                     

1. Priekšvēsture. (The story so far)

Latviešu Pagaidu Nacionālā padome, LPNP otrajā sesijā Pēterpilī 1918. gadā. lpp. 28. - 31. pieņēma deklarāciju par turpmāko Latvijas Republikas neatkarības un demokrātijas:

"Dibinādamās uz visas pasaules demokrātijas pasludinātām tautu pašnoteikšanās tiesībām, latviešu Pagaidu Nacionālā padome:

 • Nosoda tautas gribas viltošanu saskaņā okupācijas un kara apstākļu spiedienu.".
 • Objekti, uz jebkuru Latvijas sadalīšanas mēģinājumu, īpaši uzsverot, cik svarīgi ir latviešu tautas pirmā un neatlaidīgā prasība ir latvijas teritoriālā un etnogrāfija integritāti.
 • Objekti viens otram miera noslēgšanas mēģinājumu, kas cenšas ielauzties tautu tiesībām uz pašnoteikšanos, un pēdējo.
 • Atzīst, ka Latvija ir neatkarīga, demokrātiska republika, kurā kombinētās Kurzemes, Vidzemes un Latgales.

Pamatojoties uz LPNP mandātu, Zigfrīda Meierovica 1918. gadā. lpp. 23. Oktobrī, sarunā ar Lielbritānijas ārlietu ministru Balfūru saņemto de facto atzīšana, latvijas patstāvībai, un LPNP, kā Latvijas valdība.

1918. gadā. gada 17. par puse Rīgas ir nodibināta tautas Padome, kurā līdz Satversmes sapulces sanākšanai pieņemts Latvijas suverenitāti. Kā prezidentu ievēlēja Jāni Čaksti par viņa biedriem - M. Skujenieku, G. Zemgalu. Pagaidu valdības sastādīšanu uzticēja J. Ulmanim. Pirmajā tās sēdē tautas Padome pieņēma Politisko Platformu, un nolēma pasludināt Latvijas neatkarību. Tautas Padomes Politiskā Platforma, sastāv no 7 nodaļām:

 • Integrācija, mazākumtautību tiesības. (The integration of persons belonging to minorities)
 • Cilvēktiesības. (Human rights)
 • Valsts drošības iestādes, nosakot sasniegt vācijas bruņoto spēku Latvijā.
 • Latvija kā demokrātiska republika.
 • Vietējām varas iestādēm, vietējo pašvaldību līmenī.
 • Fakts, ka Satversmes sapulces sasaukšanas suverēnā vara pieder tautas Padomei, kura ieceļ arī Pagaidu valdību.
 • Uz Tikšanos pēc iespējas tuvākajā laikā locekļu ievēlēšanas kārtību.
                                     

2. Pasludināšanas akts. (The proclamation of the act)

1918. gadā. lpp. 18. Novembra vakarā plkst 19.30 notika tautas Padomes notiks Rīgas pilsētas II teātrī ēkas, sakarā ar to, ka prezidents Jānis Čakste vēl nav ieradušies Rīgā, vadīja viņa vietnieks, Gustavs Zemgals. Viņš teica, ka suverēnā valsts Latvija ir pārgājusi tautas Padomes rokās. Pēc dziesmu "Dievs, svētī Latviju" tajā laikā tā vēl bija himna nodziedāšanas sekoja Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa ziņojumu Pagaidu valdību par tās nodomiem un mērķiem.

Kārlis Ulmanis, savā adrese, cita starpā, teica, ka Ir, kad mēs esam brīvi un vairs negaidām no augšas vai ārējo pabalstu, un palīdzēs radīt pašiem savu dzīvi. Pilsoņu miers un ekonomiskā labklājība lai ir par mietpilsonību. Cilvēki, kas nav radījušas savu kultūru, savu īpašo garu, vērtības, kas ir par neko."

                                     

3. Zvanu pilsoņiem. (A call to the citizens)

Latvijas pilsoņiem!

Latvijas tautas Padome, atzīdama sevi par vienīgo augstākās varas nesējs Latvijā, norādīja, ka:

(1) Latvija, kurā apvienota etnogrāfiskās robežās Kurzeme, Vidzeme un Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski-republikāniska valsts. Satversmi un attiecības pret ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē satversmes sapulce, sasaukta vispārēju, abu dzimumu, tiešu, vienlīdzīgu, slēgts, un proporcionālu vēlēšanu tiesību pamata.

2) latvijas Tautas Padome ir izveidota kā augstākā izpildvaras iestāde Latvijā - latvijas Pagaidu Valdību.

Latvijas tautas Padome uzaicina latvijas pilsoņus uzturēt mieru un kārtību un visiem spēkiem pabalstīt latvijas Pagaidu Valdību viņas grūtajā un atbildīgu darbu.

                                     

4. Ietekme

Līdz 11. novembra pamiera noteikumiem, Vācija izstājās no Brestļitovskas miera līguma, un 27. Augusts papildlīguma, kas ir paredzēta Baltijas zemju atdalīšanu no Krievijas. 1918. gadā. esmu 26. novembrī, vācijas ģenerālpilnvarotais Baltijas zemju augusts Vinnigs vācijas valdības vārdā nosūtīja latvijas Pagaidu valdības atzīšanu Vinniga, lai būt, ka no starptautisko tiesību viedokļa, paredzēts vācijas oficiālais atteikšanās no Brestļitovskas miera līgumu iegūtās tiesības Latvijas teritorijā un pūles, lai izveidotu Baltijas hercogvalsti saskaņā ar savu kontroli. Ar Reaģentu, ko padome 1918. gadā. lpp. 28. novembrī kopums, viņa pilnvaras.

                                     
 • Latvijas Republikas pasludināšana 1918. gada 18. novembrī ir latviešu fotogrāfa Viļa Rīdzenieka uzņemtā fotogrāfija. Fotogrāfijā ir uzņemts Latvijas
 • Latvijas Republikas proklamēšanas diena ir Latvijas neatkarības pasludināšanas atzīmēšanas diena, kas tiek svinēta 18. novembrī. Tā ir valsts brīvdiena
 • 119 158 cm Latvijas Republikas pasludināšana 1918. gada 18. novembrī kurā uzņemts Latvijas valsts pasludināšanas brīdis pašreizējā Latvijas Nacionālajā
 • Berlīnē. Jau nedēļu pēc Latvijas valsts pasludināšanas 1918. gada 25. novembrī Vācijas valdība provizoriski atzina Latvijas Tautas padomi par patstāvīgu
 • savienība LPP LC Vienotība Bez partijas Neatkarīgais Latvijas valsts pasludināšanas laikā Kurzeme, Zemgale un Vidzeme bija iekļautas Oberosta pārvaldes
 • raksts ir par valsti Par citām jēdziena Latvija nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu. Latvijas Republika lībiešu: Leţmō Vabāmō ir valsts Ziemeļeiropā
 • demokrātisku Latvijas republiku. Karadarbība sākās drīz pēc Latvijas valsts pasludināšanas 1918. gada 18. novembrī un beidzās līdz ar Latvijas - Krievijas
 • dziesmas Iededzies par Latviju izpildītāji uz Latvijas Nacionālā teātra skatuves piedalījās simboliskā Latvijas valsts pasludināšanas atkārtojuma pasākumā
 • black Purpurs - PANTONE 208C Latvijas valsts pirmo ģerboni izveidoja pēc Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas Latvijas valstiskumu simbolizēja ģerbonī
 • Jēdziens Latvijas atzīšana var būt: Latvijas neatkarības atzīšana de facto pēc Latvijas valsts pasludināšanas 1918. gada 18. novembrī Latvijas neatkarības
 • pārdēvēšana par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu Kopš 2016. gada 4. maija, sekojot Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja
 • partija Latvijā kas aizstāvēja ebreju uzņēmēju un tirgotāju intereses. Tās vadītājs bija Leopolds Fišmanis. Tūlīt pēc Latvijas valsts pasludināšanas 1918


                                     
 • Latvijas atzīšana de facto bija sākotnējā Latvijas valsts vai tās Pagaidu valdības kā juridiska fakta atzīšana 1918 - 1921. gadā. 1918. gada 12. jūlijā
 • dibināšanas Rīgā notika oficiālā Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada 1. janvārī pēc vecā stila 19. decembrī Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku
 • valoda tika noteikta kā valsts valoda. Tas notika 10 gadus pēc latviešu valodas pasludināšanas par valsts valodu. Valodiskā vide valstī veidojās sarežģītā
 • Latvijas valsts pamatus pie tiem pieskaitāma arī suverenitāte un valsts teritorija ir tikai suverēnās varas nesējam - Latvijas tautai, nevis valsts
 • Latvijas rublis bija Latvijas valsts oficiālā valūta no 1919. līdz 1922., kā arī 1992. līdz 1993. gadam. Pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas 1918.
 • visas pasaules valstis ieskaitot PSRS. Latvijas PSR bija savs ģerbonis, karogs un himna. 1940. gada 6. septembrī Latvijas Republikas Valsts karogs tika
 • Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājs ir viena no augstākajām valsts amatpersonām un reprezentē Saeimu Latvijas Republikas parlamentu vada Saeimas
 • sapulce tika pasludināta par Latvijas valsts suverēnās varas nesēju, un par tās uzdevumu tika noteikts izstrādāt un izdot valsts pamata un agrārās reformas
 • Baltinavas Kunga Jēzus Kristus pasludināšanas Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Rēzeknes - Aglonas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas


                                     
 • ienaidnieks uzbrūk Latvijas robežām. Līdz ar to Valsts Prezidents nekavējoties sasauc Saeimu, kura lemj par kara pasludināšanu un uzsākšanu. 45. Valsts Prezidentam
 • Piedalījās Latvijas Tautas padomes dibināšanā 3 pārstāvji: Eduards Traubergs, Emīls Skubiķis un Kārlis Albertiņš Pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas LRSP
 • sekretāra biedrs no Latvijas Revolucionāro sociālistu partijas, 1918. gada 18. novembrī piedalījās Latvijas valsts pasludināšanas aktā. Satversmes sapulces
 • strēlnieku prasījumus, tās pārauga Latvijas republikas neatkarības idejā, kas īstenojās ar Latvijas valsts pasludināšanu 1918. gada 18. novembrī. Tikmēr
 • pasaules valstis Pamatraksts un citi raksti: 1918. gada 30. janvāra deklarācija par Latvijas Republikas izveidi un Latvijas valsts pasludināšana Pirmā pasaules
 • pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt
 • Roberta Oša vadībā, bet 8. maijā Kurzemē bija plānota Latvijas neatkarības atjaunošanas pasludināšana Oša mēģinājumi panākt vienošanos ar karaspēka grupas
 • padomei izdodot likumu Par pavalstniecību. Pamatraksts: Latvijas valsts pasludināšana Par Pagaidu valdības ministru prezidentu Tautas padomes dibināšanas
 • šīs idejas sakrita, un Latvijas valsts pasludināšanai 1918. gada 18. novembrī sekoja Maskavā izsludinātais Latvijas Padomju valdības 1918. gada 17. decembra

Users also searched:

kad tika atjaunota latvijas valsts, ko nozīmē proklamēšana, kur notika latvijas valsts proklamēšana, kura notikuma rezultātā radās iespēja izveidot neatkarīgu latvijas valsti?, latvijas valsts dibināšana, latvijas valsts dibinātāji, latvijas valsts proklamēšanas gadadiena, tautas padomes izveides cēloņi un sekas, Latvijas, latvijas, valsts, proklamanas, proklamana, valsti, izveides, tautas, dibinana, atjaunota, tika, dibintji, latvijas valsts dibinana, ko nozm proklamana, padomes, sekas, kura, notikuma, rezultt, rads, iespja, izveidot, neatkargu, notika, gadadiena, nozm, cloi, pasludinana, Latvijas valsts pasludinana, latvijas valsts dibintji,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Kura notikuma rezultātā radās iespēja izveidot neatkarīgu latvijas valsti?.

Eksponēta leģendārā fotogrāfija Latvijas valsts pasludināšana. Latvijas republikas pasludināšana notika 1918. gada 18. novembrī tagadējā Nacionālā teātrī. Uz teātra skatuves bija sapulcējušies Tautas padomes locekļi. Latvijas valsts dibināšana. Latvijas Tiesu Portāls Tiesas. Personas nāve, formalitātes un apbedīšana. Informācija publicēta 17.01.2020. Tuvinieka nāves gadījumā izmantojiet valsts nodrošināto atbalstu un resursus,. Latvijas valsts proklamēšanas gadadiena. Neatkarīgā Latvija Latvijas Okupācijas muzejs. Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī ir konstitucionāls tiesību akts, ar kuru Tautas padomes priekšsēdētāja vietnieks Gustavs Zemgals paziņoja, ka suverēnā valsts vara Latvijā ir pārgājusi Tautas padomes rokās.

Latvijas valsts dibinātāji.

Slaids 1 l. Mūsu valsts simbols radīts 19. gadsimtā pamatojoties uz seno letu jeb letgaļu karoga aprakstu Atskaņu hronikā un ir uzskatāms par vienu no senākajiem. Latvijas sarkanbaltsarkanās krāsas Latvijas Vēstnesis. 24.februārī notika oficiālā neatkarības pasludināšana galvaspilsētā Tallinā valstu nevardarbīgas cīņas pieredze pasaules kontekstā Latvijas. Latvijas neatkarības pasludināšana Latvijas karogs 95. Šīs fotogrāfijas meistars Vilis Rīdzenieks 1884 1962 bija vienīgais fotoreportieris, kas piedalījās Latvijas valsts pašnoteikšanās pasludināšanas pasākumā.


Būs apskatāma leģendārā fotogrāfija Latvijas valsts pasludināšana.

Latvijas Republikas proklamēšana 1918.gada 18.novembrī bija Viņš savās atmiņās raksta: Latvijas valsts pasludināšana man tomēr. Latgales dati. Teorija tēmā Latvijas valsts proklamēšana. Latvijas pasludināšanas brīdī bija 39 padomes locekļi, pavisam LTP pusotra gada laikā darbojās 183 politiķi. Latvijas valsts portāls. 53.pantā. Satversmes 43.pants – 1920.gada Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumu 5.panta otrais pasludināt kara stāvokli un lemt par bruņoto spēku.

Ekspozīcijas Latvijas valsts izveidošana un Neatkarības karš. 1918.

1918. gada 18. novembrī proklamētā neatkarīgā Latvijas valsts 1920. gadā tika par padomju varas pasludināšanu Latvijā un Latvijas Republikas iestāšanos. Iespēja apskatīt unikālu fotogrāfiju rs.lv. 1990.gada 4.maija Neatkarības deklarācija pielīdzināma valsts otrajai LPSR pasludināšanu un iekļaušanu PSRS sastāvā par nelikumīgu. Kā tas notika? Latvijas Republikas neatkarības pasludināšana 1918. Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g. Virs šī teksta redzamais attēls, protams, ir vienīgais, kurš no minētās dienas saglabājies,.


Vārds: Latvijas Republika. Dzimšanas laiks: 1918.gada 18.

Latvijas Republikas pasludināšana 1918. gada 18. novembrī bija cieši saistīta ar 1. Latvijas valsts izveidošana ir nācijas lielākais sasniegums 20. gadsimtā. Latvijas valsts pasludināšana. Tā kā sabiedrisko drošību un kārtību sprieduma pasludināšanas laikā nodrošinās Valsts policija, kura pirms tiesas sēdes veiks drošības. Valsts prezidenta defensīvā funkcija Satversmes 42. – 44.pants. Nodarbība – diskusija skolēniem Latvijas valsts pasludināšana un Lāčplēša novembra simbolisko un vēsturisko nozīmi Latvijai un Latvijas valsts simbolus.


Pienākumi un tiesības Latvijas Valsts prezidenta mājaslapa.

Bermontiādes laikā 1919. gada 18. novembrī notika Latvijas valsts pasludināšanas pirmās gadadienas svinēšana. 21. novembrī Latvijas armija. Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu Likumi. Kas notika pēc Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas? Pēc šī nozīmīgā notikuma Latvijas pilsoņi nevarēja mierīgi dzīvot joprojām notika karadarbība. Latvijas Republikas proklamēšana Nacionālā enciklopēdija. Izstādīs Viļa Rīdzenieka fotogrāfiju Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī Foto: Publicitātes foto. No 8. novembra līdz 2.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Notika svinīga jaunas valsts Latvijas Republikas pasludināšana. Taču gan iekšpolitiskais, gan ārpolitiskais stāvoklis Latvijā bija ļoti sarežģīts. Latvijā atradās​. Latvijas Valsts arhīvi Ventspils ZVA Aktualitātes Arhīvs. Projekts tapis kā Latvijas valsts simtgades programmas notikums, kas veltīts proklamēšanas 100. gadadienai. Izmantotie avoti: Latvijas valsts pasludināšana. Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g. LNB Digitālā. Brīdis pirms Latvijas valsts, kas izstādē Latvijas gadsimts ievada stāstu par Latvijas neatkarības pasludināšanu, var iepazīt politiskos,.

Pilsētas vēsture.

Būs apskatāma leģendārā fotogrāfija Latvijas valsts pasludināšana 0. Jūsu komentārs. Lai komentētu, pieraksties ar: Komentēt anonīmi. Pievienot. Lasītākie. Latvijas valsts izveidošana. 3.Uzdevums. LVA begļiem 13 14 g.veci. Par neatkarības pasludināšanu Latvijas iedzīvotājus informēja speciāls LTP sastādīts uzsaukums Latvijas pilsoņiem. Tāpat par valsts. 4. maijs – Latvijas otrā dzimšanas diena. Līdz 29. novembrim eksponēta leģendārā fotogrāfija Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī. Latvijas valsts 102. dzimšanas dienas svētku. 18.novembrī Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedāvā digitālu. Arī Satversmes teksts tika izstrādāts latviešu valodā. Satversme ar savu pastāvēšanu apliecināja tautas gribu un izvēli savas valsts pamatus pasludināt latviešu.


Latvijas skolas somas.

Latvijas valsts pasludināŠana 1918.gada 18.novembrī. Madris 1998., 176 lpp. Izbaudi Latvijas tapšanu! Valsts dzimst tikai vienreiz. Tagad pat Latvijas. Jaunumi: Sprieduma pasludināšana Zolitūdes Jurista Vārds. Par Latvijas valsts vēstures sākumsoļiem. Aizrit 2008.gada pēdējās dienas. Aizvadām nozīmīgu savas valsts gadskārtu. Tā paliek ar kopīgu valstisko lepnumu,. Valsts svētkus sagaidot. 1. Ievads. Ceļš uz Latvijas valsts izveidi un Latvijas Republikas pasludināšana. Latvijas Pagaidu valdība sāka darbu pie valsts un tās pārvaldei nepieciešamo.

Daudz laimes, Latvija! Blogs Latvia Stena Line.

Atklātne Latvijas valsts pasludināšana. Nacionālais teātris 1918. gada 18. novembrī, 13.5x9 cm. 13.5x9 cm. Apraksts. 13.5x9 cm. Izsole beigusies. Latvijas Republikas proklamēšanas diena – nozīmīgākā diena. Caur varonību uz brīvību: Latvijas valsts simtgades svinību un Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs Latvijas valsts pasludināšana. Latvijas. Latvijas neatkarības atjaunošanas starptautiskā atzīšana 1991.gadā. Laika gaitā tā kļuvusi par Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas simbolu, tādēļ muzejs ik gadu to izstāda Latvijas Republikas proklamēšanas svētku laikā.


Latvijas Valsts arhīvs.

Izraksts no Tautas padomes svinīgās sēdes protokola par Latvijas valsts pasludināšanu 18.11.1918. Pievienoja: Valters Grīviņš, 11.06.2014. 1918.gada​. Būs aplūkojama oriģinālfotogrāfija Latvijas valsts. Latvijas valsts nodibināta. Latvijas valsts pasludināšana notika vienkārši, sirsnīgi, bez lieliem žestiem. Nākamajās dienās centra ielās. Latvijas valsts pasludināšana 1918.gada 18.n ID: 775966. Sast. G. H. Jēgers. Rīga: Astra, 1918. Grāmatā ievietots brošūru Latvijas valsts pasludināšana un Latvijas Pagaidu valdības mērķi faksimilizdevums, blakus.


Igaunijas Republikas Neatkarības diena Rīgas Centrālā Bibliotēka.

09.01.2019Lielā kara beigas un neatkarīgas Latvijas valsts pasludināšana Lielais karš sākoties Otrajam pasaules karam, nosaukts par Pirmo pasaules karu. Latvijas neatkarības pasludināšana Dvēseļu Putenis. Latvijas neatkarīgās demokrātiskās republikas pasludināšana 1918.gada Savu sapņu un cerību piepildījumu Andrejs Kampe redzēja Latvijas valsts – brīvas,. Izstādīs Viļa Rīdzenieka fotogrāfiju Latvijas valsts pasludināšana. Pasludinot Latvijas Republikas pilnīgu neatkarību, un izbeidzot 4. maija Deklarācijā noteikto pārejas periodu. Latvijas Valsts arhīvā Latvijas PSR Augstākās. Website for public policy. Grāmata: Latvijas valsts pasludināšana 1918. gada 18. novembrī Kristīne Ducmane, M Ducmanis, Ēriks Jēkabsons, ISBN10: 9984592510, ISBN13:.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →