Back

★ Akciju sabiedrība                                               

Dariali hidroelektrostacija

Dariali hidroelektrostacija jeb Dariali HES ir derivācijas tipa hidroelektrostacija Gruzijā. Tā ir izveidota uz Terekas upes Dariali aizā Kazbegi municipalitātē, Mchetas-Mtianeti mharē, aptuveni 1 km attālumā no Krievijas robežas. Spēkstacija elektrību sāka ražot 2016. gadā. To pārvalda kopuzņēmums Dariali Energy, kā īpašnieki ir Gruzijas uzņēmums Energia, Japānas uzņēmums TEPCO Renewable Power un ASV trests Lok Home Irrevocable Trust.

Akciju sabiedrība
                                     

★ Akciju sabiedrība

Akciju sabiedrība ir sabiedrība ir juridiskā forma ir sabiedrība, jo sabiedrība akciju kapitāls sastāv no aktīviem. Papildus akciju kapitāls akciju sabiedrība nevar konstatēt, kā galvaspilsētas, ir viena no lielākajiem akciju sabiedrības elementiem. Akciju sabiedrībām parasti ir pamatota, ja tā ir, lai risinātu ar uzņēmējdarbības veids, kas prasa lielus ieguldījumus. Tā kā akcija ir vērtspapīrs, valsts kapitāla vairošanas, emitējot jaunas akcijas, lai padarītu to vieglāk, lai piesaistītu vairāk ieguldījumu, piedāvājot daļu no slēgtam pretendentu sabiedrībai, kā tas ir kapitāla Sabiedrība ar ierobežotu atbildību šajā lietā. Tas būtu arī jānorāda, ka atsevišķs likums ir speciāli paredzēta prasība par konkrētiem uzņēmējdarbības veidiem, lai praksē tikai uzņēmumi, KĀ, piemēram, banku darbība, apdrošināšana utt).c.

                                     

1. Juridiskā forma. (Legal form)

Juridiskā forma, KĀ arī pazīstamu romiešu–ģermāņu tiesību sistēmas valstīs, piemēram, Lietuvas, Igaunijas, somijas, Vācijas, Austrijas un Skandināvijas valstīm. Anglo–sakšu tiesību sistēmas valstis, piemēram, Apvienotā Karaliste un Amerikas savienotās valstis, asv, līdzīgi kā valsts uzņēmumi, sabiedrības ar ierobežotu atbildību PLC.

Akciju sabiedrības, regulē komerclikums.

                                     

2. Akciju sabiedrības reģistrācija. (Shares of the company in the registration)

Latvijā akciju sabiedrību reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 2019. 1.augustā uzņēmumu reģistrā reģistrēti 1053 uzņēmuma akcijas. Akciju sabiedrība ir juridiska persona, juridiska persona, tā kļūst par dienu, kurā tā ir reģistrēta komercreģistrā.

                                     

3. Akciju kapitāls un maksājumi. (The shares of capital and payments)

Akciju sabiedrības akciju kapitāls ir akcionāra ieguldījums sabiedrības akcijās. Minimālais pamatkapitāla lielums ir 35 000 EIRO. Ar akciju sabiedrības dibināšanas pieteikums Uzņēmumu reģistrā jābūt apmaksātais akciju kapitāls ir vismaz 25% un ne mazāks par 35 000 eiro. Akciju kapitāls var būt jāmaksā tikai par naudu. Pamatkapitāls tiek palielināts vai samazināts tikai ar akcionāru sapulcē. Ja pamatkapitāls tiek palielināts, līdzšinējiem akcionāriem ir pirmtiesības iegādāties jaunās emisijas akcijas.

                                     

4.1. Akcijas uzņēmumu veidi Latvijā. Slēgtā joint-akciju sabiedrība. (Closed joint-stock company)

Slēgts joint-stock company ir publiski pieejams, lai citi investori, tādēļ, lai ieguldītu tādā sabiedrībā, būs privātā, par kuriem vienojas esošajiem akcionāriem.

                                     

4.2. Akcijas uzņēmumu veidi Latvijā. Open joint-akciju sabiedrība. (Open joint-stock company)

Open joint-akciju sabiedrība ir akciju sabiedrības, kuru akcijas ir finanšu instrumenti, un ir publiskajā apgrozībā, piemēram, akciju tirgū. Akciju sabiedrība piedalās tirdzniecības akciju tirgū, tāpēc jautājums par vērstpapīrus, lai piesaistītu papildu kapitālu, to attīstībai, tādējādi dodot iespēju ikvienam, lai padarītu kapitāla ieguldījumu šajā uzņēmumā un kļūt par akcionāru.

Ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību izlemt savas akcijas, ko kotē regulētā tirgus, tai ir saistošas Finanšu instrumentu tirgus likuma, kas nosaka kārtību, regulētā tirgus. Šā likuma ievērošanu uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK.

                                     

5. Pienākumi. (Responsibilities)

Uzņēmuma akcijas ir ierobežota atbildība. Akciju sabiedrība par savām saistībām atbildīgs par visu savu mantu. Tā ir atbildīga par akcionāru atbildību, bet, lai akcionāriem viņa / viņas īpašumu neatbild par akciju sabiedrības saistībām.

Var būt arī akciju sabiedrības ar papildu atbildību, ar noteikumu, ka vismaz viens no akcionāriem uzņēmuma saistībām atbild ar visu savu mantu.

                                     

6. Dibinātāji un īpašnieki akcionāri. (The founders and owners of the shareholders of the)

Uzņēmuma akcijas, dibinātājs var būt vai nu fiziska persona, vai juridiskas personas. Minimālais dibinātāju skaits-1. Akcionāru ierakstus reģistrā, saglabājot no akciju sabiedrības valde. Tādēļ Uzņēmumu reģistram nav jāveic uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē un Uzņēmumu reģistrā nav jānorāda, izmaiņas akcionāru struktūrā.

                                     

7.1. Organizatoriskā struktūra. Akcionāru sapulce. (General meeting of shareholders)

Akcionāru sapulce ir akciju sabiedrības augstākās pārvaldes institūcijas, kam ir tiesības izlemt jebkuru jautājumu. Tikai akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības statūtu grozīšanu, pamatkapitāla pieaugums vai samazinājums, utt).c.

                                     

7.2. Organizatoriskā struktūra. Padome

Padome ir akciju sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā, kā arī, lai uzraudzītu valdes darbību. Padome ievēl un atceļ valdes locekļus, uzrauga valdes darbu, utt).u.c).

                                     

7.3. Organizatoriskā struktūra. Valde

Valde ir joint-stock uzņēmuma vadītājs, kas ikdienā vada un pārstāv akciju sabiedrību, kas atbild par uzņēmējdarbību, kā arī pārvaldīt īpašumu un rīkoties saskaņā ar plašsaziņas līdzekļiem. Valdes sastāvā var būt viens vai vairāki locekļi. Ja akciju sabiedrība ir publiska, lai ir vismaz trīs valdes locekļi

                                     

8. Nosaukums. (Name)

Akciju sabiedrības nosaukumā ir jāiekļauj norāde "sabiedrība ar ierobežotu atbildību" vai tās saīsinājumu "AS". Nosaukums skaidri un kopa ir atšķirīga no citām Uzņēmumu reģistra vestajos ierakstus, ir jau ierakstītas vai ierakstīšanai žurnālu nosaukumi. Nosaukums nedrīkst būt tikai angļu vai latīņu alfabētu. Nosaukums nedrīkst ietvert vārdu "Republika" un to tulkojumu svešvalodā.

                                     
 • Valsts akciju sabiedrība VAS ir komercsabiedrība, kura sniedz pakalpojumus sabiedrībai un ar komercdarbību nodarbojas patstāvīgi. Sabiedrības dibināšanas
 • par apdrošināšanas sabiedrību Par citām jēdziena Balta nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu. Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA AAS BALTA ir
 • un nekotētajās akcijās, un tās ir iespējams pirkt un pārdot. Latvijā akcijas tiek reģistrētas Centrālajā depozitārijā. Akciju sabiedrība Akciju tirgus
 • apvienošanās Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas. AKCIJU KOMERCBANKA DĀLDERIS, Akciju sabiedrība Firmas.lv. Skatīts: 2018. gada 10. martā. Zanda Grauze
 • Skubijs Dū: Akciju sabiedrība Mistērija angļu: Scooby - Doo Mystery Incorporated ir Amerikas Savienoto Valstu animācijas seriāls, kas balstīts uz Hanna - Barbera
 • Kapitālsabiedrība somu: osakeyhtiö Somijā ir ekvivalenta akciju sabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību citās valstīs. Saīsināti to raksta
 • Akciju sabiedrība Alejas komercbanka bija Latvijas banka. Dibināta 1993. gadā, 1995. gadā tai tika uzsākts maksātnespējas process. Banka tika dibināta
 • Akciju tirgus ir mehānisms, kas ļauj tirgot akcijas citus vērtspapīrus un sekundāros finansu instrumentus kapitāla tirgū. Vispasaules akcijas tirgus vērtība
 • pārvaldītājsabiedrību jeb mātes sabiedrību izveidei un uzturēšanai. No meitas sabiedrībām saņemtās dividendes un no meitas sabiedrību kapitāldaļu vai akciju pārdošanas gūto
 • domēna. Reģistrācijai nav ierobežojumu. Vācijā ar AG tiek apzīmēta akciju sabiedrība Aktiengesellschaft, tādēļ domēns ag ir populārs vāciski runājošās


                                     
 • SIA ir slēgta sabiedrība kuras daļas nav publiski apgrozības objekti. AS var būt gan slēgta, gan atklāta sabiedrība kuras daļas akcijas var būt vai
 • Akciju sabiedrība Baltic International Bank ir Latvijas banka. Dibināta 1993. gadā, līdz 2003. gadam tās nosaukums bija Baltijas Starptautiskā banka
 • centrs VENTSPILS NAFTA, Akciju sabiedrība Lursoft Tranzītkara beigas: Par 80 miljoniem eiro pārdotas Ventspils naftas akcijas DELFI Bizness 17. septembris
 • un valsts programmu finansēšanai. Fondu biržās pērk un pārdod akciju sabiedrību akcijas un obligācijas, kā arī valsts parādzīmes. Latvijā vienīgā regulētā
 • Akciju sabiedrība VEF banka bija Latvijas banka. Dibināta 1992. gadā, 2010. gadā tai tika anulēta licence. VEF banka saņēma darbības licenci 1992. gada
 • iegādājās 1996. gadā dibināto banku Akciju sabiedrība Māras Banka. 2005. gadā tā pārdēvēta par Akciju sabiedrība Sampo Banka un palielināts tās pamatkapitāls
 • REBIR oficiālais nosaukums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība REBIR ir Latvijas uzņēmums, būvniecības elektroinstrumentu ražotājs
 • Apdrošināšanas akciju sabiedrība InterRisk Vienna Insurance Group agrākie nosaukumi AAS Baltikums Vienna Insurance Group, AAS Baltikums bija Latvijā
 • Akciju sabiedrība Banka Sigulda bija 1993. gadā dibināta Latvijas banka. Tā pārtrauca savu darbību 1994. gadā, kad Latvijas Banka atsauca tās licenci
 • Akciju sabiedrība LTN - Skonto banka bija Latvijas banka. Dibināta 1992. gadā, 1995. gadā apvienojās ar Multibanku Banka tika dibināta 1992. gada 1
 • Akciju sabiedrība Latvijas Zemes banka bija Latvijas banka. Dibināta 1989. gadā, 1998. gadā tika pievienota Hansabankai Banka tika dibināta 1989
 • Agrofirma Tērvete ir akciju sabiedrība kas nodarbojas ar zirgkopību, augkopību, kā arī alus darīšanu. Uzņēmums ražo četras alus šķirnes - Tērvetes alus


                                     
 • piederēja akciju sabiedrībai M. S. Kuzņecovs 1932. gadā daļu akciju Kuzņecovi pārdeva Mārtiņam Kalniņam un ievēlēja viņu par akciju sabiedrības M. S.Kuzņecovs
 • Apdrošināšanas akciju sabiedrība BTA Baltic Insurance Company ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, kas nodarbojas ar dažāda veida apdrošināšanu, izņemot dzīvības
 • Akciju sabiedrība Saules banka bija Latvijas banka 1992 - 2001 Izveidota 1992. gadā ar nosaukumu Slāvu banka, 1993. gadā pārdēvēta par Saules banku
 • Rūpnīca dibināta 1946. gadā. 1993. gadā tā reorganizēta kā valsts akciju sabiedrība 1999. gadā Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca tika privatizēta. Uzņēmums
 • Akciju sabiedrība Ako banka bija Latvijas banka. Dibināta 1992. gadā, 1996. gadā tai tika anulēta licence. Banka tika dibināta 1992. gada 7. janvārī
 • Ceļu satiksmes drošības direkcija CSDD ir valsts akciju sabiedrība kas saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu un saviem statūtiem pārrauga Latvijas ceļu
 • Akciju sabiedrība BlueOrange Bank ir Latvijas banka. Dibināta 2001. gadā ar nosaukumu Baltikums Banka tika dibināta 2001. gada 22. jūnijā kā akciju
 • Norvēģijas un Dānijas uzņēmumu nosaukumos, lai norādītu, ka kompānija ir akciju sabiedrība dažreiz tiek izmantots ka Astūrijas domēns, jo sava domēna viņiem

Users also searched:

akciju sabiedrība angliski, akciju sabiedrība pamatkapitāls, akciju sabiedrība uzdevumi, akciju sabiedrības atbildība, akciju sabiedrības pārvalde, kas ir akciju sabiedrība, kas ir valsts akciju sabiedrība, valsts akciju sabiedrība, Akciju, akciju, sabiedrba, Akciju sabiedrba, sabiedrbas, valsts, valsts akciju sabiedrba, akciju sabiedrba angliski, akciju sabiedrbas atbildba, akciju sabiedrba uzdevumi, akciju sabiedrba pamatkapitls, kas ir valsts akciju sabiedrba, pamatkapitls, prvalde, angliski, atbildba, uzdevumi, akciju sabiedrbas prvalde, kas ir akciju sabiedrba, akciju sabiedrība, latvijas sabiedrība. akciju sabiedrība,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Kas ir akciju sabiedrība.

ZM Kapitālsabiedrības Zemkopības ministrija. Kā pareizi saīsināt vārdu savienojumu akciju sabiedrība? Taču atbilstoši 2017. gadā VVC LVEK pieņemtajam saīsinājumu sarakstam mūsdienās lieto tikai AS. Akciju sabiedrības pārvalde. Latvijas Republikas Ministru Kabinets: Tiesību aktu projekti. AS Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor Vispārēja informācija par 2020.​gada 9.oktobrī akciju sabiedrība Publisko aktīvu pārvaldītājs. Akciju sabiedrības atbildība. Akciju sabiedrība Tēzaurs. Dārgi var izmaksāt sadzīviskā ceļā, sportojot vai citādi iegūta trauma, liecina AAS BALTA PZU grupa statistika. Apdrošināšanas sabiedrībā novērots, ka Co.

Valsts akciju sabiedrība.

Akciju sabiedrība CATA pasažieru pārvadājumi. 2019.gada 3.jūnijā valsts akciju sabiedrības Privatizācijas aģentūra uz akciju sabiedrība Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor Privatizācijas aģentūra. Akciju sabiedrība angliski. Latvijas Gāze Dabasgāze mājai. Akciju sabiedrība Gaso Vagonu ielā 20, Rīga, Latvija, LV 1009. Tālrunis: 155 ​maksas zvans, 67369938, 371 67 041 818 zvaniem no ārzemēm E pasts:.


Akciju sabiedrība pamatkapitāls.

AS Īpašumi, Akciju sabiedrība, 40003028360 Uzņēmumi. Pērc ar piegādi uz Pakomātu vai mājām! Drogas e veikalā ❤️ plašs preču sortiments un vislabākās cenas!. LASAM, Akciju sabiedrība, 50003116701 par uzņēmumu Lursoft. SAF Tehnika AS sadarbībā ar VAS Elektroniskie sakari uzsāk īstenot pētniecības projektu Radio spektra parametru mērīšana, izmantojot bezpilota lidaparātu.

Akciju sabiedrība SIMONE turpinās darbību kā sabiedrība ar.

Akciju sabiedrības Grindeks Privātuma politika. 1. Vispārīgie noteikumi. 1.1. AS Grindeks turpmāk – Uzņēmums apliecina, ka pret personu datiem, kas nonāk. Swedbank: Sākumlapa. 149 individuālie komersanti IK, 26 individuālie uzņēmumi IU, 19 kooperatīvās sabiedrības K S, 1 akciju sabiedrība AS, 2 filiāles FIL, 2 pilnsabiedrības. Akciju sabiedrības Grindeks Privātuma politika Grindeks. Darba devējam nav aktīvu darba sludinājumu. Mēģiniet noņemt dažus filtrus vai notīrīt visus filtrus: Akciju sabiedrība Latvijas Gāze. Jaunumi. Blogs. Informācija.


Sākums AS Pasažieru vilciensAS Pasažieru vilciens.

Latvijā, ziņas, jaunumi, Latvijas ziņas, notikumi, sabiedrība, politika. Contact Details. AS DELFI. Dēļu ielā 4 8, C ieeja, 3. stāvs, Rīga, LV 1004. 371 67784050. Svetlana Saksonova. Ievads komercdarbība e grāmata 1.6. Akciju. Procesā nav piedzenams no akcionāra, ja akciju sabiedrība fiksēto reģistrēto nav izveidojusi, izlaižot akciju sabiedrības akcijas likuma Par uzņēmumu un. Paziņojums par akciju sabiedrības Latvijas balzams kārtējās. 8:00 līdz un no plkst. līdz. © 2021 AS Latvijas Gāze. Kontakti. Noderīgi.lv. Sadales sistēmas operators, kas atbild par dabasgāzes.


Akciju sabiedrība Reģionālā investīciju banka FKTK.

Akciju sabiedrība Rīgas Kinostudija. Šmerļa iela 3, Rīga, LV 1006. 371 29114152 office@. Reģ. nr.: LV 50003021241. AS Rīgas Siltums. Akciju sabiedrības Latvijas balzams, vienotais reģ. nr. 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV 1012 turpmāk. Valodas konsultācijas. Valsts akciju sabiedrību Ceļu satiksmes drošības direkcija un tās līdzdalības nepieciešamību valsts akciju sabiedrībā Ceļu satiksmes.

Kontakti Rīgas Kinostudija.

R.A.J., AS, Reģ. nr. 40003805492, Rīga, Starta iela 4, LV 1026. Amatpersonas, īpašnieki, apgrozījums, peļņa, komercķīlas, nodrošinājumi, kontakti. Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA LTAB. LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS. Par akciju sabiedrībām. Likums nosaka kārtību, kādā dibināmas akciju sabiedrības Latvijas Republikas teritorijā, to tiesisko.

Akciju sabiedrība Uzņēmumu reģistrs.

Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts AS Latvijas valsts meži līdzdalība sastāda 40​%, jeb. SEB Investment Management SEB banka. LPB Bank mūsdienīga banka, kas apvieno jaunus, inovatīvus speciālistus un cieņu pret tradīcijām. Akciju sabiedrības AS dibināšana un reģistrācija. Akciju sabiedrība. Akciju sabiedrība. Uzņēmums korporācija, kura pamatkapitāls veidojas no šīs sabiedrības biedru akcionāru iemaksām. Apkaime. Latvijas valsts meži Sabiedrībai. Akciju sabiedrība Reģionālā investīciju banka. Reģistrācijas numurs. 40003563375. Juridiskā adrese. J. Alunāna iela 2, Rīga, LV 1010. Izcelsmes valsts. Akciju Sabiedrības Grindeks statūti. FKTK un Akciju sabiedrība Citadele banka noslēgušas administratīvo līgumu par 2018. gadā FKTK veikto bankas darbības pārbaudi.


Possessor Par Mums Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor.

Ja akciju sabiedrības pamatkapitāls lielāks par EUR 35000, kāda ir PK samaksa naudā, cik mantā vai var visu mantā un kādā termiņā,. Sabiedrība DELFI. 3. pants. Akciju sabiedrības akcionāri un dibinātāji. 1. Akciju sabiedrības akcionāri ir akciju sabiedrības dalībnieki juridiskās vai fiziskās personas, kas šajā. VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS VALMIERA GLASS GRUPA. Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība SEB Investment Management ir dibināta 2000. gadā, un tās vienīgais akcionārs ir AS SEB banka.

BALTA: Apdrošināšana.

Akciju sabiedrība ir uzņēmējsabiedrība statūtsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtību kopsummas. Publiskā akciju sabiedrība ir akciju​. Uzņēmējdarbības vide Krāslavas novads portāls. Reģ. Nr.: 40003031676. PVN Nr.: LV40003031676. LEI: 5493006XWNR6BLL15O35. SEB banka. SWIFT: UNLALV2X USD: LV30 UNLA 0018 0010 74704. Nordeka autobusu pārvadājumi Sākums. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība GRINDEKS, saīsināti AS. 2. Sabiedrība veic šādu komercdarbību saskaņā ar Vispārējās ekonomiskās darbības.


R.A.J., Akciju sabiedrība, 40003805492 Uzņēmumi.

Citas akcijas un piedāvājumi Pieteikties. Aizpildot pieteikumu, Jūs piekrītat AS WESS Privātuma politikai. WESSMotors. © 1998 2019 WESS Motors Ltd. Vakanču meklēšana Akciju sabiedrība Latvijas Gāze CV Online. Akciju sabiedrība AS. Individuālais komersants IK. Individuālais komersants ir fiziska persona, kura kā komersants ir ierakstīta Komercreģistrā. Dibinot IK. SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor Ekonomikas ministrija. AS Latvijas valsts meži. Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004, Latvija. Tālr.: 67610015. E pasts: lvm@ REKVIZĪTI STRUKTŪRA REĢIONI Privātuma.


Kontakti ACB.

Informatīvais ziņojums Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveides gaitu un rīkojuma projekts Par valsts akciju sabiedrības Latvijas Attīstības finanšu. AS Capital Datortehnika, IT risinājumi, Serviss. Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA. Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA. Facebook Twitter Sūtīt e pastā. Adrese: Raunas iela 10 12, Rīga, LV. Akciju sabiedrības pamatkapitāls nedrīkst būt mazāks par 35 000. LATVIJA, Akciju sabiedrība AS, 40003009675, Rīga, Zilupes iela 7, LV 1019. Viss par uzņēmumu no valsts un nevalstiskajiem reģistriem. Komercdarbības juridiskās formas teorija. Ekonomika, 10. 12. Akciju sabiedrība VIRŠI A. Juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV 5101. Reģistrācijas numurs. WESS Motors: Toyota pārstāvniecība Rīgā. Lv akciju sabiedrība en joint stock company. Eiropas organizācijas, Eiropas kopienas lv akciju sabiedrība en public limited company en public limited liability​.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →