Back

★ TālmācībaTālmācība
                                     

★ Tālmācība

Tālmācība ir studiju forma, kas ir īpaši piemērota strādājošiem cilvēkiem. Latvijas attālums kļūst aktuāls 20. gadsimtā. 90. lai gados. Tradicionāli, attālums ir minēta kā izglītības ieguves forma, kuras pamatā ir nepārtrauktas studijas bez tieša un pastāvīga saikne ar mācībspēkiem. Saskaņā ar Izglītības likumu tālmācība definēta kā arī tālmācības formā. Izvēloties attālumu, pieaugušajiem, ir jābūt psiholoģiski gataviem uzmanīgiem, studiju kursu apguvi, ir nepieciešams apzināties savas iepriekšējās zināšanas, spējas, intereses, vēlmes un vajadzības. Studējošajam ir jābūt gataviem notiekošo mācību procesu. Mēs, kas iesaistītas pieaugušo iedzīvotāju var dēvēt par autonomo izglītojamiem, kas raksturojas ar aktīvu līdzdalību mācību procesā, jūs varat uzskatīt, ka mācības ir sadarbība ar apkārtējo pasauli. Iebūvētu skolēnu izpratne par viņu mācīšanās stilu viņš raksturo aktīva pieeja mācību uzdevumiem, viņš bija spējīgs uzņemties risku par savu mācību mērķu sasniegšanu, un viņi spēj pamatot spriedumus un atzinumus.

                                     

1. Studiju modeļi tālmācība. (In the study of the models of distance education)

 • Jaukts modelis Darījumu attālums apvieno visu iepriekš minēto modeļu. 20. gadsimtā. 90. gada sākumā par pro-Maikls Mūrs, Michael Moor, tostarp valodu, informācijas tehnoloģiju un rakstisku materiālu.
 • Tas ir modelis Sarakste modeli (It is a model for the Correspondence of the model) - dominē rakstisku paziņojumu, ir vēstule, rakstisko materiālu, un tiek plaši izmantoti hāgenas tālmācības universitātē.
 • Turklāt, modelis Tehnoloģiju (In addition, the pattern of Technology) - pagarināšanu modelis - tā ir būtība, dažādu veidu tehnoloģijas mācību procesā.
 • Skolotājs ir paraugs, Skolotājs, paraugs, ar primārā nozīme, lai noteiktu pētījumu, spēks, kas ir zināšanas un pieredze pieaugušo pārraida galvenokārt izmantojot rakstisko materiālu. Mācību spēku uzdevums ir veicināt, motivēt pieaugušos viņiem palīdzēt noteikt pētījuma mērķus, un kas atbilst saturu, veidu, realizēt atgriezenisko saikni, lai noteiktu studiju kvalitāti.
 • Konsultants modeli, Pasniedzējs, modelis - konsultants nav redzējis, kā persona, kas ir atbildīga par mācību, bet gan atbalstīt, dot padomus, palīdzēt integrēties un pielāgoties mācību procesā.
                                     

2. Vēsture

Pasaulē tālmācība sāka attīstīties 19. gadsimtā. beigās, tomēr cilvēki savu brīvo laiku papildu zināšanu ieguvei izmantoja daudz agrāk. Pastāv uzskats, ka tālmācības pirmsākumi meklējami 1728. gadā. Par to liecina materiāls, kas publicēts avīzē "Boston Vēstnesī" 1728. lpp. 20. marts: skolotājs Kalebs Bija Caleb Philip piedāvā iespēju apgūt zināšanas, studiju materiālus regulāri, reizi nedēļā, pēc tam, kad saņem pa pastu. Šis process ir ticis nodēvēts par "jauno ātrrakstīšanas vai stenogrāfijas metodi. Pēc vairāk nekā simt gadiem, 1833. gadā. līdzīgi sludinājumi parādās arī zviedru avīzē "Lunds Nekoblad". 1840. distances mācību, sāka izmantot arī Anglijā. Galvenā kredīta lūk, tas ir Īzakam Pitmenam Isaack Pitman: viņa skolēni tulkoto Bībeles fragmentus un pa pastu, viņi nosūtīja tos korekcija. Šī metode ir apvienotas ar svētā zeme-pētījumi, un vēlāk tas tika sagatavots speciāli uzdevumi. Jaunā studiju forma kļuva par pamatu un izcelsmes st. isaac \ s Pitmena Atvērt koledžas izveidi.

No angļu valodas tālmācības tradīcijas pārņēma vācieši: 1856. franču, Šarls Tusēns Charles Toussaint) un vācietis Gustavs Langenšeids Gustav Langenscheidt Berlīnes izveidot sarakste skolas, kur tas bija iespējams iemācīties valodu. Amerikā tālmācības sistēmas pamatlicēja bija Anna eliota Tiknora Anna Eliot Ticknor, kas izveidota, un no 1873. gadā. ko 1897. gadu, vadīja to. ar "mājmācības skolu. Pētījums tika balstīta uz vēstuļu apmaiņa starp skolēniem un skolotāju, kā arī īpaši izstrādāti testi.

                                     

3. Attālums izglītība Latvijā. (Distance education in Latvia)

Pirmās mācību iestādes Latvijas teritorijā radās 13. gadsimtā. To dibināja katoļu garīdznieki, kas ieradās kopā ar vācu bruņiniekiem. Mācības notika latīņu valodā. Vēlākajos gadsimtos, tika izstrādāta pirmo reizi, tipa skolas, un to uzdevums bija, lai iegūtu attēlus no valsts un pilsētas administrācija. Mācības šajās skolās notika vācu valodā un vācu tautības iedzīvotāju atvasēm. Kaut arī pirmā latviešu skola tika izveidota Rīgā 16. gadsimtā. galu galā, latviešu skolām mēdz runāt, sākot no zviedru laikiem, lai Gan, kad 17. gadsimtā. vidū tiek drukāts, lai katra draudze rūpētos par tās locekļu skološanu. Draudzes baznīcām ir atļauts dibināt skolas vai arī nodrošināt to, ka ķesters pagasta, skolotājs iet apkārt pa mājām un ļaudīm māca, kas ir Dievs, Dieva vārds, svētā Trīsvienība, mūžīga, dzīves, nāves un elles.

Pēc Lielā Ziemeļu kara - 18. gadsimtā. un Vidzemē, stilskļūšanas krievijas provincē, zviedrijas, izveidota veco ļaužu mācību sistēma Latvijā, kā tie panīka, bet latvieši izglītojās paši, mājmācības ceļā no labi apgūstot gan lasīšanas, rakstīšanas un rēķinu tehnikas prasmes. Tāpat mājās latvieši tika pētīta arī tautas gara mantas-teikas, pasakas, sakāmvārdus, tautasdziesmas un dziedāšana.

Jaunās pārmaiņas izglītības urbuma 19. c., kad tā sākumā krievijas cars Aleksandrs I izveidoja tautas gaismas ministrijām. Tie ir maksas, mācību lietas visā valstī. Laika gaitā tika izveidotas vairāku veidu skolas, baznīcas un draudzes, skolas 3-gadīgas universitātes elementārskolas, novadu - pilsētu un ministrijas skolas, kā arī guberņu skolas uz skolu.

Vienlaicīgi izstrādāja un apstiprināja šo skolu mācību plānus un noteikumus. 19. gadsimtā. nogalē latviskas izglītības attīstību sāka traucēt krievijas valdība, kas uzskatīja, ka tuvināšanās Krievijai nav iespējama bez krieviskas izglītības, krievu valodas un krievu kultūras. Tas ir papildus norādīja, ka apmācību lielākā daļa vācu un angļu valodā, krievu valodā. Daudzās skolās krievu valodā, lielākā valodu. Šādos apstākļos latvieši arvien biežāk sāka izmantot iepriekšējos gadsimtos testa metode mājskološanos, ko skolu inspektori visiem līdzekļiem cenšas iznīdēt.

Jaunas pārmaiņas, kas nostiprināja latviešu izglītību un latvisku skolu norisinājās Latvijā, bulgārijas Republika un rumānija 1918. gadā. lpp. 18. novembrī, kad ar jauniem likumiem, noteikumiem un rīkojumiem apstiprināja valsts izglītības iestāžu struktūru, skolu mācību programmas un izglītības normas jeb standartus. 1921. gada 30. septembra likums "Par tautas augstskolām," ja par brīvu cilvēku izglītības dažādos veidos, kas pārsniedz valstī noteikto minimālo izglītības iestāžu struktūras un programmām. Latvijas valsts izglītības sistēmu, ar nosacījumu, ka obligātu izglītību līdz 16 gadu vecumam var iegūt tā sauktajās papildskolās, kur mācības bija organizētas vakara kursu un svētdienas skolās.

Pēc neatkarības zaudēšanas padomju varas gados Latvijā esošā izglītības sistēma tika pārveidota. Ievērojami mainījusies saturu, par konceptuālo pamatu visu mācību priekšmetos kļuva marksisms - ļeņinisms. Visu līmeņu skolās ieviesa vienotus mācību plānus un programmas, kas nodrošinātu nepārtrauktību studentiem, kas pārvietojas no viena izglītības līmeņa uz nākamo. 20.gadsimtā, lpp. 50. - 60.gadiem sākās pāreja uz vidējo izglītību, kuriem bija iespēja iegūt to vakaru - atveriet apmācību veidā.                                     

4. Tālmācības jēdziens. (Distance education concept)

Tālmācības, vai par kuru oficiālu pieeju mācību procesam, ar instrukciju par balsu vairākumu tiek nodrošināta kad skolotājs un skolēns ir attālums no otra. Pēdējo gadu laikā ir tendence neklātienes studiju studentiem, to skaits pieaug dramatiski. Jāatzīmē procesā, daži faktori: augsta līmeņa pilna laika studiju maksas, studenti ir kopā mācību procesā, ikdienas ar pilna laika darbs, ģimenes pienākumi, piemēram. babysitting, students dzīves vieta ir diezgan tuvu universitātē. Jēdziens tālmācības izglītības pirmo reizi parādījās 1892. jo Viskonsijas Universitātes katalogā viskonsīnas Universitātē, un tika veicināta ar vācu pedagogs Otto Piters Peters, O., 1960. lai gados. Sākotnēji tālācības izglītību tika nodrošināta, izmantojot drukātu vai rakstisku korespondenci pa pastu, pēc papīra materiāli atbalstīja audio / video ierakstu. Vēlāk papīra mācību materiālus, lai saņemtu atbalstu no radio vai televīzijas signālu, bet tie nav sniegt jebkādu reālā laika komunikāciju starp pasniedzēju un studentu. Aprakstītā problēma tika atrisināta ar jauninājumi, datoru un audio-video komunikācijas tehnoloģijas. Tagad studentiem būs iespēja reālā laikā, lai sazinātos gan ar skolotāju un citiem skolēniem, izmantojot dažādus komunikācijas sistēmas un attālumam nav nozīmes, efektīvu mācību procesu.

                                     

5. Tālmācības resursu. (Distance learning resources)

Neklātienes izglītības nozīmē: no e-pastu, telefonu, faksu, audio, video, datoru, e-pastu, multivides orientētu tīklos. tīmekļa multivides

                                     

6. Tālmācības izglītības izmēri. (Distance learning education in the dimensions of the)

Desmond Kigans Kīgans,D., deva 5-tālmācības izglītības izmēri 1. skolotāju un skolēnu saziņa sniegšanas, 2. dažādu mediju lietošanai, 3. divvirzienu komunkācijas sniegšanu, 4. izglītības sistēma ietekme, 5 -. rūpniecības aktivitātēm.

                                     

7. Tālmācībā, teorija. (We, the theory of the)

Desmond Kigans Kīgans,D., klasifikācija tālmācībā, teorija 3 kategorijās: 1. neatkarību un autonomiju klasē un 2. mācību industrializācijas teoriju par 3. mediju un komunikācijas teorijas.

Hilari Peratona Perraton, H. aizstāvēja esošo tālmācībā, teorija sintēzi izglītības filosofijām, kā arī apvienot ekvivalences teorijas mācīšanu re-integrāciju. Saistībā ar neatkarības teoriju, un autonomija ir labi pazīstami zinātnieki, Charles Vedemajers un Michael Numuru. Sakot, ka, tālmācības izglītība ir atslēga uz neatkarību studiju veids, Č. Vedemajers Wedemeyer, Ch. nodrošina sistēmai ar 10 pazīmes, kas liecina, cik svarīgi ir studenta neatkarību un sasniegtu funkcijas. Michael Ame Moore, M., ielieciet to jūsu tālmācības izglītības teorija, 1970. gadus vēlāk, viņš izstrādāja, lai darījums tuvumā teorija Darījumu attālums teorija. Darījumu attālumā teorija balstās uz psiholoģisko telpu iespējamās neskaidrības starp cilvēku uzvedību, kuri piedalās tālmācības programmu fizisko attālumu. M. Mura Moore, M., teorētisko modeli ir balstīta uz 3 jēdzieni mijiedarbība (dialogs, struktūru un autonomiju. Tālmācības izglītības teoriju, ir industriālā ēra ir produkts, kas ir izstrādāts Otto Piters Peters, O., Salīdzinot tālmācības izglītības masu ražošanas nozares, Piters Peters, O., konstatēts, ka tālmācībā var analizēt, tāpat kā rūpniecības preču precēm. Balstoties uz šādu analoģiju, Piters Peters, O., tika atzīmēta ar virkni ekonomikas un industriālus koncepcijas tālmācības izglītības analīzes, daži no tiem ir: darba dalīšana, mehanizācija, masu ražošanu, plānošana un organizācija. Lai gan Piters Peters, O., atzīmēja viņa teorijas par neatbilstību jaunu studentu prasībām post-industriālajā sabiedrībā-un piedāvāja jaunu attīstības modeli, bet, tomēr, zinātnieks uzsvēra, ka tālmācība ir tipiska rūpniecības uzņēmuma produkts. Bjors notekūdeņu attīrīšanas Holmberg, B., tā tālmācības izglītības teorijas cenšas izskaidrot, saistība starp divvirzienu komunikācijas plūsmas, un tālmācības mācīšanās un mācīšanas efektivitāti. Attiecības ietver mijiedarbību, emocionālo iesaistīšanos mācību procesā prieks, motivācija un mācīšanās efektivitāti. Tehnoloģiju apvienojums, tālmācība, veicināja amerikāņu ekvivalenta ekvivalences teorijas radīšanu, kas meklē tikpat mācību pieredzi drošību visiem studentiem, neatkarīgi no tā, kādā veidā tie ir saistīti ar resursu vai norādījumus, kas nepieciešami, lai studenti.                                     
 • Rīgas Tālmācības vidusskola darbojas kopš 2009. gada. Rīgas Tālmācības vidusskolas pamatmērķis ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienē tālmācībā cilvēkiem
 • piedāvā šādas studiju formas: dienas nodaļa, vakara nodaļa, neklātiene, tālmācība Studiju programmas īstenošanas ilgums ir 2 gadi pilna laika klātienes
 • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā tālmācības formā iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Iestāžu darba
 • tā laika tālmācība nebija nekādā mēra saistīta ar multivides apmācību programmām, tā ir priekštece 21. gs. tālmācībai Kā zināms, tālmācības mācīšanai
 • mātesuzņemums. Pastāv četras studiju formas: dienas un vakara nodaļa, neklātiene, tālmācība tiesību zinātne uzņēmējdarbības vadība datorzinātne komunikāciju zinātne
 • daļējā tālmācībā neklātienes vispārizglītojošās izglītības mazākumtautību programma vidusskolēniem ar iespējām mācīties arī daļējā tālmācībā Reorganizētās
 • noteikumu pārkāpumu. Izglītību ieguvis Ventspils 6. vidusskolā un Rīgas Tālmācības vidusskolā. 2011. gadā Eiropas kausā B junioriem sasniedza finālu 1000
 • Torsten Linß dzimis 1967. gada 11. jūlijā ir vācu matemātiķis, Hāgenes tālmācības universitātes profesors un šaha problēmists. 1998. gadā Īrijas Nacionālā
 • virziena programma tālmācība 31011014 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma tālmācība 31011024 Skola
 • atbalsta, fiziskās sagatavošanas katedras, kapteiņa kursi un neklātienes vai tālmācības katedra vietnieks zinātnes un akadēmisko studiju jautājumos, kam pakļautas
                                     
 • lokālajam datortīklam un Internetam. Darbojas multimediju sistēmu un tālmācības laboratorija. 2005. gadā Eiropas Komisija piešķīra TSI tiesības izsniegt
 • partneri no sešām valstīm realizēs metodikas izstrādi bērnu dzimtās valodas tālmācībai PUMO apmācības metodika balstīsies uz pieredzi, ko Rīgas 28. vidusskola
 • WIM bet 2012. gadā - starptautiskās lielmeistares WGM nosaukumu. Tālmācībā ir apguvusi tiesību zinātni Izmiras universitātē un ekonomiku Eskišehiras
 • dažādas pirmā līmeņa augstākās jeb bakalaura līmeņa programmas t. sk. arī tālmācības programmas, no kurām lielākā daļa tiek pasniegtas igauņu valodā, taču
 • Izglītību ieguvusi Majoru pamatskolā, Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Rīgas Tālmācības vidusskolā un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
 • Saukāne, Ilze Renga, Alise Žilinska Pandēmijas laikā skola pārgāja uz tālmācību mācot latviešu valodu un Latvijas vēsturi attālināti Latviešu skola Maskavā
 • pasākumus. Kaut arī bērnudārzi un skolas turpināja strādāt, tika rekomendētas tālmācības vai mācības pēc individuāliem grafikiem. Attālināts darba režīms pēc iespējas
 • lidmašīnu radaru aprīkojuma РЭО aviācijas ieroču AB kopš 1989. gada. tālmācības fakultāte. Kopumā izglītojošās aktivitātes skolā bija vērstas uz valsts
 • skolas un viena privātā skola. 7 ģimnāzijas un vidusskolas viena no tām tālmācības ģimnāzija un 13 pamatskolas ir pašvaldības skolas. Valsts skolas ir
 • komunikācijas zinātnes fakultātē, kur viņa studēja mākslas vēsturi, izmantojot tālmācību bet studijas tā arī nepabeidza. Laikā, kad viņai bija liegts piedalīties
 • katedra E - studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte ETHZF Tālmācības studiju centrs Humanitārais institūts Sociālo zinātņu katedra Inženierpedagoģijas
                                     
 • augsti kvalificēta darbaspēka piesaiste, investīcijas cilvēka kapitālā, tālmācības izglītības nodrošināšana - vairāk nozīmīgāka. 2 Konkurences priekšrocību
 • ziemas olimpisko spēļu dalībnieks. Ilze Kalniņa agrāk Bite - Rīgas Tālmācības vidusskolas dibinātāja. Evija Ķēniņa - juriste, diplomāte. Dainis Upelnieks
 • augstskolā. Pēc studijām Ziemeļvirdžīnijas Kopienas Koledžā, izmantojot tās Tālmācības Institūtu, viņa iestājās Sadlebekas Koledžā, Kalifornijā. Viņa studē sporta
 • karjera 2018 - pašlaik Izglītība Vidusskola Cēsu Valsts ģimnāzija Rīgas 1. Tālmācības vidusskola Kluba informācija Klubs Cus Jonico Basket Taranto Numurs 13

Users also searched:

bezmaksas tālmācības vidusskola, eiropas tālmācības vidusskola, kas ir tālmācība, lu tālmācība, profesija tālmācībā, programmēšana tālmācība, psiholoģija tālmācība, studijas tālmācībā, tlmcba, Tlmcba, vidusskola, tlmcbas, tlmcb, psiholoija tlmcba, bezmaksas tlmcbas vidusskola, programmana tlmcba, studijas tlmcb, eiropas tlmcbas vidusskola, lu tlmcba, eiropas, profesija, psiholoija, bezmaksas, programmana, studijas, profesija tlmcb, kas ir tlmcba, tālmācība, izglītība latvijā. tālmācība,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Psiholoģija tālmācība.

Tālmācība Rēzeknes 4.vidusskola Rēzeknes 4.vidusskola. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola ISMA – dibināta 1994. gada februārī, Rīgā, Latvijā. ISMA ir dinamiski attīstoša universitātes tipa Latvijas. Bezmaksas tālmācības vidusskola. Tālmācība Birzgales pamatskolā Birzgales pamatskola. Tālmācība ir progresīva izglītības forma, kas sniedz iespēju mācīties attālināti, Tālmācība ļauj pašam veidot savu mācību grafiku, ērti apvienojot mācības ar.

Profesija tālmācībā.

Eiropas Tālmācības vidusskola. Mūsu tālmācības skolu? Mācības 100% internetā Iespēja pabeigt 2 klases 1 gada laikā Mācību programma atbilstoši standartam Konsultācijas gan klātienē​,. Programmēšana tālmācība. Tālmācība Rīgas 1. Tālmācības vidusskola. Tālākā plauktiņā šobrīd nolikta tikai tālmācība jeb C modelis, cerot un turot īkšķus​, ka bez tā izdosies iztikt… Ministrija piedāvā trīs modeļus,. Eiropas tālmācības vidusskola. Tālmācība ISMA. Tālmācība ir izglītības ieguve neklātienē. Viss mācību process notiek internetā īpaši izveidotā mācību e vidē. Tālmācību raksturo īpaši patstāvīgām mācībām. Kas ir tālmācība. Tālmācība Mūžizglītība – Ventspils Mūzikas Vidusskola. Iepazīsties bezmaksas ar mūsu tālmācības sistēmu, uzdod jautājumus! Online: 577, LIETOTĀJI 21000. VISI vidusskolās priekšmeti online.


NEKLĀTIENE TĀLMĀCĪBA – Kuldīgas 2. vidusskola.

Tālmācība ir izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši veidoti mācību materiāli un vebināri eVidē un individuāls mācīšanās temps!. Tālmācība uzņēmuma darbiniekiem vai vērts to izvēlēties tagad? CS. Tālmācība. Tālmācību bieži saista ar jēdzieniem atklāts, plaši pieejams angliski open un elastīgs angliski flexible. Kopumā to varētu apzīmēt ar terminu. Tālmācība Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Tālmācība 1. 9.kl. Brocēnu vidusskola ir pirmā skola Latvijā, kas licencēja un akreditēja tālmācības programmu jau no 1.klases. Sākotnēji, 2011.gadā. Tālmācība – kādas ir tās priekšrocības? Diena. Video filmēšanas un montāžas pamati Tālmācība Fototelpa Izvēlies sev piemērotākos kursus. Online kursi foto, video un pēcapstrādē.

Tālmācība ārzemēs dzīvojošiem bērniem Gulbenes novads.

Mūsu tālmācības e apmācības skolā Mans OSH Jūs varat mācieties un nokārtot zināšanu pārbaudes sev vēlamā laikā un tempā, atrodoties gan Latvijā, gan. Tālmācība Fotoakadēmija. Iegūsti vidējo izglītību tālmācībā! Staļģenes vidusskola pastāv kopš 2009.gada. Sešu gadu laikā atestātus par vidējo izglītību ir saņēmuši 76 absolventi. Tālmācība valodas skolotāju darbā Ventspils Augstskola. Tālmācība kā mācību forma ir jānošķir no mācīšanās attālināti, tomēr abos gadījumos ļoti svarīga loma ir modernajām tehnoloģijām, skolēna. Kas ir tālmācība un kad to izvēlēties? Creamcredit. 9.klase programma tālmācība Tālmācības vidusskola Rīgas Komercskola. Programmas veids:Pamatizglītības 2.posms 7. 9.klase. Valoda:latviešu LV.


Tālmācība 1188 padomi.

Tālmācība ir 21.gadsimtam raksturīgs jauninājums, kas palīdz iegūt izglītību neatkarīgi no dzīvesvietas. Pat tad, ja ikdienas lielāko daļu aizņem,. Tālmācības vidusskola Rīgas 1. vidusskola. Mācību centrs nodrošina dažādas apmācības: pirmās palīdzības kursi, lifta operatora, motorzāģa u.c. Kursus iespējams apgūt arī Tālmācībā Amatprasmes.​lv. Tālmācība – Latvijas tālmācības centrs. Izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības. Tālmācība Dobeles PIUAC. Nāciet pie mums – uz Rēzeknes 4.vidusskolu – un mācieties tālmācībā vidējās izglītības iegūšanai! Mēs piedāvājam licencēto tālmācības vispārējās vidējās.


Mācību centrs Tālmācības kursi visā Latvijā.

Digitālo platformu izmantošana mācību procesā nav nekas jauns. Nu populāra kļūst arī mācīšanās attālināti. Kas ir tālmācība un kad to. Tālmācība Tēma. Tālmācības dokumentācija un neliela noderīgu interneta saišu kolekcija. Tālmācība. 1. Allažu pamatskolas programma tālmācības forma, izglītības.

Vidējās izglītības tālmācības programma bez mācību maksas Rīgas.

Birzgales pamatskola licencēja tālmācības programmu 1. līdz 9.klasei. Programmas akreditācija notiks 2020. 2021.mācību gada martā. Skolā tiek piedāvāta. Tālmācība.lv. Tālmācība. Izvēlies Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas tālmācības programmu, kas balstīta uz Somijas Oulu pieaugušo vidusskolas pieredzi. Tālmācība Rīgas Komercskola Tālmācības Skola internetā. Tālmācība e studijas Biznesa vadības koledžā. Studijas internetā, studijas tālmācībā un estudijas. Studē sev izdevīgā laikā un vietā. Tālmācība: plusi un mīnusi. Mājmācība un tālmācība. Mājmācība jeb izglītība ģimenē mūsdienu izpratnē ir parādījusies nesen – pateicoties kristiešiem, 20. gadsimta 80. gados ASV, bet.

Tālmācība – Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā.

Tālmācība. Galvenā Virzieni Tālmācība. Lai iegūtu ārvalstu universitātes diplomu, atestātu par vidējo izglītību vai valodas zināšanu sertifikātu, mūsdienās​. Brocēnu vidusskola Tālmācība 1. 9.kl. Izvēlies tālmācības vidusskolu ar Somijas izglītības sistēmas pieredzi! Mums ir pieredzes apmaiņa ar lielākajām un prestižākajām tālmācības skolām Somijā,. Studē mājās Talmaciba e studijas e studijas tālmācības studijas. Tālmācība – ērts un populārs studiju veids. LBK tradicionāli piedāvā studēt dienas, vakara un neklātienes nodaļā. 2009. gada rudenī koledža ir ieviesusi jaunu. Tālmācība augstākā izglītība, e studijas Biznesa vadības koledžā. 371 26455799 info@talmaciba Tālmācība medniekiemKļūsti par mednieku vai mednieku vadītāju internetā Kā darbojas tālmācība? Kā kļūt par.


Tālmācība Tēzaurs.

Izglītības ieguves forma:Tālmācība. Ilgums:Mācību cikls: 1 6 mēneši Mācību ​studiju maksa:Par maksu. Krievu valoda. Eiropas Tālmācības vidusskola. Tālmācība Universum mūzikas un mākslas pamatskola. Sākums Tālmācība. UZMANĪBU! Tehnisku iemeslu dēļ, šobrīd nav iespējams reģistrēties tālmācības programmām. Esi tālumā, mācies Dobelē! Dobeles. Tālmācība. Tālmācība. Ziņu portāla sadaļa Tālmācība. Jaunākie materiāli un ziņas par tēmu Tālmācība. Rādīt: LSM Latvijas Radio. Mājmācību var.

Tālmācības programmas Distance learning programmes E studijas.

Neklātienes tālmācības izglītības programmas. Kuldīgas 2. vidusskolā. Skolā tiek piedāvāta iespēja iegūt izglītību neklātienē tālmācības formā skolēniem,. Tālmācība Latvijas Bībeles Centrs. Alberta koledža ir izglītības iestāde, kas īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Mūsu absolventu vidū nav neviena bezdarbnieka.


Tālmācības autoskola Attālināta apmācība Online Presto autoskola.

Kārtība, kādā notiek tālmācības vai on line kursa apgūšana Latviešu krievu, Latviešu krievu. Cena, 138 EUR, 165 EUR. Grafiks, Tālmācība, Online apmācība​. Tālmācība Jelgavas Novada Neklātienes vidusskola. Dialogs AB e studiju centrs piedāvā iespēju apgūt zināšanas distancēti ​tālmācībā, izmantojot elektronisko apmācību vides resursu. Kursi. Personas dati. Tālmācība Mācību materiāli Mācību process Allažu pamatskola. Tālmācība valodas skolotāju darbā. Projekta nosaukums:Tālmācība valodas skolotāju darbā. angļu valodā: Teachers in the distance. Projekta Nr. Tālmācība – Tālmācības studiju centrs. Modernākā tālmācības autoskola Latvijā. Mācības tālmācībā vai klātienē Teorijas un braukšanas apmācības rezultātu čempions Kā notiek tālmācība.


Tālmācība e studijas Latvijas biznesa koledža.

Kļūdas ziņojums. Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include once line 20 of. Tālmācība Medniekiem. Viena no šādām izglītības ieguves formām ir tālmācība, visā pasaulē plaši izplatīta Nāc pie mums – uz Rīgas 84.vidusskolu – un mācies tālmācībā vidējās. Jauno mācību gadu skolēni sāks klātienē, būs arī tālmācība. Tālmācība. Piedāvājam šādas izglītības programmas: Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma kods 31011014 – tālmācība.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →